EXAMEN DE LICENȚĂ, PROBA SCRISĂ – Sesiunea februarie 2016 – BAREM la Relații Publice

Format Word/.doc – Descarca!  EXAMEN DE LICENȚĂ, PROBA SCRISĂ – Sesiunea februarie 2016 – BAREM la Relații Publice

Facultatea de Litere

Departamentul de Științe ale Comunicării

Specializarea Comunicare și Relații Publice

 

EXAMEN DE LICENȚĂ, PROBA SCRISĂ

Sesiunea februarie 2016

BAREM la Relații Publice

 

  1. Comparați modelele de planificare strategică existente în bibliografia studiată și ilustrați ariile de aplicație ale relațiilor publice în sectorul corporativ –privat și în cel al organizațiilor non profit. Exemplificați cu elemente din campaniile și programele deja cunoscute și faceți observații critice asupra strategiilor adoptate.

 

Identificați și comparați modelele de planificare strategică existente în bibliografia studiată…………………………………………………………………………………………………..2 puncte

 

Identificați aspectele specifice ariilor de aplicație ale relațiilor publice, potrivit tipului de organizație…………………………………………………………………………………………2 puncte

 

Exemplificați cu elemente din campanii și programe cunoscute și faceți observații critice asupra strategiei adoptate………………………………………………………………..3 puncte

 

Proprietatea terminologiei folosite, acuratețea comentariului………………………….1 punct

 

Corectitudinea gramaticală și stilistică a prezentării subiectului, coerența și coeziunea textului elaborat………………………………………………………………………………………..1 punct

 

BRYSON, John M., Planificarea strategică pentru organizaţiile publice și non-profit, trad. de Diana Stanciu, Bucureşti, Ed. ARC, 2002, pp. 116-170;

 

WILCOX, Dennis L.; CAMERON, Glen T.; AULT, Phillip H.; WARREN K., Agee, Relaţii publice. Strategii şi tactici, trad. coord. de Ion Vaciu și Roxana Onea, București, Ed. Curtea Veche, 2009, pp. 145-158.

Se acordă 1 punct din oficiu.

 

  1. Transformări în sfera publică actuală din perspectiva relației dintre spațiul public și spațiul privat. Argumentați rolul strategic și tactic al relațiilor publice.

Definiți și comentați conceptele-cheie de sferă publică, spațiu public, spațiu privat potrivit bibliografiei (Paillart, 2002; Rogojinaru, 2010)……………………………………………………..3 puncte

Explicați transformările sferei publice potrivit distincției public-privat…………………….2 puncte

Argumentați rolul strategic și tactic al relațiilor publice (Rogojinaru, 2010)……………..2 puncte

Proprietatea terminologiei folosite, acuratețea comentariului…………………………………….1 punct

 

Corectitudinea gramaticală și stilistică a prezentării subiectului, coerența și coeziunea textului elaborat………………………………………………………………………………………………………………1 punct

 

PAILLART, Isabelle, Spațiul public și comunicare, trad. de Monica Mitarcu, Beatrice Osanu, Eduard Săvescu, Iași, Ed. Polirom, 2002;

 

ROGOJINARU, Adela, Relaţii Publice. Fundamente interdisciplinare, Bucureşti, Ed. Tritonic, 2010.

 

Se acordă 1 punct din oficiu.