Ana Maria Teodorescu – lector universitar doctor – director al Centrului ID-IFR

Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume TEODORESCU ANA-MARIA
E-mail(uri) anamete2002@yahoo.com
Naţionalitate Română
Data naşterii 05/01/1956
Locul de muncă / Domeniul ocupaţional Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Departamentul de Ştiinţele Comunicării, Colectivul de Comunicare şi Relaţii publice/ Relaţii publice şi mass-media, Comunicare organizaţională, Limba română ca limbă străină
Experienţa profesională
Prezent-2012

Funcţia actuală

Lector universitar doctor,  Facultatea de Litere, Departamentul de Ştiinţele Comunicării, Colectivul de Comunicare şi Relaţii publice
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri: „Relaţii publice sectoriale-cel de la treilea sector-organizaţii nonprofit”, „Forme şi tehnici de comunicare în Uniunea Europeană”; Cursuri practice -„Comunicare mediatică”, „Comunicare, mass-media şi relaţii publice”, Atelier media”„ Mediatizarea evenimentului public” „ Construirea imaginii  personale prin mass-media”, „Strategii interacţionale discursive în relaţii publice” „Relaţii publice politice”.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate didactică, de cercetare, de sprijinire a comunităţii academice la nivelul studenţilor, comunităţii profesionale a specialiştilor în relaţii publice, comunicare şi mass-media
2012-2008
Asistent universitar, Facultatea de Litere, Departamentul de Ştiinţele Comunicării, Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice,
„Comunicare mediatică”, „Comunicare, mass-media şi relaţii publice”, Atelier media”„ Mediatizarea evenimentului public” „ Construirea imaginii  personale prin mass-media”, „Strategii interacţionale discursive în relaţii publice” „Relaţii publice politice”,
Universitatea din Bucureşti

2008-2004
Lector  universitar, Facultatea de Litere, Departamentul de Ştiinţele Comunicării, Catedra de Comunicare şi Relaţii Publice,
„Comunicare mediatică”, „Comunicare, mass-media şi relaţii publice”, Atelier media”, „ Mediatizarea evenimentului public”, „Construirea imaginii  personale prin mass-media”, „Strategii interacţionale discursive în relaţii publice”, „Relaţii publice politice”,
Universitatea din Bucureşti

prezent-2008
lector universitar, Facultatea de Litere, Departamentul de studii lingvistice, Colectivul didactic pentru predarea românei ca limbă străină, anul pregătitor
Universitatea din Bucureşti
activitate didactică de predare la nivelul grupelor de studiu pentru anul pregătitor, curs practic, semestrial

2004-1991
lector universitar, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti,
„Iniţiere în jurnalismul de televiziune-1”, „Iniţiere în jurnalismul de televiziune -2”
„Publicistică de televiziune – cazul românesc”, „Specializare jurnalism de televiziune-3”, „Specializare jurnalism de televiziune-4”, „Jurnalism politic”, „Jurnalismul dezbaterii televizate”
Activitate didactică, coordonarea lucrărilor de licenţă, coordonarea disertaţiilor.

1991-1979
Profesor de limba şi literatura română, Colegiul Naţional „Ion Creangă, Colegiul Naţional Tehnic „Petru  Rareş””
Activitate didactică, organizarea de sesiuni ştiinţifice ale elevilor şi profesorilor, manifestări ale Olimpiadelor de limba şi literatura română, la nivel local şi naţional.

Experienţe profesionale  în domeniul ştiinţelor comunicării Proiecte de cercetare
prezent – 2012
– coordonarea împreună cu lect. univ. dr. Raluca Moise a Laboratorului de cercetare în ştiinţele sociale şi umaniste, integrat Centrului pentru Cercetare Interdisciplinară în Studiile de Comunicare şi a Relaţiilor Publice (CCISCRP)
– proiectul postdoctoral-faza de pregătire –„Discursul instituţional – direcţii şi perspective în spaţiul european-cazul românesc”- participarea la şcoli de vară de profil – Antwerpen, Belgia, august 2012.

2011-2000
– proiectul doctoral în filologie, „Dialogul ca modalitate discursivă mediatică” sub coordonarea prof univ. dr. Valeria Guţu Romalo

2009-2006

 • responsabil pentru cercetarea segmentelor regionale, Braşov, Sibiu. Analiza, interpretarea, evaluarea datelor privind strategiile instituţiilor publice privind integrarea europeană şi promovarea imaginii publice a acestora în mass-media româneşti

Universitatea din  Bucureşti, Facultatea de Litere, Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, Centrul pentru Cercetare Interdisciplinară în Studiile de Comunicare şi a Relaţiilor Publice (CCISCRP) – CNCSIS, Proiect de cercetare  „Analiza strategiilor de comunicare în instituţiile publice” Grant 22- cod CNCSIS 1034 prof. univ. dr. Adela Rogojinaru – Director de proiect.

2003-2002

 • coordonator proiect, participarea în juriul fazei finale a concursului „Studenţii jurnalişti şi mediul”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării –proiect de colaborare pentru realizarea unor programe de televiziune realizate de studenţi pe probleme de mediu cu Université du Medium, Sorbonne, Paris, Franţa

2000-1999
coordonator proiect –  Intermedia Group Washington – proiect de monitorizare a retransmiterii programelor  postului Europa Libera în limba română pe canale media radiofonice FM- •  monitorizarea şi evaluarea impactului programelor postului Europa Liberă în limba română retransmise

2000-1997

 • responsabil campanie media – consultant media – expertiză profesională la nivel instituţional- oferă expertiză şi sprijin coaliţiei pentru a stabili o relaţie eficientă cu mass-media în vederea promovării acţiunilor sale, organizarea şi coordonarea evenimentelor care pot fi promovare şi prin mass-media, în campania „Femeia alege sănătatea!” pentru femeile din mediul urban şi rural, în fiecare lună octombrie, planificarea şi gestionarea unui dialog real între mass-media şi factorii implicaţi în campanie pentru continuarea activităţii privind sănătatea reproducerii – Proiectul POLICY – coaliţie de organizaţii non-guvernamentale pentru „Sănătatea reproducerii”- România, Bulgaria, Turcia, în coordonarea United States Agency of International Development (USAID), Ministerul Sănătăţii şi al Familiei, coordonator proiect Daniela Drăghici-www.cedpa.ro

1997-1994

 • coordonator proiect  „Femeia în politică”, organizația nonguvernamentală „Parteneri pentru schimbare”- cooperare pe parcursul proiectului cu Carr Communication LTD. Dublin, Irlanda, partener al Parlamentului European -1997

1993-1991
coordonator media al evenimentelor organizate de UNESCO – Şcoala de vară pentru egalitate de şanse, iulie 1992, Mamaia, România, Conferinţa internaţională a rectorilor din universităţile lumii-mai 1992, Bucureşti, Sinaia, Bucureşti, Al XVI-lea Congres al Academiei Româno-Americane, Bucureşti, iunie 1991.

Colaborarea cu mass-media din România
Prezent -2011
rubrică săptămânală -Societatea Română de Radio, Radio România Actualităţi, „Deschis în week-end”-cu tematica „Cărţi interzise”, „Facultatea de Litere – reprezentări aniversare – 150 de ani”,”Biblioteca de week-end”

2003-1996

emisiune bilunară, „Vorba dulce românească…”, Radio România Cultural

Educaţie şi formare
Perioada 2012-2000
Calificarea / diploma obţinută Doctorat în Filologie/Doctor cu teza „Dialogul ca modalitate discursivă mediatică”
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Filologie-pragmatică, studii media,  perspectiva interacţională aplicată genurilor vorbirii, practicilor discursive prin care se actualizează mesajul mediatic
Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti,
Calificativ naţional „Cum Laude”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 1996-1995
Certificare învăţământ la distanţă – „Modul -Cross-cultural communication”
University of Birmingham, Universitatea din Bucureşti, cu sprijinul British Council România
Certificat – iunie 1996 – internaţional

1994-1993
Certificare postuniversitară – British Cultural and Comparative Studies,
University of Warwick, Marea Britanie, Universitatea din Bucureşti, cu sprijinul Fundaţiei SOROS, British Council, România

1985 – profesor limba şi literatura română, gradul didactic II
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere

1981- profesor limba şi literatura română, gradul didactic definitivat
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere

1979 – 1975
Diplomat – profesor limba şi literatura română,
Facultatea de limba şi literatura română, Universitatea din Bucureşti, specializarea-română-engleză

1974-1970
Bacalaureat
Liceul teoretic „George Călinescu”

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Limba română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză, germană
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză 1 1 1 2 1
Limba franceză 2 3 3 4 4
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE:
ARRP – Asociaţia Română de Relaţii Publice – (prezent-1998)
AJFr – Asociaţia Jurnaliştilor Francofoni din România (prezent-1998)
EUPRERA- European Public Relations Education & Research Association
(prezent-2004)
ECREA – European Communication Research Association (prezent-2007)
EGOS-European Group  for Organisational Studies – membru (prezent-2012)
Parteneri pentru schimbare – (prezent – 1998) – responsabil cu mass-media
Membru fondator al organizaţiei non-guvernamentale
Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienţă  în programe şi strategii referitoare la rolul şi locul massmedia în viaţa cotidiană.
Cunoaşterea programelor europene cu accent pe rolul mass-media.
Participarea activă la proiecte CNSIS, USAID – Programul coaliţiei  de oragnizaţii non-guvernamentale Policy pentru sănătatea reproducerii, CESI – Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii din Universitatea Bucureşti – participarea la proiecte în derulare.
Experienţă în relaţii publice pentru organizaţii ca UNESCO-România, CEPES-Romania, USAID, European Women Foundation for Democracy, European Journalism Centre, USE EURO Med Filiala din România – organizaţie non-guvernamentală pentru Jurnalism Civic
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Microsoft Word, Excel, PowerPoint,

LISTA PUBLICAȚIILOR

CĂRŢI DE AUTOR

„Dialogul ca modalitate discursivă mediatică -privire sintetică”, volum apărut la Editura Universităţii din Bucureşti, 2012-(ISBN-978-606-16-01608)
      „Strategii interacţionale discursive în relaţiile publice”, curs de specializare, obligatoriu, volum care
      include note de curs, suport de curs pentru studenţii anului III Comunicare şi Relaţii Publice ai Centrului
de Suport Local pentru Învăţământ la Distanţă, din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti,
editat în  2010, 2011, 2012 revizuit în 2013 (ediţie disponibilă şi on-line)
„Comunicare mediatică”, curs de specializare, obligatoriu, volum care include note de curs, suport de curs pentru studenţii anului I Comunicare şi Relaţii Publice ai Centrului de Suport Local pentru Învăţământ la Distanţă, din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, editat în 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 revizuit în 2013 (ediţie disponibilă şi on-line)
„Comunicare, mass-media şi relaţii publice”, curs de specializare, obligatoriu, volum care include note de curs, suport de curs pentru studenţii anului II Comunicare şi Relaţii Publice ai Centrului de Suport Local pentru Învăţământ la Distanţă, din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, editat în 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 revizuit în 2013 (ediţie disponibilă şi on-line)
„Construirea imaginii personale prin mass-media”, curs de specializare, obligatoriu, volum care include note de curs, suport de curs pentru studenţii anului III Comunicare şi Relaţii Publice ai Centrului de Suport Local pentru Învăţământ la Distanţă, din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, editat în 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 revizuit în 2013, (ediţie disponibilă şi on-line)
„Interviul – repere”, Tipografia Facultăţii de Jurnalistică din Universitatea Bucureşti, 1993.

CĂRŢI  ÎN COORDONARE

Bogdan, Cristina, Teodorescu, Ana-Maria (editori), 2013, CRP-după 20 de ani, volum de evocări ale profesorilor, colaboratorilor şi alumnilor specializării Comuniacre şi Relaţii Publice, Editura Universităţii din Bucureşti, ISBN-978-606-16-0334-3

CRESTOMAŢII  DIDACTICE – manuale universitare

„Atelier media”, curs de specializare, opţional, volum care include note de curs şi texte bibliografice selectate, suport de curs pentru studenţii anului I Comunicare şi Relaţii Publice ai Centrului de Suport Local pentru Învăţământ la Distanţă, din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, editat în 2006, 2007, revizuit în 2008;
„Mediatizarea evenimentului public”, curs de specializare, opţional, volum care include note de curs şi texte bibliografice selectate, suport de curs pentru studenţii anului II Comunicare şi Relaţii Publice ai Centrului de Suport Local pentru Învăţământ la Distanţă, din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, editat în 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 revizuit 2012 (ediţie disponibilă şi on-line);
„Relaţii publice politice”, curs de specializare, opţional, volum care include note de curs şi texte bibliografice selectate, suport de curs pentru studenţii anului III Comunicare şi Relaţii Publice ai Centrului de Suport Local pentru Învăţământ la Distanţă, din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, editat în 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 revizuit 2012 (ediţie disponibilă şi on-line);
„Introducere în comunicarea politică”, curs de specializare, opţional, volum care include note de curs şi texte bibliografice selectate, suport de curs pentru studenţii anului V Comunicare şi Relaţii Publice ai Centrului de Suport Local pentru Învăţământ la Distanţă, din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, edittat în 2006, 2007, revizuit în 2008;
„Campanii politice”, curs de specializare, opţional, volum care include note de curs şi texte bibliografice selectate, suport de curs pentru studenţii anului V Comunicare şi Relaţii Publice ai Centrului de Suport Local pentru Învăţământ la Distanţă, din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, edittat în 2006, 2007, revizuit în 2008;
„Introducere în comunicare audio-vizuală”, curs de specializare, opţional, volum care include note de curs şi texte bibliografice selectate, suport de curs pentru studenţii anului IV Comunicare şi Relaţii Publice ai Centrului de Suport Local pentru Învăţământ la Distanţă, din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, editat în 2006, 2007, revizuit în 2008;
„Eveniment şi audio-vizual”, curs de specializare, opţional, volum care include note de curs şi texte bibliografice selectate, suport de curs pentru studenţii anului IV Comunicare şi Relaţii Publice ai Centrului de Suport Local pentru Învăţământ la Distanţă, din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, editat în 2006, 2007, revizuit în 2008;
„Introducere în comunicarea audiovizuală”,antologie de texte şi note de curs pentru anul IV secţia de Comunicare socială şi Relaţii publice, Facultatea de Litere, Învăţământ deschis la distanţă, 2004;
„Eveniment public şi audiovizual”, antologie de texte şi note de curs pentru anul IV secţia de Comunicare socială şi Relaţii publice, Facultatea de Litere, Învăţământ deschis la distanţă, 2004;
„Specializare in jurnalismul de televiziune”, suport de curs, anul IV, secția Jurnalism, Facultatea de Jurnalism şi  Ştiinţele Comunicării, Invățământ Deschis la Distanță, 2003;

 1. „Introducere în jurnalismul politic”,suport de curs, anul IV, secția Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Știintele Comunicării, Învățământ Deschis la Distanță, 2003;

„Introducere în comunicarea audiovizuală”, antologie de texte şi note de curs pentru anul IV secţia de Comunicare socială şi relaţii publice-Facultatea de Litere, Învăţământ Deschis la Distanţă, 2003;
„Specializare în jurnalismul de televiziune”, suport de curs, anul III, secția Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Stiintele Comunicarii, Învățământ Deschis la Distanță, 2002;
„Jurnalismul dezbaterii televizate”, suport de curs, anul III, secția Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Învățământ Deschis la Distanță, 2002;
„Inițiere în jurnalismul de televiziune”, suport de curs, anul II, secția Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și  Științele Comunicării, Învățământ Deschis la Distanță, 2001;
„Publicistică de televiziune”, suport de curs, anul II, secția Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Învățământ Deschis la Distanță, 2001;
„Comunicare, relaţii publice şi mass-media”, antologie de texte şi note de curs pentru anul II secţia de Comunicare socială şi Relaţii publice, Facultatea de Litere, Învăţământ Deschis la Distanţă, 2001;
„Introducere în media”, antologie de texte şi note de curs pentru anul I secţia de Comunicare Socială şi Relaţii publice, Facultatea de Litere, Învăţământ Deschis la Distanţă, 2000;
„Iniţiere în jurnalismul de televiziune”, suport de curs pentru anul I secţia de Comunicare şi Relaţii publice a Facultăţii de Jurnalism şi Știinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti, Învăţământ Deschis la Distanţă, 2000;
„Introducere în jurnalismul de televiziune”, antologie de texte,Tipografia Facultăţii de Jurnalism şi Științele Comunicării, 1998.

ARTICOLE ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

„Instituţionalizarea discursului media în era noilor media. Studiu de caz – ştirile canalelor specializate de televiziune în format tradiţional / online”, în  volumul Lucrările celui de al cincilea simpozion internaţional de lingvistică, organizat de Academia Română, Institutul de lingvistică Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti, 27-28 septembrie 2013, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, în curs de publicare;
„Strategii ale moderatorului în talk-show-ul românesc ca practică discursivă. Principii, aplicaţii” în Analele Universităţii Bucureşti, Limba şi Literatura Română, anul LXII-2013, pp. 65-76;
„Aspecte ale deixisului în textul media. Un posibil punct de vedere”, în Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen Ioana Radu, (editori), Convergenţe lingvistice, Lucrările celui de al patrulea simpozion internaţional de lingvistică, organizat de Academia Română, Institutul de lingvistică Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti, 5-6 noiembrie 2010, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, pp. 515-524;
„Despre cercetarea interacţiunii verbale în spaţiul românesc. Privire sintetică de după 1990. Contribuţia Lilianei Ionescu-Ruxăndoiu în acest demers”, în volumul omagialModernitate şi interdisciplinaritate în studiul limbii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, pp. 526-533;
„The moderator roles and playing roles in talk-show, Nasul, the Romanian case”, Central and Eastern European Communication and Media Conference (CEECOM Prague 2012), Praga, 27-28 aprilie 2012, Institute of Communication Studies at Charles University in Prague,ECREA Central and East-European Network (în curs de publicare);
„Genuri publicistice – genuri discursive şi/sau practici jurnalistice?”, The Department of Foreign Languages of the Romanian-American University -11th and 12th of May 2012, The second international conference Crossing Boundaries in Culture and Communication. Journeys from Europe to Other Continents and Back,Bucharest, Romania (în curs de publicare);
Press interview as communicative event and/or pseudoevent-the Romanian case”, la Conferinţa Dialogue and Representation,Université de Montréal 26 -30 April, 2011, Montreal, Canada. Organiser IADA-International Association of Dialogue Analysis (în curs de publicare);
„Semnificaţii ale povestirii evenimentului în interviul de presă”, în Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice, al 10-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, 3-4 decembre 2010, publicat în Helga Bogdan Oprea, Camelia Uşurelu, Rodica Zafiu (editori), 2011, Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice, Actele celui de al 10-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, capitolul  „Pragmatică şi stilistică”, Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 219-228;
„Dialogul mediatic din perspectivă interacţională. Un posibil model de analiză pentru textul publicistic” în Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen Ioana Radu, (editori), Lucrările celui de al treilea simpozion internaţional de lingvistică, organizat de Academia Română, Institutul de lingvistică Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti, 20-21 noiembrie 2009, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 597-606;
„Dialogul mediatic – interacţiune socială/ interacţiune instituţională, aplicat talk-show-ului românesc”,la Conferinţa cu participare internaţională Fundamentele comunicării organizaţionale: tendinţe actuale, în asociere cu cel de-al XIV-lea Colocviu Bilateral Franco-Român Organizaţiile şi Cultura Media- transformări corporative, 1-2 iunie 2007, apărut în volum, Adela Rogojinaru (coordonator), 2009, Comunicare şi cultură organizaţională – idei şi practici în actualitate,Editura Tritonic, pp. 259-291;
„Un posibil punct de vedere în analiza textului mediatic – dialogul”, în Analele Universităţii Bucureşti, Limba şi Literatura Română,anul LV, 2006, pp. 3-14;
„Public şi/ sau privat în imaginea mediatică?”, în volumul Adela Rogojinaru (coordonator),Relaţii publice şi publicitate-tendinţe şi provocări, Editura „Tritonic”, 2006, pp. 181-198, lucrările sesiunii de comunicări științifice 13-14 mai 2005 a Catedrei de Comunicare Socială şi Relații Publice, Facultatea de Litere;
„Exista o modă în limba vorbită?”, publicat în Universul Științei, 21 septembrie 2004, pp. 7-9, emisiunea „MEDIATECA”, 11septembrie 2004, interviu în direct;
„Text, anti-text and a pre-text for a television drama. Carryl Churchill, “Top girls”,în The Global Network, no. 12, 2003, pp. 89-102;
„Implementarea disciplinei Marketing Aesthetics în cadrul unei facultăţi de comunicare şi relaţii publice”, în Monica Spiridon (coordonator), Comunicarea şi schimbarea culturală,Editura Ars Docendi, 2001, pp. 127-132;
„Condiția jurnalistului în Europa unită”, în Politici de gen pentru integrarea Romaniei în Europa, Buletin informativ al organizației Parteneri pentru Schimbare, trimestrul IV, anul I (2000), pp. 11-12;
„Îndreaptă greşelile presei”, în Manager Club, Decembrie 2000, anul III, nr. 12 (26), p. 11;
„Comunicatul de presă”, în Manager Club, noiembrie 2000, anul III, nr.11 (25), p. 10;
„Jurnalul de televiziune ca gen publicistic”, în Mihai Coman (coordonator), Manualul de jurnalism, Editura Polirom, Iași, 1997, reeditat 1998, 1999, pp. 131-148;
„Jurnalismul, o provocare la sfârșit de mileniu”, în Panoramic Radio Tv din 17 decembrie 1998,
p.18, ca urmare a interviului din 18 noiembrie1998, la emisiunea „Personalități la microfon” a
redactorului Elza Cenușă.
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE SUSŢINUTE ÎN SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

„Rolul lecturii”, simpozion organizat de Societatea de Ştiinţe Filologice, Cluj Napoca, noiembrie 1976;
„Preliminarii teoretice asupra unui tip de structură – cuplarea poetică”, sesiunea de comunicări şi referate ştiinţifice ale cercurilor studenţeşti, Cluj Napoca, noiembrie 1978;
„Despre lingvistica computaţională”, sesiunea anuală a cursului de lingvistică aplicată a Facultăţii de
limbă şi literatură română, Bucureşti, februarie 1979;
„Unitatea de limbă – trăsătură fundamentală a sprititualităţii româneşti”, sesiune de comunicări şi referate ştiinţifice organizată de Societatea de Știinţe Filologice, Iaşi, mai 1979;
„Aspecte ale tipologiei textelor literare”, sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Liceul industrial „Dâmboviţa”, Bucureşti, mai 1980.
„O posibilă interpretare a unui text poetic”, sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Liceul industrial „Dâmboviţa”, Bucureşti, mai 1982;
„Funcţia dialogului în scenariul cinematografic”, sesiunea a III-a de studii literare şi interdisciplinare, Dej, septembrie 1982, publicată în antologia de texte a sesiunii, Cluj Napoca, 1983, sub egida Universităţi din Cluj-Napoca;
„O posibilă interpretare a unui text narativ”, sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Liceul industrial „Dâmboviţa”, Bucureşti, noiembrie 1982;
„Scurt eseu despre un erou literar”, sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Liceul industrial „Dâmboviţa”, Bucureşti, mai 1984; sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice sub egida „Creativitate şi eficienţă în învăţământ”, faza municipală, Bucureşti, 8-17 noiembrie 1984;
„Greşeli tipice de limbă română: modalităţi de eliminare a acestora”, sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Liceul industrial „Dâmboviţa”, Bucureşti, mai 1988; sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din sectorul 4 sub egida „Creativitate şi eficienţă în învăţământ”, faza municipală, Bucureşti, noiembrie 1988;
„Constituirea pragmatică a textului publicistic”, Zilele Facultăţii de Jurnalistică, Universitatea Bucureşti, secţiunea Formarea jurnalistului şi cercetarea mass-media, Bucureşti, 6-7 iunie 1991;
„Dialogul ca modalitate de comunicare în presă”, Congresul Academiei Româno-Americane, ediţia a XVI-a, secţiunea „Presă”, Bucureşti, 20-25 iunie 1991;
„Dialogue’s Analysis in Journalistic Texts”, The 4th International Conference for Dialogue Analysis, organizată de IADA – International Association of Dialogue Analysis, secţiunea „Mass media and computing”, Basel, Elveţia, 19-21 martie 1992;
„Condiţia femeii jurnalist: studii de caz”, Universitatea de vară organizată de UNESCO, cu tema Feminismul şi democraţia, Mamaia, 28 iunie-5 iulie 1992;
„Virtuţi şi servituţi ale limbajului radiofonic”, Seminarul „Limba română: mijloc de comunicare şi informare”, organizat de Radiodifuziunea Română, Sinaia, 11-12 decembrie 1992;
„Perspectives of local radio in Romania after 1989”, seminar „The Future of Radio Stations”, City University, Londra, Anglia, februarie 1993;
„Grila de program a serviciului public de televiziune”, studiu de caz, Colocviul româno-canadian organizat de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalistică, Bucureşti, iunie 1993;
„Text, pre-text and anti-text for a television drama – Caryl Churchill’s Top Girls”,disertaţie- Universitatea Warwick, Anglia, decembrie 1993;
„An overview of contemporary British Broadcasting”, disertaţie Universitatea Warwick, Anglia, decembrie 1993;
„Text – pre-text and anti-text for a television drama”, The 9th National Graduate Women’s Studies Conference, La Jalla California, San Diego, aprilie 1994;
„Les nouvelles technologies televisuel”, simpozionul Academiei Române cu tema „Medias et espace publics”, Bucureşti, iunie 1994;
„Narrative perspectives in journalistic texts”, Winter symposion of the contemporary texts in cultural contexts, organizat de British Council, Sinaia, 13-14 februarie 1995;
„Language et communication dans l’audiovisuel”, Simpozionul Academiei Române cu tema „Société et médiatisation”, Bucureşti, 29 iunie – 3 iulie 1995;

 1. “Dezbaterea televizată – gen jurnalistic – studii de caz”– sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema “România – accelerarea tranziţiei”, organizat de Institutul naţional de Informaţii, Bucureşti, 15-16 martie 1996.
 2. Monitorizarea postului de radio Europa Libera pe perioada 2-5 octombrie 1999-prezentat ca raport de evaluare la Praga noiembrie 1999, realizat pentru INTERMEDIA GROUP –Washington-publicat în Buletinul informativ al INTERMEDIA GROUP WASHINGTON-November 1999-pag. 15-19
 3. -„Imaginea femeii in audio-vizualul romanesc contemporan” la masa rotunda organizata de Centrul Cultural American cu tema ”Imaginea femeii in societatea romaneasca”-martie 2000
 4. -“Playing roles in talk-show”-articol publicat în antologia de lucrări prezentate la simpozionul “Genderomania”-Cluj-Napoca-7-9 mai 2004.
 5. “Playing roles in Romanian television talk-show-” International Conference in Cluj-7-9 mai 2004-articol publicat in volumul “Genderomania”
 6. referent ştiinţific manuale de liceu, „Limba şi Literatura Română- manual pentru clasa a IX-a” şi „Limba şi Literatura Română- manual pentru clasa a X-a”, Mircea Martin (coordonator), Carmen Ligia Rădulescu, Elisabeta Roşca, Rodica Zane, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004.
 7. “Mass-media româneşti şi actorii politici – încotro?”, la colocviul ACUM, 2007, Unde suntem acum în ştiinţele sociale din România?, Braşov, 29 noiembrie – 1 decembrie, 2007,
 8. “Interviul mediatic ca interacţiune instituţională”- la al 7-lea Colocviu al Catedrei de limba română, „Limba română. Dinamica limbii, dinamica interpretării”,Bucureşti, 7–8 decembrie 2007
 9. elaborare de emisiune pilot de televiziune-“Azi e ziua ta!”, produs cu drept de proprietate intelectuala, anul 2007, cu studenţii Masteratului de comunicare audio-vizuală din Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
 10. Dialogul mediatic din perspectivă interacţională- studiu publicat în volumul simpozionului, în curs de apariţie la Editura Academiei Române în anul 2010. Academia Română, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan–Al. Rosetti”, Bucureşti, al III-lea simpozion internaţional de lingvistică, 20-21 noiembrie 2009,
 11.  De la oralitatea folclorului la cea a mass-media contemporane – un posibil punct de vedere,articol publicat în revista CERC (Cercetări etnologice româneşti contemporane) în numărul din noiembrie 2010. Universitatea din București, Facultatea de Litere, Catedra de  Teoria Literaturii, Literatură Comparată, Etnologie și Folclor, Centrul de Cercetări de Etnologie și Folclor, Sesiunea Națională ”Mihai Pop”, Ediţia a VII-a, 20-21 noiembrie, 2009, Bucureşti
 12. “Dialogul ca modalitate discursivă mediatică susţinerea publică a tezei în Departamentul de studii lingvistice al Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, 22 noiembrie 2010”
 13. Ana-Maria Teodorescu (Chair)-Plenary lecture 1: ’Who do you think you are?’ Shifting identities at the public-private interface – Cornelia Ilie, President of ENIEDA, Professor, Malmö University for the The 4th ENIEDA Conference on Linguistic & Intercultural Education-“Negotiating and constructing European identities across languages and cultures”-Vršac, Serbia, 29 September-1 October 2011
 14. Ana-Maria Teodorescu (Convenor)-Workshop 1-“Breaking the news on European Television” The 4th ENIEDA Conference on Linguistic & Intercultural Education-“Negotiating and constructing European identities across languages and cultures”-Vršac, Serbia, 29 September-1 October 2011
 15. “Dialogul ca modalitate discursivă mediatică susţinerea publică a tezei în Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, 2 decembrie 2011.
 16.  “Discursul media ca discurs instituţional în era noilor media. Studiu de caz – ştirile canalelor specializate de televiziune în format tradiţional/ online”, în curs de publicare la Editura Universităţii din Bucureşti-Lucrările celui de al V-lea, Simpozion Internaţional de Lingvistică, Bucureşti, septembrie 2013

ACTIVITĂŢI ÎN SLUJBA COMUNITĂŢII: EMISIUNI DE RADIO

-CICLU STIINTIFIC „Comunicare in limba romana contemporana”, in emisiunea radiofonica „Vorba dulce romaneasca”-Radio Romania Cultural- 11 decembrie 2000-„Strategii ale publicitatii prin Internet”; 22noiembrie 2000-„Internet si cultura”; 18octombrie 2000-„Strategii interactionale in comunicarea de grup”; 27 septembrie 2000-„Rolul contextului in comunicare”; 28 iunie 2000-„Retorica tacerii in comunicarea interpersonala”; 29 mai 2000-„Comunicare si educatie-modele si tehnici ”; 3mai 2000-„Retorica pascala-credinta sau laicitate”; 3 aprilie 2000-„Efecte ale comunicarii de masa in era vizualului”; 6 martie 2000/21 februarie 2000- „Comunicarea de masa in era vizualului”; 10 ianuarie 2000-„Strategii si tehnici de comunicare eficienta in scris”-apărute în Universul ştiinţei-publicaţie RADOR-agenţia de presă a Societăţii Romţne de Radiodifuziune-2000

-CICLU STIINTIFIC-„Comunicare in limba romana contemporana”, in emisiunea radiofonica „Vorba dulce romaneasca”-Radio Romania Cultural-13 decembrie 1999-„Strategii interactionale in comunicarea orala”; 15 noiembrie 1999-„De la monolog la dialog in comunicarea radiofonica”, 18 octombrie 1999-„Clisee si stereotipii verbale in comunicarea interpersonala”; 20 septembrie 1999-„Constructia intelesului in mesajul radiofonic-modele si strategii”; 26 iulie/12 iulie 1999-„Efectele comunicarii de masa in limba romana contemporana”; 14 iunie 1999-„Reclama –cliseu sau tic verbal”; 17 mai 1999-„Comunicarea interpersonala in spatiul public si privat”; 31 mai 1999-„Publicul sau publicurile comunicarii de masa”; 19 aprilie 1999-„Managementul informatiei in comunicarea politica”; 22martie 1999-„Retorica si argumentare in comunicarea publica”; 22 februarie 1999-„Conferinta-forma de comunicare in spatiu public”; 11 ianuarie 1999-„Comunicarea teatrala in spatiul cotidian”;publicate în “Universul ştiinţei ”, revistă a Societăţii Române de Radiodifuziune.

-CICLU STIINTIFIC-„Comunicare in limba romana contemporana” la emisiunea ”Vorba dulce romaneasca” la Radio Romania Cultural, 28 decembrie 1998, „Formule augurale –conventie si semnificatie”; 11 noiembrie1998, „Jurnalistul –creator de imagine”, 7 octombrie 1998-„Noile tehnologii in comunicarea de masa”, 12 iunie 1998-„Protejati limba romana de ea insasi”;27 aprilie 1998-„Creativitate si expresivitate in limba romana contemporana”;16 martie 1998-„Comunicarea radiofonica-discutie sau conversatie”;2 martie 1998-„Redactari cu scop determinat”, 2 februarie1998-„Comunicare si context in limba romana contemporană; publicate în “Universul ştiinţei”, revistă a Societăţii Romăne de Radiodifuziune

-CICLU STIINTIFIC „Comunicare in limba romana contemporana”, in emisiunea radiofonica „Vorba dulce romaneasca”-Radio Romania Cultural- 11 decembrie 2000-„Strategii ale publicitatii prin Internet”; 22noiembrie 2000-„Internet si cultura”; 18octombrie 2000-„Strategii interactionale in comunicarea de grup”; 27 septembrie 2000-„Rolul contextului in comunicare”; 28 iunie 2000-„Retorica tacerii in comunicarea interpersonala”; 29 mai 2000-„Comunicare si educatie-modele si tehnici ”; 3mai 2000-„Retorica pascala-credinta sau laicitate”; 3 aprilie 2000-„Efecte ale comunicarii de masa in era vizualului”; 6 martie 2000/21 februarie 2000- „Comunicarea de masa in era vizualului”; 10 ianuarie 2000-„Strategii si tehnici de comunicare eficienta in scris”; publicate în “Universul ştiinţei”

CICLU ŞTIINŢIFIC “Comunicare în limba română contemporană”, în emisiunea radiofonică “Vorba dulce românescă…”-Radio România Cultural-5 noiembrie 2001-“Limba română ca acţiune de negociere”, 1 octombrie 2001 “Tehnici de comunicare orală în vorbirea instituţională”, 24 septembrie 2001 “Tendinţe ale discursului mediatic românesc”, 13 august 2001, “Interviul ca tehnică de colectare a informaţiei”, 30 iulie 2001, “Figuri de stil în limbajul mediatic”, 23 iulie 2001, “Interviul de angajare reguli de utilizare şi consum”, 16 iulie 2001, “Clişee lingvistice în publicitate”, 18 iunie 2001, “Stil epistolar în spaţiu privat”, 6 iunie 2001, “Stil epistolar în spaţiu public”, 21 mai 2001, “Imagine literară-imagine personală”, 20 aprilie 2001, “Comunicarea în spaţiul privat”, 2 aprilie 2001, “Redactări cu destinaţie specială”, 19 martie 2001, “Industriile mass-media între cerere şi ofertă”, 5 martie 2001, “Efectele limbajului mediatic”, 19 februarie 2001, “Limbajul radiofonic stil sau limbaj”, 5 februarie 2001, “Tehnici ale comunicării de masă”, 22 ianuarie 2001, “Strategii de persuadare”, 8 ianuarie 2001, “Comunicarea politică în spaţiul public mediatic”; publicate în “Universul ştiinţei”.

CICLU ŞTIINŢIFIC “Comunicare în limba română contemporană”, în emisiunea radiofonică “Vorba dulce românească”, difuzată de Radio România Actualităţi, 25 noiembrie 2002, “Comunicare interpersonală în context instituţional”, 14 octombrie 2002, “Comunicarea între generaţii-limbă sau limbaj”, 5 august 2002, “Tehnici de argumentare în dialogul mediatic”, 1 iulie 2002, “Strategii ale politeţii în formulele de adresare şi de salut în vorbirea cotidiană”, 3 iunie 2002, “Clişee lingvistice şi cuvinte parazite în comunicarea verbală”, 22 aprilie 2002, “Strategii interacţionale în comunicare de grup instituţională”, 25 februarie 2002, “Interviul de angajare ca acţiune de negociere”, 21 ianuarie 2002, “Tehnici de negociere în managementul conflictelor; publicate în “Universul ştiinţei”.

CICLU ŞTIINŢIFIC “Comunicare în limba română contemporană”, în emisiunea “Vorba dulce românească” difuzată de Radio România Cultural 9 iunie 2003, “Strategii interacţionale în discursul purtătorului de cuvânt al unei organizaţii”, 31 martie 2003, “Strategii şi tehnici de creare a imaginii unei instituţii”, 13 ianuarie 2003, “Neutralitatea ca strategie funcţională în interviul de angajare”; publicate în “Universul ştiinţei”.

CICLU STIINTIFIC RADIO ROMANIA ACTUALITATI -Emisiunea “Studio Deschis”, rubrica “Cuvinte potrivite”-ianuarie-septembrie 2004-talk-show, comunicator, moderator, animator, curriculum vitae, a concerta, lobby, multimedia a monitoriza, codul politetii in reclamele romanesti, formule tipice in limbajul modei, al horoscopului, raport, logo, publicitate-promovare, imagine, imagologie publicate in “UNIVERSUL STIINTEI”, publicatie a Societatii de Romane de Radiodifuziune, Agentia de presa RADOR, in nr.10-17,(106-113)Anul IV, 2004

Articole de popularizare a cărţii-săptămânal din martie 2011, la emisiunea „Deschis duminica!”, rubrica „Doamna cu cartea”, în 2011, „Cărţi cu istorii inedite”-49 de titluri, în 2012 „Cărţi interzise, cărţi cenzurate în istoria lumii”-Societatea Română de Radio, Radio România Actualităţi