Despre Laboratorul de Cercetare

Laboratorul de cercetare este organizat sub egida Centrului de Cercetări în Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Publice (CISCOREP). Conceput ca un context de interacţiune ştiinţifică, laboratorul de cercetare se adresează cercetătorilor din domeniile ştiinţelor sociale şi umaniste. Comunicarea științifică are un format flexibil. Autorul său poate prezenta rezultatele parțiale sau finale ale unui studiu de cercetare. De asemenea, se pot propune teme care să constituie punctul de plecare pentru dezbateri, organizate în formatul mesei rotunde. A doua parte a Laboratorului de Cercetare este exclusiv interactivă, concepută ca o serie de întrebări și răspunsuri.

Acest format de context științific are obiectivele următoare: (1) cunoaşterea şi aprofundarea intereselor de cercetare ale colegilor noştri (din facultate, din universitate sau din România); (2) constituirea de reţele academice inter – şi intra-universitare; (3) colaborări viitoare pentru realizarea de proiecte de cercetare; (4) familiarizarea studenţilor cu modurile de construcție a unui subiect de cercetare.

Coordonatori ai proiectului: Lect. Dr. Ana-Maria Teodorescu, Lect. Dr. Raluca Moise. În perioada 2012-2014, în cadrul Laboratorului de Cercetare au fost abordate interdisciplinar teme din domeniul științelor comunicării (rolul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în comunicarea interpersonală și grupală, rolurile şi relaţiile interpersonale în spațiul virtual), comunicarea organizațională (discursul organizaţional ca parte integrantă a comunicării instituţionale, aspecte ale comunicării politice-populismul, diplomaţia publică, comunicarea ştiinţei), domeniul studiilor culturale și media (subculturile urbane – subcultura manea, audienţa în receptarea serialelor de televiziune, rolul mass-media în promovarea sănătăţii vârstnicilor).

Ediții Laboratorul de Cercetare, CISCOREP, Facultatea de Litere, Universitatea din București

17.12.2012: Asist. dr. Raluca Moise, SMS-ul și Facebook. Tehnologii ale intimității, tehnologii ale expunerii.
14.01.2013: Lect. Dr. Adrian Stoicescu, Identitatea virtuală.
18.03.2013: Lect. Dr. Ana-Maria Teodorescu, Un posibil punct de vedere asupra discursului instituțional.
15.04.2013: Masă rotundă Schimbări actuale în abordarea unor subiecte socio-culturale.
25.11.2013: Dr. Loredana Ghimfus: Subcultura manea în România post-comunistă- un posibil punct de vedere; Dr. Mircea Sava: Abordări actuale în comunicarea publică a ştiinţei.
16.12.2013: Conf. dr. Valentina Marinescu: Analiza culturilor populare extrem orientale – China, Japonia și Coreea. Analiza receptării la nivel public obişnuit şi fani – interviuri. Analiza fanfiction – analiză de conţinut.