Confirmarea locurilor pentru înscrierea la una dintre secțiile Facultății de Litere

În atenţia candidaţilor la concursul de admitere
Facultatea de Litere
Sesiunea iulie 2015


1. Listele afişate îi conţin pe toţi candidaţii înscrişi, în ordinea descrescătoare a
mediilor de concurs.

Media de admitere la concursul de dosare s-a calculat după următoarea formulă:

M.A. = [nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de Limba şi literatura română x 2 + media aritmetică a celorlalte note obţinute la probele scrise în cadrul examenului de bacalaureat] : 3.

Media candidaţilor la programul de studii Comunicare şi relaţii publice este aceea obţinută la examenul scris.

Aceste liste nu reprezintă rezultatele examenului de admitere, ci sunt alcătuite pentru a oferi tuturor candidaţilor o grilă comparativă de orientare în vederea depunerii opţiunilor. În acest moment, nu există nici candidaţi admişi şi nici candidaţi respinşi.

2. În perioada 25 – 29 iulie, cei care doresc să devină studenţi la Litere vor depune opţiunile pentru locurile bugetate (prin completarea la facultate a unui formular şi prin depunerea diplomei de bacalaureat în original) și/sau pentru locurile cu taxă (prin completarea la facultate a unui formular şi prin depunerea unui avans de 775 de lei din taxa aferentă primului an de studiu – avansul se va depune la Casieria Universităţii din Bucureşti care va funcționa după următorul program: luni – joi: 10:00-14:00; vineri, sâmbătă și duminică: 09:00-12:00).

În data de 30 iulie, candidaţii care au depus aceste opţiuni vor fi (din nou!) listaţi în ordinea descrescătoare a mediei.
Listele nou obţinute vor reprezenta rezultatele finale (de exemplu, pentru programul de studii Ştiinte ale informării şi documentării, vor fi consideraţi admişi pe
locuri bugetate, în ordinea descrescătoare a mediilor, primii 50 de candidaţi care au depus opţiuni de acest tip, în perioada 25 – 29 iulie, indiferent de poziţia din lista
iniţială iar pentru locurile cu taxă, vor fi consideraţi admişi primii 10 candidaţi care au depus opţiuni pentru locurile cu taxă ).

IMPORTANT!

– Candidaţii care nu depun niciun fel de opţiune vor fi considerați retrași din concurs, indiferent de poziţia/poziţiile obţinută/e în listele iniţiale.
– Se pot depune opţiuni multiple pentru a exista mai multe şanse de admitere.
– Avansul depus pentru confirmarea unui loc cu taxă se restituie atât în cazul în care candidatul este admis la buget, cât şi în cazul în care nu i se
poate atribui locul cu taxă solicitat (se va reţine un procent de 10 % reprezentând comisionul perceput de bancă).