EXAMEN DE LICENȚĂ, PROBA SCRISĂ – Sesiunea februarie 2016 – BAREM la proba Comunicare

Format Word,/ .doc – Descarca!EXAMEN DE LICENȚĂ, PROBA SCRISĂ – Sesiunea februarie 2016 – BAREM la proba Comunicare

Facultatea de Litere

Departamentul de Științe ale Comunicării

Specializarea Comunicare și Relații Publice

 

EXAMEN DE LICENȚĂ, PROBA SCRISĂ

Sesiunea februarie 2016

 

BAREM la proba Comunicare

 

 

  1. Pe baza bibliografiei de examen, prezentați principalele contribuții științifice din domeniul kinezicii.

 

 

Prezentarea contribuției lui Ray Birdwhistell în domeniul kinezicii………………………1,5p.

Clasificarea gesturilor conform lui Paul Ekman și Wallace Friesen…………………………..4,5p.

Funcțiile comunicării vizuale după Mark Knapp……………………………………….…..2p.

Coerenţa argumentării, proprietatea termenilor, stilul expunerii……………………………………..1p.

 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………………………..9p.

 

Bibliografie: Mihai Dinu, Comunicarea – repere fundamentale, București, Orizonturi, 2007, pp. 274-300.

 

Se acordă 1 punct din oficiu.

 

  1. Pe baza bibliografiei de examen, prezentați principalele caracteristici și reguli ale prieteniei.

 

     Impulsia de afiliere……………………………………………………………………………………………….1p.

Ritmul progresiv al relației de prietenie…………………………………………………………………..1p.

Proximitatea………………………………………………………………………………………………………..1p.

Funcțiile impulsiei de afiliere…………………………………………………………………………………2p.

Existența diferențelor de gen………………………………………………………………………………….1p.

Regulile prieteniei………………………………………………………………………………………………..2p.

Coerenţa argumentării, proprietatea termenilor, stilul expunerii…………………………………1p.

 

TOTAL……………………………………………………………………………………………………………………9p.

 

Bibliografie: Mihai Dinu, Fundamentele comunicării interpersonale, București, ALL, 2008, pp. 124-130.

 

Se acordă 1 punct din oficiu.