Comunicat de presă

Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării din Facultatea de Litere a Universității din Bucureşti organizează în zilele de 3 şi 4 noiembrie 2017 conferinţa naţională cu tema Culturi şi comunicarea lor.

Pe de-o parte, folosim termenul cultură în serii de opoziţii menite să ne ajute să organizăm bogăţia de manifestări a propriilor existenţe: cultură / natură, cultură înaltă / cultură populară, cultură occidentală / cultură orientală, cultură umanistă / cultură tehnică, cultură scrisă / cultură orală, cultură scrisă / cultură vizuală etc. Pe de altă parte, ajungem să ştim că aparţinem simultan mai multor culturi – naţională, înaltă, umanistă, occidentală etc. – şi că suntem, fiecare, un teren pe care ele încearcă să se acomodeze cât mai bine.

Participanţii (specialişti şi profesori din institute de cercetare şi universităţi) îşi propun – o dovedesc titlurile şi rezumatele comunicărilor anunţate – să examineze felul în care culturile îşi construiesc propriile sisteme de valori şi norme, cum le folosesc pentru a se perpetua, cum îşi consolidează, prin intermediul lor, conştiinţa de sine.

Conferinţa se interesează atât de aspectele istorice ale problematicii pe care o anunţă în titlu (desfăşurarea în timp a eforturilor de integrare ale culturilor dintr-o societate), cât şi de aspectele ei personale (întâlnirea în individ a mai multor culturi, de pe acelaşi strat şi din straturi diferite).

În problematica anunţată a conferinţei recunoaştem un evantai larg de chestiuni, unele mai precis conturate, unele abia întrezărite, ne aşteptăm să vedem apărând altele încă ascunse. Deschideri spre toate aceste chestiuni oferă conferinţele în plen susţinute de prof. univ. dr. Ionel Nariţa, de la Universitatea de Vest din Timişoara (Cultură şi etică în organizaţii), prof. univ. dr. Mircea Regneală, de la Universitatea din Bucureşti (Alexandria sau Memoria cunoaşterii), prezentatorul, realizatorul şi producătorul de emisiuni de televiziune Marian Voicu (Noii barbari. Fake news vs. cultura globală). Intervenţiile participanţilor vor detalia aspecte sociologice, psihologice, antropologice, filologice, filosofice, estetice etc. ale contactelor între culturi.

Ceremonia de deschidere a colocviului va avea loc vineri, 3 noiembrie 2017, în Sala de Lectură a Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, de la orele 10,00. Lucrările în secțiuni paralele – ale celor trei axe: Studii culturale, Ştiinţe ale comunicării şi Ştiinţe ale informării şi documentării – se vor desfășura în incinta aceleiaşi facultăţi (strada Edgar Quinet, nr. 5-7), în zilele de 3 și 4 noiembrie 2016, de la orele 14,00, respective pe 4 noiembrie, de la orele 9,30 / 10.

Partenerii media ai conferinţei sunt TVR şi Agerpres.

 

Programul pentru Colocviul Național în Studii Culturale și Științele Comunicării, ediția 2017

Departamentul de Științele Comunicării (Facultatea de Litere a Universității din București) vă propune următorul program pentru Colocviul Național în Studii Culturale și Științele Comunicării, ediția 2017, cu tema Culturi și comunicarea lor

 

VINERI, 3 NOIEMBRIE 2017 (Sala de Lectură a Facultății de Litere)

 

9,30-10,00 Înregistrarea participanților (Holul Facultății de Litere)

 

10,00-10,30 Deschiderea festivă a colocviului

 

Alocuțiuni:

 

Prof. dr. Romiță IUCU (Prorector al Universității din București)

Prof. dr. Emil IONESCU (Decan al Facultății de Litere, Universitatea din București)

Conf. dr. Cristina BOGDAN (Prodecan al Facultății de Litere, Universitatea din București)

Conf. dr. Constantin POPESCU (Director al Departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere)

 

Moderator: Conf. dr. Constantin POPESCU

 

 

CONFERINȚE PLENARE

 

10,30-11,00 Ionel NARIȚA (Prof. dr., Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest Timișoara), Cultură și etică în organizații

 

11,00-11,30 Mircea REGNEALĂ (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Alexandria sau Memoria cunoașterii

 

11,30-12,00 Marian VOICU (Prezentator, moderator și producător, Televiziunea Română), Noii barbari. Fake news vs. cultura globală

 

Moderator: Conf. dr. Constantin POPESCU

 

 

12,00-12,15 Alexandra CRĂCIUN (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Comunicarea strategică și paradigmele hypermodernității (Prezentarea Proiectului European Monitor)

 

12,30-14,00 Pauză de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

VINERI, 3 NOIEMBRIE 2017

 

AXA 1

 

Coordonator: Silvia MARIN BARUTCIEFF

 

SALA 118

 

RADIOGRAFII ÎN CULTURA ROMÂNĂ

 

Moderator: Ovidiana BULUMAC

 

14,00-14,30 Radu BALTASIU (Prof. dr., Universitatea din București, Academia Română), Cultura și societatea, de la determinațiile și rostirea lui Noica la conștiința vs. cunoștință la Nae Ionescu

14,30-15,00 Ovidiana BULUMAC (Dr., Cercetător științific, Academia Română), Fenomenul românesc, o radiografie culturală a vremii în accepțiunea lui Ernest Bernea

15,00-15,30 Alin AURSULESEI (Academia Română), Tensiunea consumată și existența potențială în viziunea lui Gheorghe Focșa

15,30-15,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

MODELE SOCIOLOGICE ALE CULTURII ȘI CULTURI ALE PARTICIPĂRII

 

Moderator: Radu BALTASIU

 

15,45-16,15 Augustin POENARU (Cercetător științific, Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române), Cultura familiei și cercetarea monografică a acesteia în viziunea Xeniei Costaforu

 

16,15-16,45 Ovidiu SOLOMON (Drd., Cercetător științific, Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române), Consacrarea antropologiei culturale și sociale în România. Contribuția edificatoare a lui Vasile Caramelea

 

16,45-17,15 Lavinia POPA (Drd, profesor, Colegiul „Lauder Reut”, București), Media, copiii și democrația

 

 

17,15-17,30 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

INFLUENȚE ȘI MODELE CULTURALE: STUDII DE CAZ

 

Moderator: Mircea Valeriu DEACA

 

17,30-18,00 Carmen DOMINTE (Lect. dr., Universitatea Națională de Muzică din București), The Influence of the French New Wave upon the Cinematographic Culture

 

18,00-18,30 Alexandra CRĂCIUN (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultures of Participation within the  Experience Economy

 

18,30-19,00 Mircea Valeriu DEACA (Dr.), The cognitive model of the control cycle in film

 

SALA C. TABARCEA – A. ROGOJINARU

 

DE LA INTERACȚIUNI CULTURALE LA „RATAREA DIALOGULUI”

Moderator: Mihaela CERNĂUȚI-GORODEȚCHI

 

14,00-14,30 Mihaela-Rodica MARIN (Cercetător științific III, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române, Bucureşti), Relaţia dintre cultura occidentală şi cea orientală: interferenţe, particularităţi, importanţă

14,30-15,00 Gheorghiță CIOCIOI (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti), Bulgarii şi bulgaritatea de la nord de Dunăre în viziunea lui Todor Balkanski. O cercetare de teren tributară ideologicului

 

15,00-15,30 Mihaela CERNĂUȚI-GORODEȚCHI (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași); Nikola VANGELI (Dr., Universitatea de Arte „G. Enescu”, Iași), Vorbirea în limbi și dăinuirea în Cuvânt

 

15,30-15,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

IDENTITATE ȘI ALTERITATE

 

Moderator: Gheorghiță CIOCIOI

 

15,45-16,15 Monica SPIRIDON (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Identități culturale 

post-otomane: « istorie»  și « istorisire » în proiecția identitară

 

16,15-16,45 Corina Daniela POPESCU (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Aproapele de departe – chipuri de „a-l gândi pe celălalt”. Note imagologice pentru o alteritate de proximitate

 

16,45-17,00 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

INCURSIUNI ÎN POPULAR CULTURE ȘI SUBCULTURI

 

Moderator: Monica SPIRIDON

 

17,00-17,30 Mircea SAVA (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultură științifică versus cultură umanistă? O reconciliere în perspectiva popular culture

 

17,30-18,00 Alexandru ȘTEFAN (Drd., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București), Camerele/Jocurile reale de evadare – Fandom sau/și subcultură emergentă?

 

18,00-18,30 Mădălina MIU (Drd., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială), Relația dintre cultură și oralitate. O privire contemporană

 

18,30-19,00 Andras ZOPUS (Lect. dr., Universitatea din Nyíregyháza), Simbolurile culturale ale secuilor ca valori mediatoare ale culturii şi ca apărătoare ale tradiţiilor

 

 

VINERI, 3 NOIEMBRIE 2017

 

AXA 2

 

Coordonator: Constantin POPESCU

 

SALA 117

 

PROVOCĂRI MORALE, PROVOCĂRI EMOȚIONALE

 

Moderator: Valentina MARINESCU

 

14,00-14,30 Olga BĂLĂNESCU (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Despre brand

 

14,30-15,00 Monica DASCĂLU (Prof. dr., Universitatea Politehnică București), Communication Ethics Issues Related to the “Volkswagen Scandal”

 

15,00-15,30 Adela TOPLEAN (Asist. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Micro-universuri, contexte interpersonale și norme socio-culturale ale morții. Câteva observații de metodă în marginea limitelor culturale ale tanatologiei

 

15,30-16,00 Nicolae PERPELEA (Cercetător Științific II, Institutul de Sociologie, Academia Română), New media și climatul moral-emoțional: rolul dispozitivelor socio-tehnice în mobilizarea de arene civice

 

16,00-16,15 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

 

 

 

 

 

ÎN CĂUTAREA UNOR NOI MODALITĂȚI DE COMUNICARE

 

Moderator: Nicolae PERPELEA

 

16,00-16,30 Ecaterina BALICA (Cercetător științific I, Institutul de Sociologie, Academia Română), Foreigners are safe in Seoul! An analysis of public authorities’ strategies to promote Korean culture in a safe global city

16,30-17,00 Valentina MARINESCU (Prof. dr., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București), Quality and Accesibility of Web-based Health Information in Romania – A review of the evidence

 

17,00-17,30 Ioana SILISTRARU (Drd., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București), Patient-doctor communication in oncology cases – ethnographic approach

 

17,30-17,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

17,45-19,15 Cultură juridică și comunicare publică. Panel coordonat de Mihail ȘANDRU (Prof. dr. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”). Intervenții: Dr. Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, Dr. Irina ALEXE, Dr. Dan Virgiliu PASCU, Dr. Mihaela MOCANU, Lect. Dr. Raul-Felix HODOȘ, Asist. drd. Silviu Dorin ȘCHIOPU

               

VINERI, 3 NOIEMBRIE 2017

 

AXA 3

 

Coordonatori: Cristina POPESCU, Ionel ENACHE

 

                                                                      SALA 205

 

CULTURA VECHE CA VALOARE INEPUIZABILĂ

 

Moderator: Simona FORTIN

 

14,00-14,30 Agnes ERICH (Prof. dr. Universitatea „Valahia” din Tårgoviște şi Manager Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte), Tiparul românesc: secolele XVI-XVIII. Act de cultură şi civilizaţie europeană

 

14,30-15,00 Laura MESINA (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultura puterii în Țările Române – de la imaginarul credinței la știință

 

15,00-15,30 Aurelian-Cătălin POPESCU (Dr., Șef Serviciu Restaurarea și Prezervarea Publicațiilor, B.C.U. „Carol I” – București și cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Patrimoniul documentar între restaurare și digitizare

 

15,30-16,00 Laurențiu AVRAM (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Bibliotecile mănăstirești din Sfântul Munte Athos (cu o privire specială asupra mănăstirii Sfântul Pantelimon)

 

16,00-16,15 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

PERSPECTIVE CONTEMPORANE ASUPRA CULTURII

 

Moderator: Ionel ENACHE

 

16,15-16,45 Ana-Maria CORNILĂ-NOROCEA (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Literatura ca artă mnemonică

 

16,45-17,15 Ana-Felicia DIACONU (Lect. dr., Facultatea de Arhivistică, Academia de Poliție „Al. I. Cuza”), Interferențe culturale în jurnalul unui călător atipic, Maniu Lac

 

17,15-17,45 Iulia CHEȘCĂ (Lect. dr., Facultatea de Arhivistică, Academia de Poliție „Al. I. Cuza”), Istanbul și istanbulezi în memoriile lui Haris Spataris

 

17,45-18,15 Simona FORTIN (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Portretul omului de mâine în reacția la lectură a tinerilor de azi

 

 

SÂMBĂTĂ, 4 NOIEMBRIE 2017

 

AXA 1

 

Coordonator: Silvia MARIN BARUTCIEFF

 

SALA 120

 

SEMNE (PRE) MODERNE

 

Moderator: Cristina BALINTE

 

10,00-10,30 Cătălina VELCULESCU (Prof. dr., Centrul de Studii Medievale, Universitatea din București), Despre Proloage

 

10,30-11,00 Cristina DIMA (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București); Ileana STĂNCULESCU (Conf. dr., Facultatea de Arhitectură, Universitatea „Spiru Haret”), Motive din Alexandria / viața lui Alexandru Macedon în text și imagine în cultura română premodernă

 

11,00-11,30 Camelia CĂLIN (Dr., Cercetător științific, Muzeul Golești), Discurs cultural și identități în opera lui Iordache Golescu

 

 

11,30-11,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

DE IERI ȘI DE AZI: PATRIMONIUL ȘI ARHIVA

 

Moderator: Cristina DIMA

 

11,45-12,15 Cătălina VELCULESCU (Prof. dr., Centrul de Studii Medievale, Universitatea din București); Ion Victor VELCULESCU (Conf. dr., Universitatea Națională de Arte), Fanfară în Șona

 

12,15-12,45 Cristina BALINTE (Dr., Cercetător Științific III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română), Două forme de expresie a coabitării în spațiul sacru: biserica veche și „dublul” său modern

12,45-13,15 Bogdan TĂNASE (Asist. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Retorica discursului epistolar. Erotografii, evocări, interpretări

13,45-14,00: Concluziile Colocviului: Conf. dr. Constantin POPESCU (directorul departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București)

 

14,00-15,00 Masa de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

SALA C. TABARCEA – A. ROGOJINARU

 

GUSTATIV – EROIC – AFECTIV: TENSIUNILE TEXTULUI

 

Moderator: Florina PÎRJOL

 

10,00-10,30 Oana TINCA (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Romanul iudaic: o propunere de recitire a narațiunilor Vechiului Testament în context etnic

 

10,30-11,00 Florina PÎRJOL (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Mâncarea ca indicator social

 

11,00-11,30 Sebastian-Vlad POPA (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Ordonanța 13: Dreptul de autor

 

11,30-11,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

DIMENSIUNI CULTURALE ÎN TEXTE LITERARE

 

Moderator: Sebastian-Vlad POPA

 

11,45-12,15 Nicoleta SIMIONESCU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Radu Petrescu și cultura latină

 

12,15-12,45 Emilia Andreea RADU MOTORANU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Alexandru  Ciorănescu și  cultura  guanșă

 

13,45-14,00: Concluziile Colocviului: Conf. dr. Constantin POPESCU (directorul departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București)

 

14,00-15,00 Masa de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

SÂMBĂTĂ, 4 NOIEMBRIE 2017

 

AXA 2

 

Coordonator: Constantin POPESCU

 

SALA 117

 

ALGORITM ȘI EMOȚIE SAU DESPRE OPOZIȚII ȘI TRANZIȚII ÎN COMUNICARE

Moderator: Eugen ISTODOR

 

10,00-10,30 Mădălina MORARU (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării), Evolution of Romanian brands developing the local identity in the last three decades

 

10,30-11,00 Alina BUZATU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Comunicarea bazată pe algoritmi. Cultura externalizării

 

11,00-11,30 Sânziana ȘERBĂNESCU (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Tranziții în comunicarea vizuală: de la desen la fotografie și de la fotografie la desen

11,30-11,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

NOSTALGIA ȘI SFIDAREA: DE LA MASS-MEDIA LA FICȚIUNEA DIGITALĂ

Moderator: Romina SURUGIU

 

11,45-12,15 Eugen ISTODOR (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cațavencii și neo-tribul lor

 

12,15-12,45 Romina SURUGIU (Conf. dr., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, Mădălina BĂLĂȘESCU (Lect. dr., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București), Adriana ȘTEFĂNEL (Lect. dr., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării), Filme cu Roger Moore și emisiuni muzicale cu Yves Montand. O perspectivă culturală asupra strategiei de programe TV din România în perioada 1963-1983

 

12,45-13,15 Oana BOCA (Drd., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București), PR pentru pixelul ficțional proaspăt aprins

 

13,15-13,45 Mihaela TĂUT (Dr., Cadru didactic asociat, Facultatea de Litere, Universitatea din București), Mass-Media vs New Media

13,45-14,00: Concluziile Colocviului: Conf. dr. Constantin POPESCU (directorul departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București)

14,00-15,00 Masa de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

 

SÂMBĂTĂ, 4 NOIEMBRIE 2017

 

AXA 3

 

SALA 205

 

CULTURA BIBLIOTECII ȘI BIBLIOTECA INTERMEDIAR AL CULTURII

Moderator: Cristina POPESCU

 

9,30-10,00 Corina-Mihaela APOSTOLEANU (Dr., Manager Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța), Conceptul de brand în bibliotecile publice românești: servicii, promovare și imagine

 

10,00-10,30 Ionel ENACHE (Prof. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultura serviciilor de bibliotecă

 

10,30-11,00 Robert CORAVU (Lect. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Convergența instituțiilor memoriei culturale

 

11,00-11,30 Cristina PÂRVU (Asist. drd., Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Bibliotecile românești ale exilului – patrimoniu cultural și rezistență la cenzură în perioada comunistă

 

11,30-11,45 Pauză de cafea (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

INFORMAȚIA  ȘTIINȚIFICĂ – RELEVANȚĂ, ACCES, CONOTAȚIE CULTURALĂ

Moderator: Robert CORAVU

 

11,45-12,15 Mihai CONSTANTINESCU (Drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Comunicarea științifică în secolul XXI: noi tipuri de publicații și impactul acestora

 

12,15-12,45 Gabriela JURUBIȚĂ (Asist. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Evaluarea revistelor științifice în România între oficial și real

 

12,45-13,15 Nicolaie CONSTANTINESCU (Arhitect informațional Kosson), Cultura unei declarații sau cum să influențezi un deceniu

 

13,15-13,45 Cristina POPESCU (Conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Cultura și comunicarea ei prin intermediul bibliotecii

 

13,45-14,00: Concluziile Colocviului: Conf. dr. Constantin POPESCU (directorul departamentului de Științele Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București)

 

14,00-15,00 Masa de prânz (Sala de Consiliu a Facultății de Litere)

 

Colocviul Departamental, ediția 2016

Departamentul de Ştiinte ale Comunicării

vă invită, în perioada 4-5 noiembrie 2016, la

Conferința internațională în Studii culturale și Ştiinte ale Comunicării

 

 

TERITORII, GRANIȚE, COMUNITĂȚI.

Reconfigurări identitare într-o lume (dis)continuă

Versiune PDF aici!

REZUMAT

Conferința propune o abordare plurală a noțiunilor teritoriu, graniță, comunitate, precum și a relațiilor dintre ele. Cum se materializează aceste relații într-un caz individual, pentru un grup sau pentru o mulțime de emigranți? În istorie și în prezent? Ce fracturi sau transformări identitare se petrec în cazul exilatului sau al refugiatului? Ce soluții de integrare construiește el sau i se oferă? Ce afirmă studiile despre istoria, rolul și efectele (re)trasării granițelor? Unde se situează într-o comunitate nouă un refugiat sau un exilat? Ce teritoriu ocupă el, dar discursul lui? Cine este el la final? În plus, ce afirmă studiile de graniță? Dar studiile despre fenomene culturale de graniță?

Aceste probleme sunt discutate în numeroase domenii – istorie, studii culturale, studii literare și lingvistice, religie, arte, științe politice și diplomație, în marketing cultural și în relații publice. Conferința oferă un spațiu generos pentru dialogul științific, organizat pe trei axe care corespund domeniilor fundamentale: științe umaniste și arte, științe ale comunicării, științe ale informării și documentării.

 

ANUNȚ

Conferința are drept punct de plecare simbolic cazul unei personalități a culturii vechi est-europene, Antim Ivireanul (cca. 1660, Iviria – 1716, Rumelia), și drept punct de sosire discursul identitar în Europa contemporană. Problema teritoriilor, a granițelor și a comunităților se regăsește în ambele puncte.

Antim Ivireanul, un creștin obligat de otomani să-și părăsească de tânăr țara de origine, s-a format în mai multe culturi și teritorii; a ajuns în timp un poliglot erudit și un miniaturist remarcabil. A clădit și a organizat în Țara Românească, în calitate de înalt cleric, tipografii, biblioteci, școli, spații de cult. A tipărit zeci de volume cu caracter educativ, unele bilingve; a tradus și a scris el însuși opere situate la granița dintre genuri (după definițiile moderne). Antim Ivireanul a înțeles să locuiască într-un spațiu „străin” având etica unui constructor de instituții și de discurs cultural. A servit apărării teritoriilor locuite de comunitatea adoptivă, a participat la consolidarea culturii și religiei lor, precum și a relației lor cu alte culturi afine.

În lumea contemporană, înregistrăm un fenomen dramatic similar, cel al dislocării și al relocării persoanelor, implicit al resurselor economice, culturale sau religioase, din cauza unor abuzuri de putere. Istoria ne poate conduce de la cazul particular al unui creștin înrobit de otomani acum trei secole la fluxul de refugiați de azi. Drama dislocării, după 300 de ani, este aceeași. Condițiile diferă, și nu întotdeauna în favoarea lumii noi, nici în ce privește contextul refugiului dincolo de granițele țării de origine, nici drumul către un teritoriu mai sigur.

Este însă posibil ca Europa occidentală de azi să devină în timp teritoriul adoptiv pentru milioanele de refugiați din Orientul apropiat, atâta vreme cât populațiile primite în istoria sa recentă dinspre vechile sale colonii încă nu s-au adaptat în totalitate la societățile locale?

Cum va modifica fenomenul migrației recente actuala configurație a granițelor politice și economice ale Uniunii Europene? Dar colaborarea internațională, dialogul intercultural, reprezentările colective despre „vecin”, despre adversarul din istorie sau despre „străin”? Recrudescența mișcărilor și a manifestărilor publice, unele de extremă dreaptă, oricât de controlată ar fi, indică un nivel înalt al rezistenței locale, apărute pe fondul problemelor preexistente ale comunităților și al problemelor create de sosirea refugiaților. Ea este însă dublată de una statală, tot materială și la fel de agresivă: gardurile de sârmă ghimpată ridicate pe granițe ‒ o realitate cu care Europa nu s-a mai confruntat până acum.

În ce parametri poate fi înțeleasă această realitate? Istorici, politici, economici, sociali, culturali? Ce înseamnă granița de ieri și granița de azi, în relație cu teritoriul și cu comunitatea? Dar granițele europene, în timp și în realitatea de acum?

Conferința propune o abordare complexă a relației dintre teritorii, granițe și comunități, în raport cu problema identității. Semnificațiile multiple ale termenilor merg de la modelul de integrare în viața unei comunități europene de acum 300 de ani la modelele de azi, dar și la problemele și situațiile conflictuale din spațiul public contemporan.

 

Domeniile fundamentale în care pot fi aplicate noțiunile de graniță, teritoriu, comunitate sunt:

 • Științe umaniste și Arte: studii culturale (studii identitare, studii de arie geografică); studii culturale interdisciplinare cu arte și arhitectură; filologie (studii literare și lingvistică); istorie; studii religioase.
 • Științe ale comunicării: marketing, publicitate, relații publice; studii sociale, studii politice.
 • Științe ale informării și documentării.

 

DIRECȚII TEMATICE

 

AXA 1: STUDII CULTURALE

 

 • Studii de limesologie.
 • Granițe interne, granițe externe. Granițe între lumi: real și imaginar.
 • Comunități și culturi de graniță. Moduri de conviețuire. Drumul peste graniță.
 • Loc, teritoriu. Spații identitare, spații culturale.
 • Cultură de origine, cultură-împotrivă, cultură de adopție. Rezistență versus Fobie, manie, filie față de cultura adoptivă. Identitate culturală multiplă.
 • Texte și lecturi de graniță.

 

Panel Centrul de Excelență în Studiul Imaginii:

 • Granițe? Teorii contemporane și aplicații în studiul vizualului.

 

MASĂ ROTUNDĂ:

 • Punți peste granițe: Digital Humanities.

 

AXA 2: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

 

 • Global/ local/ glocal. Granițe construite/ granițe trangresate în științele comunicării. Redefiniri interdisciplinare: relațiile publice/ media/ advertising.
 • Granița: reprezentări, constructe și strategii de comunicare în mass media, marketing, branding, advertising, PR.
 • Comunități reale, comunități virtuale.  Noi arhitecturi ale informației. Comportamente, proiecții, mitologii ale identității într-o economie a aplicațiilor.
 • Migrație, imigrație, emigrație. Utopiile relocării. Diaspora. Teritorii ale identității în comunicare.

 

PANEL 

 • Augmented reality: exilul de dincolo de orizont.

 

AXA 3: ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII ȘI DOCUMENTĂRII

 

 • Contribuția lui Antim Ivireanul la dezvoltarea artei tipografice în Țara

Românească.

 • Carte și lectură. Tipuri de scriere și tipuri de cititori.
 • Ştiinţe ale informării, arhivistică, muzeologie: istoric, realități și perspective.
 • Marketingul informației în era digitală.

 

 

 

COMITET ȘTIINȚIFIC

Prof. univ. dr. Monica Spiridon, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu, Director al Centrului de Excelență în Studiul Imaginii (CESI), Facultatea de Litere, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Eugen Negrici, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Iuliana Botezan, Universitatea Complutense din Madrid

Prof. univ. dr. Mircea Regneală, Facultatea de Litere, Universitatea din București

 

COMITET ORGANIZATORIC

 

Lect. univ. dr. Cristina Bogdan, Facultatea de Litere, Universitatea din București

 

Prof. univ. dr. Ionel Enache, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Adina Berciu, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Conf. univ. dr. Laura Mesina, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Conf. univ. dr. Cristina Popescu, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Conf. univ. dr. Alexandra Crăciun, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Lect. univ. dr. Silvia Barutcieff, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Lect. univ. dr. Ana Maria Teodorescu, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Asist. univ. dr. Gabriela Jurubiță, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Asist. univ. dr. Simona Fortin, Facultatea de Litere, Universitatea din București

 

REZUMAT

Un rezumat de maximum 500 de cuvinte, însoțit de 5-7 cuvinte-cheie și o mini-bibliografie, în format Times New Roman, caracter 12, la 1,5 rânduri. Documentul va conține numele și prenumele aplicantului, funcția și instituția în care este încadrat.

Rezumatul și informațiile aferente acestuia vor fi trimise, până la data de 15 iunie 2016, la următoarele adrese de mail, în funcție de axele tematice:

 

Axa 1:

Cristina Bogdan (cristinabogdan2010@gmail.com); Silvia Barutcieff (silviahmarin@yahoo.fr);

 

Panel CESI: Laura Mesina (lauradiana.mesina@gmail.com);

 

Axa 2:

Alexandra Crăciun (sandra_craciun@yahoo.com); Ana Maria Teodorescu (amteodorescucrp@gmail.com);

 

Axa 3: Cristina Popescu (cristinapopescu07@gmail.com); Ionel Enache (ionel_enache@yahoo.com).

 

CALENDAR

Deadline pentru trimiterea rezumatelor: 15 iunie 2016.

Confirmarea acceptării rezumatelor: 15 iulie 2016.

Trimiterea textelor integrale: 15 martie 2017.

Limbile conferinței vor fi: româna, engleza și franceza.

 

TAXA DE PARTICIPARE:

 

75 RON (masteranzi și doctoranzi);

120 RON (participanți români);

50 euro (participanți din afara țării).

 

În taxă vor fi incluse mesele de prânz și pauzele de cafea din cele 2 zile ale conferinței.

 

Rezumatele și textele vor fi supuse unei analize de tipul peer review de către o parte dintre membrii comitetului științific al colocviului.

 

Volumul de studii rezultat în urma congresului va fi publicat la Editura Universității din București (cotată în categoria B, conform standardelor CNCS), în anul 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Places, BOUNDARIES, Communities.

Mapping identities in a (dis)connected world

 

 

The International Conference on Cultural Studies

and Communication Sciences

 

4th– 5th November 2016, Bucharest, Romania

 

Department of Communication Sciences,

Faculty of Letters, University of Bucharest

 

 

SUMMARY:

 

The conference welcomes papers addressing concepts like “places/territories”, “borders/boundaries/frontiers” and “communities”, as well as their relations, discussed from a cross-cultural perspective.

 

How migrating communities, groups or individuals are reshaping these relations nowadays or along the history? What kind of transformations or disruptions might face a refugee in terms of identity? What are the relevant integrative patterns developed by a refugee/immigrant or offered by society? How scientific literature refers to the impact, consequences and history of “(re)shaping” frontiers? What is the place of a refugee or an exile within a new horizon, his/her real or symbolic territory, his/her relevant discourse? Who is the refugee/immigrant at the end? What kind of findings “border studies” are bringing forth? What insights are offered by cross-cultural researches?

 

Communication, History, Cultural Studies, Literary and Linguistic Studies, Religious Studies, Arts, Political and Diplomatic Studies, as well as in Marketing, Branding, Advertising and Public Relations are all addressing these issues. The conference aims to provide an open, cross-disciplinary platform for scientific research and dialogue, encouraging the participants to contribute with papers dealing with new perspectives and investigations   on the following tracks: Cultural Studies, Communication and Information Studies.

 

***

 

DESCRIPTION

 

The conference aims to explore the discourse of identity in the contemporary Europe, pointing back symbolically to one of the most prominent personalities of the XVIIIth century in South Eastern Europe, Anthim the Iberian (b.1660, in Southern Caucasus – d. 1716, in Romania) – a young Georgian Christian forced into exile by the Ottomans, proving that territories, borders, and communities are topics connecting present and past.

Anthim the Iberian, belonging to different nations and territories, with an outstanding education, became an erudite polyglot, a remarkable miniaturist and an exceptional ecclesiastical figure of the XVIIIth century Wallachia. He was the founder of the first printing press in Romania, as well as of several libraries, schools, and monasteries. Anthim the Iberian has printed dozens and dozens of books, mostly bilingual, has translated and authored works connecting different fields and genres. A cross-cultural personality, living his life abroad and establishing cultural institutions beyond borders, connecting territories and frontiers, Anthim the Iberian was able to turn a dramatic exile into a life of knowledge and multicultural understanding.

 

The contemporary world is facing similar disruptions. Abuses of power are dislocating and relocating people, and therefore economical, cultural and religious resources. From the young Christian expelled by the Ottomans in Wallachia, to the flow of Muslim and non-Muslim refugees today, after three hundred years, the tragedy of displacement is the same. The exile beyond the borders of the homeland, the quest of a safer territory might bring out different circumstances, but not always in the favor of the “new world”. Is Europe today able to become an “adoptive” territory for millions of refugees coming from the Near East while the recent history shows that the populations coming from colonies are still not integrated? How the recent migration phenomenon will impact the current configuration of economical and political boundaries in the European Union? How migration will impact the international collaboration, intercultural dialogue, or the collective representations of “neighbors”, past “enemies”, or “foreigners”? New ‘far right’ social movements, razor-wire fences built at country’s borders are realities that European Union was never facing before.  Which are the cultural, social, economical, political, historical frameworks we may use to understand this new reality? How are all these new circumstances reflected in the field of communication? What are “the old” and/or “the new” meanings of the “frontier” in relation with “territory”, “place” and “community”? How past and present realities are reconfiguring European borders today?

 

The goal of the conference is to explore from a complex perspective the questions of identity in connection with the constantly changing meanings of “place”/“territory”, “borders”/ “boundaries” and “communities”.

 

FIELDS OF STUDY:

The conference welcomes researches addressing concepts like “borders”/“boundaries”, “place”/“territory” and “community” coming from the following fields:

 

 • Humanities and Arts: Cultural Studies (Cultural Identity Theory, Cultural Geography); Interdisciplinary Cultural Studies (Arts and Architectural Interdisciplinary Studies); Philology (Literary Studies and Linguistics); History; Religious Studies.
 • Communication Sciences: Intercultural Communication, Public Relations, Media Studies, Advertising and Branding, Marketing, Behaviour Studies, Consumer Ethnography, Political and Social Studies.
 • Information and Documentation Science.

 

CONFERENCE TRACKS AND SUB-THEMES

 

TRACK 1: Cultural Studies

 • Limesology Studies.
 • Internal and external borders and cultural Borders between worlds: the real and the imaginary.
 • Border cultures and communities. Cohabitation patterns. Crossing frontiers. Abroad.
 • Place and territory. Identity space, cultural space.
 • Cultures of origin, enculturation, counter-cultures, cultural appropriation and misappropriation. Resistance versus integration. Multicultural identity
 • Boundary texts, boundary readings.

 

PANEL DISCUSSION: CENTRE OF EXCELLENCE IN IMAGE STUDIES (CESI)

 • Boundaries? Visual Studies: contemporary theories and applications

 

ROUND TABLE DISCUSSION

 • Building bridges over boundaries: Digital Humanities

 

TRACK 2: Communication Sciences

 

 • Global/local/glocal. Building and transgressing boundaries in Communication Sciences. Cross-disciplinary reflections: Public Relations/Media/Advertising.
 • Borders/boundaries/frontiers: representations, patterns and strategies in Mass Media, Marketing, Branding, Advertising and Public Relations.
 • Real and virtual communities. New information architectures. Behaviours, projections and mythologies of identity in the application economy.
 • Migration, immigration, emigration. Utopias of the relocation. Diaspora. Territorialized identity and communication.

 

 

PANEL DISCUSSION

 • Augmented reality: Exiled beyond the horizon

 

TRACK 3: Information and Documentation Science

 

 • Anthim the Iberian’s contribution to the art of printing in Wallachia.
 • Reading books. Types of writing, types of printing, types of readers.
 • Archives and Information Science, Library Science and Museology: history, contemporary realities, perspectives.
 • Marketing trends in the digital era.

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. univ. dr. Monica Spiridon, Faculty of Letters, University of Bucharest

Prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu, Director of the Centre of Excellence in Image Studies (CESI), Faculty of Letters, University of Bucharest

Prof. univ. dr. Eugen Negrici, Faculty of Letters, University of Bucharest

Prof. univ. dr. Iuliana Botezan, Complutense University of Madrid

Prof. univ. dr. Mircea Regneală, Faculty of Letters, University of Bucharest

 

ORGANISING COMMITTEE

 

Lect. univ. dr. Cristina Bogdan, Faculty of Letters, University of Bucharest

 

Prof. univ. dr. Ionel Enache, Faculty of Letters, University of Bucharest

Prof. univ. dr. Adina Berciu, Faculty of Letters, University of Bucharest

Conf. univ. dr. Laura Mesina, Faculty of Letters, University of Bucharest

Conf. univ. dr. Cristina Popescu, Faculty of Letters, University of Bucharest

Conf. univ. dr. Alexandra Crăciun, Faculty of Letters, University of Bucharest

Lect. univ. dr. Silvia Barutcieff, Faculty of Letters, University of Bucharest

Lect. univ. dr. Ana Maria Teodorescu, Faculty of Letters, University of Bucharest

Asist. univ. dr. Gabriela Jurubiță, Faculty of Letters, University of Bucharest

Asist. univ. dr. Simona Fortin, Faculty of Letters, University of Bucharest

 

ABSTRACTS

Authors are invited to submit an abstract (format Times New Roman, size: 12 points, 1.5 line spacing) of no more than 500 words, accompanied by 5-7 key words and a short bibliography. Please include the author’s name, current affiliation and title no later than 15th June 2016 at the following contacts:

 

Track 1: Cristina Bogdan (cristinabogdan2010@gmail.com); Silvia Barutcieff (silviahmarin@yahoo.fr)

Panel Discussion organised by the Centre of Excellence in Image Studies (CESI): Laura Mesina (lauradiana.mesina@gmail.com)

 

Track 2: Alexandra Crăciun (sandra_craciun@yahoo.com); Ana-Maria Teodorescu (amteodorescucrp@gmail.com)

Track 3: Cristina Popescu (cristinapopescu07@gmail.com); Ionel Enache (ionel_enache@yahoo.com)

 

TIMELINE

Deadline for abstract submission for papers: 15th June 2016.

Notification of abstract acceptance: 15th July 2016.

Deadline for full paper submission: 15th March 2017.

Conference working languages: Romanian, English, French.

 

CONFERENCE FEE:

 • 75 RON (M.A and Ph.D. students)
 • 120 RON (Romanian participants)
 • 50 EURO (foreign participants)

 

 The tax includes lunches and coffee breaks during the two conference days.

 

All paper submissions will be blind peer reviewed and evaluated based on originality, research content, correctness, relevance to conference and readability.

 

The Conference proceedings will include the final versions of accepted papers and will be published by Editura Universităţii din Bucureşti, in 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITOIRES, FRONTIÈRES, COMMUNAUTÉS.

Reconfigurations identitaires dans un monde (dis)continu.

 

Conférence internationale en Etudes culturelles et

Sciences de la Communication

 

Les 4 et 5 novembre 2016

 

Département des Sciences de la Communication

Faculté des Lettres, Université de Bucarest

 

RÉSUMÉ

La Conférence invite à une approche plurielle des notions de territoire, frontière, communauté, ainsi que de leurs interrelations. Comment fonctionnent ces interrelations au niveau de l’individu, du groupe ou d’une foule d’émigrants? Aussi bien au fil de l’histoire qu’à présent? Quelle sorte de fractures ou de changements est amené à subir l’exilé ou le réfugié? Quelles solutions d’intégration s’offrent à lui ou, sinon, a-t-il à inventer? Où en sont les études sur l’histoire, l’enjeu et les effets du (re)tracement des frontières? Comment un réfugié ou un exilé parvient-il à sʼadapter à un milieu culturel nouveau et à vivre dʼune manière satisfaisante dans la communauté dʼadoption? Quel place y occupe-t-il dans le territoire de celle-ci? Et qu’en est-il de son discours? Qui est-il en fin de compte? Par ailleurs, qu’affirment les recherches actuelles au sujet des frontières et des phénomènes culturels de contact?

Ce sont là des problèmes traités par bon nombre de disciplines – anthropologie, écologie humaine, histoire, études culturelles, études littéraires et linguistiques, religion, arts, théologie, théorie de lʼart, sciences politiques et diplomatie, marketing culturel, relations publiques. La Conférence se propose dʼoffrir un espace généreux pour le dialogue scientifique organisé sur trois axes correspondant aux domaines fondamentaux concernés: sciences humaines et arts, sciences de la communication, sciences de l’information et de la documentation.

 

PRÉAMBULE

La Conférence est mise symboliquement sous le patronage dʼune personnalité historique marquante de la vieille culture est-européenne, Anthime l’Ibère (vers 1660, Ibérie – 1716, Roumélie), mais vise le discours identitaire  en Europe contemporaine.

Anthime l’Ibère, un chrétien contraint par les Ottomans à quitter son pays d’origine, l’ancienne Ibérie, région de la Géorgie actuelle, a eu la chance d’acquérir une formation multiculturelle sur différents territoires, ce qui lui a valu de devenir un polyglotte érudit et un miniaturiste remarquable. En tant que haut ecclésiastique, il a créé et aménagé en Valachie des typographies, des bibliothèques, des écoles, des espaces de culte. Imprimeur de dizaines de volumes, dont certains bilingues, il fût également traducteur et auteur d’œuvres se situant à la frontière des genres (à en juger selon nos définitions modernes).

Anthime l’Ibère a choisi d’habiter un espace « étranger » avec l’éthique d’un constructeur d’établissements et d’un créateur de discours culturel. Il s’est porté défenseur des territoires habités par sa communauté adoptive, tout en œuvrant à la consolidation de leurs cultures et religions, ainsi qu’à leur relation avec d’autres cultures apparentées.

Il se trouve que le monde contemporain connaît un phénomène dramatique similaire, celui de la dislocation et la relocation des personnes, y compris des ressources économiques, culturelles ou religieuses, conséquence des divers abus de pouvoir. En remontant le fil de l’histoire, le cas particulier d’un chrétien asservi par les Ottomans il y a trois siècles anticipe la problématique du flux de réfugiés d’aujourd’hui. Le drame de la dislocation, 300 ans après, est le même. Seules les conditions sont différentes, ce qui n’est pas toujours en faveur de l’Europe occidentale, et ce qui diffère aussi c’est le contexte géopolitique de cette migration.

Est-il vraiment possible que l’Europe occidentale intègrent à l’avenir  les millions de réfugiés du Proche-Orient quoique, dans son histoire récente, elle nʼa pas réussi de le faire complètement même avec les immigrants provenant de ses anciennes colonies? Comment le phénomène de la migration récente va-t-il modifier la configuration actuelle des frontières politiques et économiques de l’Union Européenne? Qu’en sera-t-il de la coopération internationale, du dialogue interculturel, des représentations collectives à l’égard du « voisin », de l’adversaire historique ou de l’« étranger »? La recrudescence des mouvements et des manifestations publiques xénophobes, difficilement contrôlables, indique un niveau élevé de la résistance locale, apparue aussi sur le fond de problèmes préexistants des communautés qu’en raison de ceux créés par l’arrivée des réfugiés. Or, elle est doublée par les mesures isolationnistes prises par certains Etats, comme, par exemple, les barrières barbelées dressées aux frontières – réalité à laquelle l’Europe n’a plus été confrontée jusqu’aujourd’hui.

Dans quels paramètres peut-on inscrire cette réalité? Historiques, politiques, économiques, sociaux, culturels? Comment définir la frontière d’hier et celle d’aujourd’hui en relation avec le territoire et la communauté? Et les frontières européennes surprises dans leur évolution historique?

La Conférence propose une approche complexe de la relation entre territoires, frontières et communautés par rapport au problème de l’identité. Les multiples significations des termes dont on use ici s’étendent du modèle d’intégration à la vie d’une communauté européenne d’il y a 300 ans jusquʼaux modèles d’aujourd’hui, de même qu’aux problèmes et aux situations conflictuelles de l’espace public contemporain.

 

DOMAINES FONDAMENTAUX où l’on peut appliquer les notions de frontière, territoire, communauté(s):

 • Sciences humaines et arts: études culturelles (études identitaires, études d’aire géographique); études culturelles interdisciplinaires (arts, architecture); philologie (études littéraires et linguistiques); histoire; études religieuses.
 • Sciences de la communication: marketing, publicité, relations publiques; études sociales, études politiques.
 • Sciences de l’information et de la documentation.

 

DIRECTIONS THÉMATIQUES

 

AXE 1er: Études culturelles 

 • Études des frontières (limesology).
 • Frontières internes, frontières externes. Frontières entre le monde réel et les mondes possibles.
 • Communautés et cultures de frontière. Modes de cohabitation. Franchir la frontière.
 • Lieu, territoire. Espaces identitaires, espaces culturels.
 • Culture d’origine, contre culture, culture d’adoption. Résistance vs. intégration. Phobie, manie, attachement à la culture d’adoption. Identité culturelle multiple.
 • Textes et lectures de frontière.

 

Panel Centre d’ExcelLenCe POUR L’ÉTUDE DE L’IMAGE:

 • Frontières? Théories contemporaines et applications dans l’étude du visuel.

 

TABLE RONDE:

 • Ponts à travers les frontières: Digital Humanities.

 

AXE 2: Sciences de la communication

 • Le global, le local, le glocal. Frontières construites/ frontières transgressées en sciences de la communication. Redéfinitions interdisciplinaires: relations publiques/ médias/ publicité.
 • La frontière: représentations, conceptions et stratégies de communication dans les médias, le marketing, l’image de marque, la publicité, les RP.
 • Communautés réelles, communautés virtuelles. Nouvelles architectures de l’information. Comportements, projections, mythologies de l’identité dans une économie des applications.
 • Migration, immigration, émigration. Les utopies de la relocation. La diaspora. Territoires de l’identité dans la communication.

 

PANEL 

 • Augmented reality: l’exil par-delà l’horizon.

 

AXE 3: Sciences de l’information et de la documentation

 • La contribution d’Anthime l’Ibère au développement de l’art

typographique en Valachie.

 • Livre et lecture. Types de graphies et types de lecteurs.
 • Sciences de l’information, archivistique, muséologie: historique, réalités, perspectives.
 • Le marketing de l’information à l’ère digitale.

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE

 

Monica Spiridon, Professeur des Universités, Faculté des Lettres, Université de Bucarest

Sorin Alexandrescu, Professeur des Universités, Directeur du Centre d’excellence dans l’étude de l’image (CESI), Faculté des Lettres, Université de Bucarest

Eugen Negrici, Professeur des Universités, Faculté des Lettres, Université de Bucarest

Iuliana Botezan, Professeur des Universités, Université Complutense de Madrid

Mircea Regneală, Professeur des Universités, Faculté des Lettres, Université de Bucarest

 

 

COMITÉ D’ORGANISATION

 

Cristina Bogdan, Chargée de Cours, Faculté des Lettres, Université de Bucarest

 

Ionel Enache, Professeur des Universités, Faculté des Lettres, Université de Bucarest

Adina Berciu, Professeur des Universités, Faculté des Lettres, Université de Bucarest

Laura Mesina, Maître de Conférence, Faculté des Lettres, Université de Bucarest

Cristina Popescu, Maître de Conférence, Faculté des Lettres, Université de Bucarest Alexandra Crăciun, Maître de Conférence, Faculté des Lettres, Université de Bucarest

Silvia Barutcieff, Chargée de Cours, Faculté des Lettres, Université de Bucarest

Ana Maria Teodorescu, Chargée de Cours, Faculté des Lettres, Université de Bucarest

Gabriela Jurubiță, Assistante dr., Faculté des Lettres, Université de Bucarest

Simona Fortin, Assistante dr., Faculté des Lettres, Université de Bucarest

 

RÉSUMÉS

 

Pour les personnes intéressées, un résumé de 500 mots au maximum, accompagné de  5-7 mots clé et une brève note biobibliographique comprenant le nom, le prénom, le statut et lʼaffiliation institutionnelle (rédigé en format Word, Times New Roman, taille 12, interligne 1,5) sont à envoyer avant le 15 juin 2016 selon l’axe thématique abordée, comme il suit :

 

Axe 1: Cristina Bogdan (cristinabogdan2010@gmail.com) et Silvia Barutcieff (silviahmarin@yahoo.fr);

Section thématique CESI: Laura Mesina (lauradiana.mesina@gmail.com).

Axe 2: Alexandra Crăciun (sandra_craciun@yahoo.com) et Ana Maria Teodorescu (amteodorescucrp@gmail.com);

Axe 3: Cristina Popescu (cristinapopescu07@gmail.com) et Ionel Enache (ionel_enache@yahoo.com).

 

CALENDRIER

Date limite de réception des résumés: 15 juin 2016.

Confirmation des propositions retenues: 15 juillet 2016.

Les versions définitives des textes des communications sont attendues pour la date de 15 mars 2017 en vue de la publication en volume.

Les langues officielles de la conférence sont le roumain, lʼanglais et le français.

 

FRAIS DE PARTICIPATION:

50 RON (étudiants en master et en doctorat);

120 RON (participants roumains);

50 euros (participants étrangers).

Les frais couvrent les déjeuner et les pauses café pendant les deux jours du colloque.

 

Les résumés et les textes seront examinés par un comité de sélection (peer review) constitué des membres du comité scientifique du colloque.

Les actes du colloque seront publiés en 2017 aux Presses de l’Université de Bucarest.

 

 

Masa rotunda: România: strategii, utopii, distopii în construcția brandului de țară

Masa rotunda: 

România: strategii, utopii, distopii în construcția brandului de țară.

 

Sămbătă, 24 octombrie, 16.40-18.00

Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății de Litere

Moderator: Conf. univ. dr. Alexandra Crăciun

 

Puțini dintre noi știu că familiaritatea caldă, texturile din lemn și clarobscurul brun al lui Irish Pub, amintind de pădurile celților, sau amestecul de cafea cu whiskey cu guler de frișcă, cunoscut sub numele de irish coffee pe care îl savurăm înfrigurați între zboruri într-un aeroport –  au fost, la origine  (așa cum relata Philip Kotler în conferința sa din 2005 de la București), instrumente de marketing inventate de un minister însărcinat cu promovarea brandului de țară al Irlandei.

Cu trei ani în urmă, realizam un experiment, cerându-le studenților mei din Germania să descrie România ca și cum ar fi o persoană. Rezultatul: o femeie între 2 vârste, cu 3-4 copii, caldă, voioasă, binevoitore, dar fără venituri prea mari. Doar unul dintre ei și-a imaginat o Românie tânără, frumoasă, delicată,  abia venită în Bavaria la studii. Acesta din urmă, fusese la rândul lui cu o bursa la Cluj și se întorsese de acolo îndrăgostit până “peste urechi”, victimă, pe semne, a “brandingului de țară”.

Pornind de la aceste două repere, masa rotunda cu titlul  România strategii, utopii, distopii în constucția brandului de țară, moderată de Alexandra Crăciun, coordonator al Masteratului de Consultanță și Expertiză în Publicitate din cadrul Facultății de Litere, Universitatea din București, propune o călătorie, un excurs  pentru recuperarea reprezentărilor relevante ale României ca … “teritoriu” de brand.

Dorul de țară, Dracula, sarmalele, elitele, bucuria de a asculta un concert sub cerul înstelat în cadrul festivalului de la Sighișoara, țuica, parfumul Bucureștiului interbelic vor fi  luate pe rând în discuție ca posibili driveri  în construcția imaginii de țară.

Cât de bine ne reprezintă acum poziționarea Românei drept “Carpathian Garden”? Cum ar trebui să se numească și ce fel de experiențe ar trebui să  exportăm pentru a traduce “mioritic” și mutisenzorial, un fel de Irish Pub românesc? Cum ne mai propunem acum să “vindem”  imaginea României, listată cândva pe ebay? Sunt doar câteva întrebări menite să ne ducă … departe.

Pornim deci, în călătorie pe urmele lui Dracula, alături Dorin Derșidan, cel care împreună cu Bogdan Enoiu a întemeiat BV McCann Erickson România, aducând astfel cea mai mare țară din Europa de Sud-Est, pe harta globală a publicității.

Explorăm gastonomii implicite cu Răzvan Exarhu, jurnalist, editorialist, om de radio, trend setter în căutarea unei “Românii delicioase” de “după melci”.

Trecem vămi de timp într-o plimbare prin Bucureștiul interbelic alături de Sandra Ecobescu, creatoarea Fundației Calea Victoriei și de  Alexandra Arnăutu, fost secretar al Familiei Regale.

Explorăm România în “fel și chip” vorbind cu Ana Maria Teodorescu director al cursurilor de vară ale Universității din București și Gabriela Biriș lector de în cadrul Centrului de Studii Românești, despre felul în care arată țara noastră pentru studenții străini și despre punctul critic în care cineva poate spune,  precum Nichita Stănescu: “patria mea este limba română.”

 

 

Norme de redactare Volum Conferinta 2015

NORME DE REDACTARE

pentru volumul conferinței internaționale a Departamentului de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București

 

Călători și călătorii. A privi, a descoperi

23-24 octombrie 2015

 

Deadline pentru trimiterea textelor: 15 decembrie 2015

 

Pentru axa 1, textele vor fi trimise la următoarea adresă:

silviahmarin@yahoo.fr

 

Pentru axa 2, textele vor fi trimise la următoarele adrese:

anamete2002@yahoo.com; sandra_craciun@yahoo.com

 

Pentru axa 3, textele vor fi trimise la următoarele adrese: cristinapopescu07@gmail.com; cristinapopescu07@yahoo.fr

 

Textul se va redacta în conformitate cu normele de mai jos, iar organizatorii își rezervă dreptul de a refuza de la publicare textele care nu vor respecta întocmai aceste norme:

 

Număr de pagini: max. 15 (neincluzând bibliografia, anexele, imaginile).

 

Times New Roman, corp 12, spaţiat la 1 rând.

Iniţializare pagină A4: margini: sus 2 cm, jos 2 cm, stânga 2 cm, dreapta 2 cm.

 

Note de subsol, corp 10, spațiat la 1 rând. Se aliniază, ca și textul propriu-zis, la stânga și la dreapta (Justify). Fiecare notă de subsol se termină printr-un punct.

 

Bibliografie, corp 10, spațiat la 1 rând.

 

Titlul articolului: centrat, majuscule, corp 14, bold.

 

Numele autorului (precedat de funcția academică sau universitară deținută): aliniere la dreapta, funcția și prenumele scrise normal, iar numele de familie cu majuscule, corp 12, fără bold, la două rânduri după titlu, iar un rând mai jos, afilierea instituțională.

 

Exemplu:

Conferențiar universitar dr. Mihai GEORGESCU

Facultatea de Litere, Universitatea din București

 

Subtitlurile numerotate cu o cifră arabă: centrat, majuscule, corp 12, bold

 

În corpul textului, se folosesc forme de evidențiere după cum urmează:

 

– caractere cursive (italic) în scrierea termenilor în limbi străine și a titlurilor cărților, revistelor, operelor în general, dar nu și a titlurilor de articole sau de studii cuprinse    într-un volum colectiv, pentru că acestea se scriu cu litere drepte și între ghilimele;

– expresiile uzuale din alte limbi se scriu cu italic.

 

CITAREA

 

Conform standardelor Academiei Române, citatele se marchează în limba română prin ghilimele rotunde de tipul „ ”.

Pentru citatele în citate se folosesc ghilimele unghiulare, zise franțuzești « ».

În cadrul unui citat, omisiunile se marchează prin semnul […].

În cazul în care citatul dintre ghilimele este o frază care se termină cu punct, se va evita, din rațiuni estetice, varianta punct + ghilimele închise + punct, renunțându-se la punctul de dinainte de ghilimele. Pentru articolele apărute în volume colective care au coordonator, se introduce în bibliografie, separat, volumul respectiv.

Dacă se citează mai multe lucrări ale unui autor apărute în acelaşi an, după an se vor adăuga a, b, c etc., pentru fiecare lucrare.

 

NOTELE DE SUBSOL

 

Referința bibliografică cuprinsă în nota de subsol conține, în ordine, următoarele informații: prenumele și numele autorului, titlul lucrării (scris cu italic, fără ghilimele), volumul (dacă este cazul), localitatea, editura, colecția (dacă este cazul), anul, pagina (sau paginile) de la care se citează.

 

Când trimiterea se face la un studiu/articol apărut într-un volum colectiv, se precizează: prenumele și numele autorului, titlul complet al studiului (scris în ghilimele, cu litere drepte), prepoziția în, urmată de prenumele și numele coordonatorului/coordonatorilor volumului, titlul lucrării în care se regăsește studiul citat (scris cu italice), localitatea, editura, anul, pagina (sau paginile) de la care se citează.

 

Dacă trimiterea se face la un studiu/articol apărut într-o publicație periodică, se ține cont de ordinea următoare: prenumele și numele autorului, titlul complet al articolului/studiului (scris între ghilimele), prepoziția în, titlul publicației (scris cu italic), volumul, anul de apariție al seriei (scris cu cifre romane), numărul, titlul temei (pentru numerele tematice), coordonatorul, locul, editura, (dacă este cazul) luna, anul calendaristic, pagina (sau paginile) de la care se citează.

 

Dacă lucrarea citată este o traducere, numele traducătorului figurează imediat după titlul lucrării.

În unele cazuri, se poate întâmpla ca locul, editura sau anul lucrării citate să nu fie menționate. Atunci, se vor introduce, după caz, prescurtările f.l. („fără loc”), f.e. („fără editură”) și respectiv, f.a. („fără an”).

La unele lucrări, în locul numelui autorului poate să apară pe copertă instituția care editează cartea. Se va cita ca atare.

Dacă pe coperta unei cărți nu apare numele autorului, ci doar titlul ei, atunci se vor folosi trei asteriscuri, urmate de virgulă și apoi de titlul cărții.

Dacă se citează un site internet, atunci se va preciza, între paranteze, și data accesării lui.

 

PRESCURTĂRI FOLOSITE ÎN NOTELE DE SUBSOL

 

Atunci când în seria notelor de subsol se face de mai multe ori trimitere la aceeași lucrare sau la același autor, se folosesc următoare abrevieri:

op. cit. – se folosește întotdeauna scris cu litere mici, prescurtat și subliniat cu italice atunci când o anume operă a unui autor este citată de mai multe ori pe parcursul lucrării, dar nu succesiv, ci la distanță. Când opera se citează prima oară, trimiterea se face în întregime, urmând ca la trimiterile următoare să se folosească op. cit. SAU art. cit., când e vorba despre un articol citat.

Ibidem – se folosește atunci când avem de-a face cu citarea succesivă a aceluiași autor și a aceleiași lucrări. Dacă, în plus, trimiterea se face și la aceeași pagină, atunci nota de subsol va conține doar indicația Ibidem. Dacă numărul paginii diferă, atunci acesta va fi precizat astfel: Ibidem, p. ….

Idem – se folosește pentru a evita repetarea numelui autorului atunci când avem de-a face cu citarea succesivă a aceluiași autor, dar operele din care se citează sunt diferite.

apud – se folosește atunci când în text se face trimitere la o sursă din care nu se citează direct, dar care apare citată în lucrarea din care este preluată. Astfel, în nota de subsol se va cita sursa primară și se menționează apud.

cf. – se folosește atunci când se indică o comparație între puncte de vedere diferite sau asemănătoare.

p. – pagina; pp. – paginile.

 

Atunci când un autor este citat cu mai multe lucrări intercalate cu alte note, se trece numele autorului, titlul operei (eventual în formă scurtă), ed. cit. și pagina de la care se citează.

În afara prescurtărilor acceptate în limbajul științific, precum cele menționate mai sus, nu se folosesc alte prescurtări în textul lucrării.

 

BIBLIOGRAFIA

 

Bibliografia cuprinde lista tuturor surselor de informație folosite la redactarea lucrării și se plasează la sfârșitul lucrării, după annexe (în cazul în care există anexe, de tipul fotografii, tabele etc).

Pentru asigurarea unei mai bune vizibilități a materialelor utilizate, rândul care urmează după rândul care indică numele și prenumele autorului se va retrage spre dreapta cu 1 cm.

Toate titlurile din notele se subsol trebuie să se regăsească în bibliografie.

Bibliografia se organizează în ordine alfabetică, după numele autorilor. Dacă în bibliografie apar mai multe lucrări scrise de același autor, acestea se trec în ordine cronologică, începând cu cea mai veche. Dacă același autor a publicat două sau mai multe lucrări în același an și ordinea cronologică nu poate fi identificată, acestea se ordonează alfabetic după titlu.

 

Informațiile cuprinse în referințele bibliografice se ordonează astfel:

 

– în cazul cărților: nume, prenume, titlul integral al lucrării (scris cu italice), volumul, localitatea, editura, anul;

– dacă avem de-a face cu un volum colectiv, după numele și prenumele coordonatorului se trece între paranteze rotunde (coord.);

– dacă e vorba despre o traducere sau despre o lucrare cu studiu introductiv, prefață, postfață etc., după titlul lucrării se menționează numele traducătorului sau al autorului studiului introductiv, prefeței etc., în ordinea în care apar în lucrarea respectivă;

– dacă în bibliografie există mai multe lucrări al căror nume nu apare pe coperta cărții, ele se trec la sfârșitul listei, folosindu-se trei asteriscuri în locul numelui autorului, și se ordonează alfabetic după titlu; în acest caz, se aplică criteriul ordonării alfabetice și pentru ordonarea titlurilor cărților respective;

– dacă se citează o lucrare cu mai mulți autori/coordonatori, numele acestora se scriu în ordinea de pe copertă și se despart prin punct și virgulă;

– pentru studiile publicate în limbi străine și netraduse, trimiterile bibliografice se menționează în conformitate cu foaia de titlu;

– paginile web se clasează în ordine alfabetică și vor avea menționată, între paranteze rotunde () data accesării lor;

– în cazul studiilor publicate în volume colective: numele autorului, prenumele, titlul articolului (scris cu litere drepte și între ghilimele), în numele coordonatorilor de volum, titlul publicației (scris cu italice), locul, editura, anul, paginile între care se află studiul.

– în cazul studiilor publicate în periodice: numele autorului, prenumele, titlul complet al articolului/studiului (scris între ghilimele), în titlul publicației (scris cu italic), volumul, anul de apariție al seriei (scris cu cifre romane), numărul, titlul temei (pentru numerele tematice), coordonatorul, locul, editura, (dacă este cazul) luna, anul calendaristic, paginile între care se află articolul.

 

Comunicat post-eveniment, Colocviul internațional al Departamentului de Științe ale Comunicării

S-a încheiat ediția 2015 a Colocviului internațional în Științele Comunicării și Studii Culturale, organizat de către Departamentul de Științe ale Comunicării din cadrul Facultății de Litere a Universității din București

 
În zilele de 23 și 24 octombrie 2015, Departamentul de Științe ale Comunicării din cadrul Facultății de Litere a Universității din București a desfășurat lucrările Colocviului internațional în Științele Comunicării și Studii Culturale, cu tema „Călători și călătorii. A privi, a descoperi / Travellers and Travels. Seeing old places, looking for new ones / Voyageurs et voyages. Ouvrir l’espace, découvrir les lieux”.

Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 200 de cercetători și practicieni din domeniul științelor comunicării, al informării și documentării și al altor discipline umaniste (studii culturale, istorie, filologie, istoria și teoria artelor, antropologie etc.), printre care un număr semnificativ de personalități ale lumii academice din Franța, Elveția, Italia, Ungaria, Austria, Belgia, Spania, Portugalia și Turcia. Au participat la diversele secțiuni tematice ale colocviului cercetători și profesori de la universitățile din București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Alba Iulia, Craiova, Pitești, Târgoviște și Galați.

Ceremonia de deschidere a colocviului a avut loc vineri, 23 octombrie 2015, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și a fost urmată de 6 conferințe plenare susținute de figuri prestigioase ale vieții academice românești și europene, precum și de o călătorie muzicală oferită de Fundația Accumm.

În cadrul ceremoniei de deschidere a fost lansat volumul Pentru o istorie culturală a cărții și a practicilor de lectură (coord.: Cristina Bogdan și Alexandru Ofrim; coord. al secțiunii Cartea-Obiect, cartea ca obiect. Arte vizuale, filosofie și literatură: Laura Mesina; Editura Universității din București, 2015). Volumul cuprinde o selecție din lucrările axei 1 și ale panelului propus de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, de la ediția din 2014 a colocviului departamental.

Colocviul internațional al Departamentului de Științe ale Comunicării din Facultatea de Litere a fost configurat în jurul a trei axe principale – Dimensiuni culturale ale călătoriei; Branding, advertising, marketing și relații publiceItinerarii prin lumea informației –, la care s-a adăugat o secțiune de arte vizuale și artele spectacolului, organizată de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii al Universității din București.

Evenimentul a fost completat printr-o suită de mese rotunde (Imaginea de țară, moderatori: Raluca Moise și Alina Dolea; Călătoria și politicul. Metafore ale călătoriei în discursul parlamentar românesc, moderator: Liliana Ionescu Ruxăndoiu; România: strategii, utopii, distopii în construcția brandului de ţară, moderator: Alexandra Crăciun) și ateliere tematice (Călătorie în Lumea Mea – un proiect socio-educativ dedicat tinerilor nevăzători. Să învăţăm să simţim şi să ne bucurăm mai mult de lumea noastră!, susținut de Miruna Cardoș; Troițe de pe Valea Slănicului. Atelier de topografii ale sacrului, susținut de Lila Passima).

Așezat sub înaltul patronaj al Ambasadei Confederației Elvețiene în România și al Ambasadei României în Confederația Elvețiană, Colocviul Departamentului de Științe ale Comunicării din Facultatea de Litere a Universității din București a avut drept parteneri de marcă Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Universitatea din București (reprezentată prin Facultatea de Litere, Centrul de Excelență în Studiul imaginii, Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale și interreligioase și Centrul studențesc de Cercetare și Comunicare al Facultății de Litere). Evenimentul științific a beneficiat de sprijinul unor sponsori de elită (Grup Renault România, Boromir SRL, Fundația Accumm, Dana Soros Florist) şi de promovare prin intermediul unor cunoscuţi parteneri media (revistele „Observator cultural” și „Cultura”, precum și site-ul bookaholic.ro).

Masa Rotundă “Imaginea de ţară”

Masa Rotundă Imaginea de ţară

 Vineri, 23 octombrie 2015, 17.20-19.30

Sala de Lectură a Facultății de Litere (str. Edgar Quinet, 5-7, Facultatea de Litere, etaj 1)

 

Concept      

Promovarea de ţară este una dintre temele recurente pe agenda publică în România postcomunistă, ea generând ample dezbateri şi devenind treptat o problemă publică, de interes pentru întreaga societate. Dezbaterile au vizat de cele mai multe ori campaniile de comunicare sau conceptele guvernamentale de promovare a României, mai ales în contextul aderării României la UE şi al migraţiei masive ce a urmat şi a declanşat noi discursuri pe tema imaginii României şi a românilor în străinătate. În ultimii ani, însă, asistăm la o emergenţă a unor campanii si concepte foarte diverse de promovare directă sau indirectă a României iniţiate de tot mai mulţi actori non-guvernamentali. Campania Why don’t you come over (Gândul & GMP), campaniile Rom (McCann Erickson), campania de comunicare a Festivalului Enescu (OMA Vision), sau proiecte precum Travelers of Bucharest, #enjoyBucharest sau Digital Travel Conference sunt doar câteva dintre iniţiativele ce generează discursuri alternative despre promovarea României şi care au din ce în ce mai multă vizibilitate în spaţiul public.

 

Ne propunem, aşadar, să discutam în cadrul mesei rotunde despre aceste noi tendinţe în practicile de promovare de ţară, cu atât mai mult cu cât şi în literatura internaţională de specialitate există dezbateri curente despre diversificarea şi nevoia de integrare a practicilor de promovare de ţară (nation branding, public diplomacy, public relations for nations) şi despre schimbările de paradigmă, prin apariţia unei multitudini de actori într-o zonă considerată până de curând ca fiind mai degrabă rezervată guvernelor.

 

Agenda Masa Rotundă Imaginea de ţară

Desfășurător

17.20-17.30: Introducere Dr. Alina Dolea (Visiting Scholar, Universitatea din Fribourg, Elveția/ Lector Asociat, Universitatea din București) & Dr. Raluca Moise (Lector, Universitatea din București)

 

Partea 1. Promovarea imaginii României: de la instrumente inovatoare la campanii integrate

17.30-17.40: Ioana Mănoiu (GMP PR): Why Don’t You Come Over?

17.40-17.50: Diana Ceauşu (McCan Erickson), Cultural provocation: how to rally a nation around your vision

17.50-18.00: Oana Marinescu (OMA Vision), Festivalul Enescu, cel mai important brand cultural al României

18.00-18.10: Alex Filip & Toma Nicolau (Eventur): Romania, efficiently promoted through online marketing tools!

18.10-18.20: Charlie Ottley (Wild Carpathia): Presenting Wild Carpathia

18.20-18.40: Q&A

 

Partea a 2-a. Tendinţe în promovarea de ţară

18.50-19.00: Codrin Scutaru şi George Carpov (McGuireWoods Consulting): A Nation’s Reputation and influencing factors

19.00-19.10: Alina Sîmpetru (Wild Carpathia): The sustainability of country branding projects

19.10-19.30: Q&A

 

Participanti Masa Rotundă Imaginea de ţară

 

Josh Green corporate headshot Tuesday, April 14, 2015 at McGuireWoods LLC in downtown Charlotte, NCGeorge Carpov (Strategic Communications Coordinator Emerging European Markets, McGuireWoods Romania)

George joined McGuireWoods Romania in March 2015 as coordinator of Strategic Communications Department. In this capacity, he assists clients with all corporate communications related matters, also providing support for stakeholder engagement strategies. He has over 10 years of experience with major international and local Public Relations consultancies and has also worked with key multinational companies in Romania. George is also a promoter of CSR field, working with various organizations willing to develop their corporate citizenship approach.

 

Ceausu DianaDiana Ceauşu (Head of Strategy, McCann Erickson Romania)

Diana Ceauşu leads the department of strategy and research within McCann Bucharest, the most awarded advertising agency from New Europe. In her more than 10 years of experience, Diana proved that branding and communication strategies that have a broader cultural vision and the courage of spin conventions are the most efficient tools a brand can use, contributing to significant business growth and awareness. During last 5 years, the local client portfolio has included a relevant number of international and global brands, reason for which Diana has to make non-stop travels between countries, cultures and different markets, each of them with equivalent challenges. Diana has gained the richest record of efficiency from Romanian market, her awards including the first Cannes Effectiveness obtained by Romania for the Vodafone campaign “Ghita Ciobanul”, 4 Grand Effies (the highest distinction granted within Effie Festival), Warc Award for Innovation. In 2013, Business Magazin has included her among the first “Most Powerful Women in Romania”. McCann Bucharest has long-term partnerships with the most important companies in the market: Vodafone, The Coca-Cola Company, MasterCard Europe, KFC, Mega Image, Strauss, Heineken, Kandia Dulce, Dedeman, KFC, Nestlé, L’Oréal.

 

Filip AlexAlex Filip (General Manager, Eventur)

Alex Filip has founded Eventur Bucharest in 2012, an agency specialized in events and marketing online consultancy in touristic field, with a relevant portfolio of events and important partners. At the beginning of 2015, he initiated the project Travelers of Bucharest that he currently coordinates with Dragoş Asaftei.

 

 

Manoiu-IoanasIoana Mănoiu (Managing Partner, GMP PR)

After a brief period of time as a journalist and five years as a PR professional in a multinational advertising agency, Ioana founded GMP PR in 2005. Under the influence of the creatives she has been working with until that time, Ioana came up with a fresh vision in communication and consequently GMP PR wouldn’t miss the awards stages of both local and international PR festivals. The agency has been rewarded in competitions like Sabre Awards, European Excellence Awards or Romanian PR Awards. “Best use of PR Evaluation”, “PR Innovator of the Year”, “Newcomer European Agency of the Year” or “Romanian PR Agency of the year” are some of the distinctions the agency received in time. With a team of 30, GMP PR is currently offering PR consultancy for clients like: Petrom, GlaxoSmithKline, Henkel, Ursus Breweries, Casa de Insolvență Transilvania, Groupama, Scandia, FrieslandCampina. Ioana Manoiu was twice selected as the PR professional with the biggest notoriety in local PR industry according to the Unlock Market Research study coordinated by BIZ Magazine. Ioana is a graduate of the MBA Executive Program at Berlin School of Creative Leadership and has a Professional Certificate in Management at Open University Business School (Codecs). In 2011, Ioana represented Romania as a member of the jury at the Cannes Lions, world’s most important creativity festival.

 

Marinescu-OanasOana Marinescu (Founder & Managing Director, OMA Vision)

An expert in strategic communication for the political, diplomatic and high-level institutional environment, Oana Marinescu creates and implements communication, PR & public affairs strategies with vision and credibility. Due to a heightened sense of situational and contextual awareness, Oana has set off in the last decade a refreshing long-awaited change to the Romanian landscape of public debate, policy making, public perception and cross-cultural understanding. For her the question is never who’s going to let me, but who’s going to stop me now. As the founder and managing director of OMA Vision since 2010, a strategic communication and public affairs consulting company, Oana lives by the belief that good communication is based on values – on sharing and standing by your own values, while understanding and respecting those of the people with whom you are communicating. And that a little empathy can go a long way.

 

Nicolau TomaToma Nicolau (Social Media Playmaker, Eventur) 

Toma Nicolau is an ex-performance sportsman, currently blogger and social media consultant in sports marketing. His portfolio includes an impressive number of online campaigns, in collaboration with the most important brands that activate in Romania. Starting 2013, he is main partner Eventur, agency that organizes events as Bloggers Lan Party, #enjoyBucharest, #tenDubai or #priNeamt.

 

 

Ottley CharlieCharlie Ottley (writer and presenter, the Travel Channel) 

As well as being a writer and presenter for the Travel Channel and a poet praised by Prince Charles, Charlie Ottley runs www.forge.tv which specializes in broadcast and corporate film production for  clients ranging from local and regional government to the army, Islay distilleries, environmental firms and marine based companies, both in the UK and overseas. The Wild Carpathia TV series was born when he fell in love with Romania, in 2011, and has grown into the most viewed TV program featuring Romania. The latest episode is to be launched in 2016. 

 

 

Scutaru_CodrinCodrin Scutaru (Senior Manager Emerging European Markets, McGuireWoods Consulting)

Codrin Scutaru joined McGuireWoods Consulting Romania in July 2015 as a senior manager. Codrin, who most recently served as Romania’s State Secretary and Deputy Minister of Labor, is an experienced public affairs professional who possesses a deep understanding of public policy, social policies, domestic politics and European affairs, as well as excellent communication skills. He assists clients with political analysis and business risk assessment matters, and is responsible for business development efforts in strategic sectors. Prior to his tenure as State Secretary and Acting Deputy Minister of Labor with the Government of Romania, he served in a number of other government positions including Social Policy Advisor at Prime Minister’s Office, Policy Advisor for European Integration to the Minister of Labor and Policy Advisor to the Minister and State Secretary of Education. Since 2010, he has acted as a political advisor to the President of the Conservative Party. Codrin has also worked closely with the European Commission, the International Monetary Fund and the World Bank, being Romania’s official representative at various formal meetings. In between his governmental assignments, he served as the managing partner of his own public affairs company where he provided public affairs and public relations advisory services to several European clients, including large financial and information technology companies. As a political consultant, Codrin advised top Romanian politicians and provided specialized services in local, parliamentary and presidential elections. He also spent three years as a senior scientific researcher at the Romanian Academy’s Quality of Life Research Institute and has served as a university lecturer since 2012. Codrin is one of Romania’s preeminent sociologists and political consultants and is often invited to appear on mainstream television to discuss political and social matters. He is also a frequent contributor to newspapers and trade journals penning articles on scientific, sociological and political matters, and possesses an active social media presence.

 

Simpetru AlinaAlina Sîmpetru (Branding & CSR Consultant)

Alina is a leading brand and communication strategy expert with 18 years experience, having contributed to the birth, re-birth and success of Romanian legends such as Connex , Rompetrol and Petrom as well as to successful implementation of global strategies with brands such as Pepsi, Coca-Cola, ING, RBS Bank, Mars, P&G, JTI, BMW, Beko, Henkel, Beiersdorf, etc.

Her experience as Head of Strategy and Managing Director of advertising agencies D’Arcy, Merlin and TBWA\Merlin is doubled by working as consulting strategy and PR expert on EU-funded educational, labour and tourism projects, including the current campaign for the Romanian Tourism Brand. In recent years, alongside a new entreprenorial venture with Romanian design, Alina has been active in phylantropy and CSR prohects in partnership with OMV/Petrom, Wild Carpathia, The European Nature Trust and The CSR Agency.