Date empirice şi provocări metodologice privind competențele digitale ale copiilor

Dragi Colege şi Colegi,

Luni, 20 aprilie 2015, începând cu ora 18.00, în Laboratorul de Birotică al Facultății de Litere, Centrul de Cercetări în Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Publice (CISCOREP) vă invită să participaţi la o nouă ediție a Laboratorului de cercetare din anul universitar 2014-2015.
Titlul dezbaterii propuse de cerc. dr. Anca Velicu pentru ediţia lunii aprilie a Laboratorului de Cercetare este Date empirice şi provocări metodologice privind competențele digitale ale copiilor. Discuție pe marginea proiectelor EU Kids Online și Net Children Go Mobile.
Considerată ca fiind un aspect cheie privind incluziunea digitală – altfel spus ca elementul care poate rezolva problema diviziunii digitale de ordin secund – problema competențelor digitale este una dintre cele mai importante nu doar pentru decidenții politici care și-au declarat ca țel îmbunătățirea nivelului competențelor digitale la nivelul întregii societăți, dar și pentru cercetătorii care se străduiesc să găsească cea mai bună definire a conceptului și, în funcție de aceasta, se străduiesc ulterior să găsească cea mai bună metodă de măsurare a competențelor digitale. În ciuda pașilor făcuți până acum pe acest drum, problema nu este închisă, ci este una de actualitate. Astfel, chiar dacă aproape toți cercetătorii sunt de acord cu sentința dată de Paul Glister (1997) conform căreia competențele digitale presupun ‘stăpânirea ideilor și nu a tastelor’, de aici încolo opiniile diverg: Ce concept ar trebui folosit: competență digitală, competențe sau abilități digitale? Cum ar trebui construit acest concept, care ar fi cea mai corectă abordare, astfel încât să cuprindă aspecte cognitive, socio-emoționale și tehnice sau să cuprindă atât competențe legate de conținut, cât și competențe legate de medium sau, dacă ne referim specific la utilizarea internetului de către copii, acest concept ar trebui să cuprindă pe lângă abilități digitale generale și abilități legate de folosirea în siguranță a internetului?
După o scurtă trecere în revistă a teoriilor care s-au focalizat asupra problemei competențelor digitale, Anca Velicu va analiza datele privind România din două proiecte internaționale – EU Kids Online (Livingstone et al., 2011) și Net Children Go Mobile(Mascheroni & Olaffson, 2014, Velicu et al., 2014) – încercând a evidenţia nu doar nivelul competențelor digitale și pe cel al competențelor privind folosirea în siguranță a internetului de către copiii din România, măsurate la două momente distincte (2010 și 2013), ci și să pună sub semnul întrebării metodologia măsurării acestor competențe, cu referire la populația românească a eșantionului. Cercetătoarea va discuta de asemenea aspectele noi pe care internetul mobil le aduce în discuție în peisajul mai larg al problemei competențelor digitale.
Anca Velicu este cercetător la Institutul de Sociologie al Academiei Române, Laboratorul Sociologia Comunicării și a Spațiului Public. În 2009 a obținut titlul de doctor la Universitatea din București cu o lucrare despre Relația copiilor cu media și noile tehnologii de informare și comunicare. Principalele subiecte de interes sunt sociologia media, folosirea internetului și a internetului mobil de către copii, violența mediatică, folosirea internetului în școală, medierea parentală a folosirii internetului de către copii. A participat la mai multe proiecte de cercetare, naționale și internaționale, dintre care menționăm: între 2012-2014, a participat la proiectul Net Children Go Mobile (în calitate de contact național); între 2009-2014, a fost membru în echipa proiectului EU Kids Online; între 2009-2012 a fost director al proiectului Impactul violenței mediatice asupra copiilor din România.O analiză a dimensiunilor civice, etice și estetice.

***

Laboratorul de cercetare este organizat începând cu anul universitar 2013-2014 sub egida Centrului de Cercetări în Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Publice (CISCOREP). Conceput ca un context de interacţiune ştiinţifică, Laboratorul de cercetare  se adresează cercetătorilor din domeniile ştiinţelor sociale şi umaniste. Autorii pot prezenta rezultatele parțiale sau finale ale unui studiu. De asemenea, se pot propune teme care să constituie punctul de plecare pentru dezbateri, organizate în formatul mesei rotunde.
În perioada 2012-2014, în cadrul Laboratorului de cercetare, au fost abordate interdisciplinar teme din domeniul științelor comunicării (rolul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în comunicarea interpersonală și grupală, rolurile şi relaţiile interpersonale în spațiul virtual), comunicarea organizațională (discursul organizaţional ca parte integrantă a comunicării instituţionale, aspecte ale comunicării politice – populismul, diplomaţia publică), domeniul studiilor culturale și media (comunicarea ştiinţei, subculturile urbane – subcultura manea, audienţa în receptarea serialelor de televiziune, rolul mass-media în promovarea sănătăţii vârstnicilor). Dezbaterile s-au bucurat de interes prin participarea profesorilor de la Facultatea de Sociologie, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, cercetătorilor de la Academia Română, colegilor de la alte departamente din Facultatea de Litere, cât şi a studenţilor și masteranzilor de la diverse specializări ale Universității din Bucureşti.

Această invitaţie se doreşte şi o premisă de a participa activ la aceste întâlniri-dezbateri, deoarece Laboratorul de Cercetare este deschis oricărei persoane interesate de a participa, în calitate de vorbitor sau auditor. Activitatea centrală a Laboratorului o constituie prezentarea unei cercetări finalizate sau în curs de realizare în domeniile sociale şi umaniste. Acest format are mai multe obiective: (1) cunoaşterea şi aprofundarea intereselor de cercetare ale colegilor noştri (din facultate, din universitate sau din România); (2) constituirea de reţele academice inter – şi intra-universitare; (3) colaborări viitoare pentru realizarea de proiecte de cercetare; (4) familiarizarea studenţilor (licenţă şi masterat) cu modurile de constituire şi dezvoltare a unui subiect de cercetare.

Cine participă? Participanţii pot fi cercetători specializaţi în domeniile umaniste şi sociale, cadre didactice, studenţi masteranzi şi doctoranzi. Persoanele interesate să participe sunt invitate să trimită o scurtă prezentare a cercetării şi a autorului ei pe adresele de email ale lect. univ. dr. Ana-Maria Teodorescu ( anamete2002@yahoo.com) și lect. univ. dr. Raluca Moise ( raluca.moise@litere.unibuc.ro).

Pentru noutăţi referitoare la ediţiile Laboratorului de Cercetare, puteţi accesa site-ul specializării Comunicare şi Relaţii Publice şi pagina Facebook a Laboratorului de Cercetare.