Date empirice şi provocări metodologice privind competențele digitale ale copiilor

Dragi Colege şi Colegi,

Luni, 20 aprilie 2015, începând cu ora 18.00, în Laboratorul de Birotică al Facultății de Litere, Centrul de Cercetări în Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Publice (CISCOREP) vă invită să participaţi la o nouă ediție a Laboratorului de cercetare din anul universitar 2014-2015.
Titlul dezbaterii propuse de cerc. dr. Anca Velicu pentru ediţia lunii aprilie a Laboratorului de Cercetare este Date empirice şi provocări metodologice privind competențele digitale ale copiilor. Discuție pe marginea proiectelor EU Kids Online și Net Children Go Mobile.
Considerată ca fiind un aspect cheie privind incluziunea digitală – altfel spus ca elementul care poate rezolva problema diviziunii digitale de ordin secund – problema competențelor digitale este una dintre cele mai importante nu doar pentru decidenții politici care și-au declarat ca țel îmbunătățirea nivelului competențelor digitale la nivelul întregii societăți, dar și pentru cercetătorii care se străduiesc să găsească cea mai bună definire a conceptului și, în funcție de aceasta, se străduiesc ulterior să găsească cea mai bună metodă de măsurare a competențelor digitale. În ciuda pașilor făcuți până acum pe acest drum, problema nu este închisă, ci este una de actualitate. Astfel, chiar dacă aproape toți cercetătorii sunt de acord cu sentința dată de Paul Glister (1997) conform căreia competențele digitale presupun ‘stăpânirea ideilor și nu a tastelor’, de aici încolo opiniile diverg: Ce concept ar trebui folosit: competență digitală, competențe sau abilități digitale? Cum ar trebui construit acest concept, care ar fi cea mai corectă abordare, astfel încât să cuprindă aspecte cognitive, socio-emoționale și tehnice sau să cuprindă atât competențe legate de conținut, cât și competențe legate de medium sau, dacă ne referim specific la utilizarea internetului de către copii, acest concept ar trebui să cuprindă pe lângă abilități digitale generale și abilități legate de folosirea în siguranță a internetului?
După o scurtă trecere în revistă a teoriilor care s-au focalizat asupra problemei competențelor digitale, Anca Velicu va analiza datele privind România din două proiecte internaționale – EU Kids Online (Livingstone et al., 2011) și Net Children Go Mobile(Mascheroni & Olaffson, 2014, Velicu et al., 2014) – încercând a evidenţia nu doar nivelul competențelor digitale și pe cel al competențelor privind folosirea în siguranță a internetului de către copiii din România, măsurate la două momente distincte (2010 și 2013), ci și să pună sub semnul întrebării metodologia măsurării acestor competențe, cu referire la populația românească a eșantionului. Cercetătoarea va discuta de asemenea aspectele noi pe care internetul mobil le aduce în discuție în peisajul mai larg al problemei competențelor digitale.
Anca Velicu este cercetător la Institutul de Sociologie al Academiei Române, Laboratorul Sociologia Comunicării și a Spațiului Public. În 2009 a obținut titlul de doctor la Universitatea din București cu o lucrare despre Relația copiilor cu media și noile tehnologii de informare și comunicare. Principalele subiecte de interes sunt sociologia media, folosirea internetului și a internetului mobil de către copii, violența mediatică, folosirea internetului în școală, medierea parentală a folosirii internetului de către copii. A participat la mai multe proiecte de cercetare, naționale și internaționale, dintre care menționăm: între 2012-2014, a participat la proiectul Net Children Go Mobile (în calitate de contact național); între 2009-2014, a fost membru în echipa proiectului EU Kids Online; între 2009-2012 a fost director al proiectului Impactul violenței mediatice asupra copiilor din România.O analiză a dimensiunilor civice, etice și estetice.

***

Laboratorul de cercetare este organizat începând cu anul universitar 2013-2014 sub egida Centrului de Cercetări în Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Publice (CISCOREP). Conceput ca un context de interacţiune ştiinţifică, Laboratorul de cercetare  se adresează cercetătorilor din domeniile ştiinţelor sociale şi umaniste. Autorii pot prezenta rezultatele parțiale sau finale ale unui studiu. De asemenea, se pot propune teme care să constituie punctul de plecare pentru dezbateri, organizate în formatul mesei rotunde.
În perioada 2012-2014, în cadrul Laboratorului de cercetare, au fost abordate interdisciplinar teme din domeniul științelor comunicării (rolul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în comunicarea interpersonală și grupală, rolurile şi relaţiile interpersonale în spațiul virtual), comunicarea organizațională (discursul organizaţional ca parte integrantă a comunicării instituţionale, aspecte ale comunicării politice – populismul, diplomaţia publică), domeniul studiilor culturale și media (comunicarea ştiinţei, subculturile urbane – subcultura manea, audienţa în receptarea serialelor de televiziune, rolul mass-media în promovarea sănătăţii vârstnicilor). Dezbaterile s-au bucurat de interes prin participarea profesorilor de la Facultatea de Sociologie, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, cercetătorilor de la Academia Română, colegilor de la alte departamente din Facultatea de Litere, cât şi a studenţilor și masteranzilor de la diverse specializări ale Universității din Bucureşti.

Această invitaţie se doreşte şi o premisă de a participa activ la aceste întâlniri-dezbateri, deoarece Laboratorul de Cercetare este deschis oricărei persoane interesate de a participa, în calitate de vorbitor sau auditor. Activitatea centrală a Laboratorului o constituie prezentarea unei cercetări finalizate sau în curs de realizare în domeniile sociale şi umaniste. Acest format are mai multe obiective: (1) cunoaşterea şi aprofundarea intereselor de cercetare ale colegilor noştri (din facultate, din universitate sau din România); (2) constituirea de reţele academice inter – şi intra-universitare; (3) colaborări viitoare pentru realizarea de proiecte de cercetare; (4) familiarizarea studenţilor (licenţă şi masterat) cu modurile de constituire şi dezvoltare a unui subiect de cercetare.

Cine participă? Participanţii pot fi cercetători specializaţi în domeniile umaniste şi sociale, cadre didactice, studenţi masteranzi şi doctoranzi. Persoanele interesate să participe sunt invitate să trimită o scurtă prezentare a cercetării şi a autorului ei pe adresele de email ale lect. univ. dr. Ana-Maria Teodorescu ( anamete2002@yahoo.com) și lect. univ. dr. Raluca Moise ( raluca.moise@litere.unibuc.ro).

Pentru noutăţi referitoare la ediţiile Laboratorului de Cercetare, puteţi accesa site-ul specializării Comunicare şi Relaţii Publice şi pagina Facebook a Laboratorului de Cercetare.

Laboratorul de Cercetare – Prima Editie – Conferinta Gilda Lazar “Management of Lobby”

Stimate Doamne Profesor,
Stimaţi Domni Profesori,
Dragi colege şi colegi,

In Memoriam Prof. Dr. Adela Rogojinaru – Prima editie a Laboratorului de Cercetare, anul 2014-2015

Galerie Foto – In Memoriam Prof. Dr. Adela Rogojinaru – Conferinta Gilda Lazar “Management of Lobby” (prima editie a Laboratorului de Cercetare, anul 2014-2015)

Luni, 24 noiembrie 2014, în intervalul orar 18.00-20.00, în Sala de Consiliu a Facultății de Litere, vă invităm să participaţi la prima ediție a Laboratorului de Cercetare din anul universitar 2014-2015, organizată In memoriam Prof. univ. dr. Adela Rogojinaru. Invitatul acestei ediții este Gilda Lazăr, Director JTI România, titlul conferinței fiind Lobby șiadvocacy.

În contextul unei absențe a reglementărilor activității de lobby în România și a prezenței practicilor subsumate domeniului mai larg al Public Affairs (afaceri publice), cercetarea aprofundată a celor două aplicații ale relațiilor publice este extrem de relevantă la nivel național și european. La nivel național, cele două tipuri de activități subsumate comunicării organizaționale – lobby și advocacy – au făcut obiectul unor dezbateri teoretice, majoritatea organizate de Asociația Română de Relații Publice, dezbateri care nu au avut efectul scontat al reglementării din punct de vedere legislativ al practicilor de lobby. Comunicarea dnei Gilda Lazăr va puncta aspectele de ordin teoretic ale înscrierii disciplinare a celor două dimensiuni ale comunicării organizaționale, dar, mai ales, va prezenta practicile aferente acestora, printr-o analiză din punctul de vedere al componentei etice a profesiei de lobby-ist.

Este relevant să menționăm faptul că în cadrul programului de masterat Modele de Comunicare și Relații Publice a fost inițiată și dezvoltată o platformă de cercetare a celor două aplicații de către Profesor univ. dr. Adela Rogojinaru, prin introducerea unor cursuri specializate și prin dezvoltarea unui stagiu de formare a studenților la Universitatea din Ghent, stagiu ce face parte din cadrul mai larg al programului de colaborare europeană MARPE.

MARPE (Master in European Public Relations) reprezintă o platformă europeană dedicată relațiilor publice, prin care șapte universități încearcă să dezvolte și să predea un curriculum comun al acestei discipline. Inițiat în 1990, susținut și recunoscut de EUPRERA, MARPE este organizat în 4 linii de predare și colaborare: linia franceză (Université de Lorraine, Franța și Universitatea din București, România); linia iberică (Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, Spania și Instituto Superior de Novas Profissoes, Lisabona, Portugalia); linia engleză (University of Greenwich, Marea Britanie și University of Lund, Suedia); linia rusească (University of Tallin). Programul Intensiv MARPE a dezvoltat tematica „Public Relations: Government Relations and Lobbying in a European perspective”, abordând teoretic și aplicat, prin studii de caz, subiecte precum: rolul și funcționarea instituțiilor europene, definiții, reglementări și dinamica procesului de lobby, sfera publică (europeană), transparență, legitimitate, responsabilitate socială corporativă, cetățenie și spirit civic, afaceri publice și afaceri guvernamentale ș.a.m.d. La fiecare ediție Universitatea din București a fost reprezentată prin studenți ai programului masteralModele de Comunicare și Relații Publice, Facutatea de Litere (2012 – 14 studenți, 2013 – 20 studenți, 2014 – 12 studenți).

Laboratorul de cercetare este organizat începând cu anul universitar 2013-2014 sub egida Centrului de Cercetări în Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Publice (CISCOREP). Conceput ca un context de interacţiune ştiinţifică, laboratorul de cercetare se adresează cercetătorilor din domeniile ştiinţelor sociale şi umaniste, context în care pot prezenta fie concluziile unor cercetări efectuate, fie intenţiile unor proiecte de cercetare în curs de realizare, studii supuse spre analiză şi reflecţie din partea publicului participant.

Laboratorul de Cercetare este deschis oricărei persoane doritoare de a participa, atât ca vorbitor, cât .şi ca auditor. Activitatea centrală a Laboratorului de Cercetare o constituie prezentarea unei cercetări finalizate sau în curs de realizare în domeniile sociale .şi umaniste şi supunerea spre analiza şi reflecţie a cercetării respective. Acest format are mai multe obiective: (1) cunoaşterea şi aprofundarea intereselor de cercetare ale colegilor noştri (din facultate, din universitate sau din România); (2) constituirea de reţele academice inter – şi intra-universitare; (3) colaborări viitoare pentru realizarea de proiecte de cercetare; (4) familiarizarea studenţilor (licenţă şi masterat) cu modurile de constituire .şi dezvoltare a unui subiect de cercetare.

Cine participă? Participanţii vor fi cercetători specializaţi în domeniile umaniste şi sociale, cadre didactice, studenţi masteranzi şi doctoranzi. Persoanele doritoare să participe sunt invitate să trimită o scurtă prezentare a cercetării şi a autorului acesteia lect. Dr. Ana-Maria Teodorescu ( anamete2002@yahoo.com) sau lect. Dr. Raluca Moise (raluca.moise@litere.unibuc.ro).

Oricine este interesat şi doreşte să participe activ atât la dezbaterea ulterioară prezentării, cât şi la atingerea obiectivelor Laboratorului de Cercetare.

Coordonatori ai proiectului: Lect. Dr. Ana-Maria Teodorescu, Lect. Dr. Raluca Moise (Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București). În perioada 2012-2014, în cadrul Laboratorului de Cercetare, au fost abordate interdisciplinar teme din domeniul științelor comunicării (rolul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în comunicarea interpersonală și grupală, rolurile şi relaţiile interpersonale în spațiul virtual), comunicarea organizațională (discursul organizaţional ca parte integrantă a comunicării instituţionale, aspecte ale comunicării politice-populismul, diplomaţia publică, comunicarea ştiinţei), domeniul studiilor culturale și media (subculturile urbane – subcultura manea, audienţa în receptarea serialelor de televiziune, rolul mass-media în promovarea sănătăţii vârstnicilor). Dezbaterile s-au bucurat de interes prin participarea profesorilor de la Facultatea de Sociologie, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, cercetătorilor de la Academia Română, colegilor de la alte departamente din Facultatea de Litere, dar şi studenţilor masteranzi ai diverselor specializări din Universitatea din Bucureşti.

Despre Laboratorul de Cercetare

Laboratorul de cercetare este organizat sub egida Centrului de Cercetări în Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Publice (CISCOREP). Conceput ca un context de interacţiune ştiinţifică, laboratorul de cercetare se adresează cercetătorilor din domeniile ştiinţelor sociale şi umaniste. Comunicarea științifică are un format flexibil. Autorul său poate prezenta rezultatele parțiale sau finale ale unui studiu de cercetare. De asemenea, se pot propune teme care să constituie punctul de plecare pentru dezbateri, organizate în formatul mesei rotunde. A doua parte a Laboratorului de Cercetare este exclusiv interactivă, concepută ca o serie de întrebări și răspunsuri.

Acest format de context științific are obiectivele următoare: (1) cunoaşterea şi aprofundarea intereselor de cercetare ale colegilor noştri (din facultate, din universitate sau din România); (2) constituirea de reţele academice inter – şi intra-universitare; (3) colaborări viitoare pentru realizarea de proiecte de cercetare; (4) familiarizarea studenţilor cu modurile de construcție a unui subiect de cercetare.

Coordonatori ai proiectului: Lect. Dr. Ana-Maria Teodorescu, Lect. Dr. Raluca Moise. În perioada 2012-2014, în cadrul Laboratorului de Cercetare au fost abordate interdisciplinar teme din domeniul științelor comunicării (rolul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în comunicarea interpersonală și grupală, rolurile şi relaţiile interpersonale în spațiul virtual), comunicarea organizațională (discursul organizaţional ca parte integrantă a comunicării instituţionale, aspecte ale comunicării politice-populismul, diplomaţia publică, comunicarea ştiinţei), domeniul studiilor culturale și media (subculturile urbane – subcultura manea, audienţa în receptarea serialelor de televiziune, rolul mass-media în promovarea sănătăţii vârstnicilor).

Ediții Laboratorul de Cercetare, CISCOREP, Facultatea de Litere, Universitatea din București

17.12.2012: Asist. dr. Raluca Moise, SMS-ul și Facebook. Tehnologii ale intimității, tehnologii ale expunerii.
14.01.2013: Lect. Dr. Adrian Stoicescu, Identitatea virtuală.
18.03.2013: Lect. Dr. Ana-Maria Teodorescu, Un posibil punct de vedere asupra discursului instituțional.
15.04.2013: Masă rotundă Schimbări actuale în abordarea unor subiecte socio-culturale.
25.11.2013: Dr. Loredana Ghimfus: Subcultura manea în România post-comunistă- un posibil punct de vedere; Dr. Mircea Sava: Abordări actuale în comunicarea publică a ştiinţei.
16.12.2013: Conf. dr. Valentina Marinescu: Analiza culturilor populare extrem orientale – China, Japonia și Coreea. Analiza receptării la nivel public obişnuit şi fani – interviuri. Analiza fanfiction – analiză de conţinut.

Angelica Marinescu – Migraţie, etnicitate şi sincretism religios în Delta Gangelui – Laboratorul de Cercetare – A 2-a Editie

Galerie Foto Eveniment Aici!

Dragi Colege şi Colegi,

Luni, 9 martie 2015, în Sala de Consiliu a Facultății de Litere, Centrul de Cercetări în Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Publice (CISCOREP) vă invită să participaţi la o nouă ediție a Laboratorului de cercetare din anul universitar 2014-2015.

Tema dezbaterii propuse de asistent univ. dr. Angelica Marinescu este Migraţie, etnicitate şi sincretism religios în Delta Gangelui. Această prezentare este rezultatul unei (pre)anchete de teren în regiunea Sundarbans (Delta Gangetică indiană), în statul indian West Bengal, în perioada 9-29 octombrie 2013. Cercetarea reprezintă mai întâi o explorare a literaturii academice despre regiunea Sundarbans, urmărind linia de analiză deschisă de studiile antropologice indiene, și, ulterior, se bazează pe observații de teren. Relația dintre construcția identitară și solidaritatea socială este prezentată prin modalităţile  în care două comunități etnice și religioase (hinduși și musulmani) din Delta Gangetică indiană împărtăşesc credințe religioase și aspecte ale vieții cotidiene. În perspectivă antropologică, „religiosul și socio-politicul au fost dintotdeauna conectate inextricabil, din moment ce religia exprimă și organizează în același timp forme de socialitate, regimuri de putere, lupte istorice, și moduri de producție” (I. Clark-Decès: 2011, 1954). Această cercetare a fost publicată în Romanian Journal of Sociology, Nr ½, 2014, sub coordonarea Prof. univ. dr. Ecaterina Balica, cu titlul “Ethnicity and Religious Synchretism: celebrating DurgāPūjā in the Sundarbans of India”.

Angelica Marinescu este asistent universitar dr. la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, cercetător științific în cadrul Centrului Regional Francofon de Cercetare Avansată în Științe Sociale (CEREFREA-Villa Noël) și resposabilă a Centrului de Reușită Universitară (CRU) la Universitatea din București. Predă cursuri de antropologia alimentației și gastronomiei, de limbă franceză și engleză, de comunicare culturală și interetnică. Scrie despre medierea și mediatizarea culinarului, cultura vinului, food disorders, dar este interesată și de diaspora, studii asiatice (India, Coreea de Sud), comunicare muzeală, studii feministe.
***

Laboratorul de cercetare este organizat începând cu anul universitar 2013-2014 sub egida Centrului de Cercetări în Ştiinţele Comunicării şi Relaţii Publice (CISCOREP). Conceput ca un context de interacţiune ştiinţifică, Laboratorul de cercetare  se adresează cercetătorilor din domeniile ştiinţelor sociale şi umaniste. Autorii pot prezenta rezultatele parțiale sau finale ale unui studiu. De asemenea, se pot propune teme care să constituie punctul de plecare pentru dezbateri, organizate în formatul mesei rotunde.
În perioada 2012-2014, în cadrul Laboratorului de cercetare, au fost abordate interdisciplinar teme din domeniul științelor comunicării (rolul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în comunicarea interpersonală și grupală, rolurile şi relaţiile interpersonale în spațiul virtual), comunicarea organizațională (discursul organizaţional ca parte integrantă a comunicării instituţionale, aspecte ale comunicării politice – populismul, diplomaţia publică), domeniul studiilor culturale și media (comunicarea ştiinţei, subculturile urbane – subcultura manea, audienţa în receptarea serialelor de televiziune, rolul mass-media în promovarea sănătăţii vârstnicilor). Dezbaterile s-au bucurat de interes prin participarea profesorilor de la Facultatea de Sociologie, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, cercetătorilor de la Academia Română, colegilor de la alte departamente din Facultatea de Litere, cât şi a studenţilor și masteranzilor de la diverse specializări ale Universității din Bucureşti.

Această invitaţie se doreşte şi o premisă de a participa activ la aceste întâlniri-dezbateri, deoarece Laboratorul de Cercetare este deschis oricărei persoane interesate de a participa, în calitate de vorbitor sau auditor. Activitatea centrală a Laboratorului o constituie prezentarea unei cercetări finalizate sau în curs de realizare în domeniile sociale şi umaniste. Acest format are mai multe obiective: (1) cunoaşterea şi aprofundarea intereselor de cercetare ale colegilor noştri (din facultate, din universitate sau din România); (2) constituirea de reţele academice inter – şi intra-universitare; (3) colaborări viitoare pentru realizarea de proiecte de cercetare; (4) familiarizarea studenţilor (licenţă şi masterat) cu modurile de constituire şi dezvoltare a unui subiect de cercetare.

Cine participă? Participanţii pot fi cercetători specializaţi în domeniile umaniste şi sociale, cadre didactice, studenţi masteranzi şi doctoranzi. Persoanele interesate să participe sunt invitate să trimită o scurtă prezentare a cercetării şi a autorului ei pe adresele de email ale lect. univ. dr. Ana-Maria Teodorescu ( anamete2002@yahoo.com) și lect. univ. dr. Raluca Moise ( raluca.moise@litere.unibuc.ro).