Subiecte Disciplina Relatii Publice

 Departamentul de Științe ale Comunicării

Comunicare și Relații Publice

 

Examen de licență, proba scrisă

Sesiunea iunie 2015

 

Disciplina Relaţii Publice

 

Subiecte

  1. Analizați trecerea de la valoarea instrumentală la valoarea strategică a Relațiilor Publice pentru sectorul corporativ privat și sectorul non-profit. Analiza se va baza pe o comparație a modelelor de planificare strategică (din bibliografie), ilustrând ariile de aplicație ale Relațiilor Publice în cele două sectoare. Exemplificați prin campanii și programe derulate în spațiul românesc în ultimii 5 ani.

 

  1. Explicați și interpretați transformările sferei publice contemporane, din perspectiva relației dintre spațiul public și spațiul privat. Analiza va avea în vedere distincțiile definitorii dintre cele două concepte prin intermediul transformărilor societale la nivel diacronic, scoțând în evidență rolul strategic și tactic al Relațiilor Publice.

 

 

NOTĂ:

Se va trata, la alegere, un singur subiect.

Se acordă un punct din oficiu.