Cristina Bogdan – conferențiar universitar doctor, prodecan al Facultății de Litere

CRISTINA MĂDĂLINA BOGDAN (n. DOBRE)

CURRICULUM VITAE

ANUL NAŞTERII 1976

STAREA CIVILĂ căsătorită (din 2002), 1 copil (Maria Bogdan, născută 2004)

STUDII

1991-1995 – Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti – admisă prima la secția Filologie;
1995-1999 – Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, Secţia Română-Franceză (Zi) – admisă prima, cu media 9,29;
1999-2000 – Programul de Studii Aprofundate, Specializarea Literatură Română Medievală – şefă de promoţie, cu media 10;
2000, noiembrie – doctorand în domeniul Ştiinţe Umaniste – Filologie, cu tema Viziunea asupra morţii în cultura română veche, sub îndrumarea ştiinţifică a Prof. univ. dr. Dan Horia Mazilu;
2003, martie – doctorand în co-tutelă (Université Paris XII Val de Marne – Universitatea din Bucureşti), sub îndrumarea ştiinţifică a Prof. univ. dr. Francis Claudon şi a Prof. univ. dr. Dan Horia Mazilu, cu tema La vision de la Mort dans la culture roumaine prémoderne
2007 – Doctor în Filologie al Universităţii din Bucureşti şi al Universităţii Paris XII Val de Marne, cu teza Viziunea asupra Morţii în cultura română veche (La vision de la Mort dans la culture roumaine prémoderne), distincţia Magna cum laude (Très Honorable).

DOMENII DE INTERES

Istoria culturală, antropologia socială şi culturală, iconografia religioasă, thanatologia, studiile de gen.
ACTIVITATEA DIDACTICĂ

1999-2000 Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”

Profesor suplinitor la disciplinele Limba şi Literatura Română şi Literatură Universală

1999-2003 Centrul „Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de pretutindeni”
Colaborator la Catedra de Limba Franceză

Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Preparator la Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice

Facultatea de Ştiinţele Comunicării, Universitatea Ecologică
Colaborator la Catedra de Limba Română
2003 – 2008 Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Asistent la Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice (Seminarii de Istoria Culturii şi a Mentalităţilor, Istoria Reprezentărilor Colective, Antropologie Culturală, Modelarea Interdisciplinară a Relaţiilor Publice)
2008 – în prezent Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Lector la Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice (Cursuri şi Seminarii de Istoria Culturii şi a Mentalităţilor, Istoria Reprezentărilor Colective, Antropologie Culturală, Studii de gen);
Coordonator a peste 100 de lucrări de licență și 15 disertații de masterat, în domeniul Istoriei Mentalităţilor, al Antropologiei Culturale și al Studiilor de gen, pentru specializările Comunicare și Relații Publice și Literatură Universală și Comparată;
2007 – în prezent Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Colaborator al Catedrei de Literatură Comparată (Cursuri şi Seminarii de Antropologie Culturală, Textul literar – document antropologic);
2013, semestrul I – curs de Imagologie la Masteratul de Studii Literare (colaborator).
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Studii, articole şi recenzii în „Transylvanian Review” (cotată ISI), „Synthesis”, rev. de literatură comparată a Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”; în „Revue des études sud-est européennes”; în „Analele Universităţii din Bucureşti. Limba şi literatura română” ; în rev. „Noi cercetări literare” a Seminarului de Literatură Română Medievală „Nicolae Cartojan”; în „Caiete de Antropologie istorică” (Cluj-Napoca); în rev. „Arche” şi „Symposia” (Craiova). Publicistică culturală în revistele „Transilvania”, „LA&I”, „Observator cultural”, „Cultura”, „Plural. Culture & Civilization”, „The Institute Magazine”, „Infinitezimal” ș.a.

Stagii de cercetare:
Participant la cursurile şcolii de Studii Medievale „Antim Ivireanul”, găzduite de Mănăstirea Cozia (21-30 august 2000; 20-31 august 2001 şi 25-31 august 2003);
Stagiu de documentare pentru doctorat la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Michel de Montaigne”, Bordeaux 3, Franţa (martie 2002);
Bursă doctorală „Erasmus” la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Paris XII – Val de Marne, Franţa (1 martie-31 mai 2003);
Stagii doctorale la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Paris XII – Val de Marne, Franţa (lunile: noiembrie 2005; februarie 2006).

Organizare de congrese:
Organizator al celui de-al XIV-lea Congres Internaţional pentru studiul Dansurilor macabre şi al artei macabre în general, Sibiu, 20-23 mai 2010;
Co-organizator al celui de-al XIX-lea Congres bilateral franco-român Actualité scientifique en communication des organisations : questionner les nouveaux enjeux, problématiques et pratiques, București, 14-16 martie 2013;
Organizator al Colocviului studenţilor şi masteranzilor secţiei de Comunicare şi Relaţii Publice, în cadrul Săptămânii Masteratelor în Facultatea de Litere, UB, 19 martie 2013;
Co-organizator al celui de-al XX-lea Congres bilateral franco-român, București, 30 octombrie-1 noiembrie 2014;
Organizator al colocviului internațional Cartea-Obiect. Istorie culturală, strategii de marketing și tehnologii multimediale, Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB, 7-8 noiembrie 2014.

Moderarea unor secțiuni în cadrul unor conferințe naționale și internaționale:

Moderarea unei secțiuni în cadrul celui de-al XII-lea Congres Internaţional pentru studiul Dansurilor macabre şi al artei macabre în general, Ghent, 21-24 septembrie 2005;
Moderarea unei secțiuni în cadrul celui de-al XIV-lea Congres Internaţional pentru studiul Dansurilor macabre şi al artei macabre în general, Sibiu, 20-23 mai 2010;
Moderarea unei secțiuni în cadrul Colocviului cu tema Comunicarea publică: cultură, mentalitate și moralitate, organizat de specializarea Comunicare şi Relaţii Publice a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, 27-28 mai 2011.
Moderarea unei secțiuni în cadrul celui de-al XV-lea Congres Internaţional pentru studiul Dansurilor macabre şi al artei macabre în general, Chartres, 17-20 octombrie 2012;
Moderarea unei secțiuni în cadrul congresului național studențesc BeST Letters Colloquia, ediția I, Facultatea de Litere, UB, 28-29 martie 2014.
Participări în comitetele științifice ale unor colocvii naționale și internaționale:

Comitetul științific al celui de-al XIV-lea Congres Internaţional pentru studiul Dansurilor macabre şi al artei macabre în general, Sibiu, 20-23 mai 2010;
Comitetul științific al congresului național studențesc BeST Letters Colloquia, ediția I, Facultatea de Litere, UB, 28-29 martie 2014.
Activitate de peer-review (pentru):
Anuarul Institutului de Istorie și Sociologie C. N. Plopșor (2007-2008; 2013);
Revista Annales Universitatis Apulensis, series Historica, 16 / I, 2012, Universitatea „1 Decembrie 1918, Alba Iulia;
Revista Apulum. Acta Musei Apulensis, series Historia & Patrimonium, XLIX, 2012, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia (2011-2012).

Alte activități

Moderarea unor întâlniri, mese rotunde, lansări de carte

Moderator al mesei rotunde O privire critică asupra mecenatului corporatist, în cadrul Congresului Național al Studenților la Comunicare (CNSC) – PR Cultural. Ediție revăzută și comentată (în data de 23 aprilie 2010);
Moderator al Conferinței Alumnilor specializării Comunicare și Relații Publice, din Facultatea de Litere, UB, decembrie 2012;
Organizator și moderator al evenimentului dedicat sărbătoririi a două decenii de existență ale specializării Comunicare și Relații Publice, din Facultatea de Litere, UB, 12 decembrie 2013;
Moderator al mesei rotunde prilejuite de lansarea cărții lect. univ. dr. Raluca Moise, Sms-ul adolescentin: practici și reprezentări culturale (București, Editura Universității din București, 2013), 15 octombrie 2013;
Moderator al mesei rotunde prilejuite de lansarea cărții lect. univ. dr. Silvia Marin Barutcieff, Hristofor: chipurile unui sfânt fără chip. Reprezentările din cultura românească veche și sursele lor (Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2014), 15 mai 2014.
Activități curatoriale

Curator al expozițiilor semnate de artistul contemporan Constantin Cioc, Minunata fire a lucrurilor de a fi (Sala de expoziţii „Constantin Brâncuşi” a Palatului Parlamentului, 21 martie – 19 aprilie 2013); Teolografii. Semnături, semne, semănături (Atelier 030202, 10 aprilie – 6 mai 2014).
AFILIERI INSTITUȚIONALE

Membru al Seminarului de Istoria Literaturii Române Vechi „Nicolae Cartojan”, Facultatea de Litere, UB (1996-2006);
Membru al Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii, UB (2001-2005);
Membru al Asociaţiei Internaționale „Danses Macabres d’Europe”, secţiunea franceză (din anul 2003);
Membru al EUPRERA – European Public Relations Education & Research Association (din anul 2005);
Membru al GRISCU – Grupul de Istorie Culturală din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane C. S. Nicolăescu-Plopşor al Academiei Române (din anul 2009);
Colaborator la Radio România Cultural, emisiunea „Vorba dulce românească” (2002-2003);
Colaborator al Departamentului de Literatură Română Medievală din cadrul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” (2003-2008).

RESPONSABILITĂȚI INSTITUȚIONALE

Membru al Consiliului Departamental (din partea Colectivului de Comunicare și Relații Publice), Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB (din anul 2011 până în prezent) – activități cu caracter managerial și organizatoric;

Secretar științific al Consiliului Profesoral al Facultății de Litere (în anul universitar 2013-2014);

Responsabil ERASMUS al Facultății de Litere, UB (2010-2012) – organizarea concursurilor pentru desemnarea bursierilor, coordonarea stagiilor de burse, asistarea bursierilor şi a profesorilor aflaţi în misiune Erasmus la Facultatea de Litere a Universității din București;

Membru în comisii de examen pentru ocuparea unor posturi didactice de asistent și lector, din statul de funcții al Departamentului de Științe ale Comunicării:

Poziția de asistent, nr. 34 (perioada nedeterminată), septembrie 2011 (post ocupat prin concurs de Adela Toplean);
Poziția de asistent, nr. 35 (perioada determinată), ianuarie 2012 (post ocupat prin concurs de Anca Anton);
Poziția de lector, nr. 28 (perioadă nedeterminată), septembrie 2013 (post ocupat prin concurs de Raluca Moise);
Poziția de lector, nr. 19 (perioadă nedeterminată), februarie 2014 (post neocupat, candidata unică fiind respinsă);
Director interimar al Departamentului de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB (începând cu data de 4 septembrie 2014).
PARTICIPARE LA GRANTURI

Participare la grantul 1008 / 2007 CNCSIS, cu titlul Literatura română: valori şi repere în medievalitate, Director: Prof. univ. dr. Dan Horia Mazilu, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” (concretizat într-un CD-rom, intitulat „Enciclopedia Culturii Române Vechi”);
Expert pe termen scurt în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/140906 (SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste), mai 2014 – noiembrie 2015.

PREMII și DISTINCȚII
Profesor Bologna, desemnat și premiat în anul 2010 de Asociația Națională a Studenților din România (ANOSR), cf. www.profitari.ro;
Purtător de Torță Olimpică (desemnat de studenți și alumni CRP, în campania Eroi locali. Pasiuni care schimbă vieți, organizată de Samsung Electronics), Marea Britanie, Jocurile Olimpice, iulie 2012.

LISTĂ DE LUCRĂRI
LUCRĂRI INDIVIDUALE

IMAGO MORTIS în cultura română veche (secolele XVII-XIX), Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2002 – ISBN 973-575-704-4.

VOLUME COORDONATE

Actes du XIVème Congrès International d’Études sur les Danses macabres et l’Art macabre en général, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2010 (împreună cu Silvia Marin-Barutcieff) – ISBN 978-973-737-815-6;
Crucea – punte a Învierii. Tradiții și monumente funerare din Oltenia, Sibiu, Ed. Astra Museum, 2011 (împreună cu Ovidiu Baron, Mirela Crețu, Valerie Deleanu, Silvia Marin-Barutcieff) – ISBN 978-973-8993-66-2;
In honorem Cătălina Velculescu. La aniversară, Bucureşti, Ed. Paideia, 2012 (împreună cu Erich Renhardt, Policarp Chiţulescu, Ileana Stănculescu) – ISBN 978-973-596-727-7;
Actualité scientifique en communication des organisations : questionner les nouveaux enjeux, problématiques et pratiques. Livret de résumés, București, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013 (împreună cu Adela Rogojinaru și Cristina Popescu) – ISBN 978-606-16-0249-0;
CRP – după 20 de ani. Volum de evocări ale profesorilor, colaboratorilor și alumnilor specializării Comunicare și Relații publice, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013 (împreună cu Ana-Maria Teodorescu) – ISBN 978-606-16-0334-3;
Actualité scientifique en communication des organisations : questionner les nouveaux enjeux, problématiques et pratiques. Actes du XIXème Colloque Bilatéral Franco-Roumain, București, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2014 (împreună cu Adela Rogojinaru, Françoise Bernard și Ștefan Bratosin) – în curs de apariție.

ANTOLOGII

Literatura Română Medievală, (coord.) Dan Horia Mazilu, Bucureşti, Ed. Academiei Române şi Ed. Univers Enciclopedic, 2003 (colaborare cu un număr de articole);
Istoria culturii şi a mentalităţilor,antologie de texte şi aplicaţii, destinată studenţilor anului I din cadrul Învăţământului Deschis la Distanţă, specializarea Comunicare şi Relaţii Publice, 2002; 2010; 2012.

STUDII ÎN REVISTE ISI

„The Cup of Death in the Apocryphal Literature and Its Iconographic Traces in the Romanian Area”, în „Transylvanian Review”, vol. XXI, Supplement No. 1 (One Hundred Years since the Birth of Emil Turdeanu), 2012, (edit.) Ioan-Aurel Pop, Ana Dumitran, Jan Nicolae, Alba Iulia, 2012, p. 215-226;

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE (din spațiul european)

„La rencontre du vivant avec la Mort. Possibles rudiments tardifs des Danses macabres dans la Valachie du XIXe siècle”, în „Actes du Congrès International des Danses Macabres et de l’art macabre en général”, editat de Asociaţia „Danses Macabres d’Europe”, Rouen, 2003, p. 181-188;
„La place et la typologie de la Mort dans l’iconographie des églises roumaines. Étude sur trois régions: le Maramures, le Fagaras et la Valachie”, în „Actes du XIIe Congrès International des Danses Macabres et de l’art macabre en général”, vol. I, editat de Asociaţia „Danses Macabres d’Europe”, Ghent, 2005, p. 89-98;
„Les représentations de la Mort dans les scènes avec la Roue de la Vie dans la peinture roumaine et bulgare (XVIIIe-XIXe siècles)”, în Actes du XIVème Congrès International d’Études sur les Danses macabres et l’Art macabre en général, vol. I, editat de Asociaţia „Danses Macabres d’Europe”, Chartres, 2012, p. 61-73;
„Du berceau à la tombe. Les âges de la vie dans l’iconographie roumaine des XVIIIe-XIXe siècles et l’influence des modèles étrangers”, în Daniel Dumitran, Valer Moga (ed.), Economy and Society in Central and Eastern Europe. Territory, Population, Consumption, Münster, LIT Verlag, 2013, p. 221-240;
„Les visages changeants du patrimoine iconographique. La double temporalité des images de la Mort”, în Nicolas Pélissier, Linda Idjeraoui-Ravez (coord.), Quant les traces communiquent, Paris, L’Harmattan, 2014 (în curs de apariție).

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE (din spațiul românesc)

„Retorica funebră în paginile antimiene”, în Lucrările Simpozionului: Preţuitori ai arhivelor şi ctitori de biblioteci şi muzee. Consacrat împlinirii a 285 de ani de la moartea tragică a Mitropolitului Ţării Româneşti, Antim Ivireanul (1716-2001), Universitatea din Bucureşti – CREDIS, 2002, p. 23-27;
„La Mort et sa place dans l’iconographie des églises roumaines (XVIIIe-XIXe siècles)”, în Symposia. Caiete de etnologie şi antropologie, Craiova, Ed. Aius, 2004, p. 265-277;
„Sunt diferit, deci exist. Imagini ale relaţiei identitate / alteritate din perspectiva antropologiei istorice”, în Comunicare şi Cultură: aplicaţii interdisciplinare, (coord.) Adela Rogojinaru, Bucureşti, Ed. Tritonic, 2006, p. 103-113;
„Moartea şi ritualurile ei adiacente în discursul Celorlalţi despre Noi”, în Comunicare, Relaţii Publice şi Globalizare, (coord.) Adela Rogojinaru, Bucureşti, Ed. Tritonic, 2007, p. 229-243;
„Un text biblic controversat şi reflexele lui iconografice”, în In medias res. Studii de istorie culturală, Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (ed.), Iaşi, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, 2007, p. 373-386;
„Visages de la Mort en Roumanie. Considérations iconographiques”, în Death and Society. Transdisciplinary studies, Mihaela Grancea (coord.), Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009, p. 58-78;
„Palimpseste. Eléments d’une histoire des regards sur l’iconographie roumaine de la Mort”, în Proceedings of the Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe, Marius Rotar, Marina Sozzi (ed.), Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2009, p. 67-78;
„O temă medievală «recuperată» de epoca romantică: Dansurile macabre”, în Andi Mihalache, Alexandru Istrate (coord.), Romantism şi Modernitate. Atitudini, reevaluări, polemici, Iaşi, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, 2009, p. 239-256;
„La Roue de la Vie mène à la Mort. Parcours d’un thème iconographique dans l’espace roumain et bulgare (XVIIe- XIXe siècles)”, în Proceedings of the Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe (second edition), Marius Rotar, Victor Tudor Roșu, Helen Frisby (ed.), Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2009, p. 27-38;
„Les Cavaliers de l’Apocalypse. L’histoire et le périple d’un thème iconographique dans l’espace occidental et roumain”, în Cristina Bogdan, Silvia Marin-Barutcieff (edit.), Actes du XIVème Congrès International d’Études sur les Danses macabres et l’Art macabre en général, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 195-210;
„A peste, fame et bello, libera nos, Domine!” Lumea românească premodernă sub lupa calamităţilor, în Andi Mihalache, Silvia Marin-Barutcieff (coord.), De la fictiv la real. Imaginea, imaginarul, imagologia, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2010, p. 181-196;
„Avatarurile unui simbol escatologic (calul) în iconografia monumentelor de cult din Ţara Românească (secolele XVIII-XIX)”, în Lumea animalelor. Realități, reprezentări, simboluri, vol. îngr. de Maria Magdalena Székely, Iași, Ed. Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2013, p. 135-162;
„Jouer à cache-cache avec les images de la Mort. Une mémoire culturelle qui perd ses témoins”, în Traces, mémoires et communication, Ioan Drăgan, Jean François Tétu, Poliana Ștefănescu, Nicolas Pélissier, Linda Idjeraoui-Ravez (coord.), București, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013, p. 163-172;
„Întâlniri cu semeni și obiecte. Urme ale celuilalt în cercetările antropologice ale secolului XX”, în Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (coord.), Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Iași, Ed. Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2013, p. 929-942;
STUDII ÎN REVISTE DE SPECIALITATE (din spațiul românesc)

„Preaputernicul Samson. Un motiv iconografic interesant din pictura murală exterioară a bisericilor vâlcene”, în revista „Lumina Lumii”, anul XI, nr. 11 / 2002, p. 53-60;
„Scène de Danse macabre. Étude comparée entre l’espace roumain et occidental”, în revista „Synthesis”, nr. XXIX / 2002, p. 39-50;
„Reprezentarea «Ireprezentabilului». Chipurile Morţii în iconografia românească (secolele XVIII-XIX)”, în „Caiete de Antropologie Istorică” Cluj-Napoca, Ed. Accent, anul III, nr. 1-2 (5-6) / 2004; p. 75-91;
„L’image de la Mort dans l’iconographie des églises roumaines. Emplacement et typologie”, în „Revue des études sud-est européennes”, nr. 1-4 / 2005, p. 243-251;
„Le vieillard et la Mort. Variantes littéraires et iconographiques d’un texte ésopique en terre roumaine”, în „Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol»”, Iaşi, vol. XV, 2007-2008, (coord.) Nicolae Mihai, p. 77-95;
„Când Moartea vorbeşte la scenă deschisă. Prologul tragediei Erofili în traducerea Mitropolitului Dosoftei”, în „Analele Universităţii din Bucureşti. Limba şi literatura română”, anul LVIII, 2009, p. 117-124;
„Sous le signe de Chronos ou de Fortuna. Les avatars d’un motif iconographique – la roue de la vie – dans l’espace roumain et bulgare (XVIIe-XIXe siècles)”, în „Revue des études sud-est européennes”, Bucureşti, XLVIII, 1–4 / 2010, p. 91-108;

ARTICOLE

„Tăcerea grăitoare”, în revista „Transilvania” (Sibiu), nr. 3-4 / 1999, p. 49-53;
„Oameni de azi şi cărţi de altădată”, în „Litere, Arte, Idei” (supliment de cultură al ziarului „Cotidianul”), nr. 17 (290) / 2002, p. 6;
„Salonul de carte de la Paris (ediţia a XXII-a). Mic dosar retrospectiv” şi „Merinde spirituale pentru încă un timp”, în „Litere, Arte, Idei”, nr. 21 (294) / 2002, p. 8;
„Lecturi duhovniceşti – 2002”, în „Litere, Arte, Idei”, nr. 51 (355) / 2002, p. 2-3;
„Un nou Sfânt în calendarul românilor” în „Litere, Arte, Idei”, nr. 51 (355) / 2002, p. 8;
„Ipostaze ale morţii în Didahiile lui Antim Ivireanul”, în revista „Lumina Lumii”, anul XII, nr. 12 / 2003, p. 34-41;
„Percepţia imaginii Morţii în comunitatea rurală românească”, în revista „Arche”, (Craiova) nr. 2 / 2003, p. 8-9;
„Iconografia românească a Morţii sau despre un alt fel de «moarte asistată»”, în revista „Cultura”, nr. 14 / 2004, p. 9-10 (preluat şi tradus în engleză în revista „Plural. Culture & Civilization”, nr. 4 (24)/2004, p. 188-193);
„O Judecată de Apoi din care lipseşte Raiul”, în revista „Cultura”, nr. 32 / 2004, p. 9-10 (preluat şi tradus în engleză în revista „Plural. Culture & Civilization”, nr. 4 (24)/2004, p. 193-199);
„Medalion. Dan Horia Mazilu”, în „Caiete de Antropologie Istorică”, Cluj-Napoca, Ed. Accent, anul VI, nr. 1-2 (10-11) / 2007, p. 209-212;
„Pregătirea cărturarului pentru moarte”, în „Observator cultural”, anul IX (serie nouă) nr. 189 (447) / 2008, p. 17;
„Calamităţi de ieri şi de azi”, în „Cultura”, anul IV, nr. 21 (225), 28 mai 2009, p. 17-20;
„Nestatornica roată a lumii şi primejdioasele ei valuri”, în „Cultura”, anul IV, nr. 31 (235), 6 august 2009, p. 25-27;
„Povestea unui congres”, în „Cultura”, anul V, nr. 22 (277), 10 iunie 2010, p. 27-29;
„De-a v-aţi ascunselea cu Moartea. Între ocultare şi dezvăluire”, în „Cultura”, anul V, nr. 49 (304), 16 decembrie 2010, p. 15-17;
„Care dintre noi l-a născocit pe Celălalt? Variațiuni pe tema întâlnirii”, în „Cultura”, anul VII, nr. 15 (370), 19 aprilie 2012, p. 16-18;
„Între singurătate și comuniune. Practici funerare în strai nou”, în „Cultura”, anul VII, nr. 36 (391), 27 septembrie 2012, p. 16-18;
„Pentru o antropologie a obiectelor”, în „Cultura”, anul VII, nr. 38 (393), 11 octombrie 2012, p. 16-17;
„A picta cu lumina interioară”, în catalogul expoziției artistului contemporan Constantin Cioc, Minunata fire a lucrurilor de a fi (Sala de expoziţii „Constantin Brâncuşi” a Palatului Parlamentului, 21 martie – 19 aprilie 2013), p. 7-9.
„Între Hercule Poirot și lt. Columbo. Cercetătorul ca detectiv pasionat”, în „Cultura”, anul VIII, nr. 15 (419), 25 aprilie 2013, p. 15-17 (împreună cu Silvia Marin-Barutcieff);
„Lada de zestre a Mariei Golescu”, în „Cultura”, anul VIII, nr. 16 (420), 16 mai 2013, p. 16-18 (împreună cu Silvia Marin-Barutcieff);
„Schimbarea la față pe Taborul macedonean”, în „Cultura”, anul VIII, nr. 35 (439), 26 septembrie 2013 (împreună cu Dragoș Bogdan);
„Scrierea cu sine însuși”, în „Cultura”, anul IX, nr. 14 (465), 17 aprilie 2014, p. 26;
„Instalație pentru aducere aminte”, în „Infinitezimal”, nr. 3, 2014, p. 52-53;
„Din coasta numelui”, în „Infinitezimal”, nr. 3, 2014, p. 49;
„Viețile supraetajate ale spațiului public”, în „The Institute Magazine”, nr. 12/2014, p. 76-77;
„Case, muzici și praline”, în „Cultura”, anul IX, nr. 480, 13 august 2014, p. 24.
RECENZII

Nicolae Berdiaev, Un nou Ev Mediu, în revista „Noi cercetări literare”, Ed. Universităţii din Bucureşti, 1996, p. 123-125;
Alexandru Ofrim, Cheia şi Psaltirea. Imaginarul cărţii în cultura tradiţională românească, în „Observator cultural”, nr. 95-96 / 2001, p. 32-33;
Texte uitate – Texte regăsite, vol. I, coordonat de Cătălina Velculescu, în „Arche”, revistă editată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, nr. 3-4 / 2003, p. 21-22;
Texte uitate – Texte regăsite, vol. I, coordonat de Cătălina Velculescu, în „Synthesis”, nr. XXX / 2003, p. 198-201;
Texte uitate – Texte regăsite, vol. I, II, coordonate de Cătălina Velculescu, în „Cultura”, nr. 1 (42) / 2005, p. 7 – „Şi textele se convertesc… ”;
Constanţa Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea, în „Cuvântul”, nr. 5 (335) / 2005, p. 18 – „O piesă dintr-un puzzle valah de secol al XVIII-lea: familia”;
Mihai Moraru, Studii şi texte. O carte populară necunoscută: Viteazul şi Moartea, Bucureşti, Ed. Cartea Universitară, 2005, în „Revue des études sud-est européennes”, nr. 1-4 / 2006, p. 525-528;
Ovidiu Olar, Împăratul înaripat. Cultul arhanghelului Mihail în lumea bizantină, Bucureşti, Ed. Anastasia, 2004, în „Revue des études sud-est européennes”, nr. 1-4 / 2007, p. 585-586;
Cătălina Velculescu, Nebuni întru Hristos, Bucureşti, Ed. Paideia, 2008, în „Revue des études sud-est européennes”, nr. 1-4 / 2008;
„Cum poți ține în viață patrimoniul? Răspunsul unui manual școlar”, în „Cultura”, anul VII, nr. 401, 6 decembrie 2012;
„În initimitatea secolului al XX-lea” (recenzie la cartea Nataliei Manoilescu-Dinu, Mărturia unei vieți. Memorii), în „Cultura”, anul IX, nr. 21 (472), 19 iunie 2014, p. 29;
„Ad usum Delphini. Istorii brâncovenești pe înțelesul copiilor” (recenzie la volumul Adrianei Scripcariu, Palatul Mogoșoaia. Ghidul copiilor), în „Cultura”, anul IX, nr. 486, 25 septembrie 2014, p. 30.
EVOCĂRI

„Pregătirea cărturarului pentru moarte” (evocarea Profesorului Dan Horia Mazilu), în
„Observator cultural”, nr. 447, octombrie 2008;

„Un Salos al vremurilor noastre” (evocarea Profesoarei Cătălina Velculescu), în vol. coord. de Erich Renhardt, Cristina Bogdan, Policarp Chițulescu, Ileana Stănculescu, In honorem Cătălina Velculescu. La aniversară, Bucureşti, Ed. Paideia, 2012, p. 15-16;

„Negustorul de cuvinte”,în volumul CRP – după 20 de ani. Volum de evocări ale profesorilor, colaboratorilor și alumnilor specializării Comunicare și Relații publice, (ed.) Cristina Bogdan, Ana-Maria Teodorescu, Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013, p. 89-92.
INTERVIURI

„Să încetăm să privim imaginea doar ca apendice al textului”, interviu cu Michel Vovelle, în revista „Cultura”, nr. 7 / 2004, p. 19-20;
„Moartea este un subiect tabu…”, interviu cu Michel Vovelle, în „Caiete de Antropologie Istorică”, nr. 5-6 / 2004 (Cluj-Napoca).
COMUNICĂRI SUSȚINUTE LA COLOCVII INTERNAȚIONALE

„La rencontre du vivant avec la mort. Possibles rudiments tardifs des Danses macabres dans la Valachie du XIXe siècle” (comunicare susţinută în cadrul celui de-al XI-lea Congres Internaţional al Dansurilor macabre, Rouen, 1-5 octombrie 2003);
„La Mort et sa place dans l’iconographie des églises roumaines (XVIIIe-XIXe siècles)” (comunicare susţinută cu ocazia Colocviului Internaţional „La Mort et l’Orient”, Craiova, 5-8 mai 2004);
„La place et la typologie de la Mort dans l’iconographie des églises roumaines. Étude sur trois régions: le Maramures, le Fagaras et la Valachie” (comunicare susţinută în cadrul celui de-al XII-lea Congres Internaţional al Dansurilor macabre, Gent, 21-24 septembrie 2005);
„Palimpseste. Eléments d’une histoire des regards sur l’iconographie roumaine de la Mort” (comunicare susţinută în cadrul Congresului internaţional „Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe”, Alba-Iulia, 5-7 septembrie 2008);
„La Roue de la Vie mène à la Mort. Parcours d’un thème iconographique dans l’espace roumain et bulgare (XVIIe-XIXe siècles)” (comunicare susţinută în cadrul Congresului internaţional „Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe”, Alba-Iulia, 25-27 septembrie 2009);
„Les Cavaliers de l’Apocalypse. L’histoire et le périple d’un thème iconographique dans l’espace occidental et roumain” (comunicare susţinută în cadrul celui de-al XIV-lea Congres Internaţional al Dansurilor macabre şi al artei macabre în general, Sibiu, 20-23 mai 2010);
„Jouer à cache-cache avec les images de la Mort. Une mémoire culturelle qui perd ses témoins” (comunicare susţinută în cadrul Colocviului Bilateral Franco-Roman, ediţia a 18-a, 30 iunie-1 iulie 2011);
„Entre solitude et communion. Des aumônes de son vivant à la veillée funéraire en ligne” (comunicare susţinută în cadrul Congresului internaţional „Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe”, Alba-Iulia, 6-8 septembrie 2012).
„Les représentations de la Mort dans les scènes avec la Roue de la Vie dans la peinture roumaine et bulgare (XVIIIe-XIXe siècles)”, comunicare susţinută în cadrul celui de-al XV-lea Congres Internaţional al Dansurilor macabre şi al artei macabre în general, Chartres, 17-20 octombrie 2012;
„Du berceau à la tombe. Les âges de la vie dans l’iconographie roumaine des XVIIIe-XIXe siècles et l’influence des modèles étrangers”, comunicare susţinută în cadrul conferinței internaționale Economy and society in Central and Eastern Europe. Territory, population, consumption, Alba Iulia, 25-27 aprilie 2013;
„La musique de l’au-delà dans l’iconographie balkanique (XVIIIe-XIXe siècles). Prescriptions des manuels byzantins de peinture et innovations des peintres autochtones”, comunicare susţinută în cadrul celui de-al XV-lea Congres Internaţional al RIdIM (Visual Intersections: negotiating East and West), Istanbul, 4-7 iunie 2013;
„Le discours de la peur: Mort, calamités et eschatologie dans la peinture des églises transylvaines (XVIIIe-XIXe siècles) ”, comunicare susţinută în cadrul celui de-al XVI-lea Congres Internaţional al Dansurilor macabre şi al artei macabre în general, Torino, 16-18 octombrie 2014.
COMUNICĂRI SUSȚINUTE LA COLOCVII NAȚIONALE

„Mentalităţi şi comunicare. Problema diferenţei”(comunicare susţinută cu ocazia simpozionului „Integrare prin comunicare”, organizat de Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, 25 mai 2000);
„Reprezentări ale Thanatos-ului în iconografia unor biserici vâlcene din secolul al XIX-lea”(comunicare susţinută cu ocazia simpozionului „Antim Ivireanul”, organizat la Rm. Vâlcea, în perioada 24-27 septembrie 2000);
„Ipostaze ale morţii în Didahiile antimiene” (comunicare susţinută cu ocazia simpozionului „Antim Ivireanul”, organizat la Rm. Vâlcea, în perioada 25-27 septembrie 2002);
„Teme escatologice în iconografia românească (secolele XVIII-XIX)” (comunicare susţinută cu ocazia simpozionului „Antim Ivireanul”, organizat la Rm. Vâlcea, în perioada 23-27 septembrie 2003);
„Sunt diferit, deci exist. Imagini ale relaţiei identitate / alteritate din perspectiva antropologiei istorice” (comunicare susţinută cu ocazia simpozionului organizat de Catedra de Comunicare Socială şi Relaţii Publice a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, 13 mai 2005);
„Avatarurile unui simbol escatologic (calul) în iconografia monumentelor de cult din Ţara Românească (secolele XVIII-XIX)” (comunicare susţinută în cadrul conferinţei „Lumea animalelor. Realităţi, reprezentări, simboluri (II)”, Iaşi, 9 nov. 2010);
„Paharul Morţii în literatura apocrifă şi urmele lui în iconografia românească” (comunicare susţinută în cadrul Colocviilor de Etnografie şi Folclor „Gheorghe Pavelescu”, ediţia a VIII-a, Alba Iulia, 25-27 martie 2011);
„Palimpsest. Spaţiul sacru şi eşafodajul memoriei” (comunicare susţinută în cadrul Colocviului Catedrei de Comunicare şi Relaţii Publice a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, 27-28 mai 2011);
„Capcanele unei întâlniri cu tâlc. Relația dintre text și imagine în cultura română premodernă”, comunicare susţinută în cadrul Colocviului Național Literatura Română Veche. Priorități ale cercetării actuale, Institutul de Istorie și Teorie Literară G. Călinescu, 27-28 iunie 2013;
„Caietele unui autodidact: Maria Golescu”, comunicare susţinută în cadrul Colocviului național „Antim Ivireanul”, organizat de Centrul de Studii Medievale și Premoderne „Antim Ivireanul”, Râmnicu Vâlcea, 22-24 septembrie 2013.