Introducere in New Media (I)

I. Definirea/Ce este New Media?

Dictionar/ Etimologie: 

https://dexonline.ro/definitie/media

MÉDIA s. f. Presa scrisă și audiovizuală. [Pr.: -di-a] – Din fr. média, engl. media.
MEDIÁ, mediez, vb. I. Tranz. A mijloci o înțelegere între două sau mai multe părți adverse, a face demersuri oficiale pentru a preveni sau pentru a pune capăt ostilităților dintre două sau mai multe state; a face un act de mediație. [Pr.: -di-a] – Din lat. mediare.
 

Rezultate pe Google, prima pagină, la căutarea “new media”: 

A. https://en.wikipedia.org/wiki/New_media

New media most commonly refers to content available on-demand through the Internet, accessible on any digital device, usually containing interactive user feedback and creative participation.

A defining characteristic of new media is dialogue. New Media transmit content through connection and conversation. It enables people around the world to share,

comment on, and discuss a wide variety of topics. Unlike any of past technologies, New Media is grounded on an interactive community.

B. http://www.webopedia.com/TERM/N/new_media.html

New media is used to describe content made available using different forms of electronic communication made possible through the use of computer technology. Generally, the phrase new media describes content available on-demand through the Internet.

This content can be viewed on any device and provides way for people to interact with the content in real-time with the inclusion of user comments and making it easy for people to share the content online and in social with friends and co-workers. 

C. http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/47936/new-media 

(1) The forms of communicating in the digital world, which includes publishing on CDs, DVDs and, most significantly, over the Internet. It implies that the user obtains the material via desktop and laptop computers, smartphones and tablets. Every company in the developed world is involved with new media.

(2) The concept that new methods of communicating in the digital world allow smaller groups of people to congregate online and share, sell and swap goods and information. It also allows more people to have a voice in their community and in the world in general.

D. http://searchsoa.techtarget.com/definition/new-media

New media is a catch-all term for all forms of electronic communication that have appeared or will appear since the original mainly text-and-static picture forms of online communication.

Termeni cheie – tablou comparativ:

A B C D
conţinut la cerere conţinut la cerere    
  forme de comunicare electronică forme de ­comunicare electronică forme de ­comunicare electronică
dispozitiv digital   lumea digitală  
  tehnologia computerului cd, dvd  
internet/ online/ conexiune internet/online internet/online comunicare online
accesibilitate accesibilitate    
    folosire universală  
    metode noi de comunicare  
utilizator interactiv interacţiune în timp real    
împărtăşire împărtăşire    
comunitate interactivă social comunitate  
audienţă activă/ participare creativă   “vocea” utilizatorului  

 

Putem încerca o primă definiţie: New Media (Noile Medii) – conţinut la cerere propagat prin forme şi metode de comunicare mediată electronic/tehnologic de computer, accesibil pe orice suport/dispozitiv digital, preponderent online, permiţând utilizatorului interacţiunea, atât cu informaţia/conţinutul oferit, cât şi împărtăşirea cu ceilalţi utilizatori.

holy-trinity-new-media 

Sursă: http://flosse.blogging.fi/2009/12/23/what-is-new-media-three-bubbles-and-emergence-of-the-new/ 

Listă scurtă de exemple (fără a intra în detalii): cd-uri şi dvd-uri interactive, prezentări interactive electronice, jocuri video, website-uri – ziare online, bloguri, enciclopedii online, social media­-, transmisiuni audio/video online/digitale, comunităţi online, augmented realit etc.

II. Scurtă istorie prin continuitate: Old/Modern/Traditional,  New Media & Computer

Old Media/Vechile Medii – căile tradiţionale şi moderne de comunicare a informaţiei:

– printul (hârtia tipărită ca suport): cărţi, ziare, reviste etc.

– muzica (bandă/analog), fotografia (pe film), filmul (bandă/analog), televiziunea prin cablu (format analog), radio-ul clasic. 

Repere istorice Old Media:

1440 – prima tiparniţă în Europa – Johannes Gutenberg

 Apariţia fiecărui “mediu”, tipar, fotografie, film, televiziune a determinat o o mai mică sau mai mare revoluţie în comunicarea informaţiei şi a avut un rol esenţial în istoria socială şi culturală. 

Old Media este reperată istoric până la folosirea computerului şi a Internetului pe scară globală. Anii 90 impun, prin medierea tehnologică de către calculator, o schimbare dramatică în variatele forme de producere, stocare, prezentare, distribuire şi comunicare a informaţiei. New Media reprezintă în practică “mariajul” între formele clasice media şi calculator, prin traducerea lor in date numerice/cod binar. Două istorii separate, old media şi computerul, se intersectează şi încep o relaţie care schimbă fundamental lumea: tehnologic, cultural, social, economic. Orice arie a comunicării şi orice tip de limbaj se va schimba radical din acest punct. “Media becomes programmable” (Lev Manovich, p. 10)

*** (vezi Lev Manovich, What is new media? – suport de curs – 1) 

 

Repere istorice esenţiale de la Old la New Media & Computer: 

1800 – J. M. Jacquard – inventatorul războiului de ţesut programabil
 – http://history-computer.com/Dreamers/Jacquard.html

 

1837 – Charles Babbage – Masina analitică

 

 

 

 

 

 

 

  • După 1990 – computerul personal pe scară largă;

An exploded view of a modern personal computer and peripherals

1024px-Personal_computer,_exploded_6.svg
(Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer#/media/File:Personal_computer,_exploded_6.svg)

 

 III. Cheia înţelegerii New Media – Interactivitatea

*** (Vezi Suport de Curs 1 – New Media forms. Interactivity)

 Trăsături generale:

  – Concept central în orice Interfaţă Grafică – GUI (Graphical User Interface);

  – Defineşte profund relaţia actuală a utilizatorului uman cu Interfaţa Calculatorului/Computerului – HCI (Human Computer Interface);

  – Concept cheie în designul şi arhitectura dispozitivelor actuale, dotate generic cu computere (in fapt, la ora actuală vorbim numai de nivel micro, un termen ce pare să se impună, fiind cel de smart device);

hp-new-media-gallery-check-in2

Sursă: https://crossmedialexhibitions.wordpress.com/2014/02/13/new-media-interactivity-and-the-museums-pedagogical-role/

   – Interactivitatea îşi focalizează atenţia şi efortul pe angajarea activă/participativă a utilizatorului care foloseşte mijloacele şi produsele comunicării mediate de către computer – CMC (Computer Mediated Communication);

  – Interactivitata are o enormă şi deschisă punere în practică, la toate nivelele, de la proiectarea interfeţelor digitale, până la interacţiunea om-tehnologie-om;

  – Interactivitatea inaugurează esenţial noi modalităţi de acces şi manipulare a datelor;

  – Interactivitatea oferă noi experienţe cognitive şi modifică procesul de gândire şi raportare la realitate;

  – Interactivitatea oferă noi unelte, moduri şi forme de expresie şi Comunicare;

  – Interactivitatea constituie o trăsătură esenţial umană;

 

Trăsături comportamentale (Hyper, hyper, hyper):

   – Interactivitatea în New Media şi CMC e definită prin relaţia cu limbajele de programare computaţionale folosite odată cu apariţia Internetului;

CMC este o comunicare hiper mediată şi creează un “hypermediated environment” (Andrew Dewdney & Peter Ride, Interactivity, p. 207);

  HTML – HyperText Markup Language

– este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afișate într-un browser (sau navigator). Scopul HTML este mai degrabă prezentarea informațiilor – paragrafe, fonturi, tabele ș.a.m.d. – decât descrierea semanticii documentului. (Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language);

  Hyperlink-ul:

– definitoriu pentru interactivitate;

  – An element in an electronic document that links to another place in the same document or to an entirely different document. Typically, youclick on the hyperlink to follow the link. Hyperlinks are the most essential ingredient of all hypertext systems, including the World Wide Web (sursă: http://www.webopedia.com/TERM/H/hyperlink.html);

 hyperlink

Sursă: http://entreconnection.com/understanding-the-use-of-hyperlinks/

   – Creează o legătură;

  – Premiera posibilităţii de a întrerupe, ca utilizator/receptor, fluxul liniar al comunicării şi de a alege o conexiune cu o altă secvenţă de conţinut;

  – Hyperlink-ul presupune un factor decizional;

  – Posibilitatea utilizatorului de a se mişca/deplasa intr-o structură arbore;

  – Conexiunile se fac pe baza unui sistem de etichete (labelling system);

 

Hypertext-ul:

  – A special type ofdatabase system, invented by Ted Nelson in the 1960s, in which objects (text, pictures, music, programs, and so on) can be creatively linked to each other. When you select an object, you can see all the other objects that are linked to it. You can move from one object to another even though they might have very different forms. For example, while reading a document about Mozart, you might click on the phrase Violin Concerto in A Major,which could display the written score or perhaps even invoke a recording of the concerto. Clicking on the name Mozart might cause various illustrations of Mozart to appear on the screen. The icons that you select to view associated objects are called Hypertext links or buttons. (sursă: http://www.webopedia.com/TERM/H/hypertext.html)

 hypertext

Sursă: http://www.webopedia.com/TERM/H/hypertext.html

   – Hypertext-ul este un text non-liniar;

   – Permite alegeri cititorului/receptorului;

   – Nu există o ordine canonică a curgerii textuale;

   – Hypertext-ul devine “network of possible texts” (Andrew Dewdney & Peter Ride, Interactivity, p. 207);

   – Permite cititorului, prin structura arbore, să facă asocieri şi conexiuni şi “laterale”;

   – Schimbă relaţia autor-cititor şi autor-text, prin interacţiunea aproape intruzivă cu textul;

   – Mareşte capacitatea/intelectuală de înţelegere, dar poate fi şi o piedică în coerenţa de ansamblu a textului;

   – Noi forme de scriere şi limbaj, dincolo de clasicul text – sunet, imagine, animaţie, grafică, video;

 

Hypermedia:

Hypermedia, an extension of the termhypertext, is a nonlinear medium of information which includes graphics, audio, video, plain text and hyperlinks. This contrasts with the broader term multimedia, which may include non-interactive linear presentations as well as hypermedia. It is also related to the field of electronic literature. The term was first used in a 1965 article by Ted Nelson. (Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Hypermedia);

– Exemplul clasic:World Wide Web;

– Structură (informaţională) modulară;

 

 IV. Old Media vs. New Media – opoziţii binare

 el-meme-en-la-mediaparty-miami-2015-6-638

Sursă: http://www.slideshare.net/merreina/media-party-miami

 

 

New Media Old Media
Interactiv Non-interactiv
Model de Comunicare “many-to-many” “One-to-many”
Digital (mediat de computer) Analog
Non-liniar Liniar
Receptor activ Receptor pasiv
Receptorul contribuie la conţinut/mesaj Receptorul nu poate contribui
Receptor angajat/participativ Receptor extern conţinutului
Structură deschisă, fluidă, flexibilă Structură fixă, închisă
Dialog Monolog
Realitate mediată/Opacă Iluzia realităţii/Transparenţă
Posibilitatea de a recombina, recompune infinit datele Combinare fixă a datelor
Plural Singular
Capacitatea de a manipula bucăţile de mesaj Incapacitate
Apropiere şi intruziune în mesaj/conţinut Distanţă faţă de conţinut
Viteză, nerăbdare, imediateţe Lentoare
Multi limbaj de exprimare şi comunicare Mono limbaj
Instantaneitate, spontaneitate a evenimentului Timp liniar
Inter-Conectat la reţea Izolat
Accentul pe utilizator/receptor Accentul pe mesaj
Interacţiune om-mesaj, om-computer, om-om Interacţiune om-mesaj
Accesibilitate universală Accesibilitate limitată
Virtual nelimitat Limitat
Online Offline
Cunoaştere pe orizontală Cunoaştere pe verticală

 

 V. Concluzii & nuanţări: 

 – Deşi definite aparent in opoziţie, New Media şi Old Media nu se exclud şi multe din caracteristici diferă la o analiză mai atentă doar ca grad;

 – New Media se fundamentează pe Old Media – continuitate şi diferenţă;

 – New Media şi Old Media coexistă;

 – New Media ajută prin formele sale de comunicare mediate de către computer la noi perspective către Old Media, dar şi limbajele de expresie Old Media oferă noi modalităţi de exprimare pentru New Media. Există o dinamică cu dublu sens;

 – Interactivitatea reprezintă concept cheie pentru înţelegerea New Media;

 – New Media sunt dedicate utilizatorului final şi angajării lui active în noua lume, mediată de tehnologia a ceea ce numim generic computer;

 – Nu există New Media fără participarea utilizatorului;

 – New Media pun în prim plan relaţia om-tehnologie;

 – New Media constituie portretul unui oportunist perfect, graţie tehnologiei, îşi poate apropria şi recombina orice formă de limbaj şi comunicare;

 – New Media au un profund caracter acaparator şi cuceritor, se extind în orice domeniu;

 – În 2016 New Media nu pot fi concepute fără Network(ing);

 – În 2016 New Media nu pot fi concepute fără Share(ing) şi Comunitate;

 – New Media are un caracter profund deschis şi dinamic, ceea ce poate determina şi rapida uzură morală a unor puneri în practică, în strânsă corelare cu uzura morală a suportului tehnologic;

 – New Media reprezintă, cultural şi social, o revoluţie, cu uzul şi abuzul de rigoare;

 – New Media sunt un fenomen şi practică globală, definesc indubitabil umanitatea în actuala sa etapă de civilizaţie şi istorie;

 – New Media sunt atât mijloace (tools) şi forme de comunicare;

 – Prin caracterul reansamblator şi manipulator al datelor, New Media produce sensuri noi;

 – New Media pot fi şi mijloace, dar şi obiecte în sine, instrumentar, dar şi strategie de comunicare;

 – New Media ne schimbă fundamental modul de interacţiona cu realitatea şi procesul de cunoaştere;

 – Computerul, în variile sale puneri în practică, este atât unealtă de prezentare şi distribuire pentru New Media, cât şi producător şi distribuitor de produse media;

 – New Media este „programabilă” prin intermediul limbajelor de porgramare computaţionale;

 – Nu există şi nici nu poate fi dată o singură sau unanim acceptată definiţie pentru New Media;

 


Autor curs:  Cadru didactic asociat  Drd. Alexandru Ștefan