Admitere 2017

Rezultate admitere MCRP

Planificarea interviurilor pentru admitere – MCRP septembrie 2017

Barem Comunicare septembrie 2017

Barem RP septembrie 2017

Subiecte pentru examenul de licenta, septembrie 2017

 

 

Admitere Iulie 2017

Mai multe informații și răspunsuri la întrebările legate de admitere găsiți pe Grupul oficial de Facebook al Admiterii 2017.

 

Planificare admitere la Masterul Modele de Comunicare și Relații Publice

Planificarea interviului pentru examenul de admitere la masterul

Modele de Comunicare și Relații Publice

sesiunea septembrie 2015

14 septembrie 2015

 

Sala 117

Ora 11:00 – 13:00

 1. Bechețeanu C. Mădălina Anca
 2. Bontea M. L. Laura Gabriela
 3. Cîmpianu C. Georgiana Cristiana
 4. Gîgiu M. Mihaela Alexandra
 5. Liă C. Simona Elena
 6. Petroniu M. Alexandra
 7. Furtună I. Mihaela Florentina

 

Pentru conformitate,

Secretar comisie,

Lect. Univ. Dr. Ana-Maria Teodorescu

 

 

Confirmarea locurilor pentru înscrierea la una dintre secțiile Facultății de Litere

În atenţia candidaţilor la concursul de admitere
Facultatea de Litere
Sesiunea iulie 2015


1. Listele afişate îi conţin pe toţi candidaţii înscrişi, în ordinea descrescătoare a
mediilor de concurs.

Media de admitere la concursul de dosare s-a calculat după următoarea formulă:

M.A. = [nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de Limba şi literatura română x 2 + media aritmetică a celorlalte note obţinute la probele scrise în cadrul examenului de bacalaureat] : 3.

Media candidaţilor la programul de studii Comunicare şi relaţii publice este aceea obţinută la examenul scris.

Aceste liste nu reprezintă rezultatele examenului de admitere, ci sunt alcătuite pentru a oferi tuturor candidaţilor o grilă comparativă de orientare în vederea depunerii opţiunilor. În acest moment, nu există nici candidaţi admişi şi nici candidaţi respinşi.

2. În perioada 25 – 29 iulie, cei care doresc să devină studenţi la Litere vor depune opţiunile pentru locurile bugetate (prin completarea la facultate a unui formular şi prin depunerea diplomei de bacalaureat în original) și/sau pentru locurile cu taxă (prin completarea la facultate a unui formular şi prin depunerea unui avans de 775 de lei din taxa aferentă primului an de studiu – avansul se va depune la Casieria Universităţii din Bucureşti care va funcționa după următorul program: luni – joi: 10:00-14:00; vineri, sâmbătă și duminică: 09:00-12:00).

În data de 30 iulie, candidaţii care au depus aceste opţiuni vor fi (din nou!) listaţi în ordinea descrescătoare a mediei.
Listele nou obţinute vor reprezenta rezultatele finale (de exemplu, pentru programul de studii Ştiinte ale informării şi documentării, vor fi consideraţi admişi pe
locuri bugetate, în ordinea descrescătoare a mediilor, primii 50 de candidaţi care au depus opţiuni de acest tip, în perioada 25 – 29 iulie, indiferent de poziţia din lista
iniţială iar pentru locurile cu taxă, vor fi consideraţi admişi primii 10 candidaţi care au depus opţiuni pentru locurile cu taxă ).

IMPORTANT!

– Candidaţii care nu depun niciun fel de opţiune vor fi considerați retrași din concurs, indiferent de poziţia/poziţiile obţinută/e în listele iniţiale.
– Se pot depune opţiuni multiple pentru a exista mai multe şanse de admitere.
– Avansul depus pentru confirmarea unui loc cu taxă se restituie atât în cazul în care candidatul este admis la buget, cât şi în cazul în care nu i se
poate atribui locul cu taxă solicitat (se va reţine un procent de 10 % reprezentând comisionul perceput de bancă).

Programare sustineri Proiect

Facultatea de Litere, Universitatea din București

Departamentul de Științe ale Comunicării

Programul de masterat Modele de Comunicare și Relații Publice

 

PROGRAMARE SUSȚINERI PROIECT

17.07.2015, sala 118

10:00-11:00

Bulf Diana-Gabriela

Chimbeschi Andreea

Chiriță Cristina

Dan Maria

Dîrlă Mădălina-Sorina

11:00-12:00

Fieroiu Alexandru

Groza Oana

Ilie Alexandra

Istrate Andreea

Jitcă Elena

12:00-13:00

Labeș Adriana

Lodină Mădălina-Elena

Lunganu Adelina-Mihaela

Popici Andreea

Radu Beatrice

13:00-14:00

Rășanu Roxana-Alexandrina

Robu Danusia

Sandu Ioana

Stănescu Andra-Cătălina

Suceveanu Ioana-Simina

14:00-15:00

Tortolea Nicoleta

Trașcă Ana-Maria

Verdeață Iulia Ana-Maria

Vulpe Costinela-Bianca

 

Model de subiect – Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice, Admitere, sesiunea iulie 2015

­­­Model de subiect

Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice

Admitere, sesiunea iulie 2015

 

Citiţi textele:

 

(A) Deunăzi, mă aflam în anticamera unui cabinet medical. La un moment dat, pe scaunele de alături, s-au aşezat o doamnă şi fiul ei, un băiat de vreo 7-8 ani. De îndată ce mama i-a scos paltonul, tânărul a extras din buzunar un smartphone şi s-a cufundat, solitar, în utilizarea lui. Nu ştiu exact cum anume se folosea de sofisticatul instrument. Comunica ceva pe „Facebook”? Se angaja în energice jocuri electronice? Fapt e că, din clipa în care a intrat „în dialog” cu telefonul, copilul a apucat pe o orbită cu totul străină de lumea din jur. Privea halucinat, lovit, brusc, de un autism irepresibil, ecranul din mâna lui stângă şi zburda, agil, cu degetele mâinii drepte, pe suprafaţa lui luminoasă. Era „branşat”, dar singur. Nu vorbea cu nimeni (nici cu maică-sa), nu punea întrebări, nu privea în jur, nu vedea oameni şi obiecte, nu percepea nimic din ce se petrecea în preajma lui.

Am văzut din ce în ce mai multe scene asemănătoare în varii locuri publice. Iar protagoniştii nu erau neapărat copii. Am văzut cupluri, aşezate la o masă de cafenea sau pe o bancă în parc, cu telefoanele în mână, trimiţându-şi, harnic, SMS-uri. Sau jucându-se fiecare pe aparatul lui, în ignorarea totală a celuilalt. Se spune că trăim într-o „eră a comunicării”. Şi e adevărat că mesaje şi informaţii ale tuturor şi de peste tot se prăvălesc torenţial asupra noastră. Viteza şi cantitatea comunicării au crescut enorm, dar, paradoxal, asta s-a întâmplat pe socoteala dialogului real, a cuvântului rostit, a schimbului de priviri. Nu mai vorbim „faţă către faţă”, „ochi în ochi”. Au dispărut gestul, mimica, tăcerile semnificative. Limbajul – în mod normal unealtă şi substanţă a comunicării – tinde spre o inexpresivă standardizare. Se spune „txt” în loc de „text”, „k” în loc de „ca”, „vb”, în loc de „vorbim”. Se „diluieşte”, se „şeruieşte”, „se dau like-uri”. (A. Pleşu, Comunicare fără comunicare, fragment, în Adevărul, 16.02.2015)

 

(B) 18.02.2015 | Piedone a scris:

Băiatul comunica, dar selectiv. Este la vârsta la care este sătul de schimbat priviri cu mama sa, iar anticamera cabinetului medical nu este un mediu propice pentru comunicare. Tehnologia ne permite acum să comunicăm cu cine dorim, cu cine împărtăşeşte pasiuni comune, nu doar cu cine se află întâmplător sau nu în preajmă. Cu siguranţă, el se va întâlni în persoană cu mulţi dintre cei cu care comunică virtual. Cu siguranţă că la vârsta lui are şanse de a evolua pozitiv / negativ mult mai mari decât am avut noi pe vremuri.

 

 

 1. Alegeţi continuarea cea mai potrivită (a, b sau c) pentru afirmaţiile 1-2 de mai jos:
 2. În fragmentul A, autorul povesteşte o scenă din anticamera unui cabinet medical, exprimându-şi implicit:

(a) iritarea faţă de lipsa de politeţe a băiatului;

(b) îngrijorarea faţă de starea de izolare a băiatului;

(c) admiraţia faţă de abilitatea băiatului de a mânui noua tehnologie.

 1. În al doilea paragraf din fragmentul A, este deplânsă în primul rând:

(a) pierderea complexităţii şi a subtilităţii din comunicarea directă;

(b) folosirea unor abrevieri incorecte;

(c) folosirea prea multor cuvinte împrumutate din engleză.

(1 punct)

           

 1. Găsiţi câte un sinonim potrivit cu sensul din text şi prin care s-ar putea substitui cuvintele:

a se cufunda ……………….

solitar ………………….

sofisticat ………………..

halucinat ……………….

protagonist …………………

(1 punct)

 

III. Identificaţi în text cele două apariţii ale termenului dialog şi explicaţi pe scurt înţelesul lor în fiecare context.                                                                                                    (1 punct)

 

 1. Explicaţi pe scurt sensul titlului articolului din care este extras textul (A). (1 punct)

 

 1. Recitiţi ultima frază a textului (B). Cuprinde aceasta o exprimare ambiguă sau nerecomandabilă? Explicaţi. (1 punct)

 

 1. Pornind de la poziţiile exprimate în textele A şi B, exprimaţi-vă argumentat, în 450-500 de cuvinte, opinia faţă de formele de comunicare modernă prin intermediul noilor tehnologii. Daţi un titlu eseului vostru argumentativ. (4 puncte)

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu.

 

 


BAREM

 1. Pentru fiecare răspuns (care reprezintă continuarea cea mai potrivită, adică reflectând orientarea argumentării din întregul text) se acordă câte 0,50 de puncte. (0,50 x 2 = 1 punct)

Răspunsuri: 1b, 2a.

 

 1. Se acordă câte 0,20 puncte pentru câte un sinonim corect pentru fiecare dintre cuvintele listei. Nu se iau în considerare mai multe sinonime pentru un cuvânt. Nu se scad puncte pentru adăugarea unor cuvinte care sunt sinonime imperfecte sau nu sunt sinonime. (0,20 x 5 = 1 punct)

 

a se cufunda – a se scufunda (sau a se afunda, a se adânci)

solitar – însingurat (sau izolat, retras, singur, singuratic)

sofisticat – complicat

halucinat – fascinat

protagonist – erou (sau personaj)

 

III. Se acordă 1 punct pentru răspunsurile care indică diferenţa dintre cele două apariţii ale cuvântului, ţinând cont de context: în primul caz (a intrat „în dialog” cu telefonul) este vorba de o folosire ironică, marcată de ghilimele, dialog fiind folosit cu sens figurat, prin analogie cu sensul propriu („comunicare orală între persoane”). În al doilea context, adjectivul real şi explicaţiile care urmează indică folosirea termenului dialog într-un sens primar şi restrâns, ca formă orală de comunicare între persoane, faţă în faţă, cu implicarea contactului vizual („pe socoteala dialogului real, a cuvântului rostit, a schimbului de priviri).

     Punctajul (între 0 şi 1 punct) se acordă în funcţie de calitatea şi complexitatea explicaţiei (formulări clare, corect redactate, argumentate).

 

 1. Răspunsul trebuie să explice sensurile diferite în care este folosit termenul repetat în titlul Comunicare fără comunicare; titlul este doar aparent paradoxal sau contradictoriu, pentru că la prima apariţie în titlu cuvântul comunicare este folosit într-un sens larg (care include toate formele noi de trimitere şi primire de informaţii în mediul electronic), iar la a doua apariţie are un sens mai restrâns, evaluativ, de „adevărată comunicare”, care implică o legătură umană mai profundă. Pasajul care explicitează cel mai bine titlul este

„Se spune că trăim într-o «eră a comunicării». Şi e adevărat că mesaje şi informaţii ale tuturor şi de peste tot se prăvălesc torenţial asupra noastră. Viteza şi cantitatea comunicării au crescut enorm, dar, paradoxal, asta s-a întâmplat pe socoteala dialogului real, a cuvântului rostit, a schimbului de priviri.

Şi în acest caz, punctajul (între 0 şi 1 punct) se acordă în funcţie de calitatea şi complexitatea explicaţiei (formulări clare, corect redactate, argumentate).

 

 1. În enunţul „Cu siguranţă că la vârsta lui are şanse de a evolua pozitiv / negativ mult mai mari decât am avut noi pe vremuri”, termenul şansă, care are un sens pozitiv (în DEX: „împrejurare favorabilă, posibilitate de reușită, de succes; noroc”) este folosit într-un context nepotrivit („a evolua negativ”).

Pentru identificarea improprietăţii semantice se acordă 0,50 puncte; pentru explicarea sa corectă, alte 0,50 puncte. (0,50 + 0,50 = 1 punct)

 

 1. Eseul argumentativ se va puncta ţinând cont de următoarele:

– calitatea argumentelor (convingătoare, bine alese) (1 punct)

– legătura cu textele A şi B, corecta înţelegere a argumentelor din acestea (0,50 puncte)

– organizarea lor (clară, gradată, cu punerea în evidenţă a concluziei) (0,50 puncte)

– originalitate (idei personale; marcarea clară a punctului de vedere propriu) (0,50 puncte)

– redactare clară, coerentă, fără greşeli de ortografie, gramatică etc.; nedepăşirea numărului de cuvinte alocat (1 punct)

– alegerea unui titlu care să corespundă perfect ideilor şi structurii textului. (0,50 puncte)

(1 + 0,50 + 0,50 + 0,50 +1 + 0,50 = 4 puncte)

Masterat Consultanță și expertiză în publicitate – Iulie, Septembrie 2015 – Structura proiectului

Înscrierile pentru masteratul de Consultanță și Expertiză în Publicitate au loc în perioada 9-16 iulie, luni-vineri, orele 9-14, la secretariatul Facultății de Litere (strada Edgar Quinet, nr. 5-7, parter, sector 1, București). Candidații depun la înscriere (pe lângă actele necesare) și proiectul în varianta printată.
Proba orală (susținerea proiectului): 21 iulie, ora 10
Masteratul beneficiază de un număr de 30 de locuri la buget și 20 la taxă.
Pentru detalii suplimentare, accesați www.litere.ro.

 

 

Universitatea din București, Facultatea de Litere

Departamentul de Științe ale Comunicării

Masterat CONSULTANȚĂ ȘI EXPERTIZĂ ÎN PUBLICITATE
Examen de admitere la masterat, Sesiunile iulie, septembrie 2015

Structura proiectului

 • Prezentarea contextului cercetării:
 • date despre organizația/compania/evenimentul/situația care constituie obiectul cercetării;
 • justificarea din punct de vedere profesional și științific a alegerii subiectului propus spre analiză;
 • Prezentarea metodologiei de analiză:
 • Formularea premisei/argumentarea subiectului;
 • Prezentarea bazei teoretice și a surselor științifice la care se face recurs pentru analiza propusă;
 • Prezentarea metodei (metodelor) de analiză;
 • Prezentarea corpusului de date propuse spre analiză.
 • Analiza situației de comunicare propuse (campanie, eveniment, discurs, context critic/ de criză, etc.)
 • Evaluarea și interpretarea critică a situației analizate și propunerea unor soluții creative.
 • Concluzii

Observații

 • Proiectul este tehno-redactat în limba română, cu diacritice, font TNR, 12, distanța între paragrafe 1.5, aliniere tip stânga-dreapta (justified).
 • Întinderea proiectului variază între 8-10 pagini.
 • Proiectul se depune în perioada înscrierilor la masterat, într-un dosar separat de cel în care se înmânează actele administrative. Pe coperta proiectului se înscriu numele și prenumele candidatului, titlul lucrării, denumirea masteratului pentru care se optează și perioada (luna și anul) sesiunii de admitere (iulie, respectiv septembrie 2015, pentru anul în curs).
 • Proiectele se notează cu puncte de la 1-10. Se acordă un punct din oficiu. Baremele de corectare se afișează odată cu publicarea notelor.
 • La interviul care urmează corectării proiectelor, aplicantul trebuie să fie capabil să-și susțină oral tema și, de asemenea, să ofere o motivație a alegerii acestui masterat.

Masterat Modele de Comunicare și Relații Publice – Iulie, Septembrie 2015 – Structura proiectului

Înscrierile pentru masteratul de Modele de Comunicare și Relații Publice au loc în perioada 9-16 iulie, luni-vineri, orele 9-14, la secretariatul Facultății de Litere (strada Edgar Quinet, nr. 5-7, parter, sector 1, București). Candidații depun la înscriere (pe lângă actele necesare) și proiectul în varianta printată.
Proba orală (susținerea proiectului): 17 iulie, ora 10
Masteratul beneficiază de un număr de 30 de locuri la buget și 45 la taxă.
Pentru detalii suplimentare, accesați www.litere.ro.

 

Universitatea din București, Facultatea de Litere
Departamentul de Științe ale Comunicării

Masterat MODELE DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Examen de admitere la masterat, Sesiunile iulie, septembrie 2015
Structura proiectului (care se depune la înscriere)

o Prezentarea contextului cercetării:
o date despre organizația/compania/evenimentul/situația care constituie obiectul cercetării;
o justificarea din punct de vedere profesional și științific a alegerii subiectului propus spre analiză;
o Prezentarea metodologiei de analiză:
o Formularea premisei/argumentarea subiectului;
o Prezentarea bazei teoretice și a surselor științifice la care se face recurs pentru analiza propusă;
o Prezentarea metodei (metodelor) de analiză;
o Prezentarea corpusului de date propuse spre analiză.
o Analiza situației de comunicare propuse (campanie, eveniment, discurs, context critic/ de criză, etc).
o Evaluarea și interpretarea critică a situației analizate și propunerea unor soluții alternative.
o Concluzii

Observații

o Proiectul este tehno-redactat în limba română, cu diacritice, font TNR, 12, distanța între paragrafe 1.5, aliniere tip stânga-dreapta (justified).
o Întinderea proiectului variază între 8-10 pagini.
o Proiectul se depune în perioada înscrierilor la masterat (sesiunile iulie și septembrie 2015), într-un dosar separat de cel în care se înmânează actele administrative. Pe coperta proiectului se înscriu numele și prenumele candidatului, titlul proiectului, denumirea masteratului pentru care se optează și perioada (luna și anul) sesiunii de admitere (iulie, respectiv septembrie 2015, pentru anul în curs).
o Proiectele se notează cu puncte de la 1-10. Se acordă un punct din oficiu. Baremele de corectare se afișează odată cu publicarea notelor.
o La interviul care urmează corectării proiectelor, aplicantul trebuie să fie capabil să-și susțină oral tema și, de asemenea, să ofere o motivație a alegerii acestui masterat.

Admitere 2015

Admiterea la specializarea Comunicare și Relații Publice, învățământ cu frecvență, sesiunile iulie, septembrie 2015, va consta într-un test de o oră de Comunicare scrisă în limba română, ce va avea loc pe 21 Iulie 2015. Numărul de locuri disponibile pentru această specializare este de 75 (buget) și 75 (cu taxă), în total 150 de locuri.

Admiterea la specializarea Comunicare și Relații Publice, învățământ cu frecvență redusă, sesiunile iulie, septembrie 2015, se va face pe baza unui concurs de dosare, în care media se va calcula după cum urmează:

• nota probei scrise la Limba şi literatura română de la bacalaureat reprezintă două treimi din media de admitere;

• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat reprezintă o treime din media de admitere;

Numărul de locuri disponibile pentru această formă de învățământ este de 75 (cu taxă), nu există și locuri de la buget pentru învățământul cu frecvență redusă.

 

****
Înscrierile pentru Masteratul de Modele de Comunicare și Relații Publice au loc în perioada 9-16 iulie, luni-vineri, orele 9-14, la secretariatul Facultății de Litere (strada Edgar Quinet, nr. 5-7, parter, sector 1, București). Candidații depun la înscriere (pe lângă actele necesare) și proiectul în varianta printată.
Proba orală (susținerea proiectului): 17 iulie, ora 10
Masteratul beneficiază de un număr de 30 de locuri la buget și 45 la taxă.
Pentru detalii suplimentare, accesați www.litere.ro.
****
 
Înscrierile pentru Masteratul de Consultanță și Expertiză în Publicitate au loc în perioada 9-16 iulie, luni-vineri, orele 9-14, la secretariatul Facultății de Litere (strada Edgar Quinet, nr. 5-7, parter, sector 1, București). Candidații depun la înscriere (pe lângă actele necesare) și proiectul în varianta printată.
Proba orală (susținerea proiectului): 21 iulie, ora 10
Masteratul beneficiază de un număr de 30 de locuri la buget și 20 la taxă.
Pentru detalii suplimentare, accesați www.litere.ro.