Barem de corectare la proba de Comunicare – Sesiunea Ianuarie Februarie 2015

Facultatea de Litere, Universitatea din București
Departamentul de Științe ale Comunicării
Specializarea Comunicare și Relații publice

Barem de corectare la proba de Comunicare
Sesiunea ianuarie-februarie 2015

  • 1. Prezentarea și exemplificarea funcțiilor comunicării………………………………………….3,60 p.

Prezentarea și exemplificarea axiomelor comunicării……………………………………4,40 p.
Coerența argumentării, proprietatea termenilor, stilul expunerii…………………………1 p.

TOTAL……………………………………………………………………………………………………… 9 p.

Bibliografie: Mihai Dinu, Comunicarea – repere fundamentale, Ed. Orizonturi, București, 2007, pp. 117-131.

  • 2. Prezentarea principalelor repere ale modelului sociologic goffmanian………………………5 p.

Ilustrarea cu exemple…………………………………………………………………………………….3 p.
Coerența argumentării, proprietatea termenilor, stilul expunerii…………………….. ..1 p.
TOTAL……………………………………………………………………………………………………….9 p.

Bibliografie: Mihai Dinu, Fundamentele comunicării interpersonale, Ed. All, București, 2010,  pp. 164-184.

Se acordă un punct din oficiu. Se va alege un subiect din cele două propuse pentru proba de Comunicare.

Barem de corectare la proba de Relatii Publice – Sesiunea Ianuarie Februarie 2015

BAREM
de corectare a probei scrise, disciplina Relaţii Publice,
sesiunea ianuarie-februarie 2015

Subiectul 1:

Identificarea şi expunerea corectă a campaniilor, potrivit cerinței, respectând încadrarea în acelaşi tip de aplicaţie……………..……..………………………….……………………………1 p

Identificarea și analiza strategiilor de Relații Publice utilizate prin raportare la modelele de programare teoretice :…………………………………………………………………3 p (din care):
MBO – Dennis Wilcox et al., 2009 – 1 p
Modelul în 8 pași – Dennis Wilcox et al., 2009 – 1 p
Modelul de planificare a campaniilor – Bernard Dagenais – 0,5 p
Modelul managementului strategic – Sandra Oliver (după Johnson and Scholes) – 0,5 p

Interpretarea critică a strategiilor utilizate în cele două campanii..………………………………..2 p

Evaluarea critică a impactului public şi sublinierea aspectelor de creativitate sau de originalitate ale campaniilor………………………..……………………………………………..………….2 p

Corectitudine gramaticală şi stilistică, coerenţă, proprietatea termenilor….………….………………………………………………………………………………………………….1 p

Subiectul 2:

Evoluţia comportamentului strategic de comunicare al companiilor în ultimele decenii (Bauman, Kotler, Keller, Wilcox et al.)………………………………………………………………………………………..1,5 p

Aspecte ale eticii corporative în relaţie cu părţile interesate – grupurile de stakeholders(Morar, Wilcox et al.,Oliver)…………………………………………………………………………………………………..1,5 p

Interpretare critică ……………………………………………………………………………………………………….. 2 p

Comentarea citatului şi corelarea lui cu cerinţa subiectului ………………………………………………. 2 p

Exemplificări ………………………………………………………………………………………………………………. 1 p

Corectitudine gramaticală şi stilistică, coerenţă, proprietatea termenilor ………………………………1 p

Se acordă un punct din oficiu. Se va alege un subiect din cele două propuse pentru proba de Relaţii publice.

Subiecte la disciplina Comunicare – Sesiunea Ianuarie Februarie 2015

Facultatea de Litere, Universitatea din București
Departamentul de Științe ale Comunicării
Specializarea Comunicare și Relații Publice

Examen de licență, proba scrisă
Sesiunea ianuarie-februarie 2015

Subiecte la disciplina Comunicare

  • 1. Prezentați și exemplificați funcțiile și axiomele comunicării.
  • 2. Prezentați perspectiva dramaturgică a comunicării sociale, ilustrând-o cu exemple.

NOTĂ: Se va alege câte un subiect pentru fiecare disciplină.
             Se acordă un punct din oficiu.

Subiecte la disciplina Relatii Publice – Sesiunea Ianuarie Februarie 2015

Facultatea de Litere, Universitatea din București
Departamentul de Științe ale Comunicării
Specializarea Comunicare și Relații Publice

Examen de licență, proba scrisă
Sesiunea ianuarie-februarie 2015

  • Subiecte la disciplina RELAȚII PUBLICE
  • 1. Analizaţi comparativ două campanii de Relaţii publice (la alegere) derulate în spaţiul românesc contemporan, care pot fi incluse în acelaşi tip de aplicaţie. Interpretaţi critic strategiile utilizate şi evaluaţi critic impactul public obţinut, din perspectiva modelelor teoretice recomandate în bibliografia de examen, subliniind aspectele de creativitate sau de originalitate ale campaniilor.
  • 2. Relaţii publice sau responsabilitate publică ? Analizaţi, interpretaţi critic şi exemplificaţi evoluţia comportamentului corporativ contemporan către forme de comunicare etică şi responsabilă din punct de vedere social şi moral, pornind de la următoarea afirmație:

„Ideea de responsabilitate a organizației presupune că aceasta poate fi considerată răspunzătoare de acțiunile efectuate în numele său, ceea ce înseamnă că organizația este atât percepută cât și apreciată ca fiind o persoană sau un agent moral”.
(Vasile Morar, Etica în afaceri şi politică. Morală elementară şi responsabilitate socială,Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 188).
NOTĂ: Se va alege câte un subiect pentru fiecare disciplină.
             Se acordă un punct din oficiu.