Barem Relatii Publice licenta septembrie 2016

Barem de corectare la proba RELAŢII PUBLICE

5 septembrie 2016

 

  1. Comparaţi principalele modele ale planificării în relaţiile publice. Interpretaţi critic  strategiile utilizate şi evaluaţi impactul public din perspectiva aspectelor creative şi de originalitate ale campaniilor studiate

 

Enumeraţi, definiţi şi comentaţi principalele modele ale planificări:  managementul prin obiective şi modelul strategic ………………………………………………………………….2p

Asemănări şi deosibiri între cele două modele …………..……………………………..……2p

Interpretarea critică a strategiilor utilizate ……………………………………………..……2p

Evaluarea  impactului cu exemple din campaniile studiate …………………………..……..2p

Coerenţa argumentării, proprietatea termenilor, stilul expunerii ……………………………………..1p

TOTAL…………………………………………………………………………………………………………..9p

Bibliografie minimală: Adela Rogojinaru, Relaţii Publice. Fundamente interdisciplinare. Tritonic 2010, pp 78-83; Dennis Wilcox et alli, Relaţii Pulice. Strategii şi tactici. Curtea Veche, 2009, pp. 144-168

  1. Pe baza bibliografiei de examen, enumeraţi şi comentaţi modelele teoretice ale relaţiilor publice aplicabile unei organizaţii şi argumentaţi evoluţia managementului strategic al unei organizaţii, la alegerea dvs., cu aspecte de programe şi campanii din literatura de specialitate.

 

Enumerarea şi comentarea principalelor modele în funcţie de organizaţie: corporativ-privat, public, politic, ONP ………………………………………………………………………………………………..3p.

Argumentarea evoluţiei managementului strategic al unei organizaţii, la alegerea dvs           ………………………………………………………………………………………………………………………………2p.

Prezentarea aspectelor de programe şi campanii din literatura de specialitate

………………………………………………………………………………………………………………………………3p.

Coerenţa argumentării, proprietatea termenilor, stilul expunerii ………………………………………………….…………………………………………………………………… 1p.

TOTAL…………………………………………………………………………………………………………………….9p

Bibliografie: Adela Rogojinaru, Relaţii Publice. Fundamente interdisciplinare. Tritonic 2010, pp 107-114; John Bryson, Planificarea strategică pentru organizaţiile publice şi non-profit. ARC 2002, pp. 116-170; Sandra Oliver, Strategii de Relaţii Publice, Polirom 2009, pp. 35-41

 

NOTĂ: Se acordă un punct din oficiu.

 

Barem comunicare licenta septembrie 2016

Barem de corectare la proba COMUNICARE

5 septembrie 2016

 

  1. Pe baza bibliografiei de examen, prezentaţi schema proceselor de comunicare şi fenomenul bruiajului.

 

Perspectiva matematică a lui Claude Shannon şi Warren Weaver asupra comunicării…………………………………………………………………………………..1p

Definirea componentelor schemei……………………………………………………………3p

Definiţia bruiajului şi tipuri de bruiaj………………………………………………………1,5p

Autobruiajul………………………………………………………………………………..2,5p

Coerenţa argumentării, proprietatea termenilor, stilul expunerii…………………………………….……………………………………………………………………..1p

TOTAL…………………………………………………………………………………………………………..9p

 

Bibliografie: Mihai Dinu, Comunicarea. Repere fundamentale, Bucureşti, Algos, 2007, pp. 34-49.

 

  1. Pe baza bibliografiei de examen, prezentaţi modelul dramaturgic al comunicării.

 

Asemănări şi deosebiri între formele consacrate ale spectacolului dramatic şi activităţile cotidiene………………………………………………………………………………………………………………3,25p.

Zonele comunicării sociale………………………………………………………………………………………1,5p.

Rolurile contradictorii………………………………………………………………………………………………………..2,25p.

Informaţii complementare……………………………………………………………………………….1p

Coerenţa argumentării, proprietatea termenilor, stilul expunerii…………………………………….…………………………………………………………………… 1p.

 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………………………….9p

 

Bibliografie: Mihai Dinu, Fundamentele comunicării interpersonale, Bucureşti, ALL, 2008, pp. 164-184.

 

NOTĂ: Se acordă un punct din oficiu.

 

Subiecte pentru examentul de licenta, septembrie 2016

Examen de licenţă, proba scrisă

Sesiunea septembrie 2016

 

 

Subiecte la disciplina Comunicare (se va trata un subiect, la alegere).

  1. Pe baza bibliografiei de examen, prezentaţi schema proceselor de comunicare şi fenomenul bruiajului.

 

  1. Pe baza bibliografiei de examen, prezentaţi modelul dramaturgic al comunicării.

 

 

Subiecte la disciplina Relaţii Publice (se va trata un subiect, la alegere).

 

Bibliografia pentru examenul licenta 2016 – 2017

Tematica si bibliografia pentru examenul scris de licenta sesiunea iunie – septembrie 2016 – februarie 2017

Comunicare – Mihai Dinu,  Comunicarea. Repere fundamentele

Comunicare – Alin Gavreliuc, O calatorie alaturi de celalalt

Comunicare – Gilles Ferreol, Dictionarul alteritatii si al relatiilor interculturale

Comunicare – Mihai Dinu, Fundamentele comunicarii interpersonale

Comunicare – Micehl Wieviorka, Spatiul rasismului

Comunicare – Melvin DeFleur, Teorii ale comunicarii de masa

 

Relatii Publice – A.Rogojinaru – RP-Fundamente interdisciplinare

Relatii Publice –  Dennis Wilcox RP. Strategii și tactici

Relatii Publice –  Etica in afaceri si politica – V. Morar

Relatii Publice –  G. Ritzer – Mcdonaldizarea societatii

Relatii Publice –  J. Bryson – Planificarea strategica pentru organizatiile publice si non-profit

Relatii Publice –  M. Vlasceanu – Economie sociala si antreprenoriat

Relatii Publice –  Sandra Oliver. Strategii de relatii publice

Relatii Publice –  W. Baumol, R.Litan, C.Schramm – Capitalismul bun, capitalismul rau

 

 

 

Susţinerile lucrărilor de licenţă (CRP) şi ale disertaţiilor (CEP)

Susţinerile lucrărilor de licenţă (CRP) şi ale disertaţiilor (CEP)

vor avea loc mâine, 4 februarie 2016, începând cu ora 10:00, după cum urmează:

Comisia 1: Preş. Conf. univ. dr. Alexandra Crăciun, sala 118

Coord.: Conf. univ. dr. Alexandra Crăciun
10:00-10:15 Bujor Cleontina
10:15-10:30 Iscu (Dinca) Maria Mirela

Coord.: Conf. univ. dr. Răduţ Bîlbîie
10:30-10:45 Moisuc Ionela Madalina

Coord.: Lect. univ. dr. Ana Maria Teodorescu
10:45-11:00 Laza Cosmin Dragos
11:00-11:15 Proca Laura Maria

Comisia 2: Preş. Conf. univ. dr. Alexandru Ofrim, sala 120

Coord.: Lect. univ. dr. Silvia Barutcieff
10:00-10:15 Dinu Ana Maria

Coord.: Lect.univ.dr. Cristina Bogdan
10:15-10:30 Bisericanu Laura (LUC)

CEP, Coord.: Conf. univ. dr. Alexandru Ofrim, candidata, Parlitu Beatrice 11:15-11:30.

EXAMEN DE LICENȚĂ, PROBA SCRISĂ – Sesiunea februarie 2016 – BAREM la proba Comunicare

Format Word,/ .doc – Descarca!EXAMEN DE LICENȚĂ, PROBA SCRISĂ – Sesiunea februarie 2016 – BAREM la proba Comunicare

Facultatea de Litere

Departamentul de Științe ale Comunicării

Specializarea Comunicare și Relații Publice

 

EXAMEN DE LICENȚĂ, PROBA SCRISĂ

Sesiunea februarie 2016

 

BAREM la proba Comunicare

 

 

  1. Pe baza bibliografiei de examen, prezentați principalele contribuții științifice din domeniul kinezicii.

 

 

Prezentarea contribuției lui Ray Birdwhistell în domeniul kinezicii………………………1,5p.

Clasificarea gesturilor conform lui Paul Ekman și Wallace Friesen…………………………..4,5p.

Funcțiile comunicării vizuale după Mark Knapp……………………………………….…..2p.

Coerenţa argumentării, proprietatea termenilor, stilul expunerii……………………………………..1p.

 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………………………..9p.

 

Bibliografie: Mihai Dinu, Comunicarea – repere fundamentale, București, Orizonturi, 2007, pp. 274-300.

 

Se acordă 1 punct din oficiu.

 

  1. Pe baza bibliografiei de examen, prezentați principalele caracteristici și reguli ale prieteniei.

 

     Impulsia de afiliere……………………………………………………………………………………………….1p.

Ritmul progresiv al relației de prietenie…………………………………………………………………..1p.

Proximitatea………………………………………………………………………………………………………..1p.

Funcțiile impulsiei de afiliere…………………………………………………………………………………2p.

Existența diferențelor de gen………………………………………………………………………………….1p.

Regulile prieteniei………………………………………………………………………………………………..2p.

Coerenţa argumentării, proprietatea termenilor, stilul expunerii…………………………………1p.

 

TOTAL……………………………………………………………………………………………………………………9p.

 

Bibliografie: Mihai Dinu, Fundamentele comunicării interpersonale, București, ALL, 2008, pp. 124-130.

 

Se acordă 1 punct din oficiu.

EXAMEN DE LICENȚĂ, PROBA SCRISĂ – Sesiunea februarie 2016 – BAREM la Relații Publice

Format Word/.doc – Descarca!  EXAMEN DE LICENȚĂ, PROBA SCRISĂ – Sesiunea februarie 2016 – BAREM la Relații Publice

Facultatea de Litere

Departamentul de Științe ale Comunicării

Specializarea Comunicare și Relații Publice

 

EXAMEN DE LICENȚĂ, PROBA SCRISĂ

Sesiunea februarie 2016

BAREM la Relații Publice

 

  1. Comparați modelele de planificare strategică existente în bibliografia studiată și ilustrați ariile de aplicație ale relațiilor publice în sectorul corporativ –privat și în cel al organizațiilor non profit. Exemplificați cu elemente din campaniile și programele deja cunoscute și faceți observații critice asupra strategiilor adoptate.

 

Identificați și comparați modelele de planificare strategică existente în bibliografia studiată…………………………………………………………………………………………………..2 puncte

 

Identificați aspectele specifice ariilor de aplicație ale relațiilor publice, potrivit tipului de organizație…………………………………………………………………………………………2 puncte

 

Exemplificați cu elemente din campanii și programe cunoscute și faceți observații critice asupra strategiei adoptate………………………………………………………………..3 puncte

 

Proprietatea terminologiei folosite, acuratețea comentariului………………………….1 punct

 

Corectitudinea gramaticală și stilistică a prezentării subiectului, coerența și coeziunea textului elaborat………………………………………………………………………………………..1 punct

 

BRYSON, John M., Planificarea strategică pentru organizaţiile publice și non-profit, trad. de Diana Stanciu, Bucureşti, Ed. ARC, 2002, pp. 116-170;

 

WILCOX, Dennis L.; CAMERON, Glen T.; AULT, Phillip H.; WARREN K., Agee, Relaţii publice. Strategii şi tactici, trad. coord. de Ion Vaciu și Roxana Onea, București, Ed. Curtea Veche, 2009, pp. 145-158.

Se acordă 1 punct din oficiu.

 

  1. Transformări în sfera publică actuală din perspectiva relației dintre spațiul public și spațiul privat. Argumentați rolul strategic și tactic al relațiilor publice.

Definiți și comentați conceptele-cheie de sferă publică, spațiu public, spațiu privat potrivit bibliografiei (Paillart, 2002; Rogojinaru, 2010)……………………………………………………..3 puncte

Explicați transformările sferei publice potrivit distincției public-privat…………………….2 puncte

Argumentați rolul strategic și tactic al relațiilor publice (Rogojinaru, 2010)……………..2 puncte

Proprietatea terminologiei folosite, acuratețea comentariului…………………………………….1 punct

 

Corectitudinea gramaticală și stilistică a prezentării subiectului, coerența și coeziunea textului elaborat………………………………………………………………………………………………………………1 punct

 

PAILLART, Isabelle, Spațiul public și comunicare, trad. de Monica Mitarcu, Beatrice Osanu, Eduard Săvescu, Iași, Ed. Polirom, 2002;

 

ROGOJINARU, Adela, Relaţii Publice. Fundamente interdisciplinare, Bucureşti, Ed. Tritonic, 2010.

 

Se acordă 1 punct din oficiu.