Susțineri disertații MCRP

Susțineri disertații MCRP

Președinte: Conf. univ. dr. Costin Popescu

SALA 314

12-13

Coordonator: Lector univ. dr. Raluca Moise

OANCEA MĂDĂLINA ALEXANDRA

Coordonator: Lector univ. dr. Ana Maria Teodorescu

MELENTE IRINA MARIA

Coordonator: Conf. univ. dr. Laura Mesina

ARITON RALUCA IONELA

BABA OANA IRINA

Subiecte Disciplina Comunicare

Departamentul de Științe ale Comunicării

Comunicare și Relații Publice

 

Examen de licență, proba scrisă

Sesiunea iunie 2015

 

Disciplina Comunicare

 

Subiecte

 1. Pe baza bibliografiei de examen, prezentați contribuțiile științifice din domeniul proxemicii.

 

 1. Pe baza bibliografiei de examen, prezentați traiectoria afectivă a individului de la îndrăgostire la dragoste și atașament.

 

 

NOTĂ:

Se va trata, la alegere, un singur subiect.

Se acordă un punct din oficiu.

 

Subiecte Disciplina Relatii Publice

 Departamentul de Științe ale Comunicării

Comunicare și Relații Publice

 

Examen de licență, proba scrisă

Sesiunea iunie 2015

 

Disciplina Relaţii Publice

 

Subiecte

 1. Analizați trecerea de la valoarea instrumentală la valoarea strategică a Relațiilor Publice pentru sectorul corporativ privat și sectorul non-profit. Analiza se va baza pe o comparație a modelelor de planificare strategică (din bibliografie), ilustrând ariile de aplicație ale Relațiilor Publice în cele două sectoare. Exemplificați prin campanii și programe derulate în spațiul românesc în ultimii 5 ani.

 

 1. Explicați și interpretați transformările sferei publice contemporane, din perspectiva relației dintre spațiul public și spațiul privat. Analiza va avea în vedere distincțiile definitorii dintre cele două concepte prin intermediul transformărilor societale la nivel diacronic, scoțând în evidență rolul strategic și tactic al Relațiilor Publice.

 

 

NOTĂ:

Se va trata, la alegere, un singur subiect.

Se acordă un punct din oficiu.

 

 

Barem Disciplina Comunicare

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

SPECIALIZAREA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

EXAMEN DE LICENŢĂ

Sesiunea iunie 2015

BAREM

Disciplina Comunicare

SUBIECTUL 1

 

Definiția proxemicii……………………………………………………………………………………..…….1p.

Tipurile de teritoriu conform lui Desmond Morris……………………………………………..1,5p.

Edward T. Hall: tipuri de organizare a spațiului…………………………………………………1,5p.

Spații sociofuge/sociopete…………………………………………………………………………………1p.

Edward T. Hall: zonele spațiului personal…………………………………………………………..3p.

Coerenţa argumentării, proprietatea termenilor, stilul expunerii……………………………….1p.

TOTAL…………………………………………………………………………………………………………..9p.

 

Bibliografie: Mihai Dinu, Comunicarea – repere fundamentale, București, Orizonturi, 2007, pp. 263-273.

 

SUBIECTUL 2

Trăsăturile comune ale îndrăgostirii………………………………………………………………………2p.

Principalele tipuri de dragoste………………………………………………………………………4,5p.

Stilurile de atașament…………………………………………………………………………………..1,5p.

Coerenţa argumentării, proprietatea termenilor, stilul expunerii………………………………..1p.

TOTAL………………………………………………………………………………………………………..9p.

 

Bibliografie: Mihai Dinu, Fundamentele comunicării interpersonale, București, ALL, 2008, pp. 130-140.

 

NOTĂ: Se acordă un punct din oficiu.

Barem Disciplina Relatii Publice

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

SPECIALIZAREA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 

EXAMEN DE LICENŢĂ

Sesiunea iunie 2015

BAREM

Disciplina Relații Publice

 

 

SUBIECT 1

Identificarea şi analiza modelelor strategice de programare în Relații Publice potrivit cerinței – 3p

MBO – Dennis Wilcox et al. – 1 p

Modelul planificării strategice – John Bryson – 1p

Analiza comparativă a celor două modele strategice – 1p

Identificarea corectă, analiza comparativă și exemplificarea relevantă a ariilor strategice de aplicație a Relațiilor Publice – 3p

 • Sectorul corporativ-privat: CSR, guvernanță corporativă, comunicarea internă, comunicarea de criză – 1p
 • Sectorul non-profit: strângerea de fonduri, managementul voluntarilor – 1p
 • Analiza comparativă – 1p

Evaluarea critică și exemplificarea transformărilor paradigmatice ale disciplinei Relații Publice (de la valoarea instrumentală la valoarea strategică) – 2p

Corectitudine gramaticală şi stilistică, coerenţă, proprietatea termenilor – 1p

 

 

SUBIECT 2

Identificarea și expunerea corectă a conceptelor cheie: sferă publică, spațiu public, spațiu privat (cf. Pailliart 2002 și Rogojinaru 2010) – 3p

Identificarea și analiza distincțiilor public-privat – 1,5p

 • principiului autorității
 • principiului colectivitate-individualitate
 • principiului normei
 • principiului reprezentativității
 • principiului participării sociale
 • principiului ordine-dezordine

Analiza și reflectarea distincțiilor prin intermediul transformărilor societale la nivel diacronic – 2p

 • Societatea închisă și societatea deschisă
 • Societatea organizațională și societatea comunitară

Analiza critică a rolului strategic și tactic al Relațiilor Publice – 1,5p

Corectitudine gramaticală şi stilistică, coerenţă, proprietatea termenilor – 1p

 

NOTĂ: Se acordă un punct din oficiu.

Tematica si bibliografia de licenta, sesiunea iunie 2015

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
SPECIALIZAREA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA SCRISĂ

Examenul de LICENŢĂ
Sesiunile iunie, septembrie 2015 şi februarie 2016

RELAŢII PUBLICE

 1. Sfera publică contemporană: opinia publică, public vs. privat; rolul mass-media, procese de persuasiune; propagandă, influenţare, manipulare.

Bibliografie: (Muchielli, 2002), pp. 91-126; (Pailliart, 2002), pp. 67-118; (Rogojinaru, 2010), pp. 37-83.

 1. Programarea mediului de comunicare. Strategii de relaţii publice şi de marketing relaţional. Comunicarea electronică.

Bibliografie: (Kotler & Keller, 2008), 839-890; (Oliver, 2009), pp. 39-41; pp. 83-98; (Wilcoxet al., 2009), pp. 124-208.

 1.  Evoluţia comportamentului comunicaţional în mediul corporativ-privat. Globalizare, capitalism, guvernanță corporativă şi responsabilitate socială corporativă.

Bibliografie: (Kotler & Keller, 2008), pp. 1023-1078; (Morar, 2006), pp. 170-267.

 1.  Relaţia societate civilă-stat, dezvoltarea celui de-al treilea sector, management şi comunicare în organizaţiile non-profit.

Bibliografie: (Bryson, 2002), pp. 116-170; (Vlăsceanu, 2010), pp. 17-138.
Bibliografie:

 1. BRYSON, John M., Planificarea strategică pentru organizaţiile publice și non-profit, trad. de Diana Stanciu, Bucureşti, Ed. ARC, 2002.
 2. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane, Managementul marketingului, ed. a V-a, trad. de Cosmin Crișan și Smaranda Nistor, Bucureşti, Ed. Teora, 2008.
 3. MORAR, Vasile, Etica în afaceri şi politică,București,Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006, cap. 6.
 4. MUCHIELLI, Alex, Arta de a influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare, trad. de Mihaela Calcan, Iaşi, Ed. Polirom, 2002.
 5. OLIVER, Sandra, Strategii de relaţii publice, trad. de Miruna Andriescu, Iaşi, Ed. Polirom, 2009.
 6. PAILLIART, Isabelle, Spaţiul public şi comunicarea, trad. de Monica Mitarcă, Beatrice Osanu, Eduard Săvescu, Iaşi, Ed. Polirom, 2002.
 7. ROGOJINARU, Adela, Relaţii Publice. Fundamente interdisciplinare, Bucureşti, Ed. Tritonic, 2010.
 8. VLĂSCEANU, Mihaela, Economie socială şi antreprenoriat. O analiză a sectorului nonprofit,Iaşi, Ed. Polirom, 2010.
 9. WILCOX, Dennis L.; CAMERON, Glen T.; AULT, Phillip H.; WARREN K. Agee, Relaţii publice. Strategii şi tactici, trad. coord. de Ion Vaciu și Roxana Onea, București, Ed. Curtea Veche, 2009.

TEORIILE COMUNICĂRII

I. Comunicarea – repere teoretice: emiţător, receptor, mesaj, bruiaj, funcţii şi axiome ale comunicării, kinezica, proxemica, haptica, rolul tăcerii.

Bibliografie: CRF, pp. 30-50, 116-131, 253-300.

II. Comunicarea interpersonală: persoana şi personalitatea, autodezvăluirea, percepţia şi atracţia interpersonală, comunicarea afectivă, conflictele şi gestionarea lor, actorul social în viziunea lui Erving Goffman.

Bibliografie: CRF, pp. 85-94, FCI p. 7-33, 49-65, 100-104, 114-163, 164-184, 281-290.

III. Comunicarea interculturală – fundamente: discriminare, diversitate, identitate culturală, integrare, prejudecată, rasism, reprezentare socială, segregare, stereotip, şoc cultural, străin.

Bibliografie: AG, pp. 123-145; GF-GJ p. 213-219; 285; 328-336; 367-377; 575-586; 627-630; 633-637; MW p. 77-116.

IV. Comunicarea mediatică: „glonţul magic”, influenţă selectivă şi influenţă indirectă.
Bibliografie: FBR, pp. 164-170, 173-228.

Sigle, Bibliografie:

AG: Alin GAVRELIUC, O călătorie alături de Celălalt. Studii de psihologie socială,  Timişoara, Ed. de Vest, 2002;              

CRF: Mihai DINU, Comunicarea – repere fundamentale, Bucureşti, Ed. Orizonturi, 2007;

FCI: Mihai DINU, Fundamentele comunicării interpersonale, Bucureşti, Ed. All, 2004, 2008;

FBR: Melvin L. DEFLEUR; Sandra BALL-ROKEACH, Teorii ale comunicării de masă, trad. de Ducu Harabagiu și Cătălina Harabagiu, Iaşi, Ed. Polirom, 1999;

GF-GJ: Gilles FERRÉOL; Guy JUCQUOIS, Dicționarul alterității şi al relațiilor   interculturale,            trad. de Nadia Farcaş, Iaşi, Ed. Polirom, 2005;

MW: Michel WIEVIORKA, Spațiul rasismului, trad. de Alana Şabac, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1994.