Masa rotunda: România: strategii, utopii, distopii în construcția brandului de țară

Masa rotunda: 

România: strategii, utopii, distopii în construcția brandului de țară.

 

Sămbătă, 24 octombrie, 16.40-18.00

Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății de Litere

Moderator: Conf. univ. dr. Alexandra Crăciun

 

Puțini dintre noi știu că familiaritatea caldă, texturile din lemn și clarobscurul brun al lui Irish Pub, amintind de pădurile celților, sau amestecul de cafea cu whiskey cu guler de frișcă, cunoscut sub numele de irish coffee pe care îl savurăm înfrigurați între zboruri într-un aeroport –  au fost, la origine  (așa cum relata Philip Kotler în conferința sa din 2005 de la București), instrumente de marketing inventate de un minister însărcinat cu promovarea brandului de țară al Irlandei.

Cu trei ani în urmă, realizam un experiment, cerându-le studenților mei din Germania să descrie România ca și cum ar fi o persoană. Rezultatul: o femeie între 2 vârste, cu 3-4 copii, caldă, voioasă, binevoitore, dar fără venituri prea mari. Doar unul dintre ei și-a imaginat o Românie tânără, frumoasă, delicată,  abia venită în Bavaria la studii. Acesta din urmă, fusese la rândul lui cu o bursa la Cluj și se întorsese de acolo îndrăgostit până “peste urechi”, victimă, pe semne, a “brandingului de țară”.

Pornind de la aceste două repere, masa rotunda cu titlul  România strategii, utopii, distopii în constucția brandului de țară, moderată de Alexandra Crăciun, coordonator al Masteratului de Consultanță și Expertiză în Publicitate din cadrul Facultății de Litere, Universitatea din București, propune o călătorie, un excurs  pentru recuperarea reprezentărilor relevante ale României ca … “teritoriu” de brand.

Dorul de țară, Dracula, sarmalele, elitele, bucuria de a asculta un concert sub cerul înstelat în cadrul festivalului de la Sighișoara, țuica, parfumul Bucureștiului interbelic vor fi  luate pe rând în discuție ca posibili driveri  în construcția imaginii de țară.

Cât de bine ne reprezintă acum poziționarea Românei drept “Carpathian Garden”? Cum ar trebui să se numească și ce fel de experiențe ar trebui să  exportăm pentru a traduce “mioritic” și mutisenzorial, un fel de Irish Pub românesc? Cum ne mai propunem acum să “vindem”  imaginea României, listată cândva pe ebay? Sunt doar câteva întrebări menite să ne ducă … departe.

Pornim deci, în călătorie pe urmele lui Dracula, alături Dorin Derșidan, cel care împreună cu Bogdan Enoiu a întemeiat BV McCann Erickson România, aducând astfel cea mai mare țară din Europa de Sud-Est, pe harta globală a publicității.

Explorăm gastonomii implicite cu Răzvan Exarhu, jurnalist, editorialist, om de radio, trend setter în căutarea unei “Românii delicioase” de “după melci”.

Trecem vămi de timp într-o plimbare prin Bucureștiul interbelic alături de Sandra Ecobescu, creatoarea Fundației Calea Victoriei și de  Alexandra Arnăutu, fost secretar al Familiei Regale.

Explorăm România în “fel și chip” vorbind cu Ana Maria Teodorescu director al cursurilor de vară ale Universității din București și Gabriela Biriș lector de în cadrul Centrului de Studii Românești, despre felul în care arată țara noastră pentru studenții străini și despre punctul critic în care cineva poate spune,  precum Nichita Stănescu: “patria mea este limba română.”

 

 

Norme de redactare Volum Conferinta 2015

NORME DE REDACTARE

pentru volumul conferinței internaționale a Departamentului de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București

 

Călători și călătorii. A privi, a descoperi

23-24 octombrie 2015

 

Deadline pentru trimiterea textelor: 15 decembrie 2015

 

Pentru axa 1, textele vor fi trimise la următoarea adresă:

silviahmarin@yahoo.fr

 

Pentru axa 2, textele vor fi trimise la următoarele adrese:

anamete2002@yahoo.com; sandra_craciun@yahoo.com

 

Pentru axa 3, textele vor fi trimise la următoarele adrese: cristinapopescu07@gmail.com; cristinapopescu07@yahoo.fr

 

Textul se va redacta în conformitate cu normele de mai jos, iar organizatorii își rezervă dreptul de a refuza de la publicare textele care nu vor respecta întocmai aceste norme:

 

Număr de pagini: max. 15 (neincluzând bibliografia, anexele, imaginile).

 

Times New Roman, corp 12, spaţiat la 1 rând.

Iniţializare pagină A4: margini: sus 2 cm, jos 2 cm, stânga 2 cm, dreapta 2 cm.

 

Note de subsol, corp 10, spațiat la 1 rând. Se aliniază, ca și textul propriu-zis, la stânga și la dreapta (Justify). Fiecare notă de subsol se termină printr-un punct.

 

Bibliografie, corp 10, spațiat la 1 rând.

 

Titlul articolului: centrat, majuscule, corp 14, bold.

 

Numele autorului (precedat de funcția academică sau universitară deținută): aliniere la dreapta, funcția și prenumele scrise normal, iar numele de familie cu majuscule, corp 12, fără bold, la două rânduri după titlu, iar un rând mai jos, afilierea instituțională.

 

Exemplu:

Conferențiar universitar dr. Mihai GEORGESCU

Facultatea de Litere, Universitatea din București

 

Subtitlurile numerotate cu o cifră arabă: centrat, majuscule, corp 12, bold

 

În corpul textului, se folosesc forme de evidențiere după cum urmează:

 

– caractere cursive (italic) în scrierea termenilor în limbi străine și a titlurilor cărților, revistelor, operelor în general, dar nu și a titlurilor de articole sau de studii cuprinse    într-un volum colectiv, pentru că acestea se scriu cu litere drepte și între ghilimele;

– expresiile uzuale din alte limbi se scriu cu italic.

 

CITAREA

 

Conform standardelor Academiei Române, citatele se marchează în limba română prin ghilimele rotunde de tipul „ ”.

Pentru citatele în citate se folosesc ghilimele unghiulare, zise franțuzești « ».

În cadrul unui citat, omisiunile se marchează prin semnul […].

În cazul în care citatul dintre ghilimele este o frază care se termină cu punct, se va evita, din rațiuni estetice, varianta punct + ghilimele închise + punct, renunțându-se la punctul de dinainte de ghilimele. Pentru articolele apărute în volume colective care au coordonator, se introduce în bibliografie, separat, volumul respectiv.

Dacă se citează mai multe lucrări ale unui autor apărute în acelaşi an, după an se vor adăuga a, b, c etc., pentru fiecare lucrare.

 

NOTELE DE SUBSOL

 

Referința bibliografică cuprinsă în nota de subsol conține, în ordine, următoarele informații: prenumele și numele autorului, titlul lucrării (scris cu italic, fără ghilimele), volumul (dacă este cazul), localitatea, editura, colecția (dacă este cazul), anul, pagina (sau paginile) de la care se citează.

 

Când trimiterea se face la un studiu/articol apărut într-un volum colectiv, se precizează: prenumele și numele autorului, titlul complet al studiului (scris în ghilimele, cu litere drepte), prepoziția în, urmată de prenumele și numele coordonatorului/coordonatorilor volumului, titlul lucrării în care se regăsește studiul citat (scris cu italice), localitatea, editura, anul, pagina (sau paginile) de la care se citează.

 

Dacă trimiterea se face la un studiu/articol apărut într-o publicație periodică, se ține cont de ordinea următoare: prenumele și numele autorului, titlul complet al articolului/studiului (scris între ghilimele), prepoziția în, titlul publicației (scris cu italic), volumul, anul de apariție al seriei (scris cu cifre romane), numărul, titlul temei (pentru numerele tematice), coordonatorul, locul, editura, (dacă este cazul) luna, anul calendaristic, pagina (sau paginile) de la care se citează.

 

Dacă lucrarea citată este o traducere, numele traducătorului figurează imediat după titlul lucrării.

În unele cazuri, se poate întâmpla ca locul, editura sau anul lucrării citate să nu fie menționate. Atunci, se vor introduce, după caz, prescurtările f.l. („fără loc”), f.e. („fără editură”) și respectiv, f.a. („fără an”).

La unele lucrări, în locul numelui autorului poate să apară pe copertă instituția care editează cartea. Se va cita ca atare.

Dacă pe coperta unei cărți nu apare numele autorului, ci doar titlul ei, atunci se vor folosi trei asteriscuri, urmate de virgulă și apoi de titlul cărții.

Dacă se citează un site internet, atunci se va preciza, între paranteze, și data accesării lui.

 

PRESCURTĂRI FOLOSITE ÎN NOTELE DE SUBSOL

 

Atunci când în seria notelor de subsol se face de mai multe ori trimitere la aceeași lucrare sau la același autor, se folosesc următoare abrevieri:

op. cit. – se folosește întotdeauna scris cu litere mici, prescurtat și subliniat cu italice atunci când o anume operă a unui autor este citată de mai multe ori pe parcursul lucrării, dar nu succesiv, ci la distanță. Când opera se citează prima oară, trimiterea se face în întregime, urmând ca la trimiterile următoare să se folosească op. cit. SAU art. cit., când e vorba despre un articol citat.

Ibidem – se folosește atunci când avem de-a face cu citarea succesivă a aceluiași autor și a aceleiași lucrări. Dacă, în plus, trimiterea se face și la aceeași pagină, atunci nota de subsol va conține doar indicația Ibidem. Dacă numărul paginii diferă, atunci acesta va fi precizat astfel: Ibidem, p. ….

Idem – se folosește pentru a evita repetarea numelui autorului atunci când avem de-a face cu citarea succesivă a aceluiași autor, dar operele din care se citează sunt diferite.

apud – se folosește atunci când în text se face trimitere la o sursă din care nu se citează direct, dar care apare citată în lucrarea din care este preluată. Astfel, în nota de subsol se va cita sursa primară și se menționează apud.

cf. – se folosește atunci când se indică o comparație între puncte de vedere diferite sau asemănătoare.

p. – pagina; pp. – paginile.

 

Atunci când un autor este citat cu mai multe lucrări intercalate cu alte note, se trece numele autorului, titlul operei (eventual în formă scurtă), ed. cit. și pagina de la care se citează.

În afara prescurtărilor acceptate în limbajul științific, precum cele menționate mai sus, nu se folosesc alte prescurtări în textul lucrării.

 

BIBLIOGRAFIA

 

Bibliografia cuprinde lista tuturor surselor de informație folosite la redactarea lucrării și se plasează la sfârșitul lucrării, după annexe (în cazul în care există anexe, de tipul fotografii, tabele etc).

Pentru asigurarea unei mai bune vizibilități a materialelor utilizate, rândul care urmează după rândul care indică numele și prenumele autorului se va retrage spre dreapta cu 1 cm.

Toate titlurile din notele se subsol trebuie să se regăsească în bibliografie.

Bibliografia se organizează în ordine alfabetică, după numele autorilor. Dacă în bibliografie apar mai multe lucrări scrise de același autor, acestea se trec în ordine cronologică, începând cu cea mai veche. Dacă același autor a publicat două sau mai multe lucrări în același an și ordinea cronologică nu poate fi identificată, acestea se ordonează alfabetic după titlu.

 

Informațiile cuprinse în referințele bibliografice se ordonează astfel:

 

– în cazul cărților: nume, prenume, titlul integral al lucrării (scris cu italice), volumul, localitatea, editura, anul;

– dacă avem de-a face cu un volum colectiv, după numele și prenumele coordonatorului se trece între paranteze rotunde (coord.);

– dacă e vorba despre o traducere sau despre o lucrare cu studiu introductiv, prefață, postfață etc., după titlul lucrării se menționează numele traducătorului sau al autorului studiului introductiv, prefeței etc., în ordinea în care apar în lucrarea respectivă;

– dacă în bibliografie există mai multe lucrări al căror nume nu apare pe coperta cărții, ele se trec la sfârșitul listei, folosindu-se trei asteriscuri în locul numelui autorului, și se ordonează alfabetic după titlu; în acest caz, se aplică criteriul ordonării alfabetice și pentru ordonarea titlurilor cărților respective;

– dacă se citează o lucrare cu mai mulți autori/coordonatori, numele acestora se scriu în ordinea de pe copertă și se despart prin punct și virgulă;

– pentru studiile publicate în limbi străine și netraduse, trimiterile bibliografice se menționează în conformitate cu foaia de titlu;

– paginile web se clasează în ordine alfabetică și vor avea menționată, între paranteze rotunde () data accesării lor;

– în cazul studiilor publicate în volume colective: numele autorului, prenumele, titlul articolului (scris cu litere drepte și între ghilimele), în numele coordonatorilor de volum, titlul publicației (scris cu italice), locul, editura, anul, paginile între care se află studiul.

– în cazul studiilor publicate în periodice: numele autorului, prenumele, titlul complet al articolului/studiului (scris între ghilimele), în titlul publicației (scris cu italic), volumul, anul de apariție al seriei (scris cu cifre romane), numărul, titlul temei (pentru numerele tematice), coordonatorul, locul, editura, (dacă este cazul) luna, anul calendaristic, paginile între care se află articolul.

 

Comunicat post-eveniment, Colocviul internațional al Departamentului de Științe ale Comunicării

S-a încheiat ediția 2015 a Colocviului internațional în Științele Comunicării și Studii Culturale, organizat de către Departamentul de Științe ale Comunicării din cadrul Facultății de Litere a Universității din București

 
În zilele de 23 și 24 octombrie 2015, Departamentul de Științe ale Comunicării din cadrul Facultății de Litere a Universității din București a desfășurat lucrările Colocviului internațional în Științele Comunicării și Studii Culturale, cu tema „Călători și călătorii. A privi, a descoperi / Travellers and Travels. Seeing old places, looking for new ones / Voyageurs et voyages. Ouvrir l’espace, découvrir les lieux”.

Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 200 de cercetători și practicieni din domeniul științelor comunicării, al informării și documentării și al altor discipline umaniste (studii culturale, istorie, filologie, istoria și teoria artelor, antropologie etc.), printre care un număr semnificativ de personalități ale lumii academice din Franța, Elveția, Italia, Ungaria, Austria, Belgia, Spania, Portugalia și Turcia. Au participat la diversele secțiuni tematice ale colocviului cercetători și profesori de la universitățile din București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Alba Iulia, Craiova, Pitești, Târgoviște și Galați.

Ceremonia de deschidere a colocviului a avut loc vineri, 23 octombrie 2015, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și a fost urmată de 6 conferințe plenare susținute de figuri prestigioase ale vieții academice românești și europene, precum și de o călătorie muzicală oferită de Fundația Accumm.

În cadrul ceremoniei de deschidere a fost lansat volumul Pentru o istorie culturală a cărții și a practicilor de lectură (coord.: Cristina Bogdan și Alexandru Ofrim; coord. al secțiunii Cartea-Obiect, cartea ca obiect. Arte vizuale, filosofie și literatură: Laura Mesina; Editura Universității din București, 2015). Volumul cuprinde o selecție din lucrările axei 1 și ale panelului propus de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, de la ediția din 2014 a colocviului departamental.

Colocviul internațional al Departamentului de Științe ale Comunicării din Facultatea de Litere a fost configurat în jurul a trei axe principale – Dimensiuni culturale ale călătoriei; Branding, advertising, marketing și relații publiceItinerarii prin lumea informației –, la care s-a adăugat o secțiune de arte vizuale și artele spectacolului, organizată de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii al Universității din București.

Evenimentul a fost completat printr-o suită de mese rotunde (Imaginea de țară, moderatori: Raluca Moise și Alina Dolea; Călătoria și politicul. Metafore ale călătoriei în discursul parlamentar românesc, moderator: Liliana Ionescu Ruxăndoiu; România: strategii, utopii, distopii în construcția brandului de ţară, moderator: Alexandra Crăciun) și ateliere tematice (Călătorie în Lumea Mea – un proiect socio-educativ dedicat tinerilor nevăzători. Să învăţăm să simţim şi să ne bucurăm mai mult de lumea noastră!, susținut de Miruna Cardoș; Troițe de pe Valea Slănicului. Atelier de topografii ale sacrului, susținut de Lila Passima).

Așezat sub înaltul patronaj al Ambasadei Confederației Elvețiene în România și al Ambasadei României în Confederația Elvețiană, Colocviul Departamentului de Științe ale Comunicării din Facultatea de Litere a Universității din București a avut drept parteneri de marcă Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Universitatea din București (reprezentată prin Facultatea de Litere, Centrul de Excelență în Studiul imaginii, Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale și interreligioase și Centrul studențesc de Cercetare și Comunicare al Facultății de Litere). Evenimentul științific a beneficiat de sprijinul unor sponsori de elită (Grup Renault România, Boromir SRL, Fundația Accumm, Dana Soros Florist) şi de promovare prin intermediul unor cunoscuţi parteneri media (revistele „Observator cultural” și „Cultura”, precum și site-ul bookaholic.ro).

Masa Rotundă “Imaginea de ţară”

Masa Rotundă Imaginea de ţară

 Vineri, 23 octombrie 2015, 17.20-19.30

Sala de Lectură a Facultății de Litere (str. Edgar Quinet, 5-7, Facultatea de Litere, etaj 1)

 

Concept      

Promovarea de ţară este una dintre temele recurente pe agenda publică în România postcomunistă, ea generând ample dezbateri şi devenind treptat o problemă publică, de interes pentru întreaga societate. Dezbaterile au vizat de cele mai multe ori campaniile de comunicare sau conceptele guvernamentale de promovare a României, mai ales în contextul aderării României la UE şi al migraţiei masive ce a urmat şi a declanşat noi discursuri pe tema imaginii României şi a românilor în străinătate. În ultimii ani, însă, asistăm la o emergenţă a unor campanii si concepte foarte diverse de promovare directă sau indirectă a României iniţiate de tot mai mulţi actori non-guvernamentali. Campania Why don’t you come over (Gândul & GMP), campaniile Rom (McCann Erickson), campania de comunicare a Festivalului Enescu (OMA Vision), sau proiecte precum Travelers of Bucharest, #enjoyBucharest sau Digital Travel Conference sunt doar câteva dintre iniţiativele ce generează discursuri alternative despre promovarea României şi care au din ce în ce mai multă vizibilitate în spaţiul public.

 

Ne propunem, aşadar, să discutam în cadrul mesei rotunde despre aceste noi tendinţe în practicile de promovare de ţară, cu atât mai mult cu cât şi în literatura internaţională de specialitate există dezbateri curente despre diversificarea şi nevoia de integrare a practicilor de promovare de ţară (nation branding, public diplomacy, public relations for nations) şi despre schimbările de paradigmă, prin apariţia unei multitudini de actori într-o zonă considerată până de curând ca fiind mai degrabă rezervată guvernelor.

 

Agenda Masa Rotundă Imaginea de ţară

Desfășurător

17.20-17.30: Introducere Dr. Alina Dolea (Visiting Scholar, Universitatea din Fribourg, Elveția/ Lector Asociat, Universitatea din București) & Dr. Raluca Moise (Lector, Universitatea din București)

 

Partea 1. Promovarea imaginii României: de la instrumente inovatoare la campanii integrate

17.30-17.40: Ioana Mănoiu (GMP PR): Why Don’t You Come Over?

17.40-17.50: Diana Ceauşu (McCan Erickson), Cultural provocation: how to rally a nation around your vision

17.50-18.00: Oana Marinescu (OMA Vision), Festivalul Enescu, cel mai important brand cultural al României

18.00-18.10: Alex Filip & Toma Nicolau (Eventur): Romania, efficiently promoted through online marketing tools!

18.10-18.20: Charlie Ottley (Wild Carpathia): Presenting Wild Carpathia

18.20-18.40: Q&A

 

Partea a 2-a. Tendinţe în promovarea de ţară

18.50-19.00: Codrin Scutaru şi George Carpov (McGuireWoods Consulting): A Nation’s Reputation and influencing factors

19.00-19.10: Alina Sîmpetru (Wild Carpathia): The sustainability of country branding projects

19.10-19.30: Q&A

 

Participanti Masa Rotundă Imaginea de ţară

 

Josh Green corporate headshot Tuesday, April 14, 2015 at McGuireWoods LLC in downtown Charlotte, NCGeorge Carpov (Strategic Communications Coordinator Emerging European Markets, McGuireWoods Romania)

George joined McGuireWoods Romania in March 2015 as coordinator of Strategic Communications Department. In this capacity, he assists clients with all corporate communications related matters, also providing support for stakeholder engagement strategies. He has over 10 years of experience with major international and local Public Relations consultancies and has also worked with key multinational companies in Romania. George is also a promoter of CSR field, working with various organizations willing to develop their corporate citizenship approach.

 

Ceausu DianaDiana Ceauşu (Head of Strategy, McCann Erickson Romania)

Diana Ceauşu leads the department of strategy and research within McCann Bucharest, the most awarded advertising agency from New Europe. In her more than 10 years of experience, Diana proved that branding and communication strategies that have a broader cultural vision and the courage of spin conventions are the most efficient tools a brand can use, contributing to significant business growth and awareness. During last 5 years, the local client portfolio has included a relevant number of international and global brands, reason for which Diana has to make non-stop travels between countries, cultures and different markets, each of them with equivalent challenges. Diana has gained the richest record of efficiency from Romanian market, her awards including the first Cannes Effectiveness obtained by Romania for the Vodafone campaign “Ghita Ciobanul”, 4 Grand Effies (the highest distinction granted within Effie Festival), Warc Award for Innovation. In 2013, Business Magazin has included her among the first “Most Powerful Women in Romania”. McCann Bucharest has long-term partnerships with the most important companies in the market: Vodafone, The Coca-Cola Company, MasterCard Europe, KFC, Mega Image, Strauss, Heineken, Kandia Dulce, Dedeman, KFC, Nestlé, L’Oréal.

 

Filip AlexAlex Filip (General Manager, Eventur)

Alex Filip has founded Eventur Bucharest in 2012, an agency specialized in events and marketing online consultancy in touristic field, with a relevant portfolio of events and important partners. At the beginning of 2015, he initiated the project Travelers of Bucharest that he currently coordinates with Dragoş Asaftei.

 

 

Manoiu-IoanasIoana Mănoiu (Managing Partner, GMP PR)

After a brief period of time as a journalist and five years as a PR professional in a multinational advertising agency, Ioana founded GMP PR in 2005. Under the influence of the creatives she has been working with until that time, Ioana came up with a fresh vision in communication and consequently GMP PR wouldn’t miss the awards stages of both local and international PR festivals. The agency has been rewarded in competitions like Sabre Awards, European Excellence Awards or Romanian PR Awards. “Best use of PR Evaluation”, “PR Innovator of the Year”, “Newcomer European Agency of the Year” or “Romanian PR Agency of the year” are some of the distinctions the agency received in time. With a team of 30, GMP PR is currently offering PR consultancy for clients like: Petrom, GlaxoSmithKline, Henkel, Ursus Breweries, Casa de Insolvență Transilvania, Groupama, Scandia, FrieslandCampina. Ioana Manoiu was twice selected as the PR professional with the biggest notoriety in local PR industry according to the Unlock Market Research study coordinated by BIZ Magazine. Ioana is a graduate of the MBA Executive Program at Berlin School of Creative Leadership and has a Professional Certificate in Management at Open University Business School (Codecs). In 2011, Ioana represented Romania as a member of the jury at the Cannes Lions, world’s most important creativity festival.

 

Marinescu-OanasOana Marinescu (Founder & Managing Director, OMA Vision)

An expert in strategic communication for the political, diplomatic and high-level institutional environment, Oana Marinescu creates and implements communication, PR & public affairs strategies with vision and credibility. Due to a heightened sense of situational and contextual awareness, Oana has set off in the last decade a refreshing long-awaited change to the Romanian landscape of public debate, policy making, public perception and cross-cultural understanding. For her the question is never who’s going to let me, but who’s going to stop me now. As the founder and managing director of OMA Vision since 2010, a strategic communication and public affairs consulting company, Oana lives by the belief that good communication is based on values – on sharing and standing by your own values, while understanding and respecting those of the people with whom you are communicating. And that a little empathy can go a long way.

 

Nicolau TomaToma Nicolau (Social Media Playmaker, Eventur) 

Toma Nicolau is an ex-performance sportsman, currently blogger and social media consultant in sports marketing. His portfolio includes an impressive number of online campaigns, in collaboration with the most important brands that activate in Romania. Starting 2013, he is main partner Eventur, agency that organizes events as Bloggers Lan Party, #enjoyBucharest, #tenDubai or #priNeamt.

 

 

Ottley CharlieCharlie Ottley (writer and presenter, the Travel Channel) 

As well as being a writer and presenter for the Travel Channel and a poet praised by Prince Charles, Charlie Ottley runs www.forge.tv which specializes in broadcast and corporate film production for  clients ranging from local and regional government to the army, Islay distilleries, environmental firms and marine based companies, both in the UK and overseas. The Wild Carpathia TV series was born when he fell in love with Romania, in 2011, and has grown into the most viewed TV program featuring Romania. The latest episode is to be launched in 2016. 

 

 

Scutaru_CodrinCodrin Scutaru (Senior Manager Emerging European Markets, McGuireWoods Consulting)

Codrin Scutaru joined McGuireWoods Consulting Romania in July 2015 as a senior manager. Codrin, who most recently served as Romania’s State Secretary and Deputy Minister of Labor, is an experienced public affairs professional who possesses a deep understanding of public policy, social policies, domestic politics and European affairs, as well as excellent communication skills. He assists clients with political analysis and business risk assessment matters, and is responsible for business development efforts in strategic sectors. Prior to his tenure as State Secretary and Acting Deputy Minister of Labor with the Government of Romania, he served in a number of other government positions including Social Policy Advisor at Prime Minister’s Office, Policy Advisor for European Integration to the Minister of Labor and Policy Advisor to the Minister and State Secretary of Education. Since 2010, he has acted as a political advisor to the President of the Conservative Party. Codrin has also worked closely with the European Commission, the International Monetary Fund and the World Bank, being Romania’s official representative at various formal meetings. In between his governmental assignments, he served as the managing partner of his own public affairs company where he provided public affairs and public relations advisory services to several European clients, including large financial and information technology companies. As a political consultant, Codrin advised top Romanian politicians and provided specialized services in local, parliamentary and presidential elections. He also spent three years as a senior scientific researcher at the Romanian Academy’s Quality of Life Research Institute and has served as a university lecturer since 2012. Codrin is one of Romania’s preeminent sociologists and political consultants and is often invited to appear on mainstream television to discuss political and social matters. He is also a frequent contributor to newspapers and trade journals penning articles on scientific, sociological and political matters, and possesses an active social media presence.

 

Simpetru AlinaAlina Sîmpetru (Branding & CSR Consultant)

Alina is a leading brand and communication strategy expert with 18 years experience, having contributed to the birth, re-birth and success of Romanian legends such as Connex , Rompetrol and Petrom as well as to successful implementation of global strategies with brands such as Pepsi, Coca-Cola, ING, RBS Bank, Mars, P&G, JTI, BMW, Beko, Henkel, Beiersdorf, etc.

Her experience as Head of Strategy and Managing Director of advertising agencies D’Arcy, Merlin and TBWA\Merlin is doubled by working as consulting strategy and PR expert on EU-funded educational, labour and tourism projects, including the current campaign for the Romanian Tourism Brand. In recent years, alongside a new entreprenorial venture with Romanian design, Alina has been active in phylantropy and CSR prohects in partnership with OMV/Petrom, Wild Carpathia, The European Nature Trust and The CSR Agency.

Comunicat de Presa

 

 

 

În zilele de 23 și 24 octombrie 2015, Departamentul de Științe ale Comunicării din cadrul Facultății de Litere a Universității din București organizează Colocviul internațional în Științele Comunicării și Studii Culturale, cu tema Călători și călătorii. A privi, a descoperi / Travellers and Travels. Seeing old places, looking for new ones / Voyageurs et voyages. Ouvrir l’espace, découvrir les lieux.

Colocviul are drept parteneri de onoare Ambasada Confederației Elvețiene în România și Ambasada României în Confederația Elvețiană și se bucură de prezența a peste 200 de cercetători și practicieni din domeniul științelor comunicării, al informării și documentării, precum și din alte sfere de cercetare umanistă (studii culturale, istorie, filologie, istoria și teoria artelor, antropologie etc.), din țară și de peste hotare.

Direcțiile de studiu și de dezbatere academică vizează dimensiunea culturală a temei călătorului și a călătoriei, în sincronie și diacronie, cu reflecții asupra finalității, mijloacelor, instrumentelor, agenților și motivelor aferente, dar intenționează să surprindă și modalități actuale de cercetare, de la strategii de marketing, relații publice, branding și advertising la surse de documentare și informare de ultimă oră.

Axele principale ale colocviului sunt următoarele – Dimensiuni culturale ale călătorieiBranding, advertising, marketing și relații publiceItinerarii prin lumea informației –, la care se adaugă o secțiune de arte vizuale și artele spectacolului organizată de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii al Universității din București.

Ceremonia de deschidere a colocviului, urmată de conferințele plenare și de un concert oferit de Fundația Accumm, va avea loc vineri, 23 octombrie 2015, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” (strada Boteanu, nr. 1), iar lucrările în secțiuni paralele se vor desfășura în incinta Facultății de Litere (strada Edgar Quinet, nr. 5-7), în zilele de 23 și 24 octombrie 2015.

Personalități ale vieții academice și ale spațiului public european și românesc vor susține o suită de conferințe plenare, în debutul evenimentului științific: Prof. univ. dr. Bertrand Cabedoche (Președintele Orbicom, Rețeaua mondială a Catedrelor UNESCO în comunicare), Prof. univ. dr. Liviu Papadima (Prorector al Universității din București), Prof. univ. dr. Nicolas Pélissier (Universitatea din Nisa – Sophia Antipolis), Prof. univ. dr. Martin Hauser (Catedra UNESCO pentru schimburi  inter-culturale și inter-religioase, Universitatea din București și Universitatea din Fribourg, Elveția), Uca Marinescu (explorator), Anca Oreviceanu (Director de Comunicare, Grup Renault România).

Ediția de anul acesta a Colocviului Departamentului de Științe ale Comunicării din Facultatea de Litere a Universității din București beneficiază de sprijinul unor importanți parteneri (Ambasada Confederației Elvețiene în România, Ambasada României în Confederația Elvețiană, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Centrul studențesc de Cercetare și Comunicare al Facultății de Litere), sponsori (Grup Renault România, Boromir, Fundația Accumm, Dana Soros Florist) și parteneri media (revistele „Observator cultural” și „Cultura”, precum și site-ul bookaholic.ro).

 

 

 

 

 

 

 

Colocviu departamental 2015 – Call for papers

            DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
vă invită, în perioada 23–24 octombrie 2015, la
Conferinţa internaţională de Ştiinţe ale Comunicării şi Studii culturale

Călători şi călătorii. A privi, a descoperi

A călători, călătorie, călător – o familie de cuvinte care surprinde, aşa cum scria Franck Michel, „dorul de ducă”, stârnit de contactul cu alte persoane, cu o carte sau, în universul contemporan, cu mijloacele de comunicare în masă. A călători înseamnă a te desprinde de locul căruia îi aparţii şi a te îndrepta către teritorii ispititoare, fascinante sau, dimpotrivă, terifiante. Un verb care te proiectează în proximitatea străinului, pe care visezi să-l descoperi şi să ţi-l faci prieten la el acasă.

Invitatie-FINAL-online72

 

Afis-A3-Călătorie-72

 

Vorbind de impulsurile nomadului, Michel Maffesoli aminteşte de o tradiţie a budismului zen, potrivit căreia „non-apartenenţa la un loc” este un imperativ pentru realizarea de sine. De la a te aventura în lumea largă pe propriile picioare, până la a te urca în şaua calului, de la a te lăsa purtat de litiere, căruţe, trăsuri, corăbii sau feribot, de la a te aşeza în vagonul confortabil al trenului sau pe bancheta automobilului, până la a te ridica de la pământ graţie avionului, de-a lungul istoriei deplasarea a ajutat fiinţa umană să se deschidă către ce e diferit, să întâlnească oameni noi şi moravuri pe măsură, să confrunte peisajul de-acasă cu arhitectura naturală şi urbană a unui altundeva.

Viaţa de-a lungul drumului s-a dovedit adesea provocatoare şi, nu de puţine ori, periculoasă în parcurgerea diverselor forme de relief, a căilor, trecătorilor sau în căutarea popasurilor la hanuri, locante, taverne şi alte adăposturi temporare. Au existat zei, eroi sau sfinţi invocaţi pentru a-i proteja pe călători în trecerile şi petrecerile lor, de la anticul Hermes, cel fugit din leagăn, la Hristofor, patronul călătorilor din Evul Mediu încoace şi, mai recent, al automobiliştilor.

Spre deosebire de omul medieval, care nu cunoaşte călătoria ca divertisment (Jean Verdon), individul contemporan este antrenat la drum frecvent din raţiunea respectivă. Această irepresibilă nevoie de a rătăci prin locuri necunoscute pentru a-ţi dobândi liniştea, limpezi mintea sau pentru a cunoaşte alte teritorii, alte culturi, această sete de a înghiţi mii de kilometri este alimentată astăzi de industria turistică, ale cărei strategii de convingere sunt din ce în ce mai rafinate. Întregul demers de persuadare a unui public tot mai pretenţios pare să stea sub semnul unui proverb care circula cândva în spaţiul american: „Fii sigur că-ţi alegi ruta cu grijă! Vei fi pe ea multă vreme”. Instrucţiunile de călătorie semnate de „experţii” plimbărilor îndepărtate, care învaţă ochiul cum să privească, sunt tot mai numeroase, atât în formatul clasic, cât şi în cadrul platformelor online. În ciuda popularităţii de care se bucură acum, ele constituie un tip de literatură cu o lungă tradiţie culturală.

Conferinţa Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării din Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti îşi propune să reunească specialişti din arii profesionale diverse, care să abordeze din multiple perspective tema călătoriei şi a călătorului. Direcţiile de studiu şi de dezbatere academică vizează deopotrivă dimensiunea culturală a temei, în sincronie şi diacronie, cu reflecţii asupra finalităţii, mijloacelor, instrumentelor, agenţilor şi temelor aferente călătoriei, dar intenţionează să surprindă şi modalităţile actuale de cercetare a unui asemenea subiect, de la strategii de marketing, relaţii publice, branding şi advertising la surse de documentare şi informare de ultimă oră.

AXE TEMATICE

1. Dimensiuni culturale ale călătoriei

1.1. Călătoria, în arte şi patrimoniu
– Călătorii reale, fantastice, onirice, virtuale, în text şi imagine
– Scrierile de călătorie ca gen: jurnale, memorii, scrisori, ghiduri ş.a.
– Călătorii fondatoare şi traseele obiectelor
– De la cabinetele de curiozităţi la muzeele lumii
– Călătorii de cercetare: experienţa terenului etnografic şi antropologic

1.2. Călătoria: comportamente, practici, rituri şi sensibilităţi
– Transhumanţă, nomadism, peregrinare
– Pelerinaje, procesiuni, călătorii spirituale şi iniţiatice
– Experienţe ale voiajului şi tipologii ale călătorilor: hedoniştii, turiştii, intelectualii, îndrăgostiţii de exotic etc.
– Diferenţe culturale, diferenţe geografice: exotismul
– Rituri liminare, tranziţii, mutaţii culturale
– Zei, eroi, sfinţi ai călătoriei
– Călătoria ca formă a întâlnirii cu Celălalt

1.3. Istorii ale călătoriei: cauze, scopuri, roluri, mijloace
– Călătorii temporare vs deplasări definitive
– Imaginarul profesional al călătoriei: marinari, negustori, diplomaţi, curieri, exploratori,  misionari etc.
– A te deplasa: micro-istorii culturale ale mijloacelor de transport
– Artefacte ale călătorului: echipamente (vestimentaţie, accesorii), instrumente (hărţi, compasuri,
aparate foto, video etc), suveniruri

1.4. Spaţiul călătoriei
– Spaţiul şi călătoria: drumuri pe apă, pe uscat şi prin aer
– Dificultăţile călătoriei: natura şi oamenii

1.5. PANEL TEMATIC – CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN STUDIUL IMAGINII

2. Branding, advertising, marketing şi relaţii publice 

2.1. Branding şi branduri turistice
– Călătoria spre Celălalt: branduri ale glocalizării
– Identitate, alteritate, stereotip în construcţia brandului de ţară
– „Good Country Index” – mitologii publicitare pentru proiectarea spaţiului perfect
– Brandingul locurilor: aplicaţii şi strategii de comunicare, advertising  şi relaţii publice
– Diplomaţia publică, lobby-ul naţional şi imaginea de ţară
– Made in Romania: promovarea brandurilor româneşti

2.2.  Advertising şi marketing pentru turism
– Timbre şi ilustrate –  între propagandă şi marketingul destinaţiilor
– Voiajori şi consumatori: trend-uri şi obiceiuri de consum în turism
– Marketingul călătoriei: târgurile de turism naţionale şi internaţionale
– Călătorii digitale şi marketing experienţial sau despre virtualizarea călătoriilor prin intermediul noilor
tehnologii
– Agenţii de turism şi strategii specifice de promovare
– „Consumer Journey” – tendinţe contemporane în construcţia strategiilor de promovare şi PR, cu
aplicaţii în domeniul turismului
– Piaţa internaţională / piaţa românească de turism: perspectivă comparatistă

2.3. Etică şi politică – riscuri actuale pentru industria turismului
– Risc, etică şi responsabilitate socială în domeniul turistic
– Crizele internaţionale şi turismul

3. Itinerarii prin lumea informaţiei

3.1. Bibliotecile şi călătoria informaţiei
– Biblioteca: un spaţiu al călătoriei
– Biblioteci tradiţionale vs. biblioteci virtuale
– Biblioteci-voiajoare: călătorii livreşti, itinerariile cărţilor
– Bibliotecari-călători şi aventurile lor

3.2. Călătoria şi informaţia digitală
– Surse de documentare pentru călătorii
– Tehnologii multimediale pentru călătorii
– Forme şi imagini ale călătoriei în noile media
– Marketing-ul centrelor info-documentare

3.3. Lumea muzeelor şi a arhivelor
– Organizarea memoriei materiale a călătoriei în muzee, expoziţii, arhive
– Vizitatorul în muzeu – o ţintă de marketing şi un beneficiar de informaţie
– Colecţii şi colecţionari / ctitori de muzee
– Muzeul real – muzeul virtual – muzeul itinerant

COMITET ŞTIINŢIFIC
Prof. univ. dr. Ioan Pânzaru, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, UB, Director al CEREFREA
Prof. univ. dr. Liviu Papadima, Facultatea de Litere, UB, Prorector al Universităţii din Bucureşti
Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu, Director al Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii, UB
Prof. univ. dr. Monica Spiridon, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB
Prof. univ. dr. Mihai Dinu, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB

CONSULTANŢI ŞTIINŢIFICI
Prof. univ. dr. Carmen Muşat, Facultatea de Litere, UB
Prof. univ. dr. Iuliana Botezan, Universitatea Complutense, Madrid
Prof. univ. dr. Ionel Enache, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB
Prof. univ. dr.  Adina Berciu, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB
CP I dr. Andi Mihalache, Institutul de Istorie A. D. Xenopol al Academiei Române, Iaşi

COMITET ORGANIZATORIC
Conf. univ. dr. Cristina Popescu, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB
Conf. univ. dr.  Alexandra Crăciun, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB
Lect. univ. dr. Silvia Barutcieff, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB
Lect. univ. dr. Cristina Bogdan, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB
Lect. univ. dr.  Ana Maria Teodorescu, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB
Asist. univ. dr. Gabriela Băran, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB
Asist. univ. dr. Gabriela Jurubiţă, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB
Asist. univ. drd. Simona Fortin, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB
Conf. univ. dr. Laura Mesina, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB (panel CESI)

REZUMATE
Un rezumat de maximum 500 de cuvinte, însoţit de 5-7 cuvinte-cheie şi o mini-bibliografie, în format Times New Roman, caracter 12, la 1,5 rânduri. Documentul va conţine numele şi prenumele aplicantului, funcţia şi instituţia în care este încadrat.

Rezumatul şi informaţiile aferente acestuia vor fi trimise astfel:
Axa 1: Silvia Barutcieff, pe adresa silviahmarin@yahoo.fr;
Axa 2:  Ana Maria Teodorescu, pe adresa anamete2002@yahoo.com;
Axa 3: Cristina Popescu, pe adresa cristinapopescu07@gmail.com.
Panel CESI: Laura Mesina, pe adresa lauradiana.mesina@gmail.com

CALENDAR
Deadline pentru trimiterea rezumatelor: 1 mai 2015
Confirmarea acceptării rezumatelor: 1 iunie 2015
Trimiterea textelor integrale: 15 noiembrie 2015

Limbile conferinţei: româna, engleza şi franceza.

Taxa de participare: 50 RON (masteranzi şi doctoranzi); 100 RON (participanţi români), 30 euro (participanţi din afara ţării). În taxă vor fi incluse mesele de prânz şi pauzele de cafea din cele 2 zile ale conferinţei.

Rezumatele şi textele vor fi supuse unei analize de tipul peer review de către o parte dintre membrii comitetului ştiinţific al colocviului.

Volumul de studii rezultat în urma congresului va fi publicat la Editura Universităţii din Bucureşti (cotată în categoria B, conform standardelor CNCS), 2016. O parte dintre lucrări vor fi publicate şi în revista Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research, indexată în mai multe baze de date (ProQuest, EBSCOhost, C.E.E.O.L, RePEc, DOAJ).

Department of Communication Sciences,
Faculty of
Letters, University of Bucharest
International Conference of Communication Studies and Cultural Studies
23–24 October 2015

Travellers and Travels. Seeing old places, looking for new ones

To travel, travel, traveller – a word family that grasps, as Franck Michel wrote, the wanderlust, aroused by the contact with other persons, with a book or with the contemporary universe, by means of mass media. To travel is to break with the place one belongs to and to head for tempting, fascinating or, on the contrary, terrifying territories. It is a verb that projects us in the proximity of the stranger, whom we wish to discover and befriend at his/her home.

Speaking about the nomad’s impulses, Michel Maffesoli reminds of a Zen Buddhism tradition, according to which non-belonging to a place is an imperative of self-realization. From adventuring into the wide world on one’s feet, to sitting in the saddle of a horse, from allowing oneself to be carried by litters, wagons, carriages, boats or ferries, or sitting in the comfortable train compartment or on the back seat of a car, to leaving the earth behind in a plane, all over the history travelling has helped the human being open to what is different, meet new people and mores, compare the familiarity of home with the natural and urban architecture of a somewhere else.

Life, along this path, often proved to be challenging and quite often dangerous, while passing through the different landforms, paths, gorges or while searching for shelter at inns, guest houses or pubs and other temporary refuges. There have existed gods, heroes or saints the travellers invoked in order to be protected in their journeys, from the ancient Hermes, the one who left his cradle, to Christopher, the patron saint of travellers in the Middle Ages and, more recently, of car drivers as well.

Unlike the medieval man, for whom travelling as a form of entertainment does not exist (Jean Verdon), for the contemporary individual this very reason is often the starting point. This irrepressible need to wander across unknown places in order to achieve peace, to clear the mind or to get acquainted to new territories, new cultures, this thirst for thousands of kilometres, is fed today by the tourism industry, whose persuasive strategies grow more and more sophisticated. The whole process meant to convince an increasingly fastidious audience seems to obey a saying once spread in the American area: ‘Make sure you choose your route carefully! You’ll be on it for a long time.’ The travelling instructions signed by the “experts” of the far-away journeys, teaching how the eye should watch, grow more and more numerous, in both conventional and on online forms. Beyond the popularity they are now enjoying, they represent a type of literature with a long cultural tradition.
The Conference organized by the Department of Communication Sciences of the Faculty of Letters, University of Bucharest, aims at bringing together specialists in diverse areas who could approach from multiple perspectives the topic of the travelling and traveller. The academic research and debate directions target the cultural dimension of the theme, synchronically and diachronically, with reflections upon the finality, means, instruments, agents and subtopics of travelling, but they also aim to grasp the current research methodology for such a topic, from marketing strategies, public relations, branding and advertising, to the latest documentation and information sources.

Theme axes

1. Cultural dimensions of travelling

1.1. Travelling, in arts and heritage
–  Real, fantastic, oneiric, virtual journeys, in text and image
–  Travel writings as a genre: diaries, memoirs, letters, guides, etc.
–  Founding travels and object trajectories
–  From the cabinets of curiosities to the world museums
–  Research journeys: the experience of the ethnographic and anthropological field

1.2.  Travelling: behaviours, practices, rites and sensibilities
–  Transhumance, nomadism, peregrination
–  Pilgrimages, processions, spiritual and initiatory journeys
–  Travelling experiences and typologies of travellers: hedonists, tourists, intellectuals, lovers of exoticism, etc.
– Cultural differences, geographical differences: exoticism
– Liminal rites, transitions, cultural mutations
– Gods, heroes, saints of travelling
– The journey as a form of meeting the Other

1.3. Histories of travelling: causes, purposes, roles, means
– Temporary travels vs definitive departures
– Professional imaginary of travelling: sailors, merchants, diplomats, messengers, explorers, missioners, etc.
– To move about: cultural micro-histories the means of transport
– Artefacts of the traveller: equipment (clothing, accessories), instruments (maps, compasses, photo
or video cameras, etc.), souvenirs

1.4. The space of travelling
– Space and travel: waterways, land ways and airways
– Difficulties of travelling: nature and people

1.5. Theme panel – Centre of Excellence in Image Studies (CESI)

2. Branding, advertising, marketing and public relations 

2.1. Branding and tourism brands
– Travelling towards the Other: brands of “glocalization”
– Identity, otherness, stereotype in making the country brand
– “Good Country Index” – advertising mythologies for a perfect space projection
– Place branding: communication strategies and applications, advertising and public relations
– Public diplomacy, national lobby and country image
Made in Romania: promoting Romanian brands

2.2. Tourism advertising and marketing
– Stamps and postcards – destinations between propaganda and marketing
– Travellers and consumers: consumption habits and trends in tourism
– Marketing of travels: national and international tourism fairs
– Digital travels and experiential marketing or the virtualization of travelling by means of new technologies
– Travel agencies and specific promotion strategies
– “Consumer Journey” – contemporary tendencies in the construction of promotion and PR strategies,
applied in the field of tourism
– Tourism international / domestic market: a compared perspective

2.3. Ethics and politics – current risks for the industry of tourism
– Social responsibility, risk and ethics in the field of tourism
– World crises and tourism

3. Itineraries in the world of information

3.1. Libraries and the journey of information
– The library: a space of travel
– Traditional vs virtual libraries
– Travelling libraries: book journeys and itineraries
– Travelling librarians and their adventures

3.2. Travel and digital information
– Documentation sources for travels
– Multi-media technologies for travels
– Forms and images of travel in the new media
– Marketing of information centres

3.3. The world of museums and archives
– Organization of the material memory of journeys in museums, exhibitions, archives
– Museum’s visitors – as targets for marketing and beneficiaries of information
– Collections and collectors/museum founders
– Real museum – virtual museum – itinerant museum

SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. univ. dr. Ioan Pânzaru, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest, Director of CEREFREA
Prof. univ. dr. Liviu Papadima, Faculty of Letters, University of Bucharest, Vice-Rector of the University of Bucharest
Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu, Director of the Centre of Excellence in Image Studies, University of Bucharest
Prof. univ. dr. Monica Spiridon, Department of Communication Sciences, Faculty of Letters, University of Bucharest
Prof. univ. dr. Mihai Dinu, Department of Communication Sciences, Faculty of Letters, University of Bucharest

SCIENTIFIC CONSULTANTS
Prof. univ. dr. Carmen Muşat, Faculty of Letters, University of Bucharest
Prof. univ. dr. Iuliana Botezan, Complutense University of Madrid
Prof. univ. dr. Ionel Enache, Department of Communication Sciences, Faculty of Letters, University of Bucharest
Prof. univ. dr. Adina Berciu, Department of Communication Sciences, Faculty of Letters, University of Bucharest
CP I dr. Andi Mihalache, A. D. Xenopol History Institute of the Romanian Academy, Iaşi

ORGANIZING COMMITTEE
Conf. univ. dr. Cristina Popescu, Department of Communication Sciences, Faculty of Letters, University of Bucharest
Conf. univ. dr. Alexandra Crăciun, Department of Communication Sciences, Faculty of Letters, University of Bucharest
Lect. univ. dr. Silvia Barutcieff, Department of Communication Sciences, Faculty of Letters, University of Bucharest
Lect. univ. dr. Cristina Bogdan, Department of Communication Sciences, Faculty of Letters, University of Bucharest
Lect. univ. dr. Ana Maria Teodorescu, Department of Communication Sciences, Faculty of Letters, University of Bucharest
Asist. univ. dr. Gabriela Băran, Department of Communication Sciences, Faculty of Letters, University of Bucharest
Asist. univ. dr. Gabriela Jurubiţă, Department of Communication Sciences, Faculty of Letters, University of Bucharest
Asist. univ. drd. Simona Fortin, Department of Communication Sciences, Faculty of Letters, University of Bucharest
Conf. univ. dr. Laura Mesina, Department of Communication Sciences, Faculty of Letters, University of Bucharest (CESI panel)

ABSTRACTS
Authors are invited to submit an abstract of no more than 500 words, accompanied by 5-7 key words and a short bibliography, in Times New Roman font, size 12 points, 1.5 line spacing. The document needs to include the author’s name, current affiliation and title.
The abstract and data are to be sent as follows:
Axis 1: Silvia Barutcieff, silviahmarin@yahoo.fr;
Axis 2: Ana Maria Teodorescu, anamete2002@yahoo.com;
Axis 3: Cristina Popescu, cristinapopescu07@gmail.com.
CESI Panel: Laura Mesina, lauradiana.mesina@gmail.com

CALENDAR
Deadline for abstract submission: 1 May 2015
Notification of abstract acceptance: 1 June 2015
Deadline for full paper submission: 15 November 2015

Conference languages: Romanian, English and French

Participation fee: 50 RON (Master and Doctoral students); 100 RON (Romanian participants), 30 euro (foreign participants). The fee includes lunches and coffee breaks during the conference.

Abstracts and papers will be submitted to peer review analysis by members of the scientific committee of the Conference.

The volume of the Conference proceedings will be published by Editura Universităţii din Bucureşti, in 2016. A selection of studies will be published in the “Library and Information Science Research” journal, which is indexed into several databases (ProQuest, EBSCOhost, C.E.E.O.L, RePEc, DOAJ).

Université de Bucarest, Faculté des Lettres
Département des Sciences de la Communication
Colloque international en Sciences de la Communication et Etudes culturelles
23-24 octobre 2015

Voyageurs et voyages. Ouvrir l’espace, découvrir les lieux

Voyage, voyager, voyageur – cette famille de mots peut encore surprendre. Le « désir d’ailleurs » (Franck Michel) vient du contact avec Autrui, avec un livre, ou encore, à l’âge contemporain, avec les moyens de communication de masse. Voyager, c’est quitter le lieu d’appartenance pour prendre la route vers des territoires attirants, fascinants ou, tout au contraire, terrifiants. Voyager, c’est faire face à l’étranger, chercher à l’approcher, à le découvrir chez lui, à lier d’amitié avec lui.

En parlant des impulsions du nomade, Michel Maffesoli renvoie à une tradition du bouddhisme zen selon laquelle « la non-appartenance à un lieu » est nécessaire à la réalisation de soi. Prendre la route à pied ou à cheval pour traverser le monde entier, se laisser bercer par des litières, des carrosses, des fiacres, des voiliers, des bateaux, s’asseoir dans la voiture confortable de train ou sur la banquette de l’automobile, ou s’envoler tout simplement au bord de l’avion : ce sont tout autant de manières ayant permis à l’être humain, le long de l’histoire, de se déplacer d’un endroit à l’autre et de s’ouvrir à ce qui est différent, de rencontrer ainsi des mondes inconnus, des coutumes nouvelles, et de confronter le paysage familier à l’architecture naturelle et urbaine d’un ailleurs.

La vie le long de la route s’est souvent montrée provocatrice, et non moins souvent risquée, si l’on pense à la traversée des différentes formes de relief, des défilés, des voies de toutes sortes, ou à la recherche d’une demeure pour un moment de repos, auberges, tavernes, gîtes ou autres. Il y a eu des dieux, des héros, des saints invoqués pour la protection des voyageurs et de leurs voyages, de Hermès, le dieu antique ayant bondi de son berceau dès la naissance, à Christophe, le saint protecteur des voyageurs au Moyen-âge, et plus récemment, des automobilistes.

A la différence de l’homme médiéval qui ne connaît pas le voyage comme loisir (Jean Verdon), l’individu contemporain s’engage souvent à prendre la route pour se divertir. Ce besoin irrépressible d’errer dans des lieux inconnus pour retrouver le calme, apaiser l’esprit ou découvrir d’autres territoires et cultures, cette soif d’avaler des milliers de kilomètres pour répondre à l’incessant « désir d’ailleurs » est aujourd’hui entretenue par toute une industrie touristique dont les stratégies de persuasion sont de plus en plus élaborées. Le principe même de persuasion d’un public lui aussi de plus en plus exigeant semble trouver appui en un mot d’esprit qui circulait autrefois dans l’espace américain : « Choisis avec soin la route que tu vas prendre, car elle peut te mener au meilleur, mais aussi au pire ». Les consignes de voyage que donnent les « experts » des voyages lointains, et qui apprennent l’œil à regarder, se sont multipliées à leur tour, en format classique comme en format électronique. Pourtant, malgré la popularité dont elles jouissent à présent, elles représentent un type de littérature ayant une longue tradition culturelle qu’il conviendra d’interroger et de soumettre à l’analyse critique.

Le colloque du Département des Sciences de la Communication de la Faculté des Lettres de l’Université de Bucarest se propose de réunir des spécialistes venant des domaines professionnels divers, abordant la question du voyage et du voyageur sous perspectives multi et transdisciplinaires. Les approches et les débats académiques visent à la fois la dimension culturelle de la question, en synchronie et en diachronie, les réflexions sur la finalité, les moyens, les instruments, les agences et les aspects concernant le voyage, mais s’intéressent également aux modalités actuelles d’aborder un tel sujet, allant des stratégies de marketing, relations publiques, image de marque (branding) et publicité (advertising) aux sources de documentation et d’information de date récente.

Axes thématiques

1. Aspects culturelles du voyage

1.1. Le voyage dans les arts et le patrimoine
– Voyages réels, fantastiques, oniriques, virtuels, dans les textes et les images
– Les écrits de voyage : journaux, mémoires, lettres, guides, etc.
– Voyages fondateurs et circulation des objets
– Des cabinets de curiosités aux musées du monde
– Voyages de recherche : l’expérience sur le terrain ethnographique et anthropologique

1.2. Le voyage : attitudes, pratiques, rites, sensibilités
– Transhumance, nomadisme, migration, errance
– Pèlerinages, processions, voyages spirituels et initiatiques
– Expériences du voyage et typologies des voyageurs : hédonistes, touristes, intellectuels, amoureux Â
de l’exotique, etc.
– Différences culturelles, différences géographiques : l’exotisme
– Rites liminaires, transitions, mutations culturelles
– Dieux, héros, saints du voyage
– Le voyage comme forme de rencontre avec Autrui

1.3. Histoires du voyage : causes, buts, rôles, moyens
– Voyages temporaires vs. déplacements définitifs
– L’imaginaire professionnel du voyage : marins, commerçants, diplomates, courriers, explorateurs,
missionnaires, etc.
– Se déplacer : micro-histoires culturelles des moyens de transport
– Artefacts du voyageur : équipements (vêtements, accessoires), instruments (cartes, compas,
appareils  photo, vidéo, etc.), souvenirs

1.4. L’espace du voyage
– L’espace et le voyage : routes et transports par l’eau, par terre, par l’air
– Difficultés du voyage : la nature et les hommes

1.5. SECTION THEMATIQUE – CENTRE D’EXCELLENCE DANS L’ETUDE DE L’IMAGE

2. Image de marque (branding), publicité (advertising), marketing et relations publiques 

2.1. Image de marque et marques touristiques
– Le voyage vers Autrui : marques de la « glocalisation »
– Identité, altérité, stéréotype dans la construction de l’image d’un pays
– « Good Country Index » – mythologies publicitaires projetant l’espace idéal
– L’image des lieux : applications et stratégies de communication, publicité et relations publiques
– La diplomatie publique, lobby national et l’image de pays
Made in Romania : promouvoir l’image de la Roumanie

2.2. Marques et marketing pour le tourisme
– Timbres et cartes postales – entre la propagande et le marketing des destinations
– Voyageurs et consommateurs : tendances et habitudes de consommation dans le tourisme
– Le marketing du voyage : les salons nationaux et internationaux de tourisme
– Les voyages digitaux et le marketing expérimental ou rendre les voyages virtuels par l’intermède
des nouvelles technologies
– Agences de tourisme et stratégies spécifiques de publicité
– « Consumer Journey » – tendances contemporaines dans la construction des stratégies de publicité
et PR, avec des applications dans le domaine du tourisme
– Le marché international/ le marché roumain de tourisme : perspectives comparées

2.3. Ethique et politique – les risques actuels pour l’industrie du tourisme
– Risque, éthique et responsabilité sociale dans le domaine du tourisme
– Les crises internationales et le tourisme

 

3. Itinéraires dans le monde de l’information

3.1. Bibliothèques et voyage de l’information
– La bibliothèque comme espace du voyage
– Bibliothèques traditionnelles vs. bibliothèques virtuelles
– Bibliothèques voyageuses : voyages livresques, itinéraires des livres
– Bibliothécaires-voyageurs et leurs aventures

3.2. Le voyage et l’information digitale
– Sources de documentation pour les voyages
– Technologies multimédia pour les voyages
– Formes et images du voyage dans les nouveaux média
– Le marketing des centres d’information et de documentation

3.3. Le monde des musées et des archives
– Organisation de la mémoire matérielle du voyage dans les musées, les expositions, les archives
– Le voyageur dans le musée – cible de marketing et bénéficiaire d’information
– Collections et collectionneurs/ fondateurs de musées
– Musée réel – musée virtuel – musée itinérant

COMITE SCIENTIFIQUE
Ioan Pânzaru, Professeur des Universités, Faculté de Langues et Littératures Etrangères, Université de Bucarest, Directeur du CEREFREA
Liviu Papadima, Professeur des Universités, Faculté des Lettres, Vice-Recteur de l’Université de Bucarest
Sorin Alexandrescu, Professeur des Universités, Directeur du Centre d’excellence dans l’étude de l’image (CESI), Université de Bucarest
Monica Spiridon, Professeur des Universités, Département des Sciences de la Communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest
Mihai Dinu, Professeur des Universités, Département des Sciences de la Communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest

CONSULTANTS SCIENTIFIQUES
Carmen Muşat, Professeur des Universités, Faculté des Lettres, Université de Bucarest
Iuliana Botezan, Professeur des Universités, Université Complutense de Madrid
Ionel Enache, Professeur des Universités, Département des Sciences de la Communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest
Adina Berciu, Professeur des Universités, Département des Sciences de la Communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest
Andi Mihalache, Chercheur Principal I, L’Institut d’Histoire A. D. Xenopol de l’Académie Roumaine, Iassy
COMITE D’ORGANISATION
Cristina Popescu, Maître de Conférence, Département des Sciences de la Communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest
Alexandra Crăciun, Maître de Conférence, Département des Sciences de la Communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest
Silvia Barutcieff, Chargée de Cours, Département des Sciences de la Communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest
Cristina Bogdan, Chargée de Cours, Département des Sciences de la Communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest
Ana Maria Teodorescu, Chargée de Cours, Département des Sciences de la Communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest
Gabriela Băran, Assistante dr., Département des Sciences de la Communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest
Gabriela Jurubiţă,  Assistante dr., Département des Sciences de la Communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest
Simona Fortin, Assistante dr., Département des Sciences de la Communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest
Laura Mesina, Maître de Conférence, Département des Sciences de la Communication, Faculté des Lettres, Université de Bucarest (section thématique CESI)

RESUMES
Pour les personnes intéressées, un résumé de 500 mots maximum, accompagné de 5-7 mots clé et une brève note biobibliographique indiquant nom, prénom, statut et affiliation institutionnelle (rédigé en format Word, Times New Roman, taille 12, interligne 1,5) sont à envoyer avant le 1 mai 2015 selon l’axe thématique abordée, comme il suit :

Axe 1 : Silvia Barutcieff : silviahmarin@yahoo.fr;
Axe 2 :  Ana Maria Teodorescu : anamete2002@yahoo.com;
Axe 3 : Cristina Popescu : cristinapopescu07@gmail.com;
Section thématique CESI : Laura Mesina : lauradiana.mesina@gmail.com.

CALENDRIER
Date limite de réception des résumés : 1 mai 2015.
Confirmation des propositions retenues : 1 juin 2015.
Les versions définitives des textes des communications sont attendues pour la date de 15 novembre 2015 en vue de la publication en volume.
Les résumés et les textes seront examinés par un comité de sélection (peer review) constitué des membres du comité scientifique du colloque.
Les actes du colloque seront publiés en 2016 aux Presses de l’Université de Bucarest. Une sélection d’études sera publiée dans la revue Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research, incluse dans plusieurs bases de données (ProQuest, EBSCOhost, C.E.E.O.L, RePEc, DOAJ).

Le colloque se déroulera en trois langues : roumain, anglais et français.

Frais de participation : 50 RON (étudiants en master et en doctorat), 100 RON (participants roumains), 30 euros (participants étrangers). Les frais couvrent les déjeuner et les pauses café pendant les deux jours du colloque