Constantin Popescu – conferențiar universitar doctor, director al Departamentului de Științe ale Comunicării

Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume Popescu, Constantin
Adresă Str. Ghirlandei, nr. 9, bl. 43, sc. 1, et. 7, ap. 32, sector 6
062243 București
E-mail costinpopescu@rdslink.ro
bhmors.popescu@yahoo.com
Domeniul ocupaţional Învățământ universitar / Cercetare
Experienţa profesională
Perioada din 2014/5
Funcția sau postul ocupat conferențiar universitar
Activități și responsabilități principale cursuri:
MASTER (Consultanță și expertiză în publicitate) – Raporturi între componentele enunțului publicitar (anul I), Istoria și teoria publicității (anul I), Strategii în construirea imaginii publicitare (anul I), Metodologii de analiză a imaginii publicitare (anul I), Creație publicitară (anul II)Profesor asociat:
Universitatea din București – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (programul de licență / programul de master Producție Multimedia și Audio-Video și programul de master Media, Public Communication, Globalization)
Centrul de Excelență în Studiul Imaginii
Numele și adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Departamentul de Științe ale Comunicării, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, sector 1, Bucureşti
Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ universitar
Perioada 2005/6 – 2013/4
Funcţia sau postul ocupat conferențiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale cursuri:
ZI – Introducere în publicitate (anul I), Creație în publicitate (anul III), Atelier de publicitate (anul III),
Introducere în retorica vizuală (anul III)
ID – Introducere în publicitate (anul I), Creație în publicitate (anul III), Atelier de publicitate (anul III), Structures du discours journalistique français (anul II)
MASTER – Retorică vizuală (anul II, Producție multimedia și audio-vizuală), Visual rhetoric. An introduction (anul I, Media public communication and globalization)Profesor asociat:
Universitatea din București – Facultatea de Litere (programul de licență / programul de master  Consultanță și Expertiză în Publicitate)
Centrul de Excelență în Studiul Imaginii
Academia Națională de Informații (2008/09 – 2010/11)
Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc (2009/10)
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Departamentul de Jurnalism, B-dul Iuliu Maniu 1-3, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar
Perioada 1996/7 – 2004/5
Funcţia sau postul ocupat lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale cursuri:
ZI – Introducere în publicitate (anul II), Creație în publicitate (anul III), Atelier de publicitate (anul III),
Copywrinting (anul IV), Jurnalism de agenție de presă (inițiere – anul I, specializare – anul III), Modèles communicationnels en français (anul I), Modèle de la presse française (anul III)
ID – Introducere în publicitate (anul II), Creație în publicitate (anul III), Atelier de publicitate (anul III),
Copywrinting (anul IV), Structures du discours journalistique français (anul II)Profesor asociat:
Universitatea din București, Facultatea de Litere (ID)
Centrul de Excelență în Studiul Imaginii
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București (programul de studii aprofundate)
Universitatea Hyperion
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Departamentul de Jurnalism, B-dul Iuliu Maniu 1-3, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar
Perioada 1992/3 – 1995/6
Funcţia sau postul ocupat asistent universitar

       Activităţi şi responsabilităţi principale

cursuri:
ZI – Introducere în publicitate (anul II), Creație în publicitate (anul III)
Inițiere în jurnalismul de agenție (anul I), specializare în jurnalismul de agenție (anul II, III)Profesor asociat:
Universitatea din București, Facultatea de Teologie ortodoxă (cursuri practice de limba franceză – anii I-IV)
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Departamentul de Jurnalism, B-dul Iuliu Maniu 1-3, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar
Perioada 1983 – 1992
Funcţia sau postul ocupat Redactor-traducător
Activităţi şi responsabilităţi principale Redactare / traducere de articole de presă
Numele şi adresa angajatorului Redacția Publicațiilor pentru Străinătate România, București
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Jurnalism
Perioada 1979/80 – 1982/3
Funcţia sau postul ocupat Profesor
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică
Numele şi adresa angajatorului Școala generală din Turcești, com. Mateești, jud. Vâlcea
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ pre-universitar
Educaţie şi formare
Perioada 1994-2001
Calificarea / diploma obţinută Doctor (diploma seria B numărul 0001621)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Estetică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din București, Facultatea de Filosofie
Perioada 1994, VIII
Calificarea / diploma obţinută Cursuri de specializare
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Publicitate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare College of Journalism and Mass Communications, University of South Carolina, Columbia, Carolina de Sud, SUA
Perioada 1993, II-III
Calificarea / diploma obţinută Cursuri de specializare
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Jurnalism de agenție
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ecole Supérieure de Journalisme, Lille, Franţa
Perioada 1975/6 – 1978/9
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență (Minister 323900 / Universitate 40500/21 VIII 1979)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Limbi străine
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din București, Facultatea de Limbi Străine
Perioada 1970/1 – 1973/4
Calificarea / diploma obţinută bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Real
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul Dimitrie Cantemir, București
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză C2 C2 C2 C2 C2
Engleză C1 C1 C1 C1 C1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Interes pentru munca în echipă, coordonat sau coordonator
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Windows / Photoshop
Competenţe şi aptitudini artistice Fotografie
Permis(e) de conducere Autoturisme categoria B
Informații suplimentare activități în structuri organizaționale și editoriale academice
din 2008/9
membru al comitetului ştiinţific, EUPRERA (The European Public Relations Education and Research Association)
din 2009/10
membru al comitetului ştiinţific, revista Styles of communication, Facultatea de Ştiinţele Comunicării, Universitatea Danubius, Galaţi şi Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch
din 2013
membru al comitetului științific, revista Interstudia, Interstud (Centrul interdisciplinar de studiu al formelor discursive contemporane), Bacău
  cărți
Popescu, C. (2005), Publicitatea: o estetică a persuasiunii, București, Ed. Universității din București.
lucrări de interes didactic
Popescu, C. (ed.) (1994), O teorie a creației publicitare. Crestomație, Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării;
Popescu, C. (2005), Introducere în publicitate, București, Ed. Universității din București;
Popescu, C. (ed.) (2005), Diversitatea expresivă a persuasiunii publicitare. Crestomație, Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării;
Popescu, C. (ed.) (2013), Retorica vizuală. Problematici, crestomație, Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării;
Popescu, C. (ed.) (2013), Retorica vizuală. Puncte de reper, crestomație, Universitatea din București și Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI).
programe de cercetare
1996, VII-XII
Persuasiunea publicitară. Dimensiunea mitică, în cadrul programului „Media Research Scholarship”, Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă;
1996, III-XII
Roumanie. L’anti-occidentalisme en tant qu’enjeu électoral, în cadrul programului „Communication”, CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Franţa.
articole în volume de conferințe internaționale și naționale
Popescu, C. (2013), „Le pays publicitaire comme utopie“, în Limba și literatura. Repere identitare în context european. Lucrările celei de-a zecea conferințe internaționale a Facultății de Litere, Pitești, Editura Universității din Pitești, p. 292-300;
Popescu, C. (2012), „Le regard, facteur modelateur dans les champs visuels“, în Limba și literatura. Repere identitare în context european. Lucrările celei de-a noua conferințe internaționale a Facultății de Litere, Pitești, Editura Universității din Pitești, p. 384-393;
Popescu, C. (2011), „Le versant subjectif des mythes et sa fonction identitaire“, în Limbă și literatură. Repere identitare în context european. Lucrările celei de-a opta conferințe internaționale a Facultății de Litere, Pitești, Editura Universității din Pitești, p. 281-287;
Popescu, C. (2011), „At the head of theoretical disciplines, rhetoric besieges advertising“, în The European integration – Realities and Perspectives. Proceedings, Galați, Danubius University Press, p. 593-600;
Popescu, C. (2008), „Public și privat în societate“, în Cultura și presa în spațiul european. Conferință internațională, Universitatea Dunărea de Jos, București, Editura Didactică și Pedagogică, p. 297-300;
Popescu, C. (2007), Societatea românească, așa cum o cunoaștem din reclame“, în Dinamica intelligence-ului. Provocări, oportunități și priorități, București, Editura A.N.I., p. 366-373;
Popescu, C. (2004), „Limba de lemn în publicitate“, în Securitate și societate: provocările mileniului trei. A X-a sesiune de comunicări științifice, București, Editura A.N.I., p. 174-186;
Popescu, C. (2003), „Publicitatea, indicator al raporturilor între tradiție și modernitate în societatea românească“, în Identitate românească și integrare europeană, volum reunind comunicările de la sesiunea de comunicări omonimă de la Universitatea din București, Facultatea de Litere, București, Ars Docendi, p. 113-116;
Popescu, C. (2001), „Argumentări disociative în textele lingvistice publicitare“, în România. Procese sociale contemporane și siguranța națională. A VI-a sesiune de comunicări științifice, București, Editura A.N.I., p. 60-67.
articole în reviste științifice; prefețe etc.
Popescu, C. (2012), „Pour une encomiastique visuelle“, în Styles of communication, p. 92-104;
Popescu, C. (2011), „La circulation de procédés expressifs et d’exercicesmentaux dans des champs autonomes de la création“, în Interstudia, nr. 10 (1): Communication et discours. Diversités culturelles et linguistiques, Bacău, Alma Mater, p. 144-154;
Popescu, C. (2010), „Les plaques d’immatriculation comme moteurs de la sémiosis“, în Styles of communication, 2, Galați, Universitatea Danubius, Editura universitară Danubius, p. 115-125;
Popescu, C. (2010), „Dissolution ou restructuration d’identité dans la commune rurale de Mateeşti, dép. de Vâlcea?“, în Interstudia, nr. 7:Paradigmes identitaires contemporains, Bacău, Alma Mater, p. 43-50;
Popescu, C. (2009), „Structures dans la sémiosis et nébuleuses en éthique“, în Revista română de jurnalism și comunicare, serie nouă, IV, 3, p. 55-61;
Popescu, C. (2008), „L’architecture orthodoxe roumaine à l’épreuve des traductions“, în Atelier de traduction, nr. 10 Dossier: La traduction du langage religieux, II, Suceava, Editura Universităţii, p. 107-113;
Popescu, C. (2007), „Publicitate și religie“, în Revista română de jurnalism și comunicare, serie nouă, II, 2-3, p. 66-69;
Popescu, C. (2007), „Jocul de-a societatea / Jouer à la société“, înAtelier de traduction, nr. 7 Dossier: l’autotraduction, Suceava, Editura Universității, p. 25-36;
Popescu, C.(2006), „Manifestări ale privirii în reclame“, în Revista română de jurnalism și comunicare, serie nouă, I, 2-3, p. 57-60;
Popescu, C. (2006), „Spectacolul? Care spectacol? Da, sigur… să continue!“, în Secolul XXI, 1-6, p. 195-205;
Popescu, C. (2004), „Căi de exploatare a miturilor în publicitate“, înRevista de filosofie, 5-6, p. 777-785;
Popescu, C. (2004), „Narativitatea în reclame“, în Jurnalism & Comunicare. Revista română de Științe ale Comunicării, vara, p. 29-33;
Popescu, C. (1998), „«Masca ludică» a publicității“, în Secolul XX, 4-7, p. 390-409;
Popescu C. (1996), Publicitatea spune despre om cât despre produse, prefață (p. 7-14) la François Brune, Fericirea ca obligație. Psihologia și sociologia publicității, București, Ed. Trei.
comunicări la sesiuni și colocvii internaționale și naționale
Le pays publicitaire comme utopie, Conferința internațională „Limbă şi literatură. Repere identitare în context european“, Universitatea din Pitești, Facultatea de Litere /Agence Universitaire de la Francophonie / Alliance Française, Pitești 14-16 iunie 2013;
La dimension pédagogique dans l’action des organisations politiques, Colloque international „Actualité scientifique en communication des organisations: questionner les nouveaux enjeux, problématiques et pratiques“, 19e colloque bilatéral franco-roumain en sciences de l’information et de la communication, 14-16 mars 2013, Bucarest;
Popescu, C. (2012), Le regard, facteur modelateur dans les champs visuels, Conferința internațională „Limbă și literatură. Repere identitare în context european“, a 9-a ediție, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere / Agence Universitaire de la Francophonie, Piteşti, 8-10 iunie 2012;
Popescu, C. (2011), Le versant subjectif des mythes et sa fonction identitaire, Conferinţa internaţională „Limbă şi literatură. Repere identitare în context european“, a 8-a ediție, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere / Agence Universitaire de la Francophonie / Alliance Française, Piteşti, 17-19 iunie 2011;
Popescu, C. (2011), At the head of theoretical disciplines, rhetoric besieges advertising, Conferinţa internaţională „European Integration. Realities and perspectives“, Danubius University, Galaţi, Romania / Université Jean-Monnet, Saint-Etienne, France, Galaţi, 13-14 mai 2011;
Popescu, C. (2010), A la recherche d’une rhétorique visuelle. L’encomiastique, „Semiotics’ creativity: unifying diversities, differences, divides“, a treia conferinţă internaţională a Asociaţiei Române de Studii Semiotice, Universitatea Al.Ioan Cuza, Iaşi / Hungarian Association for Semiotic Studies / Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Vasile Alecsandri, Bacău / Philological School of Higher Education, Wroclaw, Polonia / Southeast European Center for Semiotic Studies, Bulgaria, Iaşi, 4-7 noiembrie 2010;
Popescu, C. (2010), La circulation de procédés expressifs et d’«exercices mentaux» entre champs autonomes de la création, Conferinţa internaţională „Individual and specific signs. Cultural diversity through language and communication“, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, Facultatea de Litere / UFR Arts University, Bordeaux 3, France / Philological School of Higher Education, Wroclaw, Polonia / Universitatea Alecu Russo, Bălţi, Republica Moldova /, Centrele de cercetare Interstud şi Cetal, Bacău, 8-9 octombrie 2010;
Popescu, C. (2009), Dissolution ou restructuration d’identité dans la commune rurale de Mateeşti, département de Vâlcea?, Conferinţa internaţională „Signes particuliers. Espaces culturels et identités en (inter)action“, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, Facultatea de Litere / UFR Arts University, Bordeaux 3, France / Philological School of Higher Education, Wroclaw, Polonia / Universitatea Alecu Russo, Bălţi, Republica Moldova / Centrele de cercetare Interstud şi Cetal, Bacău, 16-18 octombrie 2009;
Popescu, C. (2009), Structuri în semioză şi nebuloase în etică, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Comunicarea crizei, criza comunicării”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 8 mai 2009;
Popescu, C. (2009), Stereotipurile publicităţii electorale româneşti, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „PR Trend”, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, 27-28 martie 2009;
Popescu, C. (2008), L’architecture orthodoxe roumaine à l’épreuve des traductions, Colocviul internaţional „La traduction du langage religieux en tant que dialogue interculturel et interconfessionnel”, 11-13 iulie 2008, Suceava;
Popescu, C. (2008), Public şi privat în publicitate, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Mass media, comunicare şi comunitate”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 23 mai 2008;
Popescu, C. (2007), Publicitate şi religie, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Comunicarea în spaţiul public şi integrarea europeană”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 7-8 VI 2007;
Popescu, C. (2007), Societatea românească, aşa cum o cunoaştem din reclame, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Dinamica intelligence-ului: provocări, oportunităţi şi priorităţi”, Academia Naţională de Informaţii, 15-16 martie 2007;
Popescu, C. (2006), Privirea în publicitate. O cercetare, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Valori, idealuri şi norme europene în comunicare”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 8 iunie 2006;
Popescu, C. (2004), Narativitatea în reclame, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 7-8 iunie 2004;
Popescu, C. (2004), Limba de lemn în publicitate?, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Securitate şi societate: provocările mileniului trei”, Academia Naţională de Informaţii, Bucureşti, 24 martie 2004;
Popescu, C. (2002), Publicitatea, indicator al raporturilor între tradiţie şi modernitate în societatea românească, Sesiunea ştiinţifică „Identitate românească şi integrare europeană”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de litere, Departamentul de Relaţii Internaţionale, Bucureşti, 27-28 V 2002;
Popescu, C. (2001) Argumentări disociative în textele lingvistice publicitare, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „România. Procese sociale contemporane şi siguranţa naţională”, Academia Naţională de Informaţii, Bucureşti, 23 III 2001;
Popescu, C.(2001), Argumentări disociative în textele lingvistice publicitare, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „România. Procese sociale contemporane şi siguranţa naţională”, Academia Naţională de Informaţii, Bucureşti, 23 III 2001;
Popescu, C. (1996), Publicitate şi mitogeneză, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „România. Accelerarea tranziţiei”, Institutul Naţional de Informaţii (Ministerul Învăţământului, Serviciul Român de Informaţii), Bucureşti, 15-16 III 1996;
Popescu, C. (1995), Agenţiile de presă şi presa locală, SimpozionulOpinie şi informare în presa locală, Fundaţia pentru Pluralism, Sibiu, 17-19 II 1995;
Popescu, C. (1993), Jocul de-a societatea (Jouer à la société), Simpozionul româno-canadian La transition en Roumanie. Communication et qualité de la vie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 7-11 VI 1993.
traduceri
2005 – Bernard Cathelat, Publicitate și societate, București: Ed.Trei (Publicité et société, Payot, Paris, 1992);
2004 – Dominique Lestel, Originile animale ale culturii, București: Ed.Trei (Les origines animales de la culture, Payot, Paris, 2002);
2003 – Umberto Eco, O teorie a semioticii, împreună cu Cezar Radu, București: Meridiane (A theory of semiotics, Indiana University Press, Bloomington, 1979); ed. a doua: Ed.Trei, 2008;
2002 – Doris-Louise Haineault, Jean-Yves Roy, Publicitate şi psihanaliză, împreună cu Irina Popescu, București: Ed.Trei (L’inconscient qu’on affiche, Aubier, Paris, 1984);
2001 – Noël Burch, Un praxis al cinematografului, Meridiane, Bucureşti, împreună cu Irina Popescu, București: Meridiane (Une praxis du cinéma, Gallimard, Paris, 1986);
2000 – Pascal Bruckner, Euforia perpetuă. Datoria de a fi fericit, împreună cu Cristina Popescu, București: Ed.Trei (L’euphorie perpétuelle. Essai sur le devoir de bonheur, Grasset et Frasquelle, Paris, 2000);
1999 – Claude Bonnange, Chantal Thomas, Don Juan sau Pavlov? Eseu despre comunicarea publicitară, împreună cu Irina Popescu, București: Ed.Trei (Don Juan ou Pavlov. Essai sur la communication publicitaire, Seuil, Paris, 1987);
1999 – Pierre Bourdieu, Raţiuni practice. O teorie a acţiunii, împreună cu Cristina Popescu, București: Meridiane (Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Seuil, Paris, 1994);
1997 – Luc Ferry, Homo aestheticus. Gustul în epoca democratică, împreună cu Cristina Popescu, București: Meridiane (Homo aestheticus.Le goût à l’âge démocratique, Grasset, Paris, 1990);
1996 – François Brune, Fericirea ca obligaţie. Psihologia şi sociologia publicităţii, Bucureşti, Ed.Trei (Le bonheur conforme. Essai sur la normalisation publicitaire, Gallimard, Paris, 1985);
1996 – Henri-Irénée Marrou, Patristică şi umanism, împreună cu Cristina Popescu, București: Meridiane (Patristique et humanisme, Seuil, Paris, 1976);
1993 – Françoise Dolto, Psihanaliza şi copilul, împreună cu Cristina Popescu, București: Humanitas (Psychanalyse et pédiatrie, Seuil, Paris, 1971); ed. a doua: Ed. Trei, 2006;
1992 – Vasile Vasilache, Elégie pour Ana Maria (Elegie pentru Ana Maria), nuvelă, Revue Roumaine, 2/1992, p. 25-61.
recenzii
„Sociétés et représentations no 4 – La nuit (sous la direction de Véronique Nahoum-Grappe et Myriam Tsikounas)”, în Réseaux, 1998, volume 16 nos 88-89, p. 218-219 (Persée);
„Silence in the land of logos. By Silvia Montiglio“, în The European Legacy. Toward new paradigms (Routledge), 2012, 17: 3, p. 422-423.
texte publicate în diverse volume, diverse articole (critică literară, teoria literaturii, știință politică, comentarii politice etc.)
Pentru o reîmprospătare a tradiției, eseu, în Radu Teacă, Spațiu fără timp. Arhitectură ortodoxă contemporană, București, Igloobooks, 2013, p. 14-19;
Teme cu variațiuni, eseu, în Radu Teacă, Proiecte 1990-2010, București, Iglooprint, 2010, p. 20-27,
XI 2009 (din IV 1997) articole de publicitate, în revista lunară de arhitectură Arhitext Design;
„Publicitatea e «motorul» culturii de masă“ (interviu), în Tomis, 3, 2003, p. 25-29;
„Instinct și teorie“, în Dilema, 288, 7-13 VIII 1998;
„Nostalgia echilibrului“, în Literatură și artă, Chișinău, 34, 19 VIII 1993;
„Ideologia romanului politic“, în Contrapunct, 12, 10-16 IV și 13, 17-23 IV 1992;
„Ieșirea din labirint“, în Contrapunct, 3, 7 II 1992;
„Căderea din lume“, în Contrapunct, 1, 24 I 1992;
„Farmecul (discret?) al puterii“, în Contrapunct, 49, 6 XII 1991;
„Fertilitatea estetică a ambiguităţii“, în Contrapunct, 40, 4 X 1991;
„Habar n-am şi-s tare mândru “, în Contrapunct, 37, 13 IX 1991;
„O raportare estetică la existenţă “, în Contrapunct, 27, 5 VII 1991;
„Binele cu sila“, în Contrapunct, 18, 3 V 1991;
„De la patimă la indiferenţă: un drum scurt“, în Contrapunct, 9, 1 III 1991;
„Dacă avem roman politic“, în Contrapunct, 48, 30 XI 1990;
„Preţul capodoperei?“, în Contrapunct, 32, 10 VIII 1990;
„De la ogorul personal la binele public“, în Contrapunct, 23, 8 VI 1990.
activități academice punctuale
2012, 8-10 iunie
moderator, secțiunea „Literatură comparată / Comunicare și studii culturale“
conferinţa internaţională „Limbă şi literatură. Repere identitare în context european“
Universitatea din Piteşti;
2011, 17-19 iunie
moderator, secțiunea „Literatură română“
conferinţa internaţională „Limbă şi literatură. Repere identitare în context european“
Universitatea din Piteşti;
2010, 4-7 noiembrie
moderator, secţiunea secţiunea „Representations of reality: From world to image. Virtual communication“, a treia conferință a Asociației Române de Studii Semiotice: „Semiotics’ creativity: unifying diversities, differences, divides“, Universitatea Al.I.Cuza, Iaşi;
2010, 8-9 octombrie
moderator, secţiunea „Cultural representation, social representation and public discourse in the Romanian and European space“, conferinţa internaţională „Individual and specific signs. Cultural diversity through language and communication“, Universitatea Vasile Alecsandri, Bacău.