Mihai Dinu – profesor emerit doctor

MIHAIL COZMA DINU

CURRICULUM VITÆ

NUMELE: Dinu
PRENUMELE: Mihail Cozma
DATA NAŞTERII: 10.02.1942
LOCUL NAŞTERII: Bucureşti
STUDII: –   Facultatea de hidrotehnică din cadrul Institutului de Construcţii din Bucureşti, (inginer, 1966);

 • Facultatea de limbă si literatură română din cadrul Universităţii din Bucureşti, (licenţiat, 1971);

– Facultatea de matematică a Universităţii din Bucureşti (doctor, 1979).

EVOLUŢIA PROFESIONALĂ:
1966 –1990 cercetător și inginer proiectant principal la Institutul de Cercetări și Proiectări pentru Gospodărirea Apelor din Bucureşti;
1990 –1993 lector universitar la Catedra de Antropologie Culturală a Facultăţii de Jurnalism din cadrul Universităţii din Bucureşti;
1993 –1998 conferenţiar universitar la aceeaşi catedră;
1998 – 1999 profesor universitar şi decan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti;
Din 1999 până în prezent, profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (după 2012, profesor emerit);
1993, 1996 şi 2002 profesor invitat la Facultatea de Limbi Moderne a Universităţii din Nantes (Franţa);
1998 profesor invitat la Facultatea de Sociologie a Universităţii „Paul Valéry” din Montpellier (Franţa);
Din 2004 conducător de doctorat în științe filologice (13 doctorate susținute până în anul 2014).

MEMBRU ÎN:
– Uniunea Scriitorilor din România;
– Forumul internaţional de semiotică a teatrului (Philadelphia–SUA);

 •  Centrul de studii metrice (CEM) din cadrul Fundaţiei „Ange Guépin” (Nantes–Franţa);
 • Asociaţia europeană de relaţii publice (EUPRERA);
 • Colegiul de redacţie al Revistei române de relaţii publice;
 • Colegiul de redacţie al revistei Limbă şi literatură.

NOMINALIZĂRI ŞI DISTINCŢII :

 • Premiul de critică literară al revistei Viaţa Românească pentru eseul Autoportret cu carte sau despre narcisismul criticii literare, 1985;
 • Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1996 pentru volumul Personalitatea limbii române – fizionomia vocabularului;
 • Premiul pentru critică, istorie literară şi eseu al Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2010 pentru volumul Un alt Bolintineanu” – gânduri despre natura poeziei;
 • Nominalizare la premiul revistei România Literară pe anul 2004 pentru volumul « E uşor a scrie versuri… » – mic tratat de prozodie;
 • Nominalizare la premiile naţionale de arte acordate de Ministerul Culturii şi Cultelor pe anul 2007 pentru volumul Bătrânul poet dintîi – incursiune în poezia şi poetica dosofteiană;
 • Nominalizare la premiile revistei Observator cultural pe anul 2012 pentru volumulDincolo de cuvinte – polifonia inaudibilă a „Scrisorii pierdute”.

A. Volume de autor:

 • Ritm si rimă în poezia românească, Editura Cartea Românească, 1986, 378 p.
 • Introducere în teoria comunicării, Editura Universităţii din Bucureşti, 1993, 244 p.
 • Personalitatea limbii române – fizionomia vocabularului, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1996, 367 p.
 • Comunicarea – repere fundamentale, ediţia I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997 şi ediţia a II-a, Editura Algos, 2000, 362 p., ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Orizonturi, 2007, 439 p.
 • Chronosophia – chipuri ale timpului, ediția I, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002, 356 pag., ediția II, Editura Spandugino, 2012, 509 p.
 • „E uşor a scrie versuri…” – mic tratat de prozodie românească, Editura Institutului Cultural Român, 2004, 280 p.
 • Fundamentele comunicării interpersonale, Editura All, 2004, 303 p.
 • „Bătrânul poet dintâi” – incursiune în poezia şi poetica dosofteiană, Editura Academiei Române, 2007, 381 p.
 • Un alt Bolintineanu – gânduri despre natura poeziei, Editura Spandugino, 2010, 372 p.
 • Dincolo de cuvinte – polifonia inaudibilă a „Scrisorii pierdute”, Editura Spandugino, 2012, 385 p.
 • Contribuţii în volume colective:
 • Semiotica folclorului – abordare lingvistico-matematică (edit. coord.: prof. Solomon Marcus), Editura Academiei RSR, 1975, p. 73-90, 243-267;
 • La sémiotique formelle du folklore (edit. coord.: prof. Solomon Marcus), Éditions Klincksieck, Paris, 1978, p. 69-86, 245-280;
 • Time, Quality of Life and Social Development (edit.: Carlos A. Mallmann şi Oscar Nudler), Fundation Bariloche, San Carlos de Bariloche, Argentina, 1882, p. 75-88;
 • Semiotics of Drama and Theatre (edit.: Herta Schmid şi Aloysius van Kesteren), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1984, p. 67-92;
 • Matematica în lumea de azi şi de mâine (edit. coord.: acad. Caius Iacob), Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1985, p. 95-101;
 • Mathematical Linguistics and Related Topics (edit.: Gheorghe Păun), Editura Academiei Române, 1995, p. 95-104;
 • Evocări Al. Rosetti (edit.: Andriana Fianu), Editura Minerva, Bucureşti, 1995, p. 97-103;
 • Métriques du Moyen Age et de la Renaissance (edit.: Dominique Billy), L’Harmattan, Paris, Montréal, 1999, p. 85-98;
 • Comunicarea şi schimbarea culturală (coordonator: Monica Spiridon), Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2001, p. 31-39;
 • (Multiple) Europe: Multiple Identity, Multiple Modernity (Monica Spiridon, editor), Ararat Publishing House, Bucharest, 2002, p. 259-266;
 • Mihail Manoilescu – un punct de referinţă în gândirea economică (edit. coord. Constanţa Partenie), Editura Economică, 2007, p. 19-32.

 

C. Studii şi articole:

C1. Lingvistică şi teoria comunicării

1. Contributions à l’étude de certaines interactions informationnelles dans le roumain écrit: l’influence à distance des lettres, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 9, fasc. 2, 1972, p. 211-240;
2. Un modèle markovien de l’influence à distance dans les langues naturelles, Recueil linguistique de Bratislava, tome 4, 1973, p. 149-162;
3. Modèle ensembliste de la synonymie lexicale, Revue roumaine de linguistique, tome 19, no. 3, 1974, p. 219-229;
4. Pour une nouvelle définition du concept de série synonymique, Revue roumaine de linguistique, tome 28, no. 6, 1983, 479-485;
5. Une variété graduelle de neutralisation sémantique: la synonymie médiate des antonymes, Revue roumaine de linguistique, tome 29, 1984, no. 6, p. 485-491;
6. Latinité du roumain, „roumanité” du latin – éléments pour une statistique lexicale comparative, Revue roumaine de linguistique, tome 30, no 5, 1985, p. 417-420;
7. Considérations sur le poids du substratum dans l’ensemble du lexique roumain, Revue Roumaine de Linguistique, tome XL, no 1-3, 1995, p. 29-36;
8. Tranzitivitate şi glisaj semantic în traducerea poeziei, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Ovidius”, Secţiunea Filologie, tom VIII, „Studia in honorem Teodora Cristea”, Constanţa, 1997, p. 160-179;
9. Paradigma teatrală a comunicării sociale: de la metaforă la model, Revista română de comunicare şi relaţii publice, 1, 1999, p. 48-56;
10. L’étymogramme – image synthétique des rapports réciproques entre les sources étymologiques du vocabulaire, Proceedings of the Romanian Academy, series C: Humanities and Social Sciences, Bucharest, The Publishing House of the Romanian Academy, vol. 1, nr.1, January-April 2001, p. 7-12;
11. Autoritatea Cuvântului, Plērōma, IV, nr. 2, iunie 2002, p. 57-72;
12. Comunicarea şi autoritatea cuvântului, Buletinul ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 2004-2005, p. 17-26;
13. Un modèle tridimensionnel du système consonantique du roumain contemporain, Revue Roumaine de Linguistique, tome 51, n0 3-4, Juillet – Décembre 2006, p. 457-465;
14. Pornind de la o metaforă bühleriană: heraclitism herzian şi comunicare modernă, Secolul 21, nr. 1-6, 2006, p. 32-47;
15. Interpersonal versus impersonal în comunicare, în volumul Relaţii publice şi publicitate – tendinţe şi provocări, Editura Tritonic, 2006, p. 63-74;
16. Particularităţi morfo-sintactice ale stilului dosofteian în Psaltirea în versuri din 1673, în volumul Limba română – stadiul actual al cercetării (coordonator: Gabriela Pană-Dindelegan), Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 297-305;
17. Tipologia asonanţei. Aspecte fonologice şi fonetice, în volumul Bătrânul înţelept din Pylos – omagiu lui Andrei Avram la optzeci de ani, Editura Academiei Române, 2012, p. 51-58;
18. Câteva observaţii privind predarea elementelor de vocabular al limbii române la clasele de studenţi străini, Limbă şi Literatură, vol. III-IV, 2009, p. 98-104.

C2 Teorie literară

1. Poétique matématique et interprétation, Cahiers roumains d’études littéraires, no. 3, 1982, p. 91-95;
2. Autoportret cu carte sau despre narcisismul criticii literare, Viaţa Românească, anul 80, nr. 1, 1985, p. 55-57;
3. Poezia între symbolon şi arrēton, Limbă şi literatură, vol. I-II, 2009;
4. Elogiu ingeniozităţii metrice, studiu introductiv la volumul Starea de sonet de Paul Miclău, Editura Muzeului Literaturii Române, 2010;
5. Un înnoitor contemporan al sonetului românesc, Caiete critice (sub tipar).

C2.1 Metrică şi prozodie

1. Lingvistica matematică şi problemele rimei, Studii si cercetări lingvistice, 25, nr. 1, 1974, p. 13-23;
2. Formalizarea lingvistico-matematică in studiul rimei româneşti, Semiotica folclorului, Editura Academiei, 1975, p. 197-207;
3. Formalisation linguistico-mathématique dans l’étude de la rime (populaire et savante), Sémiotique formelle du folklore, Editions Klincksieck, Paris, 1978, p. 69-86;
4. Invariances rythmiques du roumain littéraire, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 16, fasc. 1, 1979, p. 57-72;
5. Configuraţii ritmice în „Luceafărul”, Studii de Stilistică, Poetică, Semiotică, Cluj-Napoca, 1980, p. 260-270;
6. Rythme et sélection lexicale dans la versification roumaine classique, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 17, fasc. 1, 1980, p. 9-26;
7. Le vers roumain en tant que code détecteur et correcteur de licences rythmiques, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 17, fasc. 2, 1980, p. 137-148;
8. Sistemul rimei la Mitropolitul Dosoftei: o fonologie sui-generis, Studii și cercetări lingvistice, anul 24, nr. 2, 1978, p. 197-207;
9. Pour une perspective dualiste dans l’approche du rythme poétique roumain, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 18, fasc. 2, 1981, p. 129-140;
10. Ambivalenţa accentuală a cuvintelor monosilabice – sursă de ambiguitate ritmică în versul clasic românesc, Studii şi cercetări lingvistice, anul XXXII, nr. 4, 1981, p. 345-358;
11. Alternances rythmiques dans le vers roumain classique, Revue roumaine de linguistique théorique et appliquée, tome XVIII, n° 1, 1981, p. 21-38;
12. Moule et schémas rythmiques dans le vers roumain classique, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 19, fasc. 2, 1982, p. 51-61;
13. Rythme et „macrorythme” dans la versification roumaine, Revue roumaine de linguistique, tome 28, no. 3, 1982, p. 255-263;
14. The Informational Machinery of Metrical Diagnosis in Poetry, Proceedings of the Seventh International Congress of Cybernetics and Systems, Thales Publications, St.Annes, England, 1987, p. 7-11;
15. Structures accentuelles de l’alexandrin chez Racine, Langue Française, année 99, no3, septembre 1993, p. 63-74;
16. Les formes métriques les plus anciennes de la poésie roumaine, în volumul „Métriques du Moyen Age et de la Renaissance”, (edit.: Dominique Billy), L’Harmattan, Paris, Montréal, 1999, p. 85-98;
17. Dosoftei şi versul popular, Analele Universităţii din Bucureşti, Limba şi literatura română, 2003, p. 67-78;
18. Schimbări de paradigmă în abordarea structurii versului clasic românesc – implicaţii didactice, Studii şi cercetări lingvistice, vol. 57, nr. 2, 2006.

C2.2 Studiul literaturii dramatice

1. Structures linguistiques probabilistes issues de l’étude du théâtre, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 5, 1968, p. 29-46;
2. Contributions à l’étude mathématique du théâtre, Revue roumaine de mathématiques pures et appliquées, tome 15, 4, 1970,  p. 521-543;
3. L’interdépendance syntagmatique des scènes dans une pièce de théâtre, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 9, fasc.1, 1972, p. 55-69;
4. La stratégie  des personnages dramatiques à la lumière du calcul propositionnel bivalent, Poetics, 10, Mouton, Hague/Paris, 1973, p. 147-159;
5. Continuité et changement dans la stratégie des personnages dramatiques, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 10, fasc. 1, 1973, p. 5-26;
6. Individualité et mobilité des personnages dramatiques, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 11, fasc. 1, 1974, p. 45-57;
7. Approche linguistique-mathématique de l’histoire de l’opéra, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 13, fasc. 1, 1976, p. 283-292;
8. How to Estimate the Weight of Stage Relations ?, Poetics 6, North-Holland Publishing Company, 1977, p. 209-227;
9. Aspects sémiotiques de la stratégie des personnages dans le théâtre, A Semiotic Landscape, Mouton Publishers, The Hague, Paris, New York, 1980, p. 862-866;
10. Ştafeta personajelor – o problemă de tehnică dramaturgică și soluţiile ei, Caietele Critice ale „Vieţii Româneşti”, vol. 10, 1982, p. 56-65;
11. The Algebra of Scenic Situations, Semiotics of Drama and Theatre, John Benjamins Company, Amsterdam-Philadelphia, 1984, p. 67-92;
12. Entropy and Prediction in the Study of Theatre, Poetics, 13, North-Holland Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1984, p. 57-70;
13. Teatrologia matematică – realizări și promisiuni, Matematica în lumea de azi și de mâine, Editura Academiei, 1985, p. 95-101;
14. Continuitate şi ruptură în strategiile scenice ale teatrului clasic, UltimaT, 1, 1999, p. 75-81;
15. Vizual şi verbal în teatru, în volumul Comunicarea şi schimbarea culturală (coordonator: Monica Spiridon), Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2001, p. 31-39;
16. Discours didascalique et mise en scène, Interlitteraria 7, vol. II, Tartu, Estonia, Ed. Kirjastus,  2002, p. 264-275.

C3 Studii culturale

1. Genealogia eroilor mitologici in lumina teoriei grafurilor, Semiotica Folclorului, Editura Academiei, 1975, p. 243-267;
2. À propos d’un état limite du cosmos dans les „Métamorphoses” d’Ovide, Sémiotique formelle du folklore, Editions Klincksieck, Paris, 1978, p. 258-279;
3. La généalogie des héros mythologiques à la lumière de la théorie des graphes, Sémiotique formelle du folklore, Editions Klincksieck, Paris, 1978, p. 258-279;
4. Idiomatic şi universal în cultură, Studii culturale, revistă editată de Fundaţia Culturală Română, nr. 1, 2000, p. 18-26;

 • Haos, ordine, timp, Secolul 20, 1-2-3, 1999, p. 274-288;
 • În toată puterea cuvântului, Secolul 20-21, 4-9, 2000, p. 45-56;

7. Concomitance et contemporanéité. Considérations sur le synchronisme des cultures, în volumul (Multiple) Europe: Multiple Identity, Multiple Modernity (Monica Spiridon, editor), Ararat Publishing House, Bucharest, 2002, p. 259-266;
8. Omul kitsch şi catedrala, Secolul 21, nr. 1-6, 2006, p. 181;
9. Joc secund – A Game of the Secondary, Arhitext, anul XIV, nr. 5, mai 2007, p. 44-45;
10. Pledoarie pentru un viitor al trecutului – Pleading for a Future of the Past, Arhitext, anul XV, nr. 6, iunie 2008, p. 44-47.

C4 Ecologie şi mecanica fluidelor

1. Probleme hidraulice ale evacuatorilor barajelor înalte cu aplicaţii la unele lucrări din ţara noastră, „IPACH- 15 ani de activitate”, 1968, p. 3-14;
2. Elemente pentru optimizarea dimensionării hidraulice a evacuatorilor cu trambulină, Hidrotehnica, vol. 16, nr. 8, 1971, p. 411-416;
3. Comportarea hidraulică a construcţiilor de retenţie şi de captare, Cauze şi efecte ale apelor mari, 1972, p. 179-196;
4. Eléments pour une écologie mathématique, Informatică și modele matematice în ştiinţele sociale, vol. 3, nr. 1-2, 1974, p. 43-54;
5. Méthodes et modèles de calcul pour les processus de dispersion, IV-ièmes Journées de la CIESM, Antalya, Turquie, 1978, p. 655-661;
6. Modelarea matematică a proceselor de amestec, Studii și cercetări de protecţia calităţii apelor, vol. XIX, 1978.

C5 Psihologia percepţiei temporale

1. A Mathematical Approach to the Psychological Time, Time, Quality of Life and Social Development, Fundation Bariloche, San Carlos de Bariloche, Rio Negro, Argentina, 1982, p. 75-88;

 • Psychological Time. A Discrete Approach, în volumul Mathematical Linguistics and Related Topics (editor Gh.Pãun), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995, p. 95-104;

3. Timpul în poezia românească, revista electronică „Respiro” (www. revistarespiro.com), nr. 3, 2001, 43 p;
4. Un paradox temporal: eternitatea, revista electronică „Respiro” (www. revistarespiro.com), nr. 4, 2001, 19 p.

C6 Evocări şi portrete

1. Călătorul, în volumul Evocări Al. Rosetti (editor Adriana Fianu), Editura Minerva, Bucureşti, 1995, p. 97-103;
2. În loc de doctă exegeză…, în volumul Marius Sala – contemporanul lor, contemporanii lui, Univers Enciclopedic, 2002, p. 148-150;
3. „Reconsiderări” selective ale victimelor comunismului în anii ’80: cazul Mihail Manoilescu, Arhivele Sighet, vol. X, 2003, p. 472-479;
4. Profesorul Valeriu Dinu, evocare în volumul Toader Buculei, Valeriu Dinu, viaţa şi opera sa, Editura Istros, Brăila, 2005, p. 187-208;
5. Teologia la feminin (I), Renaşterea, anul XVI serie nouă, nr. 12, decembrie 2005, p. 9;
6. Teologia la feminin (II), Renaşterea, anul XVII serie nouă, nr. 1, ianuarie 2006, p. 8;
7. Teologia la feminin (III), Renaşterea, anul XVII serie nouă, nr. 3, martie 2006, p. 12;
8. Schiţă de portret, în volumul Mihail Manoilescu – un punct de referinţă în gândirea economică, Editura Economică, 2007, p. 19-32;
9. Revelaţia Marcus, în volumul „Întâlniri cu Solomon Marcus”, Editura Spandugino, 2010, p. 535-545;
10. Cine şi cum a fost Mihail Manoilescu ? în Mihail Manoilescu, Etica Politică,  Spandugino Publishing House, 2010, p. 317-332;

D. Prefeţe

1. Studiu introductiv la volumul Mass-media şi democraţia de John Keane, Editura „Institutul European”, Iaşi, 2000, p. 5-16;
2. Cuvânt înainte la volumul Rădăcinile lumii – o posibilă relaţie între geografie şi arte de Elena Teodoreanu, Editura Paideia, Bucureşti, 2005, p. 9-12;
3. Cuvânt înainte la volumul Memorii de Natalia Manoilescu-Dinu, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, p. 5-8;
4. Cuvânt înainte la volumul Mărturia unei vieți de Natalia Manoilescu-Dinu, Editura Spandugino, 2012, p. 5-12.

E. Ediţii critice

1. Mihail Manoilescu, Etica Politică, repere biografice (p. 21-54), note şi postfaţă (p. 317-332), Spandugino Publishing House, 2010.
2. Natalia Manoilescu-Dinu, Mărturia unei vieți, cuvânt înainte, note explicative și Epilog(p. 631-760), Editura Spandugino, 2012.