Depunerea lucrării de licenţă/disertaţie în format electronic (pe CD)

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Litere

Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării

 

 

INFORMAŢII PRIVIND EXAMENUL DE LICENŢĂ/DISERTAȚIE

Sesiunea februarie 2017

 

Depunerea lucrării de licenţă/disertaţie în format electronic (pe CD) se va face la fiecare catedră/colectiv în parte, respectiv, pentru Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, vă adresaţi dnei. Izabela Tudose în următorul interval: 25, 26 și 30 ianuarie, orele 10-16.

  • Comunicare şi Relaţii Publice;
  • Ştiinţele Informării şi Documentării.

 

CD-ul trebuie să conţină în foldere separate, două documente: lucrarea de licenţă/disertaţie şi anexele acesteia. Primul document va fi lucrarea denumită Nume, Prenume, Specializare, scrisă în Word (1997-2003), font Times New Roman 12, la 1 rând şi jumătate. Pe CD şi pe coperta acestuia trebuie trecute următoarele informaţii: Specializarea, numele şi prenumele, profesorul coordonator şi sesiunea de licenţă/disertaţie.

 

 

NOTĂ

Candidaţii sunt rugaţi să consulte avizierele Facultăţii de Litere, site-ul Facultăţii de Litere sau www.comunicare-relatiipublice.ro / www.litereidd.ro pentru alte comunicări ulterioare.