Comunicat de presă

Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării din Facultatea de Litere a Universității din Bucureşti organizează în zilele de 3 şi 4 noiembrie 2017 conferinţa naţională cu tema Culturi şi comunicarea lor.

Pe de-o parte, folosim termenul cultură în serii de opoziţii menite să ne ajute să organizăm bogăţia de manifestări a propriilor existenţe: cultură / natură, cultură înaltă / cultură populară, cultură occidentală / cultură orientală, cultură umanistă / cultură tehnică, cultură scrisă / cultură orală, cultură scrisă / cultură vizuală etc. Pe de altă parte, ajungem să ştim că aparţinem simultan mai multor culturi – naţională, înaltă, umanistă, occidentală etc. – şi că suntem, fiecare, un teren pe care ele încearcă să se acomodeze cât mai bine.

Participanţii (specialişti şi profesori din institute de cercetare şi universităţi) îşi propun – o dovedesc titlurile şi rezumatele comunicărilor anunţate – să examineze felul în care culturile îşi construiesc propriile sisteme de valori şi norme, cum le folosesc pentru a se perpetua, cum îşi consolidează, prin intermediul lor, conştiinţa de sine.

Conferinţa se interesează atât de aspectele istorice ale problematicii pe care o anunţă în titlu (desfăşurarea în timp a eforturilor de integrare ale culturilor dintr-o societate), cât şi de aspectele ei personale (întâlnirea în individ a mai multor culturi, de pe acelaşi strat şi din straturi diferite).

În problematica anunţată a conferinţei recunoaştem un evantai larg de chestiuni, unele mai precis conturate, unele abia întrezărite, ne aşteptăm să vedem apărând altele încă ascunse. Deschideri spre toate aceste chestiuni oferă conferinţele în plen susţinute de prof. univ. dr. Ionel Nariţa, de la Universitatea de Vest din Timişoara (Cultură şi etică în organizaţii), prof. univ. dr. Mircea Regneală, de la Universitatea din Bucureşti (Alexandria sau Memoria cunoaşterii), prezentatorul, realizatorul şi producătorul de emisiuni de televiziune Marian Voicu (Noii barbari. Fake news vs. cultura globală). Intervenţiile participanţilor vor detalia aspecte sociologice, psihologice, antropologice, filologice, filosofice, estetice etc. ale contactelor între culturi.

Ceremonia de deschidere a colocviului va avea loc vineri, 3 noiembrie 2017, în Sala de Lectură a Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, de la orele 10,00. Lucrările în secțiuni paralele – ale celor trei axe: Studii culturale, Ştiinţe ale comunicării şi Ştiinţe ale informării şi documentării – se vor desfășura în incinta aceleiaşi facultăţi (strada Edgar Quinet, nr. 5-7), în zilele de 3 și 4 noiembrie 2016, de la orele 14,00, respective pe 4 noiembrie, de la orele 9,30 / 10.

Partenerii media ai conferinţei sunt TVR şi Agerpres.

 

Programul pentru Colocviul Național în Studii Culturale și Științele Comunicării, ediția 2017

Departamentul de Științele Comunicării (Facultatea de Litere a Universității din București) vă propune următorul program pentru Colocviul Național în Studii Culturale și Științele Comunicării, ediția 2017, cu tema Culturi și comunicarea lor

 

VINERI, 3 NOIEMBRIE 2017 (Sala de Lectură a Facultății de Litere)

 

9,30-10,00 Înregistrarea participanților (Holul Facultății de Litere)

 

10,00-10,30 Deschiderea festivă a colocviului

 

Alocuțiuni:

 

Prof. dr. Romiță IUCU (Prorector al Universității din București)

Prof. dr. Emil IONESCU (Decan al Facultății de Litere, Universitatea din București)

Conf. dr. Cristina BOGDAN (Prodecan al Facultății de Litere, Universitatea din București)

Conf. dr. Constantin POPESCU (Director al Departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere)

 

Moderator: Conf. dr. Constantin POPESCU

 

 

CONFERINȚE PLENARE

 

10,30-11,00 Ionel NARIȚA (Prof. dr., Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest Timișoara), Cultură și etică în organizații

 

11,00-11,30 Mircea REGNEALĂ (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Alexandria sau Memoria cunoașterii

 

11,30-12,00 Marian VOICU (Prezentator, moderator și producător, Televiziunea Română), Noii barbari. Fake news vs. cultura globală

 

Moderator: Conf. dr. Constantin POPESCU

 

 

12,00-12,15 Alexandra CRĂCIUN (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Comunicarea strategică și paradigmele hypermodernității (Prezentarea Proiectului European Monitor)

 

12,30-14,00 Pauză de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

VINERI, 3 NOIEMBRIE 2017

 

AXA 1

 

Coordonator: Silvia MARIN BARUTCIEFF

 

SALA 118

 

RADIOGRAFII ÎN CULTURA ROMÂNĂ

 

Moderator: Ovidiana BULUMAC

 

14,00-14,30 Radu BALTASIU (Prof. dr., Universitatea din București, Academia Română), Cultura și societatea, de la determinațiile și rostirea lui Noica la conștiința vs. cunoștință la Nae Ionescu

14,30-15,00 Ovidiana BULUMAC (Dr., Cercetător științific, Academia Română), Fenomenul românesc, o radiografie culturală a vremii în accepțiunea lui Ernest Bernea

15,00-15,30 Alin AURSULESEI (Academia Română), Tensiunea consumată și existența potențială în viziunea lui Gheorghe Focșa

15,30-15,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

MODELE SOCIOLOGICE ALE CULTURII ȘI CULTURI ALE PARTICIPĂRII

 

Moderator: Radu BALTASIU

 

15,45-16,15 Augustin POENARU (Cercetător științific, Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române), Cultura familiei și cercetarea monografică a acesteia în viziunea Xeniei Costaforu

 

16,15-16,45 Ovidiu SOLOMON (Drd., Cercetător științific, Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române), Consacrarea antropologiei culturale și sociale în România. Contribuția edificatoare a lui Vasile Caramelea

 

16,45-17,15 Lavinia POPA (Drd, profesor, Colegiul „Lauder Reut”, București), Media, copiii și democrația

 

 

17,15-17,30 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

INFLUENȚE ȘI MODELE CULTURALE: STUDII DE CAZ

 

Moderator: Mircea Valeriu DEACA

 

17,30-18,00 Carmen DOMINTE (Lect. dr., Universitatea Națională de Muzică din București), The Influence of the French New Wave upon the Cinematographic Culture

 

18,00-18,30 Alexandra CRĂCIUN (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultures of Participation within the  Experience Economy

 

18,30-19,00 Mircea Valeriu DEACA (Dr.), The cognitive model of the control cycle in film

 

SALA C. TABARCEA – A. ROGOJINARU

 

DE LA INTERACȚIUNI CULTURALE LA „RATAREA DIALOGULUI”

Moderator: Mihaela CERNĂUȚI-GORODEȚCHI

 

14,00-14,30 Mihaela-Rodica MARIN (Cercetător științific III, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române, Bucureşti), Relaţia dintre cultura occidentală şi cea orientală: interferenţe, particularităţi, importanţă

14,30-15,00 Gheorghiță CIOCIOI (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti), Bulgarii şi bulgaritatea de la nord de Dunăre în viziunea lui Todor Balkanski. O cercetare de teren tributară ideologicului

 

15,00-15,30 Mihaela CERNĂUȚI-GORODEȚCHI (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași); Nikola VANGELI (Dr., Universitatea de Arte „G. Enescu”, Iași), Vorbirea în limbi și dăinuirea în Cuvânt

 

15,30-15,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

IDENTITATE ȘI ALTERITATE

 

Moderator: Gheorghiță CIOCIOI

 

15,45-16,15 Monica SPIRIDON (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Identități culturale 

post-otomane: « istorie»  și « istorisire » în proiecția identitară

 

16,15-16,45 Corina Daniela POPESCU (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Aproapele de departe – chipuri de „a-l gândi pe celălalt”. Note imagologice pentru o alteritate de proximitate

 

16,45-17,00 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

INCURSIUNI ÎN POPULAR CULTURE ȘI SUBCULTURI

 

Moderator: Monica SPIRIDON

 

17,00-17,30 Mircea SAVA (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultură științifică versus cultură umanistă? O reconciliere în perspectiva popular culture

 

17,30-18,00 Alexandru ȘTEFAN (Drd., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București), Camerele/Jocurile reale de evadare – Fandom sau/și subcultură emergentă?

 

18,00-18,30 Mădălina MIU (Drd., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială), Relația dintre cultură și oralitate. O privire contemporană

 

18,30-19,00 Andras ZOPUS (Lect. dr., Universitatea din Nyíregyháza), Simbolurile culturale ale secuilor ca valori mediatoare ale culturii şi ca apărătoare ale tradiţiilor

 

 

VINERI, 3 NOIEMBRIE 2017

 

AXA 2

 

Coordonator: Constantin POPESCU

 

SALA 117

 

PROVOCĂRI MORALE, PROVOCĂRI EMOȚIONALE

 

Moderator: Valentina MARINESCU

 

14,00-14,30 Olga BĂLĂNESCU (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Despre brand

 

14,30-15,00 Monica DASCĂLU (Prof. dr., Universitatea Politehnică București), Communication Ethics Issues Related to the “Volkswagen Scandal”

 

15,00-15,30 Adela TOPLEAN (Asist. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Micro-universuri, contexte interpersonale și norme socio-culturale ale morții. Câteva observații de metodă în marginea limitelor culturale ale tanatologiei

 

15,30-16,00 Nicolae PERPELEA (Cercetător Științific II, Institutul de Sociologie, Academia Română), New media și climatul moral-emoțional: rolul dispozitivelor socio-tehnice în mobilizarea de arene civice

 

16,00-16,15 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

 

 

 

 

 

ÎN CĂUTAREA UNOR NOI MODALITĂȚI DE COMUNICARE

 

Moderator: Nicolae PERPELEA

 

16,00-16,30 Ecaterina BALICA (Cercetător științific I, Institutul de Sociologie, Academia Română), Foreigners are safe in Seoul! An analysis of public authorities’ strategies to promote Korean culture in a safe global city

16,30-17,00 Valentina MARINESCU (Prof. dr., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București), Quality and Accesibility of Web-based Health Information in Romania – A review of the evidence

 

17,00-17,30 Ioana SILISTRARU (Drd., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București), Patient-doctor communication in oncology cases – ethnographic approach

 

17,30-17,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

17,45-19,15 Cultură juridică și comunicare publică. Panel coordonat de Mihail ȘANDRU (Prof. dr. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”). Intervenții: Dr. Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, Dr. Irina ALEXE, Dr. Dan Virgiliu PASCU, Dr. Mihaela MOCANU, Lect. Dr. Raul-Felix HODOȘ, Asist. drd. Silviu Dorin ȘCHIOPU

               

VINERI, 3 NOIEMBRIE 2017

 

AXA 3

 

Coordonatori: Cristina POPESCU, Ionel ENACHE

 

                                                                      SALA 205

 

CULTURA VECHE CA VALOARE INEPUIZABILĂ

 

Moderator: Simona FORTIN

 

14,00-14,30 Agnes ERICH (Prof. dr. Universitatea „Valahia” din Tårgoviște şi Manager Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte), Tiparul românesc: secolele XVI-XVIII. Act de cultură şi civilizaţie europeană

 

14,30-15,00 Laura MESINA (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultura puterii în Țările Române – de la imaginarul credinței la știință

 

15,00-15,30 Aurelian-Cătălin POPESCU (Dr., Șef Serviciu Restaurarea și Prezervarea Publicațiilor, B.C.U. „Carol I” – București și cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Patrimoniul documentar între restaurare și digitizare

 

15,30-16,00 Laurențiu AVRAM (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Bibliotecile mănăstirești din Sfântul Munte Athos (cu o privire specială asupra mănăstirii Sfântul Pantelimon)

 

16,00-16,15 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

PERSPECTIVE CONTEMPORANE ASUPRA CULTURII

 

Moderator: Ionel ENACHE

 

16,15-16,45 Ana-Maria CORNILĂ-NOROCEA (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Literatura ca artă mnemonică

 

16,45-17,15 Ana-Felicia DIACONU (Lect. dr., Facultatea de Arhivistică, Academia de Poliție „Al. I. Cuza”), Interferențe culturale în jurnalul unui călător atipic, Maniu Lac

 

17,15-17,45 Iulia CHEȘCĂ (Lect. dr., Facultatea de Arhivistică, Academia de Poliție „Al. I. Cuza”), Istanbul și istanbulezi în memoriile lui Haris Spataris

 

17,45-18,15 Simona FORTIN (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Portretul omului de mâine în reacția la lectură a tinerilor de azi

 

 

SÂMBĂTĂ, 4 NOIEMBRIE 2017

 

AXA 1

 

Coordonator: Silvia MARIN BARUTCIEFF

 

SALA 120

 

SEMNE (PRE) MODERNE

 

Moderator: Cristina BALINTE

 

10,00-10,30 Cătălina VELCULESCU (Prof. dr., Centrul de Studii Medievale, Universitatea din București), Despre Proloage

 

10,30-11,00 Cristina DIMA (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București); Ileana STĂNCULESCU (Conf. dr., Facultatea de Arhitectură, Universitatea „Spiru Haret”), Motive din Alexandria / viața lui Alexandru Macedon în text și imagine în cultura română premodernă

 

11,00-11,30 Camelia CĂLIN (Dr., Cercetător științific, Muzeul Golești), Discurs cultural și identități în opera lui Iordache Golescu

 

 

11,30-11,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

DE IERI ȘI DE AZI: PATRIMONIUL ȘI ARHIVA

 

Moderator: Cristina DIMA

 

11,45-12,15 Cătălina VELCULESCU (Prof. dr., Centrul de Studii Medievale, Universitatea din București); Ion Victor VELCULESCU (Conf. dr., Universitatea Națională de Arte), Fanfară în Șona

 

12,15-12,45 Cristina BALINTE (Dr., Cercetător Științific III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română), Două forme de expresie a coabitării în spațiul sacru: biserica veche și „dublul” său modern

12,45-13,15 Bogdan TĂNASE (Asist. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Retorica discursului epistolar. Erotografii, evocări, interpretări

13,45-14,00: Concluziile Colocviului: Conf. dr. Constantin POPESCU (directorul departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București)

 

14,00-15,00 Masa de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

SALA C. TABARCEA – A. ROGOJINARU

 

GUSTATIV – EROIC – AFECTIV: TENSIUNILE TEXTULUI

 

Moderator: Florina PÎRJOL

 

10,00-10,30 Oana TINCA (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Romanul iudaic: o propunere de recitire a narațiunilor Vechiului Testament în context etnic

 

10,30-11,00 Florina PÎRJOL (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Mâncarea ca indicator social

 

11,00-11,30 Sebastian-Vlad POPA (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Ordonanța 13: Dreptul de autor

 

11,30-11,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

DIMENSIUNI CULTURALE ÎN TEXTE LITERARE

 

Moderator: Sebastian-Vlad POPA

 

11,45-12,15 Nicoleta SIMIONESCU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Radu Petrescu și cultura latină

 

12,15-12,45 Emilia Andreea RADU MOTORANU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Alexandru  Ciorănescu și  cultura  guanșă

 

13,45-14,00: Concluziile Colocviului: Conf. dr. Constantin POPESCU (directorul departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București)

 

14,00-15,00 Masa de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

SÂMBĂTĂ, 4 NOIEMBRIE 2017

 

AXA 2

 

Coordonator: Constantin POPESCU

 

SALA 117

 

ALGORITM ȘI EMOȚIE SAU DESPRE OPOZIȚII ȘI TRANZIȚII ÎN COMUNICARE

Moderator: Eugen ISTODOR

 

10,00-10,30 Mădălina MORARU (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării), Evolution of Romanian brands developing the local identity in the last three decades

 

10,30-11,00 Alina BUZATU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Comunicarea bazată pe algoritmi. Cultura externalizării

 

11,00-11,30 Sânziana ȘERBĂNESCU (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Tranziții în comunicarea vizuală: de la desen la fotografie și de la fotografie la desen

11,30-11,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

NOSTALGIA ȘI SFIDAREA: DE LA MASS-MEDIA LA FICȚIUNEA DIGITALĂ

Moderator: Romina SURUGIU

 

11,45-12,15 Eugen ISTODOR (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cațavencii și neo-tribul lor

 

12,15-12,45 Romina SURUGIU (Conf. dr., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, Mădălina BĂLĂȘESCU (Lect. dr., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București), Adriana ȘTEFĂNEL (Lect. dr., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării), Filme cu Roger Moore și emisiuni muzicale cu Yves Montand. O perspectivă culturală asupra strategiei de programe TV din România în perioada 1963-1983

 

12,45-13,15 Oana BOCA (Drd., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București), PR pentru pixelul ficțional proaspăt aprins

 

13,15-13,45 Mihaela TĂUT (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Mass-Media vs New Media

13,45-14,00: Concluziile Colocviului: Conf. dr. Constantin POPESCU (directorul departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București)

14,00-15,00 Masa de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

SÂMBĂTĂ, 4 NOIEMBRIE 2017

 

AXA 3

 

SALA 205

 

CULTURA BIBLIOTECII ȘI BIBLIOTECA INTERMEDIAR AL CULTURII

Moderator: Cristina POPESCU

 

9,30-10,00 Corina-Mihaela APOSTOLEANU (Dr., Manager Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța), Conceptul de brand în bibliotecile publice românești: servicii, promovare și imagine

 

10,00-10,30 Ionel ENACHE (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultura serviciilor de bibliotecă

 

10,30-11,00 Robert CORAVU (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Convergența instituțiilor memoriei culturale

 

11,00-11,30 Cristina PÂRVU (Asist. drd., Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Bibliotecile românești ale exilului – patrimoniu cultural și rezistență la cenzură în perioada comunistă

 

11,30-11,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

INFORMAȚIA  ȘTIINȚIFICĂ – RELEVANȚĂ, ACCES, CONOTAȚIE CULTURALĂ

Moderator: Robert CORAVU

 

11,45-12,15 Mihai CONSTANTINESCU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Comunicarea științifică în secolul XXI: noi tipuri de publicații și impactul acestora

 

12,15-12,45 Gabriela JURUBIȚĂ (Asist. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Evaluarea revistelor științifice în România între oficial și real

 

12,45-13,15 Nicolaie CONSTANTINESCU (Arhitect informațional Kosson), Cultura unei declarații sau cum să influențezi un deceniu

 

13,15-13,45 Cristina POPESCU (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultura și comunicarea ei prin intermediul bibliotecii

 

13,45-14,00: Concluziile Colocviului: Conf. dr. Constantin POPESCU (directorul departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București)

 

14,00-15,00 Masa de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)