Planificare admitere la Masterul Modele de Comunicare și Relații Publice

Planificarea interviului pentru examenul de admitere la masterul

Modele de Comunicare și Relații Publice

sesiunea septembrie 2015

14 septembrie 2015

 

Sala 117

Ora 11:00 – 13:00

 1. Bechețeanu C. Mădălina Anca
 2. Bontea M. L. Laura Gabriela
 3. Cîmpianu C. Georgiana Cristiana
 4. Gîgiu M. Mihaela Alexandra
 5. Liă C. Simona Elena
 6. Petroniu M. Alexandra
 7. Furtună I. Mihaela Florentina

 

Pentru conformitate,

Secretar comisie,

Lect. Univ. Dr. Ana-Maria Teodorescu

 

 

Susțineri disertații MCRP

Susțineri disertații MCRP

Președinte: Conf. univ. dr. Costin Popescu

SALA 314

12-13

Coordonator: Lector univ. dr. Raluca Moise

OANCEA MĂDĂLINA ALEXANDRA

Coordonator: Lector univ. dr. Ana Maria Teodorescu

MELENTE IRINA MARIA

Coordonator: Conf. univ. dr. Laura Mesina

ARITON RALUCA IONELA

BABA OANA IRINA

Masterat Modele de Comunicare și Relații Publice – Iulie, Septembrie 2015 – Structura proiectului

Înscrierile pentru masteratul de Modele de Comunicare și Relații Publice au loc în perioada 9-16 iulie, luni-vineri, orele 9-14, la secretariatul Facultății de Litere (strada Edgar Quinet, nr. 5-7, parter, sector 1, București). Candidații depun la înscriere (pe lângă actele necesare) și proiectul în varianta printată.
Proba orală (susținerea proiectului): 17 iulie, ora 10
Masteratul beneficiază de un număr de 30 de locuri la buget și 45 la taxă.
Pentru detalii suplimentare, accesați www.litere.ro.

 

Universitatea din București, Facultatea de Litere
Departamentul de Științe ale Comunicării

Masterat MODELE DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Examen de admitere la masterat, Sesiunile iulie, septembrie 2015
Structura proiectului (care se depune la înscriere)

o Prezentarea contextului cercetării:
o date despre organizația/compania/evenimentul/situația care constituie obiectul cercetării;
o justificarea din punct de vedere profesional și științific a alegerii subiectului propus spre analiză;
o Prezentarea metodologiei de analiză:
o Formularea premisei/argumentarea subiectului;
o Prezentarea bazei teoretice și a surselor științifice la care se face recurs pentru analiza propusă;
o Prezentarea metodei (metodelor) de analiză;
o Prezentarea corpusului de date propuse spre analiză.
o Analiza situației de comunicare propuse (campanie, eveniment, discurs, context critic/ de criză, etc).
o Evaluarea și interpretarea critică a situației analizate și propunerea unor soluții alternative.
o Concluzii

Observații

o Proiectul este tehno-redactat în limba română, cu diacritice, font TNR, 12, distanța între paragrafe 1.5, aliniere tip stânga-dreapta (justified).
o Întinderea proiectului variază între 8-10 pagini.
o Proiectul se depune în perioada înscrierilor la masterat (sesiunile iulie și septembrie 2015), într-un dosar separat de cel în care se înmânează actele administrative. Pe coperta proiectului se înscriu numele și prenumele candidatului, titlul proiectului, denumirea masteratului pentru care se optează și perioada (luna și anul) sesiunii de admitere (iulie, respectiv septembrie 2015, pentru anul în curs).
o Proiectele se notează cu puncte de la 1-10. Se acordă un punct din oficiu. Baremele de corectare se afișează odată cu publicarea notelor.
o La interviul care urmează corectării proiectelor, aplicantul trebuie să fie capabil să-și susțină oral tema și, de asemenea, să ofere o motivație a alegerii acestui masterat.

Planificare probă orală admitere masterat – Modele de comunicare şi Relaţii Publice

Documente necesare:

– cerere de înscriere (cererea este tipizată şi se obţine de la secretariat)
– diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată
– diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2013
– certificat de naştere, copie legalizată
– certificat de căsătorie, copie
– buletin de identitate, copie
– adeverinţă medicală tip (din care sa rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează)
– 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate
– chitanţa de plată a taxei de înscriere (150 RON) – se achită la casieria Universităţii sau la secretariatul Facultăţii)
– dosar plic

O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master.

Masterat Modele de Comunicare si Relatii Publice – Iulie 2014 – Proba scrisa – Structura proiectului

Universitatea din București
Facultatea de Litere
Departamentul de Științe ale Comunicării
Masterat MODELE DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Examen de admitere la masterat, iulie 2014
Proba scrisă
Structura proiectului

 • Prezentarea contextului cercetării:
 • date despre organizația/compania/ evenimentul/ situația care constituie obiectul cercetării;
 • justificarea din punct de vedere profesional și științific a alegerii subiectului propus spre analiză;
 • Prezentarea metodologiei de analiză:
 • Formularea premisei/argumentarea subiectului;
 • Prezentarea bazei teoretice și a surselor științifice la care se face recurs pentru analiza propusă;
 • Prezentarea metodei (metodelor) de analiză;
 • Prezentarea corpusului de date propuse spre analiză.
 • Analiza situației de comunicare propuse (campanie, eveniment, discurs, context critic/ de criză, etc), utlilizând metodele propuse la punctul 2 din structura proiectului.
 • Evaluarea și interpretarea critică a situației analizate și propunerea unor soluții alternative.
 • Concluzii

Observații

 • Proiectul este tehno-redactat în limba română, cu diacritice, font TNR, 12, distanța între paragrafe 1.5, aliniere tip stânga-dreapta (justified).
 • Întinderea proiectului variază între 8-10 pagini.
 • Proiectul se depune în perioada înscrierilor la masterat, într-un dosar separat de cel în care se înmânează actele administrative. Pe coperta proiectului se înscriu numele și prenumele candidatului, titlul lucrării, denumirea masteratului pentru care se optează și perioada (luna și anul) sesiunii de admitere (iulie, respectiv septembrie2013, pentru anul în curs).
 • Proiectele se notează cu puncte de la 1-10. Se acordă un punct din oficiu. Baremele de corectare se afișează odată cu publicarea notelor.