Monica Spiridon – profesor emerit doctor

MONICA SPIRIDON

CURRICULUM VITAE

Profesor universitar, dr. habilit Monica Spiridon

Arii de competență: studii culturale, semiotică; naratologie; literatura comparată; teorie literară; cultura europeană a secolului XX.

Pagina de web: http://www.ailc-icla.org/ (Organisation; Executive officers).

Poziție profesională
Facultatea de Litere a Universității din București, Departamentul de Științele Comunicării

Studii

– Facultatea de Litere a Universității din București (specializare română A,
franceză B), șefă de promoție pe țară cu Diploma de merit, 1971;
– Facultatea de Filosofie-istorie a Universității din București, doctor în Științele educației cu disertația Un model modular de învăţămînt superior umanist, 1978.

Specializari post-doctorale

– 1984, specializare de 3 luni în teoriile discursului la Indiana University, Bloomington şi University of California, Berkeley,prin International Research and Exchanges Board. (IREX)
– 1991, specializare post-doctorală de 1 an, prin concurs lansat de Ministère de la Science et de la Technologie, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHES), Paris Laboratorul pentru studiul limbajelor artistice, profesori Louis Marin şi Gerard Genette.
– 1994, specializare post-doctorală de 1 an în pragmatică și teoria discursului, Departamentul de filosofie al Universităţii din Berkeley, California (prof. John R. Searle)
– mai – iunie 1996, stagiu de specializare post-doctorală la Center of Mass Communication Studies, U. C. Berkeley.

Experiența profesională

De cercetare

– Institutul de Istorie și Teorie Literară « G. Călinescu » al Academiei Române,
1976 – 2003 (din 1994 prin cumul cu activitatea didactică), cercetător principal
gr. I.

Didactică

– Laboratorul de psiholingvistică al Universității din București, asistent (prin
repartiție guvernamentală) 1971-1972;
– Laboratorul de cercetare interdisciplinară al Universității din București,
asistent (prin transfer la cerere) 1972-1976;
– Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie,
conferențiar titular prin concurs, 1992-1994;
– Universitatea din București, Facultatea de Litere, conferențiar titular prin concurs din 1994;
– Universitatea din București, Facultatea de Litere, profesor titular prin concurs din 2002;
– Universitatea din București, profesor habilitat din 2008.

Burse de cercetare

– 1992, bursă de cercetare, The Soros Foundation for an Open Society, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHES);
– 1993, bursă de cercetare, Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle și Paris Collège International de Philosophie;
– 1996,Visiting Fellow, Northrop Frye Research Center, University of Toronto;
– 1999, bursă de cercetare, 3 luni, The Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities (NIAS),Wasenaar, Olanda;
– septembrie 1998 – iulie 1999, bursier al New Europe College ( NEC), București

– 1999, 1 lună, Fellow in residence al Fundaţiei Rockefeller, Study and Conference Center Bellagio, Italia;

– 2002-2003, bursă NEC-LINK (New Europe College în cooperare cu Open University Budapest);

– 2005 bursă de cercetare, St. John’s College,University of Oxford, Marea Britanie.

Afilieri academic

Membru ales al Academiei Europea, din 2010;

Fellow al Departamentului de filosofie al U. C. Berkeley (prof. John R. Searle:
Philosophy of Mind and Language), din 1994;
Fellow al Northrop Frye Center, University of Toronto, Canada, din 1996;
Fellow al New Europe College, București, din 1998;
Fellow al NIAS (The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities),
Wassenaar, Olanda, din 1999;
Fellow al St. John’s College, University of Oxford, Marea Britanie, din 2005.

Afiliere la asociații științifice și culturale interne și internaționale

1. The International Comparative Literature Association, ICLA / AILC
– vicepreședinte (2010 – );
– președinte al ICLA Research Committee on Eastern and South-Eastern Europe (2000-2010);
– membru al comitetului de nominalizare (2000-2003);
– membru în Biroul Executiv (1997-2003);
2. The European Network for Comparative Studies /Le Réseau Européen d’Etudes Comparatives, ENCS/REEC, membru fondator, membru în Biroul Executiv (2002-2006);
3. The International Association of Business Communicators, IABC, din 1994;
4. ECREA (Asociatia europeană a cercetătorilor și a educatorilor din domeniul
comunicării) din 2009;
5. The International Society for Phenomenology and Literature, din 1987;
6. Asociația Română de Semiotică, AROSS, din 2006;
7. Uniunea Scriitorilor Români, din 1989;
8. The PEN Club, Romanian Chapter, din 2000.

Apartenența la comitete editoriale interne și internaționale

1. Membru în comitetul editorial al Multicomparative Theory, Definitions, Realities, Council on National Literatures World Report, St. John’ s Univ., New York, USA (cotată BDI);
2.Membru în comitetul editorial al revistei Forum for World Literary Studies, Shanghai, Wuhan, China/ Purdue: West Lafayette, SUA (cotată BDI);
3. Membru în comitetul editorial al revistei Exégèse: Journal of Contemporary Studies in Applied Critical Theory, Éditions Degré Second, US, Belgium, The Netherlands;
4. Membru în comitetul editorial al revistei Interlitteraria, Publication of the ICLA and the Estonian Comparative Litterature Association, University of Tartu, Estonia (cotată BDI);
5. Membru în comitetul editoral al revistei World Literature Studies, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovacia (cotată ISI);
6. Membru în comitetul editorial al Romanian Journal of Journalism and Communication, Universitatea din Bucuresti (cotată BDI);
7. Membru în comitetul editorial al revistei Spektar, The Macedonian Academy of Sciences, Skopjie, Macedonia;
8. Membru în comitetul editorial al revistei Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires et culturelles, Institutul Cultural Român;
9. Membru în comitetul editorial al revistei Philogica Jassyensia, Academia Română și Institutul Al. Philippide, Iași (cotată BDI);
10. Membru în comitetul editorial al revistei Analele Universității din Craiova, Seria filologie (cotată CNCS);
11. Membru în colegiul editorial al publicației culturale Scrisul Romanesc, Craiova (cotată CNCS).

Conferințe internaționale invitate:

Victoria University at the University of Toronto (Canada); Romanistiches Seminar, Heidelberg, (Germania); Paris – Sorbonne II: UFR d’italien et de français, Paris (Franta); Paris-Sorbonne I: Centre interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes; Center for East European Studies, U.C. Berkeley ( SUA); Scoala Europeana de Studii comparate, “Synapsis”, Bertinoro (Italia); Bilgi University, Istanbul: Department of Comparative Literature (Turcia); Universita degli Studi di Bologna: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne, (Italia), Instituto Universitario Suor Orsula Benincansa, Napoli (Italia); Institutul de Literatură al Academiei Slovace de Știință, Bratislava.

Activitate de expertiză și consultanță științifică

1. Expert în domeniul științelor socio-umane al European Research Council Executive Agency (Comisia Europeană) – Panel SH5: Cultures and cultural production – din 2008;
2. Membru evaluator al European Science Foundation în European Pool of Reviewers (Comisia Europeană) – din 2005;
3. Președinte al Expert Panel for Literature al ESF (The European Science Fundation, Bruxelles), proiectul ERIH (evaluarea publicațiilor științifice europene) (Comisia Europeană) – din 2005;
4. Membru al Comisiei permanente a ARACIS în domeniul Științelor Umane și al Teologiei (2007-2008);
5. Membru al Comisiei permanente de acreditare instituțională a ARACIS – din septembrie 2008;
6. Membru al Comisiei de filologie al CNATDCU (2011-2012);
7. Membru în Comitetul de coordonare al Secției de științe umaniste a Institutului de Cercetare al UB – din ianuarie 2014.

Granturi și proiecte de cercetare românești și internaționale obținute prin competiție

1. Director al Grantului Major de cercetare cu contract nr. 132, CNFIS/Banca Mondială, Universitatea din București. Tema proiectului de grant: Sistemul cursurilor–credit la specializarea comunicare și relatii publice. Dezvoltarea unui program didactic recent. Mobilitate, adecvare, perspective;
2. Director al Grantului CNCSIS de cercetare fundamentală de tip A, nr. 239: Optimizarea învăţământului în domeniul comunicării interculturale în cadrul societăţii globale;
3. Partener în proiectul The Comparative History of East-Central European Literatures: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries, coordonatori ICLA și University of Toronto;
4. Membru în Comitetul științific al proiectului: National Learning: Scholars and Cultural Nationalism in the Nineteenth Century, (2000-2010), coordonator The Huizinga Institute (Dutch National Research Institute for Cultural History).
5. Membru în comitetul director al proiectului de cercetare din rundele-cadru de finanțare europene ACUME (Approaching Cultural Memory), coord. general univ. din Bologna. Partener și coordonator al subproiectului nr. 3: Spaces and Memory.
6. Partener în proiectul de cercetare în rundele-cadru de finanțare europene ACUME 2, Interfacing Sciences and the Humanities, subpr. 2, Cultural Representations of Science in the Media, coord. general univ. din Bologna;
7. Partener în proiectul de cercetare din rundele-cadru de finanțare europene SENT (The Network of European Studies): Working Group 6: The Development of European Studies in Social and Cultural Studies. coord. general. Univ. Roma Tor Vergata;
8. Partener în Proiectul european transversal de cercetare HUMART: Sectorial Qualification Framework for the Humanities and the Arts,European Qualification Framework (EQF), (LLL Programme, 2009-2013), coord. general Universitatea din Groeningen;
9. Partener și membru în comitetul director al proiectului: Nationality Building and the Break up of the Empire (Balkan Literatures in the Era of Nationalism), Bilgi University, Istanbul and The South-East European Academic League (SEAL)
10. Consultant științific al proiectului european de cercetare EUSCAPES. Reconfiguring European Landscapes: The Cultural Negotiation of Borders and Belonging, coord. general Universitatea din Tromso, Norvegia.

Distincții și premii:
– Ordinul Național Meritul Cultural:„Serviciul Credincios” în rang de ofițer, conferit de președintele României în anul 2000;
– Premiul pentru eseu Petre Pandrea, conferit de Fundația și revista Scrisul Românesc;
– Marele premiu al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru Eminescu. Proza jurnalistică;
– Premiul Fundației Scrisul Românesc pentru volumul Cum poți să fii român? Explorări pe teme identitare;
– Premiul Asociației Scriitorilor din Craiova pentru Marin Preda. Omul sub vremi;

– Premiul revistei și al Salonului de carte Poesis pentru Eminescu. O anatomie a elocvenței.

Publicații

Autor a 18 volume individuale, a 2 volume în colaborare, a 2 volume editate, a 49 de capitole în volume științifice internaționale, a 148 de studii de specialitate în publicații științifice din țară și din străinătate (numeroase cotate ISI și majoritatea cotate în baze internaționale de date) și a circa 400 de articole și de recenzii de carte în publicații culturale.

Activități culturale

Rubrică lunară de critica ideilor în revista Ramuri (1990-2000);
Rubrică culturală lunară în revista Scrisul Românesc (2003 – );
Participare la numeroase talk-shows și emisiuni culturale ale TVR 1, TVR 2, TVR
Cultural, Pro TV, Trinitas TV și Radio România Cultural.

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

I. Volume de autor

1. Sadoveanu. Divanul înţeleptului cu lumea, Bucureşti, Editura Albatros, 1982;
2. Despre «aparenţa » şi «realitatea » literaturii, Bucureşti, Editura Univers, 1984;
3. Melancolia descendenţei. O fenomenologie a memoriei generice în literatură, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1989. Ediţia a 2-a, Iaşi, Editura Polirom, 2000;
4. Omul sub vremi. Eseu despre Marin Preda, romancierul, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1993 (Premiul pentru critică al Asociaţiei Scriitorilor Craiova);
5. Eminescu. O anatomie a elocvenţei, Bucureşti, Editura Minerva, 1994 (Premiul pentru critică al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti; Premiul pentru critică al revistei şi al Salonului editorial POESIS).
6. Apărarea şi ilustrarea criticii, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, Colecţia Akademos, 1996;
7. Interpretarea fără frontiere, Cluj, Editura Echinox, 1998 (Premiul pentru critică al Fundaţiei Luceafărul, 1998);
8. Ştefan Bănulescu. Micromonografie, Braşov, Editura Aula, Colectia Canon, 2000;
9. Principii de semiotică, Bucureşti, Casa de Editură şi Presa Viaţa Românească, 2000;
10. Cultura: modele, repere, perspective, Bucureşti, Editura Ararat, 2002;
11. Eminescu: Proza jurnalistică,Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2003 (Marele Premiu al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, 2003);
12. Cultural Frameworks: Real and Made-up Patterns, București, Ararat Publishing House, 2004;
13. Les dilemmes de l’identité aux confins de l’Europe. Le cas roumain. Paris, La Maison d’edition “L’Harmattan” (coll. La philosophie en commun dirigée par Jacques Poulain et Patrice Vermeren), 2004;
14. „Cum poţi să fii român?” Variaţiuni pe teme identitare, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2006;
15. Paradoxul despre actor,Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2009;
16. Eminescu sau despre convergență, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2009;
17. Europa Centrală de peste Ocean. Exil și construcție identitară,Craiova, Editura Scrisul Românesc,2011;
18. Popular Culture: modele, repere și practici contemporane, Craiova, Editura Scrisul Românesc,2013.

II. Volume în colaborare

1. Monica Spiridon, Gh., Crăciun, Ion Bogdan Lefter, Experimentalismul literar postbelic. Studiu și antologie, Piteşti, Editura Paralela 45, 1998;
2. Monica Spiridon, Gh., Crăciun, Ion-Bogdan Lefter, Experiment in Post-war Romanian Literature, Piteşti, Ed. Paralela 45, Seria Mediana, 1999.

III. Volume editate și coordonate

1. Comunicarea şi schimbarea culturală, coord. şi prefaţă Monica Spiridon, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2001;
2. (Multiple) Europe: Multiple Identity, Multiple Modernity / Europes (multiples): Identités multiples, modernités multiples, Monica Spiridon editor, ICLA& University of Bucharest, Bucharest, Ararat Publishing House, 2002.

IV. Capitole în volume colective româneşti şi internaţionale

1. Literary Criticism and the Magnifying Glass of Sociology, în Proceedings of the International Comparative Literature Association Colloquium. Literature and Values, Sussex University, Amsterdam, John Benjamins, 1985, pp. 53-60;
2. New Creative and Existential Dimensions of Hermeneutics in Postmodernism, în Anna-Teresa Tymieniecka (ed.), Man within his Life World, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers, 1989, pp. 395- 415;
3. Le strategie dell’elloquenza eminesciana, în Eminescu e il romanticismo europeo, a cura di Marin Mincu e Sauro Albisani, Roma, Bulzone Editore, 1990, pp. 261-271;
4. Le sacré et le profane dans l’univers imaginaire de Mircea Eliade, Thomas Mann, Hermann Hesse, Ernst Junger, in Spaces and Boundaries in Literature, II, Munchen, Iudicium, 1990, pp. 436-442;
5. Conceptul de Eminescu. Limbaj şi viziune poetică, în Portret de grup cu Ioana Em. Petrescu, Cluj, Ed. Dacia, 1991, pp. 86-91;
6. À la recherche du sens perdu: le thème du passage chez J.-M. G. Le Clézio et Mircea Eliade,înAnna-Teresa Tymieniecka, Marlies Kronegger eds., Harmony and excess, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers, 1998, pp. 359-366;
7. The Anxiety of Confluence,în Cercetarea literară azi. Studii dedicate profesorului Paul Cornea, L. Papadima şi Mircea Vasilescu editori, Iaşi, Editura Polirom, 2000, pp. 124-135;
8. Run-Away Identities: The Quest for the Other,în European Travel Writings, The Paths of Multiculturalism, Maria-Alzira Seixo, John Noyes, Graca Abreu and Isabel Moutinho eds., Lisbon, Ediciones Cosmos, 2000, pp. 313-326;
9. Entre la herméneutique et la théorie de la lecture: La part du lecteur dans la mise en scène de la mémoire littéraire, în Methods for the Study of Literature as Cultural Memory, Raymond Vervliet and Annemarie Estor eds., Amsterdam, Atlanta GA, Rodopi, 2000, pp. 93-114;
10. Orient et Occident: Un stéreotype de l’identité culturelle roumaine au XX-e siècle, în Eleni Politou-Marmarinou, Sophia Denissi eds., Identité et Alterité en Littérature, XVIIIe-XXe siécles, vol. III, Processus historiques, théoriques et esthétiques, Athens, Editura Domos, 2000, pp. 207-235;
11. De ce scrie Mihail Sebastian un jurnal ?, în Sebastian sub vremi, Geo Şerban ed., Bucureşti, Universal Dalsi, 1998, pp. 284-299;
12. Mircea Cărtărescu; Mircea Horia Simionescu; Nichita Stănescu – intrări redactate în volumul Dictionary of Literary Biography: 20th Century Eastern European Writers. 3rd Series, Steven Serafin ed., Columbia S. C., Bruccoli Clark Layman Inc., 2000, pp. 53-59; 321-326; 352-357;
13. Romanian Poetry and the Great Romantic Narrative about the Mission of the Poet, Angela Esterhammer ed., Romantic Poetry, Amsterdanm, John Benjamins Publishing Comp., 2002, 255-267;
14. L’herméneutique des catégories de l’Occident et de l’Orient dans la culture roumaine du xxe siècle,în New Europe College Yearbook 1998-1999, București, NEC, 2001, pp. 351-406;
15. Les guets-apens des géographies identitaires, în Monica Spiridon ed., (Multiple) Europe: Multiple Identity, Multiple Modernity / Europes (multiples): Identités multiples, modernités multiples, ICLA & University of Bucharest, Bucharest, Ararat Publishing House, 2002, pp. 81-95;
16. Chronicle of a Death Foretold: Postmodernism,în The Finer Grain, Studies presented to Mihaly Szegedy-Maszac, Bloomington, Indiana University Press, 2003, pp. 45-62;
17. Proiecţia identităţii în cultura română modernă, în Identitate românească şi integrare europeană. Probleme şi perspective, Bucureşti, Editura Ars, Docendi, 2003, pp. 145-151;
18. The Romantic Pamphlet: Thematic and Stylistic Impurity of a Double-Edged Genre, în Steven P. Sondrup, V. Nemoianu eds., Expanding Borders: Studies in Romantic Non-Fictional Prose, din seria The Comparative History of Literatures in European Languages, Amsterdam, John Benjamin Publisher, 2003, pp. 335-349;
19. Models of Literary and Cultural Identity on the Margins of (post)modernity: The Case of pre-1989 Romania, în Marcel-Cornis-Pope, John Neubauer, eds., History of The Literary Cultures of East Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and the 2oth Centuries, volume I, Temporal Nodes, Amsterdam, John Benjamin Publisher, 2004, pp. 65-71;
20. Palympsests of Memory, în Edouardo Coutinho, Lisa Bloch de Behar eds., Elogio da lucidez: a comparação literária em âmbito universal. Textos em homenagem a Tania Franco Carvalhal, Porto Alegre, Evangraf, 2004, pp. 181-194;
21. „Literature is Dead: Long Live Literature!”. A Challenge to Literary Theory, în Dorothy Figueira, ed., Cybernetic Ghosts: Literature in the Age of Theory, Albany, published by the ICLA at Brigham Young University, Provo, 2004, pp. 78-88;
22. Dicționarul Enciclopedic al Literaturii Române, sub egida Academiei Române, București, Editura Univers Enciclopedic, 2005, volumele I-IV, 30 de intrări de autor;
23. Dicționarul Enciclopedic al Literaturii Române, sub egida Academiei Române, București, Editura Univers Enciclopedic, 2006, volumele V-VI (6 intrări de autor);
24. On the Border of Mighty Empires: Bucharest the City of Merging Paradigms, în Marcel Cornis-Pope, John Neubauer, eds, History of The Literary Cultures of East Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and the 20th Centuries, volume II, Topographical Nodes, Amsterdam, John Benjamin Publisher, pp. 2006, pp. 93-105;
25. The Manifold Faces of Romanian Paris, în Marcel Cornis-Pope, John Neubauer, eds., History of The Literary Cultures of East Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and the 20th Centuries, volume II, Topographical Nodes, Amsterdam, John Benjamin Publisher, 2006, pp. 428-436;
26. The City of Texts, introducere la capitolul Literature and Cityscapes;
– Memories of a postmetropolis, în capitolul Literature and Cityscapes, ambele în vol. Sites of Exchange. European Crossroads and Faultlines,Maurizio Ascari, Adriana Corrado eds., Amsterdam and New York,Rodopi, 2006,pp.169-177; 197-207;
27. Commissioning a Golden Past: The Communist (Re)construction of “Dacia Felix”, în The Cultural Reconstruction of Places, Astradur Eysteinsson ed., University of Iceland Press, Reykjavick, 2007, pp. 199-209;
28. The Career of Latecomers. Romanian Literary Histories, în John Neubauer, Marcel Cornis Pope eds, History of The Literary Cultures of East Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and the 20th Centuries,vol. III, Institutional Nodes, 2007, Amsterdam, John Benjamins, pp. 392-394;
29. How to make sense of Space: The Capital-City of Byzantium, în Cultures of Memory, Memories of Culture, Stephanos Stephanides ed., Nicosia, University of Nicosia Press in collaboration with the School of Humanities, University of Cyprus, 2007, pp. 337-351;
30. Industria de sens: Câteva repere pentru o reflexie critică asupra identității, în vol. Comunicare, relații publice și globalizare, București, Editura Tritonic, 2007, pp. 133-139;
31. Torn Halves: Romantic Narrative Fiction between Homophony and Polyphony, în Romantic Prose Fiction, Gerald Gillespie,Manfred Engel, Bernard Dieterle eds., Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins, 2008, pp. 435-452;
32. Borders: A View from the European Far East, Lucian Boia, Anca Oroveanu eds., The Borders of Europe. An International Symposium, New Europe College, București, Editura Universității din București, 2008, pp. 81-97;
33. Europenismul ca autocolonizare imaginară, în Identitate de frontieră în Europa lărgită. Perspective comparate, ed. Romanița Constantinescu, Iași, Editura Polirom, 2008, pp. 40-51;
36. „Nova zavenistva” vi digitalni dobi: kniga, znanost in bajt, în Darko Dolinar, Marko Juvan, ed., Ljubljana, Narodna în Univerzitetna Kniznica, 2009, pp. 315-325;
37. Bakhtin after Bakhtin: The Fate of a Pioneering Theory of Language, în The Prague School and Theories of Structure, Martin Prochazka, Marketa Mala, Pavlina Sadova eds., Gottingen, V&R Unipress, 2009, pp. 353-363;
38. Literature and the Symbolic Engineering of the European Self,în Literature for Europe?,Theo D’Haen, Iannis Goerlandt eds., Rodopi, Amsterdam, New York, 2009, pp. 417-429;
39. “We Ought to Know Who We Are”. Post-ottoman identitites: the Feud of (Hi)Story Telling,în Nationality Building and the Break Up of the Empire: the Balkan Literatures in the era of Nationalism, Murat Belge, Jale Parla eds., Istanbul, Istanbul Bilgi University Press, 2009, pp. 271-282;
40. Facing the Canonical Challenge, în Nationality Building and the Break Up of the Empire: the Balkan Literatures in the era of Nationalism, Murat Belge, Jale Parla eds. Istanbul, Bilgi University Press, 2009, pp. 261-269;
41. La culture alternative: une chance de survie pour la littérature des années communistes, în Identité et révolte, dans l’art, la littérature, le droit et l’histoire en Europe Centrale et orientale entre 1947 et 1989. Textes réunis par Roumiana Stantcheva et Alain Vuillemin, Sofia, Editions de L’institut d’Etudes Balkaniques, București Editura Limes, Paris, Editions Rafael de Surtis, 2009, pp. 189-199;
42. « Simptome ale unui sindrom identitar: heliotropia franceză », în Libuse Valentova ed. Ipostaze ale identității românești, Actele celui de-al III-lea colocviu internațional de Studii Românești, Praga, Universitatea Carolina, Editura Universității Carolina, Praga, 2009;
43. „Critica rațiunii pluraliste”, în Iulian Boldea ed., Virgil Nemoianu 70, București, Editura Paralela 45, 2010;
44. « Europes: Real and Made-Up Patterns”, în Libusa Vajdova, Robert Gafrik (eds.) New Imagined Communities. Identity Making in Eastern and South- Eastern Europe, Bratislava, Kalligram, 2010;
45. « (Le) Bucarest de Mircea Eliade », intrare în Dictionnaire des lieux et pays mythiques, sous la direction de Olivier Battistini, Jean-Dominique Poli, Pierre Ronzeaud, Jean Jacques Vinvensini, Paris, Robert Laffont, 2011, pp. 81-85;
46. « Bucharest-on-The-Seine », în Paris-Bucharest. Bucharest-Paris. Francophone Writers from Romania, edited by Ann Quiney, Amsterdam, Rodopi, 2012, pp. 3-17;
47. « Errances réelles, errances revées, errances mythiques », în Migrazione e Patologie Dell’Humanitas nella Letterature Europea Contemporanea, a Cura di Alexandra Vranceanu/ Angelo Pagliardini, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, pp. 39-51;
48. « Mapping Europe. On Overview from the Eastern Peripheries », în Vita Fortunati, Francesco Cattani eds., Questioning the European Identityties. Deconstructing old Stereotypes and Envisioning New Models of Representation, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 61-73;
49. The Day Europe Ended. Urban Apocalypses in the Hinge of Darkness, în Haun Saussy, Gerald Gillespie (eds), Intersections, Interferences, Interdisciplines. Literature with Other Arts, Bruxelles, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Peter Lang, 2014, pp. 47-57.

V. Prefețe și postfețe

1. Un mod de a fi în lume, Prefaţă la volumul: Mircea Eliade, Împotriva desnădejdii (Publicistica exilului), Bucureşti, Editura Humanitas, 1992, pp. 5-12;
2. Modelul francez, postfaţă la volumul: Toma Pavel, Mirajul lingvistic. Eseu asupra modernizării intelectuale, Bucureşti, Editura Univers, 1993, pp. 203-210;
3. Intelectualul şi transcendenţa la sfârşit de mileniu, prefaţă la Virgil Nemoianu, Jocurile divinităţii. Gândire, libertate şi religie la sfârşit de mileniu, ed. a II-a, Iaşi, Editura Polirom, 2000, pp. 4-9;
4. Filozofia, limbajul şi lumea, prefaţă la John R. Searle, Realitatea ca proiect social, Iaşi, Editura Polirom, 2000, pp. 5-10.

VI. Studii în publicații de specialitate naționale și internaționale

1. „Conceptul de metodă în ştiinţa literaturii”, în Revista de istorie şi teorie literară (RITL), 2, 1978;
2. „Direcţii actuale de investigare în sociologia literaturii”, în RITL, 4, 1979;
3. „Literatură şi sociologie”, în Viaţa Românească, 4-5, 1980;
4. „Sociologie litteraire dans la Revue d’histoire et theorie litteraire”, în Cahiers Roumains d’Etudes Litteraires, 2, 1980;
5. „Observaţii pe marginea unor concepte metodologice ale stilisticii”, Revista de istorie şi teorie literară, 3, 1980;
6. „Teoria literară şi provocarea modelelor lingvistice”, în Caiete critice, 9, 1981;
7. „Contribuţia teoriei retorice la o sistematică a tipurilor de discurs”, în RITL, 3, 1981;
8. „Note asupra gidismului în literatura română interbelică”, în Caiete critice, 9, 1981;
9. „Vârsta modernă a unor false antinomii”, în Caiete critice, 11, 1982;
10. „Creaţie şi model la Sadoveanu”, în Limbă şi literatură, 1, 1982;
11. „Mircea Eliade şi adevărul literaturii”, în RITL, 4, 1982;
12. „Complexul creatorului în proza interbelică. Semnificaţiile unei obsesii”, în Limbă şi literatură, 2, 1983;
13. „Camil Petrescu şi Andre Gide”, în RITL, 2, 1983;
14. „Aventuri în timp şi în proză. O literatură cu sensul la urmă”, în Viaţa Românească, 6, 1983;
15. „Marin Preda. Paradoxul despre actor”, în RITL, 4, 1983 și nr.1, 1984;
16. „Formă, ideologie, istorie”, în RITL, 3, 1984;
17. „La résurrection du topos de l’initiation dans la littérature humaniste du XXème siècle”, în Synthesis, Editura Academiei, XI, 1984;
18. „John Searle şi campionii deconstrucţionismului”, în RITL, 2, 1985;
19. „Le discours de la méthode”, în Cahiers Roumains …, 4, 1985;
20. „Cui îi sună ceasul”? Discursul critic la ora Postmodernismului”,în Caiete critice, 1-2, 1985;
21. „Lectura critică şi lentilele sociologiei”, în Viaţa Românească, 6, 1985;
22. „Genul proxim şi diferenţa hermeneutică”, în RITL, 4, 1985;
23. „Figura criticului creator”, în Viaţa Românească, 12, 1985;
24. „Two Aspects of Dialogism: Preda and Dostoievsky”, în Cahiers Roumains …,2, 1986;
25. „Postmodernismul. Mitul ieşirii din criză”, în Caiete critice, 1-2, 1986;
26. „Ideology and Fiction”, în Cahiers Roumains…, 1, 1986;
27. „Lector in fabula”, în Cahiers Roumains…, 3, 1986;
28. „Mircea Eliade. Vocaţia sintezei”, în Viitorul social, 3, 1986;
29. „Two Aspects of Dialogism: Preda and Dostoievsky”, în Cahiers Roumains …, 2, 1986;
30. „Postmodernismul. Mitul ieşirii din criză”, în Caiete critice, 1-2, 1986;
31. „Lector in fabula”, în Cahiers Roumains…, 3, 1986;
32. „Sinceritatea sintaxei”, în Caiete critice, 3-4, 1986;
33. „Legăturile primejdioase”, în RITL, 4, 1986;
34. „Mircea Eliade. La vocation de la synthese”, în Cahiers Roumains…, 1, 1987;
35. „Scrisul ca voinţă şi reprezentare”, în Revista de istorie şi teorie literară,1-2, 1987;
36. „Strategiile polemicii interioare”, în Caiete critice, 1-2, 1987;
37. „O carte şi mai multe strategii”, în Viaţa Românească, 7, 1987;
38. „The Modern Age of Romanian Prose and its European Landmarks”, în Cahiers Roumains…4, 1987;
39. „Tudor Arghezi. The Journalist Poet”, în Cahiers Roumains…, 2, 1988;
40. „Introducere în metoda lui Eliade”, în Caiete critice, 1-2, 1988;
41. „Eliade în perspectiva despărţirii apelor”, în Revista de istorie şi teorie literară,3-4, 1988;
42. „Complexul lui Iona”, în Revista de istorie şi teorie literară, 12, 1988;
43. „O sută de ani de posteritate”, în Revista de istorie şi teorie literară, 1, 1989;
44. „Eminescu et l’âge mur du journalisme roumain”, în Cahiers Roumains…, 2, 1989;
45. „Cealaltă mare tradiţie”, în Revista de istorie şi teorie literară, 2, 1989;
46. „Postmodernismul şi fascinaţia paradoxalului”, în Arta, 2, 1989;
47. „D. I. Suchianu, eseist”, în Viaţa Românească, 3, 1990;
48. „Se mai poate scrie despre Creangă”?, în Caiete critice (serie nouă), 1, 1990;
49. „Despre aparenţa şi realitatea ficţiunii”, în Viaţa Românească, 10, 1990;
50. „Cealaltă faţă a stilisticii”, în Viaţa Românească, 11, 1990;
51. „Cronică la o premieră absolută: Istoria critică a literaturii române”, în Viaţa Românească, 3, 1991;
52. „Îndreptar de optometrie literară”, în Viaţa Românească, 3, 1991;
53. „Poezia la ordinea zilei”, în Viaţa Românească, 5, 1991;
54. „Faulkner, cel de toate zilele”, în Viaţa Românească, 6, 1991;
55. „Eminescu et les âges du journalisme européen”, în Synthesis, XVIII, 1991;
56. „Tudor Arghezi – proză”, în Revista de istorie şi teorie literară, 1-2, 1991;
57. „Viaţa ideii de literatură”, în Revista de istorie şi teorie literară, 1-2, 1992;
58. „De sus, din cerul ideilor”, în Viaţa Românească, 6-7, 1992;
59. „Desant 92”, în Viaţa Românească, 8-9, 1992;
60. „Postmodernismul – o ecuaţie cu mai multe necunoscute, Revista de istorie şi teorie literară, 3-4, 1992;
61. „Eminescu. O anatomie a elocvenţei”, în Viaţa Românească, 1, 1993;
62. „Când a spune înseamnă a face”, în Viaţa Românească,4-5, 1993;
63. „Poetica fără frontiere”, în Viaţa Românească, 6-7, 1993;
64. „Dincoace de bine şi de rău”, în Viaţa Românească, 8-9, 1993;
65. „Teza şi anti-teza. Adrian Marino şi provocarea incompatibilelor, în Revista de istorie şi teorie literară”, 1-2, 1993;
66. „La început a fost… recitirea”, în Viaţa Românească, 10-11, 1993;
67. „Figurile intertextului. Smaranda Vultur”, în Viaţa Românească, 5-6, 1994;
68. „Ce nu este Postmodernismul”?, în Viaţa Românească, 7-8, 1994;
69. „Anii de ucenicie şi de peregrinări ai lui Virgil Nemoianu”, în Viaţa Românească, 5-6, 1995;
70. „Vârsta modernă a ideii de literatură”, în Revista de istorie şi teorie literară, 1-2, 1995;
71. „Postmodernism is Elsewhere”, în Euresis. (Cahiers Roumains d’Etudes Littéraires et culturelles), 1-2, 1995 (apărut în 1996), pp. 77-85;
72. „Les âges de la modernité roumaine”, în Euresis. (Cahiers Roumains; Etudes littéraires), 1-2, 1995, pp. 202-206;
73. „Vârstele poeziei româneşti”, în Revista de istorie şi teorie literară, 3-4, 1995 (apărut în 1996);
74. „Lectura poeziei ca provocare a istoriei literaturii”, în Caietele Poesis, Poesis, 12, 1995;
75. „Banatul paradigmatic”, în Viaţa Românească,5-6, 1996;
76. „Un prozator din decada a noua”, în Viaţa Românească, 3-4, 1996;
77. „De la teoria la practica textualistă”, în R.I.T.L., 1-4, 1996;
78. „Experimentul bine temperat şi paradoxele continuităţii / The Well-Tempered Experimentalism and the Paradoxes of Continuity”, în volumul bilingv: Experiment în Arta românească după 1960/ In Romanian Art since 1960, Bucureşti, Fundaţia Soros, Centrul de artă contemporană, 1997, pp. 372-382;
79. „Literary Succession: A Typological Acount of Creativity”, în Synthesis, XXIII, Bucureşti, Ed. Academiei, 1996, pp. 3-11;
80. „Adrian Marino – à 75 ans”, în Euresis,CREL, 1-2, 1996 (apărut în 1997), pp. 324-334;
81. „Chipuri şi vârste ale spiritului critic”, în RITL,1-2, 1997;
82. „Mircea Eliade. Un européen du vingtième siècle”, în Synthesis, XXIV, 1997 (apărut în 1998);
83. „Deux paradigmes a géométrie variable: Orient et Occident dans la culture roumaine du XXe siècle”, în New International Journal of Romanian Studies, serie nouă, 1-2, I, 1998, pp. 63-74;
84. „La Vest de Eden”, în Viața Românească, (391-396), nr. 10-12, 1997, 1-3, 1998, pp. 224-234;
85. „Canon and Canonisation in the History of Romanian Literary Histories”, în Euresis. Cahiers Roumains d’Etudes Litteraires, 1-2, 1998 (apărut 2000), pp. 186-196;
86. „Splendoarea şi mizeriile multiculturalismului”, în Altera, Tîrgu-Mureş, Editura Pro-Europa, 12, V, 1999, pp. 26-35;
88. „Two Faces of Romanian Romantic Poetry”, în New International Journal of Romanian Studies, 1- 2, II, 2000, pp. 198-208;
89. „Inventing Romania: Nationalism and Literature in the 20th Century”, în Interliteraria, 1, V, 2000: Culture and Nation at the Turn of the Millenium, Tartu, Kirjastus, pp. 76-87 (cotat BDI);
90. „Northrop Frye and the Basic Patterns of Cultural Memory”, în Continent, Universitatea din Suceava, nr. 1, 2000, pp. 115-128;
91. „Eminescu şi discursul romantic european despre misiunea poeziei şi a poetului”, în Limbă şi literatură, 1-4, 2000, pp. 18-38;
92. „Identitatea culturală”, în Studii Culturale, București, Editura Fundației Culturale Române, nr. 1, 2000, pp. 50-54;
93. „« The Imperial Eye »” and the Borderland Issue”, în Caietele Echinox (Editura Fundaţia Echinox şi Centrul de studiu al imaginarului, Universitatea Babeş-Bolayi, Cluj), vol. 1, Postcolonialism & Postcomunism, 2001, pp. 201-207 (cotat BDI);
94. „Vizual și verbal în societatea de masă”, în volumul Comunicarea și schimbarea culturală, Monica Spiridon ed., București, Editura Ars Docendi, 2001, pp. 90-96;
95. „Topographies imaginaires et identités culturelles: La ville-texte”, în Caietele Exhinox, vol. 2, Teoria şi practica imaginii, 2001, Cluj, Editura Echinox, pp. 52-59 (cotat BDI);
96. „The Many Faces of Romanian Paris: Real City, Cultural Refuge, Imaginary Projection”, în Synthesis, XXVII-XXVIII, Bucureşti, Editura Academiei, 2000-2001, pp. 185-193 (cotat BDI);
97. „Istoriile literaturii române, un teren cultural strategic”, în Limbă şi literatură, 1-4, 2001, pp. 36-45 (cotat BDI);
98. „Bucarest-on-the Seine”, în Lingua Romana, Brigham Young University, Provo, volume 1, issue 1, fall 2002;
99. „Défense et illustration de la modernité romanesque”, în Synthesis, XXIX-XX, București, Editura Academiei, 2003, pp. 137-147 (cotat BDI);
100. „« The Great Code » and its Theoretical Legacy”, în Interlitteraria, 8, 2003, Tartu, Tartu University Press, pp. 31-44 (cotat BDI);
101. „Confins réels, confins revés”, în Caietele Echinox, nr. 5, Geografii simbolice, Cluj, Dacia, 2003, pp. 80-87 (cotat BDI);
102. „Il gioco della vita e del libro. Cospirazione romanzesca e intreccio, dal romanticismo al postmoderno”, în S. Micali (ed./a cura di), Cospirazioni, trame. Quaderni di Synapsis, Firenze, Le Monnie, 2003, pp. 67-79;
103. „The Balkans are in the Eye of the Beholder”, în Clouds Magazine, New York, nr. 13, 2003;
104. „Rebreanu, le moderniste malgré lui-même”, în Lingua Romana, Brigham Young University, Provo, volume 2, issue 1, fall 2003;
105. „For Whom the Bell Tolls”?, în Clouds Magazine, New York, 14, 2003;
106. „România o identitate de inventat (Identităţi naţionale şi topografii identitare)”, în Limbă şi literatură, XLVIII, 1-4, 2003, pp. 50-58;
106. „Spaces of Memory. The City-Text”, în Clouds Magazine, New York, nr. 16, 2003;
107. „Paris, terre d’asile”, în Neohelicon: Acta Comparationis Litterarum Universarum, vol. XXXI, nr. 1 “Migratio et Litterae”, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publisheres, 2004, pp. 61-67 (cotat ISI, Thomson);
108. „Les confins: fatalité ou provocation? Un aperçu de l’identité roumaine”, în Cultures d’Europe Centrale, nr. 4, Le mythe des confins, Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes (CIRCE), Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 2004, pp. 78-90 (cotat BDI);
109. „Les Balkans c’est les Autres”, în Literary Research/ Recherche littéraire, London, University of Western Ontario Press, vol. 39-40, nr. 1, 2004, pp. 219-227 (cotat BDI);
110. „Life in a Work of Art: The Great Chain of Reading”, în Literary Research/ Recherche littéraire, London, University of Western Ontario Press, vol. 39-40, nr. 1, 2004, pp. 374-379 (cotat BDI);
111. „Les Balkans dans le mirroir de l’Europe”, în Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum, vol. XXXI, nr. 2, Balcanica, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publisheres, 2004, pp. 19-27 (cotat ISI, Thompson);
112. „Le rideau de papier”, în Caietele Echinox, nr. 7, Literatura și totalitarism, Cluj, Univesitatea din Cluj. Centrul de cercetare a imaginarului, Editura Dacia, 2004, pp. 11-23 (cotat BDI);
113. „The Fortune of a Stereotype. The Happy Good Savage and the Pitiful Westerner”, în Neohelicon. Acta Comparationis Literarum Universarum,XXXI, 1, 2005, Stereotipiae Nationum, pp. 95-104, Budapest Akademiai Kiado, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publisheres (cotat ISI, Thompson);
114. „Entre le Paradis perdu et la Terre promise. Errances réelles, errancesrevées, errances mythiques”, în Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais, no. 4, 2005, Les représentations de la Terre dans la littérature et l’art europeens. Imaginaire et idéologie, Redaction Daniele Chauvin et Danuta Knysz-Tomaszewska, Paris, Le Centre de Recherche en littérature Comparée, de L’universite de Paris, Sorbonne IV et le Centre de Civilisation polonaise et Université Jagelone de Cracovie, pp. 148-160 (cotat BDI);
115. „Kronika Napovedane Smrti: Postmodernizem”, în Primerjalna Knjizevost, Ljublijana, 1, 2005, pp. 1-15 (cotat BDI);
116. „In the Wake of Walter Benjamin”, în Interliteraria, 10, 2005, Tartu University Press, pp.150-160 (cotat BDI);
117. „History and Destiny: Faces of Memory and Oblivion”, în Dedalus, Revista Portuguesa de Literatura Comparada, nr. 10, 2005, pp. 361-369 (cotat BDI);
118. „Les identités frontalières: Les « parentes pauvres » ou les « riches héritières » de la tribu”?, în Philologica Jassyensia, an II, nr. 1, 2006, pp. 171-181 (cotat BDI);
119. „Identity Discourses on Borders in Eastern Europe”, în Comparative Literature, Susan Rabin Suleiman editor, The Idea of Europe, volume 58, nr. 4, fall 2006, pp. 376-387 (cotat ISI, Thompson);
120. „The Fate of a Stereotype: Little Paris”,în PMLA (Proceedings of the Modern Language Association), January 2007, volume 122, nr. 1, pp. 270-275 (cotat ISI, Thompson);
121. « Literatura je mrtva, dolgo naj zivi literatura: izziv literarnim teorijam », Primerjalna Knjizevost,Ljublijana, 30, 1, 2007, pp. 1-11 (cotat BDI);
122. „Le temps retrouvé: Littérature comparée et écriture de la mémoire collective”, în Neohelicon: Acta Comparationis Litterarum Universarum, Tomus XXXIV, Fasciculus 2, December 2007, Akademiai Kiado, Budapest and Springer, Dordrecht, Translatio Culture, pp. 191-199 (cotat ISI, Thompson);
123. „Paradise Lost: Story and History in Identity Building”, în Interlitteraria,12, 2007, Dordrecht: Springer, Kjrjastus, Tarty Ulkooli, pp. 52-63 (cotat BDI);
124. „Nova zaveznistva v digitalni dobi: knjiga, znanost in bajt”,în Primerjalna Knjizevost, PKN, (Ljubljana), letnik 31, st. 1, 2008, pp. 55-65 (cotat BDI);
125. „Symptomes d’un « syndrome » narratif: La tournure exegetique du genre romanesque”, în Analele Universității din București, Limba și literatura română, LVII, 2008, pp. 97-107;
126. „Baktine our Contemporary”, în Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum, XXXV, 2, 2008, Dordrecht: Springer, pp. 297-307 (cotat ISI, Thompson);
127. „Europeismo: anatomia di un’ossesione”, în Quaderni di Romania Orientale, 2, Sapienza, Universita di Roma, Bagatto Libri, 2008, pp. 131-143;
128. „Literature and the Symbolic Engineering of the European Self”, în European Review, Cambridge U. K., Cambridge University Press, Academia Europea, vol. 17, no.1, 2009,pp. 149-159 (cotat BDI);
129. „Literary studies at the crossroads: the strategies of co-optation”, în Interlitteraria, Kjrjastus, Tarty Ulkooli, 14, 2009, vol. I, pp. 40-50 (cotat BDI);
130. „After Babel: Identities in Search of a Name”, Slovak review of … [World Literature Studies], Bratislava: Ustav svetovej literatury SAV, Institute of World Literature of Slovak Academy of Sciences, vol. I (18), 2009, New Theoretical Vistas in Comparative Literature,pp. 43-49 (cotat ERIh, cotat ISI Web of Knowledge);
131. „Symptômes d’un syndrome narratif: la tournure exégétique du genre romanesque”, în Caietele Echinox, coord. Alain Montandon, Fortunes et infortunes des genres litteraires, vol. 16, 2009, pp.186-194 (cotat CEEOL, ERIH);
132. „Geographies transculturelles postmodernes”, în Philogica Jassyensia, V, 1(9), 2009, pp. 163-173 (CEEOL, EBSCO);
133. „Postmodernism in the Past tense”, în Euresis. Cahiers roumains d’etudes litteraires et culturelles/ Romanian Journal of Literary and Cultural Studies, Le postmodernisme roumain alors et maintenant/ Romanian Postmodernism and Now, 1-4, 2009, pp. 203-214;
134. „The (meta)narrative paratext: Coda as a cunning fictional device”, în Neohelicon, 3, 2010;
135. „Cultural Identity. The Critique of the Cartographic Reason”, în Revista de Jurnalism și Comunicare, V, 2010, 2;
136. „Encounters with the Other:The Feud of Identitites”, în Philogica Jassyensia, 2, 2010, pp. 245-255;
137. „À travers les empires en décombres. L’identité post-ottomane en quête de soi-même”, în Caietele Echinox, 1, 2010;
138. „Literárna veda na rázcestí: stratégie „kooptácie“, în World Literature Studies, Slovenska Academia Vied, Institute of World Literature SAS, 2 (19), 2010, pp. 3-10;
139. „Le défi moderniste du patrimoine: mémoire, tradition, interprétation”, în Analele Universității din București,LIX, 2010;
140. „In the Looking Glass of Travel Writing: Europe and Its Others”, în Foreign Literature Studies, vol. 33, nr. 4, 2011, pp. 42-50 (ISI, Arts & Humanitites Citation Index Thompson Reuters, The MLA International bibliography of English Language and Literature);
141. „Grandeur et décadence des paradigmes littéraires”, în Interliteraria, vol. 16, 2011, pp. 9-20 (cotat ERIH);
142. „Romanian Cultural Identity: Landmarks and Turning Points” (introducerea unui grupaj de studii românești) și „Romanian Cultural Identity: Remembered, Recorded, Invented”, ambele în Forum for World Literature Studies,Shanhai,Wuhan and West Lafayette,nr. 3, vol. 3, decembrie, 2011, pp. 333-334 și 363-371 (The MLA International 1 bibliography of English Language and Literature);
143. „Postmodernism explained to students”, în Romanian Journal of Journalism and Communication,VII (XI), nr. (38), 2012, serie nouă, ISSN 1842-256 X, pp. 69-76 (EBSCO, ProQuest);
144. „Hra „zitia” a „pisania”: romanova konspiracia a zapletka od romantismu po postmodernizmus”, în World Literature Studies, ISSN 1337 9725, Bratislava, Institute of World Literature, SAS), vol. 4 (21), 2012, pp. 67-81 (ISI, Thompson, A&HCI, ERIH);
145. „Hétérotopies urbaines: l’espace bucarestois de l’entre les deux guerres”, Philologica Jassyensia, VIII, nr. 1 (15), 2012, pp. 61-65 (CEEOL, EBSCO, FABULA, MLA International Bibligraphy)
146. „Holy sinners: narrative betrayal and thematic machination in Thomas Mann’s and Thomas Pynchon’s novels”,în Neohelicon, 1-2, 2013 (ISI);
147.„Seditious modernism(s) in stout dictatorships. Two cunning fictional strategies”, World Literature Studies, Bratislava, Institute of World Literature, 5 (22), 2013, pp. 3-11 (ISI Thompson, A&HCI);
148. „« The Wasteland Quest »: Cityscapes of Memory in Postmodern Fiction”, în Philologica Jassyensia, an IX, nr. 1 (17), 2013, pp. 201-207,(CEEOL, EBSCO, FABULA, MLA International Bibligraphy);
149. „Fractured narratives in novel and film”,în Interlitteraria, 18/2, 2013, pp. 374-381 (ERIH).

VIII. Peste 400 de articole în periodice culturale (România Literară, Luceafărul, Cronica, Convorbiri literare, Tribuna, Steaua, Orizont, Paradigma, Familia, Vatra, Ramuri, Scrisul Românesc, Observator Cultural).

Mihai Dinu – profesor emerit doctor

MIHAIL COZMA DINU

CURRICULUM VITÆ

NUMELE: Dinu
PRENUMELE: Mihail Cozma
DATA NAŞTERII: 10.02.1942
LOCUL NAŞTERII: Bucureşti
STUDII: –   Facultatea de hidrotehnică din cadrul Institutului de Construcţii din Bucureşti, (inginer, 1966);

 • Facultatea de limbă si literatură română din cadrul Universităţii din Bucureşti, (licenţiat, 1971);

– Facultatea de matematică a Universităţii din Bucureşti (doctor, 1979).

EVOLUŢIA PROFESIONALĂ:
1966 –1990 cercetător și inginer proiectant principal la Institutul de Cercetări și Proiectări pentru Gospodărirea Apelor din Bucureşti;
1990 –1993 lector universitar la Catedra de Antropologie Culturală a Facultăţii de Jurnalism din cadrul Universităţii din Bucureşti;
1993 –1998 conferenţiar universitar la aceeaşi catedră;
1998 – 1999 profesor universitar şi decan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti;
Din 1999 până în prezent, profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (după 2012, profesor emerit);
1993, 1996 şi 2002 profesor invitat la Facultatea de Limbi Moderne a Universităţii din Nantes (Franţa);
1998 profesor invitat la Facultatea de Sociologie a Universităţii „Paul Valéry” din Montpellier (Franţa);
Din 2004 conducător de doctorat în științe filologice (13 doctorate susținute până în anul 2014).

MEMBRU ÎN:
– Uniunea Scriitorilor din România;
– Forumul internaţional de semiotică a teatrului (Philadelphia–SUA);

 •  Centrul de studii metrice (CEM) din cadrul Fundaţiei „Ange Guépin” (Nantes–Franţa);
 • Asociaţia europeană de relaţii publice (EUPRERA);
 • Colegiul de redacţie al Revistei române de relaţii publice;
 • Colegiul de redacţie al revistei Limbă şi literatură.

NOMINALIZĂRI ŞI DISTINCŢII :

 • Premiul de critică literară al revistei Viaţa Românească pentru eseul Autoportret cu carte sau despre narcisismul criticii literare, 1985;
 • Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1996 pentru volumul Personalitatea limbii române – fizionomia vocabularului;
 • Premiul pentru critică, istorie literară şi eseu al Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2010 pentru volumul Un alt Bolintineanu” – gânduri despre natura poeziei;
 • Nominalizare la premiul revistei România Literară pe anul 2004 pentru volumul « E uşor a scrie versuri… » – mic tratat de prozodie;
 • Nominalizare la premiile naţionale de arte acordate de Ministerul Culturii şi Cultelor pe anul 2007 pentru volumul Bătrânul poet dintîi – incursiune în poezia şi poetica dosofteiană;
 • Nominalizare la premiile revistei Observator cultural pe anul 2012 pentru volumulDincolo de cuvinte – polifonia inaudibilă a „Scrisorii pierdute”.

A. Volume de autor:

 • Ritm si rimă în poezia românească, Editura Cartea Românească, 1986, 378 p.
 • Introducere în teoria comunicării, Editura Universităţii din Bucureşti, 1993, 244 p.
 • Personalitatea limbii române – fizionomia vocabularului, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1996, 367 p.
 • Comunicarea – repere fundamentale, ediţia I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997 şi ediţia a II-a, Editura Algos, 2000, 362 p., ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Orizonturi, 2007, 439 p.
 • Chronosophia – chipuri ale timpului, ediția I, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002, 356 pag., ediția II, Editura Spandugino, 2012, 509 p.
 • „E uşor a scrie versuri…” – mic tratat de prozodie românească, Editura Institutului Cultural Român, 2004, 280 p.
 • Fundamentele comunicării interpersonale, Editura All, 2004, 303 p.
 • „Bătrânul poet dintâi” – incursiune în poezia şi poetica dosofteiană, Editura Academiei Române, 2007, 381 p.
 • Un alt Bolintineanu – gânduri despre natura poeziei, Editura Spandugino, 2010, 372 p.
 • Dincolo de cuvinte – polifonia inaudibilă a „Scrisorii pierdute”, Editura Spandugino, 2012, 385 p.
 • Contribuţii în volume colective:
 • Semiotica folclorului – abordare lingvistico-matematică (edit. coord.: prof. Solomon Marcus), Editura Academiei RSR, 1975, p. 73-90, 243-267;
 • La sémiotique formelle du folklore (edit. coord.: prof. Solomon Marcus), Éditions Klincksieck, Paris, 1978, p. 69-86, 245-280;
 • Time, Quality of Life and Social Development (edit.: Carlos A. Mallmann şi Oscar Nudler), Fundation Bariloche, San Carlos de Bariloche, Argentina, 1882, p. 75-88;
 • Semiotics of Drama and Theatre (edit.: Herta Schmid şi Aloysius van Kesteren), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1984, p. 67-92;
 • Matematica în lumea de azi şi de mâine (edit. coord.: acad. Caius Iacob), Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1985, p. 95-101;
 • Mathematical Linguistics and Related Topics (edit.: Gheorghe Păun), Editura Academiei Române, 1995, p. 95-104;
 • Evocări Al. Rosetti (edit.: Andriana Fianu), Editura Minerva, Bucureşti, 1995, p. 97-103;
 • Métriques du Moyen Age et de la Renaissance (edit.: Dominique Billy), L’Harmattan, Paris, Montréal, 1999, p. 85-98;
 • Comunicarea şi schimbarea culturală (coordonator: Monica Spiridon), Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2001, p. 31-39;
 • (Multiple) Europe: Multiple Identity, Multiple Modernity (Monica Spiridon, editor), Ararat Publishing House, Bucharest, 2002, p. 259-266;
 • Mihail Manoilescu – un punct de referinţă în gândirea economică (edit. coord. Constanţa Partenie), Editura Economică, 2007, p. 19-32.

 

C. Studii şi articole:

C1. Lingvistică şi teoria comunicării

1. Contributions à l’étude de certaines interactions informationnelles dans le roumain écrit: l’influence à distance des lettres, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 9, fasc. 2, 1972, p. 211-240;
2. Un modèle markovien de l’influence à distance dans les langues naturelles, Recueil linguistique de Bratislava, tome 4, 1973, p. 149-162;
3. Modèle ensembliste de la synonymie lexicale, Revue roumaine de linguistique, tome 19, no. 3, 1974, p. 219-229;
4. Pour une nouvelle définition du concept de série synonymique, Revue roumaine de linguistique, tome 28, no. 6, 1983, 479-485;
5. Une variété graduelle de neutralisation sémantique: la synonymie médiate des antonymes, Revue roumaine de linguistique, tome 29, 1984, no. 6, p. 485-491;
6. Latinité du roumain, „roumanité” du latin – éléments pour une statistique lexicale comparative, Revue roumaine de linguistique, tome 30, no 5, 1985, p. 417-420;
7. Considérations sur le poids du substratum dans l’ensemble du lexique roumain, Revue Roumaine de Linguistique, tome XL, no 1-3, 1995, p. 29-36;
8. Tranzitivitate şi glisaj semantic în traducerea poeziei, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Ovidius”, Secţiunea Filologie, tom VIII, „Studia in honorem Teodora Cristea”, Constanţa, 1997, p. 160-179;
9. Paradigma teatrală a comunicării sociale: de la metaforă la model, Revista română de comunicare şi relaţii publice, 1, 1999, p. 48-56;
10. L’étymogramme – image synthétique des rapports réciproques entre les sources étymologiques du vocabulaire, Proceedings of the Romanian Academy, series C: Humanities and Social Sciences, Bucharest, The Publishing House of the Romanian Academy, vol. 1, nr.1, January-April 2001, p. 7-12;
11. Autoritatea Cuvântului, Plērōma, IV, nr. 2, iunie 2002, p. 57-72;
12. Comunicarea şi autoritatea cuvântului, Buletinul ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 2004-2005, p. 17-26;
13. Un modèle tridimensionnel du système consonantique du roumain contemporain, Revue Roumaine de Linguistique, tome 51, n0 3-4, Juillet – Décembre 2006, p. 457-465;
14. Pornind de la o metaforă bühleriană: heraclitism herzian şi comunicare modernă, Secolul 21, nr. 1-6, 2006, p. 32-47;
15. Interpersonal versus impersonal în comunicare, în volumul Relaţii publice şi publicitate – tendinţe şi provocări, Editura Tritonic, 2006, p. 63-74;
16. Particularităţi morfo-sintactice ale stilului dosofteian în Psaltirea în versuri din 1673, în volumul Limba română – stadiul actual al cercetării (coordonator: Gabriela Pană-Dindelegan), Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 297-305;
17. Tipologia asonanţei. Aspecte fonologice şi fonetice, în volumul Bătrânul înţelept din Pylos – omagiu lui Andrei Avram la optzeci de ani, Editura Academiei Române, 2012, p. 51-58;
18. Câteva observaţii privind predarea elementelor de vocabular al limbii române la clasele de studenţi străini, Limbă şi Literatură, vol. III-IV, 2009, p. 98-104.

C2 Teorie literară

1. Poétique matématique et interprétation, Cahiers roumains d’études littéraires, no. 3, 1982, p. 91-95;
2. Autoportret cu carte sau despre narcisismul criticii literare, Viaţa Românească, anul 80, nr. 1, 1985, p. 55-57;
3. Poezia între symbolon şi arrēton, Limbă şi literatură, vol. I-II, 2009;
4. Elogiu ingeniozităţii metrice, studiu introductiv la volumul Starea de sonet de Paul Miclău, Editura Muzeului Literaturii Române, 2010;
5. Un înnoitor contemporan al sonetului românesc, Caiete critice (sub tipar).

C2.1 Metrică şi prozodie

1. Lingvistica matematică şi problemele rimei, Studii si cercetări lingvistice, 25, nr. 1, 1974, p. 13-23;
2. Formalizarea lingvistico-matematică in studiul rimei româneşti, Semiotica folclorului, Editura Academiei, 1975, p. 197-207;
3. Formalisation linguistico-mathématique dans l’étude de la rime (populaire et savante), Sémiotique formelle du folklore, Editions Klincksieck, Paris, 1978, p. 69-86;
4. Invariances rythmiques du roumain littéraire, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 16, fasc. 1, 1979, p. 57-72;
5. Configuraţii ritmice în „Luceafărul”, Studii de Stilistică, Poetică, Semiotică, Cluj-Napoca, 1980, p. 260-270;
6. Rythme et sélection lexicale dans la versification roumaine classique, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 17, fasc. 1, 1980, p. 9-26;
7. Le vers roumain en tant que code détecteur et correcteur de licences rythmiques, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 17, fasc. 2, 1980, p. 137-148;
8. Sistemul rimei la Mitropolitul Dosoftei: o fonologie sui-generis, Studii și cercetări lingvistice, anul 24, nr. 2, 1978, p. 197-207;
9. Pour une perspective dualiste dans l’approche du rythme poétique roumain, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 18, fasc. 2, 1981, p. 129-140;
10. Ambivalenţa accentuală a cuvintelor monosilabice – sursă de ambiguitate ritmică în versul clasic românesc, Studii şi cercetări lingvistice, anul XXXII, nr. 4, 1981, p. 345-358;
11. Alternances rythmiques dans le vers roumain classique, Revue roumaine de linguistique théorique et appliquée, tome XVIII, n° 1, 1981, p. 21-38;
12. Moule et schémas rythmiques dans le vers roumain classique, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 19, fasc. 2, 1982, p. 51-61;
13. Rythme et „macrorythme” dans la versification roumaine, Revue roumaine de linguistique, tome 28, no. 3, 1982, p. 255-263;
14. The Informational Machinery of Metrical Diagnosis in Poetry, Proceedings of the Seventh International Congress of Cybernetics and Systems, Thales Publications, St.Annes, England, 1987, p. 7-11;
15. Structures accentuelles de l’alexandrin chez Racine, Langue Française, année 99, no3, septembre 1993, p. 63-74;
16. Les formes métriques les plus anciennes de la poésie roumaine, în volumul „Métriques du Moyen Age et de la Renaissance”, (edit.: Dominique Billy), L’Harmattan, Paris, Montréal, 1999, p. 85-98;
17. Dosoftei şi versul popular, Analele Universităţii din Bucureşti, Limba şi literatura română, 2003, p. 67-78;
18. Schimbări de paradigmă în abordarea structurii versului clasic românesc – implicaţii didactice, Studii şi cercetări lingvistice, vol. 57, nr. 2, 2006.

C2.2 Studiul literaturii dramatice

1. Structures linguistiques probabilistes issues de l’étude du théâtre, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 5, 1968, p. 29-46;
2. Contributions à l’étude mathématique du théâtre, Revue roumaine de mathématiques pures et appliquées, tome 15, 4, 1970,  p. 521-543;
3. L’interdépendance syntagmatique des scènes dans une pièce de théâtre, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 9, fasc.1, 1972, p. 55-69;
4. La stratégie  des personnages dramatiques à la lumière du calcul propositionnel bivalent, Poetics, 10, Mouton, Hague/Paris, 1973, p. 147-159;
5. Continuité et changement dans la stratégie des personnages dramatiques, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 10, fasc. 1, 1973, p. 5-26;
6. Individualité et mobilité des personnages dramatiques, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 11, fasc. 1, 1974, p. 45-57;
7. Approche linguistique-mathématique de l’histoire de l’opéra, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 13, fasc. 1, 1976, p. 283-292;
8. How to Estimate the Weight of Stage Relations ?, Poetics 6, North-Holland Publishing Company, 1977, p. 209-227;
9. Aspects sémiotiques de la stratégie des personnages dans le théâtre, A Semiotic Landscape, Mouton Publishers, The Hague, Paris, New York, 1980, p. 862-866;
10. Ştafeta personajelor – o problemă de tehnică dramaturgică și soluţiile ei, Caietele Critice ale „Vieţii Româneşti”, vol. 10, 1982, p. 56-65;
11. The Algebra of Scenic Situations, Semiotics of Drama and Theatre, John Benjamins Company, Amsterdam-Philadelphia, 1984, p. 67-92;
12. Entropy and Prediction in the Study of Theatre, Poetics, 13, North-Holland Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1984, p. 57-70;
13. Teatrologia matematică – realizări și promisiuni, Matematica în lumea de azi și de mâine, Editura Academiei, 1985, p. 95-101;
14. Continuitate şi ruptură în strategiile scenice ale teatrului clasic, UltimaT, 1, 1999, p. 75-81;
15. Vizual şi verbal în teatru, în volumul Comunicarea şi schimbarea culturală (coordonator: Monica Spiridon), Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2001, p. 31-39;
16. Discours didascalique et mise en scène, Interlitteraria 7, vol. II, Tartu, Estonia, Ed. Kirjastus,  2002, p. 264-275.

C3 Studii culturale

1. Genealogia eroilor mitologici in lumina teoriei grafurilor, Semiotica Folclorului, Editura Academiei, 1975, p. 243-267;
2. À propos d’un état limite du cosmos dans les „Métamorphoses” d’Ovide, Sémiotique formelle du folklore, Editions Klincksieck, Paris, 1978, p. 258-279;
3. La généalogie des héros mythologiques à la lumière de la théorie des graphes, Sémiotique formelle du folklore, Editions Klincksieck, Paris, 1978, p. 258-279;
4. Idiomatic şi universal în cultură, Studii culturale, revistă editată de Fundaţia Culturală Română, nr. 1, 2000, p. 18-26;

 • Haos, ordine, timp, Secolul 20, 1-2-3, 1999, p. 274-288;
 • În toată puterea cuvântului, Secolul 20-21, 4-9, 2000, p. 45-56;

7. Concomitance et contemporanéité. Considérations sur le synchronisme des cultures, în volumul (Multiple) Europe: Multiple Identity, Multiple Modernity (Monica Spiridon, editor), Ararat Publishing House, Bucharest, 2002, p. 259-266;
8. Omul kitsch şi catedrala, Secolul 21, nr. 1-6, 2006, p. 181;
9. Joc secund – A Game of the Secondary, Arhitext, anul XIV, nr. 5, mai 2007, p. 44-45;
10. Pledoarie pentru un viitor al trecutului – Pleading for a Future of the Past, Arhitext, anul XV, nr. 6, iunie 2008, p. 44-47.

C4 Ecologie şi mecanica fluidelor

1. Probleme hidraulice ale evacuatorilor barajelor înalte cu aplicaţii la unele lucrări din ţara noastră, „IPACH- 15 ani de activitate”, 1968, p. 3-14;
2. Elemente pentru optimizarea dimensionării hidraulice a evacuatorilor cu trambulină, Hidrotehnica, vol. 16, nr. 8, 1971, p. 411-416;
3. Comportarea hidraulică a construcţiilor de retenţie şi de captare, Cauze şi efecte ale apelor mari, 1972, p. 179-196;
4. Eléments pour une écologie mathématique, Informatică și modele matematice în ştiinţele sociale, vol. 3, nr. 1-2, 1974, p. 43-54;
5. Méthodes et modèles de calcul pour les processus de dispersion, IV-ièmes Journées de la CIESM, Antalya, Turquie, 1978, p. 655-661;
6. Modelarea matematică a proceselor de amestec, Studii și cercetări de protecţia calităţii apelor, vol. XIX, 1978.

C5 Psihologia percepţiei temporale

1. A Mathematical Approach to the Psychological Time, Time, Quality of Life and Social Development, Fundation Bariloche, San Carlos de Bariloche, Rio Negro, Argentina, 1982, p. 75-88;

 • Psychological Time. A Discrete Approach, în volumul Mathematical Linguistics and Related Topics (editor Gh.Pãun), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995, p. 95-104;

3. Timpul în poezia românească, revista electronică „Respiro” (www. revistarespiro.com), nr. 3, 2001, 43 p;
4. Un paradox temporal: eternitatea, revista electronică „Respiro” (www. revistarespiro.com), nr. 4, 2001, 19 p.

C6 Evocări şi portrete

1. Călătorul, în volumul Evocări Al. Rosetti (editor Adriana Fianu), Editura Minerva, Bucureşti, 1995, p. 97-103;
2. În loc de doctă exegeză…, în volumul Marius Sala – contemporanul lor, contemporanii lui, Univers Enciclopedic, 2002, p. 148-150;
3. „Reconsiderări” selective ale victimelor comunismului în anii ’80: cazul Mihail Manoilescu, Arhivele Sighet, vol. X, 2003, p. 472-479;
4. Profesorul Valeriu Dinu, evocare în volumul Toader Buculei, Valeriu Dinu, viaţa şi opera sa, Editura Istros, Brăila, 2005, p. 187-208;
5. Teologia la feminin (I), Renaşterea, anul XVI serie nouă, nr. 12, decembrie 2005, p. 9;
6. Teologia la feminin (II), Renaşterea, anul XVII serie nouă, nr. 1, ianuarie 2006, p. 8;
7. Teologia la feminin (III), Renaşterea, anul XVII serie nouă, nr. 3, martie 2006, p. 12;
8. Schiţă de portret, în volumul Mihail Manoilescu – un punct de referinţă în gândirea economică, Editura Economică, 2007, p. 19-32;
9. Revelaţia Marcus, în volumul „Întâlniri cu Solomon Marcus”, Editura Spandugino, 2010, p. 535-545;
10. Cine şi cum a fost Mihail Manoilescu ? în Mihail Manoilescu, Etica Politică,  Spandugino Publishing House, 2010, p. 317-332;

D. Prefeţe

1. Studiu introductiv la volumul Mass-media şi democraţia de John Keane, Editura „Institutul European”, Iaşi, 2000, p. 5-16;
2. Cuvânt înainte la volumul Rădăcinile lumii – o posibilă relaţie între geografie şi arte de Elena Teodoreanu, Editura Paideia, Bucureşti, 2005, p. 9-12;
3. Cuvânt înainte la volumul Memorii de Natalia Manoilescu-Dinu, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, p. 5-8;
4. Cuvânt înainte la volumul Mărturia unei vieți de Natalia Manoilescu-Dinu, Editura Spandugino, 2012, p. 5-12.

E. Ediţii critice

1. Mihail Manoilescu, Etica Politică, repere biografice (p. 21-54), note şi postfaţă (p. 317-332), Spandugino Publishing House, 2010.
2. Natalia Manoilescu-Dinu, Mărturia unei vieți, cuvânt înainte, note explicative și Epilog(p. 631-760), Editura Spandugino, 2012.