Norme de redactare – Volumul Colocviului 2014

NORME DE REDACTARE
pentru volumul colocviului Departamentului de Științe ale Comunicării,
Facultatea de Litere, Universitatea din București

Cartea-Obiect.
 Istorie culturală, strategii de marketing și tehnologii multimediale

7 – 8 noiembrie 2014

Deadline pentru trimiterea textelor: 15 decembrie 2014

Pentru axa 1, textele vor fi trimise la următoarea adresă: cristinabogdan2010@gmail.com
Pentru axa 2, textele vor fi trimise la următoarele adrese: moise_raluci@yahoo.comanamete2002@yahoo.com
Pentru axa 3, textele vor fi trimise la următoarele adrese: cristinapopescu07@gmail.com; cristinapopescu07@yahoo.fr

Textul se va redacta în conformitate cu normele de mai jos, iar organizatorii își rezervă dreptul de a refuza de la publicare textele care nu vor respecta întocmai aceste norme:

Times New Roman, corp 12, spaţiat la 1 rând.
Iniţializare pagină A4: margini: sus 2 cm, jos 2 cm, stânga 2 cm, dreapta 2 cm.

Note de subsol, corp 10, spațiat la 1 rând. Se aliniază, ca și textul propriu-zis, la stânga și la dreapta (Justify). Fiecare notă de subsol se termină printr-un punct.

Bibliografie, corp 10, spațiat la 1 rând.

Titlul articolului: centrat, majuscule, corp 14, bold.

Numele autorului (precedat de funcția academică sau universitară deținută): aliniere la dreapta, funcția și prenumele scrise normal, iar numele de familie cu majuscule, corp 12, fără bold, la două rânduri după titlu, iar un rând mai jos, afilierea instituțională.

Exemplu:
Conferențiar universitar dr. Mihai GEORGESCU
Facultatea de Litere, Universitatea din București

Subtitlurile numerotate cu o cifră arabă: centrat, majuscule, corp 12, bold

În corpul textului, se folosesc forme de evidențiere după cum urmează:

– caractere cursive (italic) în scrierea termenilor în limbi străine și a titlurilor cărților, revistelor, operelor în general, dar nu și a titlurilor de articole sau de studii cuprinse    într-un volum colectiv, pentru că acestea se scriu cu litere drepte și între ghilimele;
– expresiile uzuale din alte limbi se scriu cu italic.

CITAREA

Conform standardelor Academiei Române, citatele se marchează în limba română prin ghilimele rotunde de tipul „ ”.
Pentru citatele în citate se folosesc ghilimele unghiulare, zise franțuzești « ».
În cadrul unui citat, omisiunile se marchează prin semnul […].
În cazul în care citatul dintre ghilimele este o frază care se termină cu punct, se va evita, din rațiuni estetice, varianta punct + ghilimele închise + punct, renunțându-se la punctul de dinainte de ghilimele. Pentru articolele apărute în volume colective care au coordonator, se introduce în bibliografie, separat, volumul respectiv.
Dacă se citează mai multe lucrări ale unui autor apărute în acelaşi an, după an se vor adăuga a, b, c etc., pentru fiecare lucrare.

NOTELE DE SUBSOL

Referința bibliografică cuprinsă în nota de subsol conține, în ordine, următoarele informații: prenumele și numele autorului, titlul lucrării (scris cu italic, fără ghilimele), volumul (dacă este cazul), localitatea, editura, colecția (dacă este cazul), anul, pagina (sau paginile) de la care se citează.

Când trimiterea se face la un studiu/articol apărut într-un volum colectiv, se precizează: prenumele și numele autorului, titlul complet al studiului (scris în ghilimele, cu litere drepte), prepoziția în, urmată de prenumele și numele coordonatorului/coordonatorilor volumului, titlul lucrării în care se regăsește studiul citat (scris cu italice), localitatea, editura, anul, pagina (sau paginile) de la care se citează.

Dacă trimiterea se face la un studiu/articol apărut într-o publicație periodică, se ține cont de ordinea următoare: prenumele și numele autorului, titlul complet al articolului/studiului (scris între ghilimele), prepoziția în, titlul publicației (scris cu italic), volumul, anul de apariție al seriei (scris cu cifre romane), numărul, titlul temei (pentru numerele tematice), coordonatorul, locul, editura, (dacă este cazul) luna, anul calendaristic, pagina (sau paginile) de la care se citează.

Dacă lucrarea citată este o traducere, numele traducătorului figurează imediat după titlul lucrării.
În unele cazuri, se poate întâmpla ca locul, editura sau anul lucrării citate să nu fie menționate. Atunci, se vor introduce, după caz, prescurtările f.l. („fără loc”), f.e. („fără editură”) și respectiv, f.a. („fără an”).
La unele lucrări, în locul numelui autorului poate să apară pe copertă instituția care editează cartea. Se va cita ca atare.
Dacă pe coperta unei cărți nu apare numele autorului, ci doar titlul ei, atunci se vor folosi trei asteriscuri, urmate de virgulă și apoi de titlul cărții.
Dacă se citează un site internet, atunci se va preciza, între paranteze, și data accesării lui.

PRESCURTĂRI FOLOSITE ÎN NOTELE DE SUBSOL

Atunci când în seria notelor de subsol se face de mai multe ori trimitere la aceeași lucrare sau la același autor, se folosesc următoare abrevieri:
op. cit. – se folosește întotdeauna scris cu litere mici, prescurtat și subliniat cu italice atunci când o anume operă a unui autor este citată de mai multe ori pe parcursul lucrării, dar nu succesiv, ci la distanță. Când opera se citează prima oară, trimiterea se face în întregime, urmând ca la trimiterile următoare să se folosească op. cit. SAU art. cit.,când e vorba despre un articol citat.
Ibidem – se folosește atunci când avem de-a face cu citarea succesivă a aceluiași autor și a aceleiași lucrări. Dacă, în plus, trimiterea se face și la aceeași pagină, atunci nota de subsol va conține doar indicația Ibidem. Dacă numărul paginii diferă, atunci acesta va fi precizat astfel: Ibidem, p. ….
Idem – se folosește pentru a evita repetarea numelui autorului atunci când avem de-a face cu citarea succesivă a aceluiași autor, dar operele din care se citează sunt diferite.
apud – se folosește atunci când în text se face trimitere la o sursă din care nu se citează direct, dar care apare citată în lucrarea din care este preluată. Astfel, în nota de subsol se va cita sursa primară și se menționează apud.
cf. – se folosește atunci când se indică o comparație între puncte de vedere diferite sau asemănătoare.
p. – pagina; pp. – paginile.

Atunci când un autor este citat cu mai multe lucrări intercalate cu alte note, se trece numele autorului, titlul operei (eventual în formă scurtă), ed. cit. și pagina de la care se citează.
În afara prescurtărilor acceptate în limbajul științific, precum cele menționate mai sus, nu se folosesc alte prescurtări în textul lucrării.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia cuprinde lista tuturor surselor de informație folosite la redactarea lucrării și se plasează la sfârșitul lucrării, după annexe (în cazul în care există anexe, de tipul fotografii, tabele etc).
Pentru asigurarea unei mai bune vizibilități a materialelor utilizate, rândul care urmează după rândul care indică numele și prenumele autorului se va retrage spre dreapta cu 1 cm.
Toate titlurile din notele se subsol trebuie să se regăsească în bibliografie.
Bibliografia se organizează în ordine alfabetică, după numele autorilor. Dacă în bibliografie apar mai multe lucrări scrise de același autor, acestea se trec în ordine cronologică, începând cu cea mai veche. Dacă același autor a publicat două sau mai multe lucrări în același an și ordinea cronologică nu poate fi identificată, acestea se ordonează alfabetic după titlu.

Informațiile cuprinse în referințele bibliografice se ordonează astfel:

– în cazul cărților: nume, prenume, titlul integral al lucrării (scris cu italice), volumul, localitatea, editura, anul;
– dacă avem de-a face cu un volum colectiv, după numele și prenumele coordonatorului se trece între paranteze rotunde (coord.);
– dacă e vorba despre o traducere sau despre o lucrare cu studiu introductiv, prefață, postfață etc., după titlul lucrării se menționează numele traducătorului sau al autorului studiului introductiv, prefeței etc., în ordinea în care apar în lucrarea respectivă;
– dacă în bibliografie există mai multe lucrări al căror nume nu apare pe coperta cărții, ele se trec la sfârșitul listei, folosindu-se trei asteriscuri în locul numelui autorului, și se ordonează alfabetic după titlu; în acest caz, se aplică criteriul ordonării alfabetice și pentru ordonarea titlurilor cărților respective;
– dacă se citează o lucrare cu mai mulți autori/coordonatori, numele acestora se scriu în ordinea de pe copertă și se despart prin punct și virgulă;
– pentru studiile publicate în limbi străine și netraduse, trimiterile bibliografice se menționează în conformitate cu foaia de titlu;
– paginile web se clasează în ordine alfabetică și vor avea menționată, între paranteze rotunde () data accesării lor;
– în cazul studiilor publicate în volume colective: numele autorului, prenumele, titlul articolului (scris cu litere drepte și între ghilimele), în numele coordonatorilor de volum, titlul publicației (scris cu italice), locul, editura, anul, paginile între care se află studiul.
– în cazul studiilor publicate în periodice: numele autorului, prenumele, titlul complet al articolului/studiului (scris între ghilimele), în titlul publicației (scris cu italic), volumul, anul de apariție al seriei (scris cu cifre romane), numărul, titlul temei (pentru numerele tematice), coordonatorul, locul, editura, (dacă este cazul) luna, anul calendaristic, paginile între care se află articolul.

Colocviul Departamental, ediția 2014 – “Cartea – Obiect”

Colocviul Departamental, ediția 2014 – “Cartea – Obiect”- 7-8 Noiembrie 2014
Colocviul International “Cartea – Obiect” – Deschidere – Aula BCU – 7 Noiembrie 2014

Colocviul International “Cartea – Obiect” – Conferinta Prof. Dennis Wilcox – 7 Noiembrie 2014

Colocviul “Cartea – Obiect” – Sorin Alexandrescu – “Cartea – între pictură şi spectacol”

Conferinta Profesor Dennis Wilcox – “Storyteling: The Power of Brand. Jurnalism/Content Marketing” – Facultatea de Litere, Universitatea Bucuresti – 6 Noiembrie 2014

Fotografii – Conferinta Cartea – Obiect – Ziua a II-a – Sesiunea din Facultatea de Litere – 8 Noiembrie

Fotografii – Conferinta Cartea – Obiect – Ziua I – Sesiunea din Facultatea de Litere – 7 Noiembrie

Fotografii – Conferinta Cartea – Obiect – Ziua I – Sesiunea din Biblioteca Centrala Universitara – 7 Noiembrie

Fotografii – Conferinta Profesor Dennis Wilcox – “Storyteling: The Power of Brand. Jurnalism/Content Marketing” – Facultatea de Litere, Universitatea Bucuresti – 6 Noiembrie 2014