Laboratorul de Cercetare – Prima Editie – Conferinta Gilda Lazar “Management of Lobby”

Stimate Doamne Profesor,
Stimaţi Domni Profesori,
Dragi colege şi colegi,

In Memoriam Prof. Dr. Adela Rogojinaru – Prima editie a Laboratorului de Cercetare, anul 2014-2015

Galerie Foto – In Memoriam Prof. Dr. Adela Rogojinaru – Conferinta Gilda Lazar “Management of Lobby” (prima editie a Laboratorului de Cercetare, anul 2014-2015)

Luni, 24 noiembrie 2014, în intervalul orar 18.00-20.00, în Sala de Consiliu a Facultății de Litere, vă invităm să participaţi la prima ediție a Laboratorului de Cercetare din anul universitar 2014-2015, organizată In memoriam Prof. univ. dr. Adela Rogojinaru. Invitatul acestei ediții este Gilda Lazăr, Director JTI România, titlul conferinței fiind Lobby șiadvocacy.

În contextul unei absențe a reglementărilor activității de lobby în România și a prezenței practicilor subsumate domeniului mai larg al Public Affairs (afaceri publice), cercetarea aprofundată a celor două aplicații ale relațiilor publice este extrem de relevantă la nivel național și european. La nivel național, cele două tipuri de activități subsumate comunicării organizaționale – lobby și advocacy – au făcut obiectul unor dezbateri teoretice, majoritatea organizate de Asociația Română de Relații Publice, dezbateri care nu au avut efectul scontat al reglementării din punct de vedere legislativ al practicilor de lobby. Comunicarea dnei Gilda Lazăr va puncta aspectele de ordin teoretic ale înscrierii disciplinare a celor două dimensiuni ale comunicării organizaționale, dar, mai ales, va prezenta practicile aferente acestora, printr-o analiză din punctul de vedere al componentei etice a profesiei de lobby-ist.

Este relevant să menționăm faptul că în cadrul programului de masterat Modele de Comunicare și Relații Publice a fost inițiată și dezvoltată o platformă de cercetare a celor două aplicații de către Profesor univ. dr. Adela Rogojinaru, prin introducerea unor cursuri specializate și prin dezvoltarea unui stagiu de formare a studenților la Universitatea din Ghent, stagiu ce face parte din cadrul mai larg al programului de colaborare europeană MARPE.

MARPE (Master in European Public Relations) reprezintă o platformă europeană dedicată relațiilor publice, prin care șapte universități încearcă să dezvolte și să predea un curriculum comun al acestei discipline. Inițiat în 1990, susținut și recunoscut de EUPRERA, MARPE este organizat în 4 linii de predare și colaborare: linia franceză (Université de Lorraine, Franța și Universitatea din București, România); linia iberică (Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, Spania și Instituto Superior de Novas Profissoes, Lisabona, Portugalia); linia engleză (University of Greenwich, Marea Britanie și University of Lund, Suedia); linia rusească (University of Tallin). Programul Intensiv MARPE a dezvoltat tematica „Public Relations: Government Relations and Lobbying in a European perspective”, abordând teoretic și aplicat, prin studii de caz, subiecte precum: rolul și funcționarea instituțiilor europene, definiții, reglementări și dinamica procesului de lobby, sfera publică (europeană), transparență, legitimitate, responsabilitate socială corporativă, cetățenie și spirit civic, afaceri publice și afaceri guvernamentale ș.a.m.d. La fiecare ediție Universitatea din București a fost reprezentată prin studenți ai programului masteralModele de Comunicare și Relații Publice, Facutatea de Litere (2012 – 14 studenți, 2013 – 20 studenți, 2014 – 12 studenți).

Laboratorul de cercetare este organizat începând cu anul universitar 2013-2014 sub egida Centrului de Cercetări în Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Publice (CISCOREP). Conceput ca un context de interacţiune ştiinţifică, laboratorul de cercetare se adresează cercetătorilor din domeniile ştiinţelor sociale şi umaniste, context în care pot prezenta fie concluziile unor cercetări efectuate, fie intenţiile unor proiecte de cercetare în curs de realizare, studii supuse spre analiză şi reflecţie din partea publicului participant.

Laboratorul de Cercetare este deschis oricărei persoane doritoare de a participa, atât ca vorbitor, cât .şi ca auditor. Activitatea centrală a Laboratorului de Cercetare o constituie prezentarea unei cercetări finalizate sau în curs de realizare în domeniile sociale .şi umaniste şi supunerea spre analiza şi reflecţie a cercetării respective. Acest format are mai multe obiective: (1) cunoaşterea şi aprofundarea intereselor de cercetare ale colegilor noştri (din facultate, din universitate sau din România); (2) constituirea de reţele academice inter – şi intra-universitare; (3) colaborări viitoare pentru realizarea de proiecte de cercetare; (4) familiarizarea studenţilor (licenţă şi masterat) cu modurile de constituire .şi dezvoltare a unui subiect de cercetare.

Cine participă? Participanţii vor fi cercetători specializaţi în domeniile umaniste şi sociale, cadre didactice, studenţi masteranzi şi doctoranzi. Persoanele doritoare să participe sunt invitate să trimită o scurtă prezentare a cercetării şi a autorului acesteia lect. Dr. Ana-Maria Teodorescu ( anamete2002@yahoo.com) sau lect. Dr. Raluca Moise (raluca.moise@litere.unibuc.ro).

Oricine este interesat şi doreşte să participe activ atât la dezbaterea ulterioară prezentării, cât şi la atingerea obiectivelor Laboratorului de Cercetare.

Coordonatori ai proiectului: Lect. Dr. Ana-Maria Teodorescu, Lect. Dr. Raluca Moise (Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București). În perioada 2012-2014, în cadrul Laboratorului de Cercetare, au fost abordate interdisciplinar teme din domeniul științelor comunicării (rolul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în comunicarea interpersonală și grupală, rolurile şi relaţiile interpersonale în spațiul virtual), comunicarea organizațională (discursul organizaţional ca parte integrantă a comunicării instituţionale, aspecte ale comunicării politice-populismul, diplomaţia publică, comunicarea ştiinţei), domeniul studiilor culturale și media (subculturile urbane – subcultura manea, audienţa în receptarea serialelor de televiziune, rolul mass-media în promovarea sănătăţii vârstnicilor). Dezbaterile s-au bucurat de interes prin participarea profesorilor de la Facultatea de Sociologie, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, cercetătorilor de la Academia Română, colegilor de la alte departamente din Facultatea de Litere, dar şi studenţilor masteranzi ai diverselor specializări din Universitatea din Bucureşti.