Masterat Modele de Comunicare și Relații Publice – Iulie, Septembrie 2015 – Structura proiectului

Înscrierile pentru masteratul de Modele de Comunicare și Relații Publice au loc în perioada 9-16 iulie, luni-vineri, orele 9-14, la secretariatul Facultății de Litere (strada Edgar Quinet, nr. 5-7, parter, sector 1, București). Candidații depun la înscriere (pe lângă actele necesare) și proiectul în varianta printată.
Proba orală (susținerea proiectului): 17 iulie, ora 10
Masteratul beneficiază de un număr de 30 de locuri la buget și 45 la taxă.
Pentru detalii suplimentare, accesați www.litere.ro.

 

Universitatea din București, Facultatea de Litere
Departamentul de Științe ale Comunicării

Masterat MODELE DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Examen de admitere la masterat, Sesiunile iulie, septembrie 2015
Structura proiectului (care se depune la înscriere)

o Prezentarea contextului cercetării:
o date despre organizația/compania/evenimentul/situația care constituie obiectul cercetării;
o justificarea din punct de vedere profesional și științific a alegerii subiectului propus spre analiză;
o Prezentarea metodologiei de analiză:
o Formularea premisei/argumentarea subiectului;
o Prezentarea bazei teoretice și a surselor științifice la care se face recurs pentru analiza propusă;
o Prezentarea metodei (metodelor) de analiză;
o Prezentarea corpusului de date propuse spre analiză.
o Analiza situației de comunicare propuse (campanie, eveniment, discurs, context critic/ de criză, etc).
o Evaluarea și interpretarea critică a situației analizate și propunerea unor soluții alternative.
o Concluzii

Observații

o Proiectul este tehno-redactat în limba română, cu diacritice, font TNR, 12, distanța între paragrafe 1.5, aliniere tip stânga-dreapta (justified).
o Întinderea proiectului variază între 8-10 pagini.
o Proiectul se depune în perioada înscrierilor la masterat (sesiunile iulie și septembrie 2015), într-un dosar separat de cel în care se înmânează actele administrative. Pe coperta proiectului se înscriu numele și prenumele candidatului, titlul proiectului, denumirea masteratului pentru care se optează și perioada (luna și anul) sesiunii de admitere (iulie, respectiv septembrie 2015, pentru anul în curs).
o Proiectele se notează cu puncte de la 1-10. Se acordă un punct din oficiu. Baremele de corectare se afișează odată cu publicarea notelor.
o La interviul care urmează corectării proiectelor, aplicantul trebuie să fie capabil să-și susțină oral tema și, de asemenea, să ofere o motivație a alegerii acestui masterat.