Programul Colocviului International "Cartea Obiect"

Cartea-Obiect.
 Istorie culturală, strategii de marketing și tehnologii multimediale
(schiță de program)


Vineri, 7 noiembrie 2014, AULA Bibliotecii Centrale Universitare Carol I

9,00-9,30 Înscrierea participanților
9,30-10,00 Deschiderea festivă a colocviului


Alocuțiuni:

Director General Interimar al Bibliotecii Centrale Universitare Voichița DRAGOMIR
Profesor univ. dr. Ioan PÂNZARU (ex-Rector al Universității din București)
Profesor univ. dr. Romiță IUCU (Prorector al Universității din București)
Conferențiar univ. dr. Ioana-Valentina MURĂRUȘ (Decan al Facultății de Litere, UB)
Profesor univ. dr. Mircea REGNEALĂ (Președintele Asociației Bibliotecarilor din România, ex-Director General al Bibliotecii Centrale Universitare)

CONFERINȚE PLENARE
10,00-11,15

Dennis L. WILCOX (Professor emeritus, San Jose State University, Doctor Honoris Causa al Universității din București),
Public Relations & Content Marketing: Strategies for Selling Books in a Digital World

Ioan PÂNZARU (Profesor univ. dr., Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UB, ex-Rector al Universității din București),
Cartea de comentarii: un obiect uitat

Pauză de cafea (11,15-11,30)

11,30-12,45

Sorin ALEXANDRESCU (Profesor univ. dr., CESI, Facultatea de Litere, UB),
titlu rezervat

Daniel CRISTEA-ENACHE (Conferențiar univ. dr., Departamentul de Studii Literare, Facultatea de Litere, UB),
Tipuri de lectură
în România anilor ’80

12,45-13,15 Moment aniversar BCU


Pauză de prânz (13,30-14,30), Sala de Consiliu a Facultății de Litere


Axa 1
ISTORIA CULTURALĂ A CĂRȚII, A LECTURII ȘI A PRACTICILOR, COMPORTAMENTELOR ȘI SENSIBILITĂȚILOR ADIACENTE

Responsabili de axă
Alexandru OFRIM, Cristina BOGDAN

VINERI, 7 noiembrie 2014

SALA 1, 14,30-16,30 Arta tipografică
Moderatori: Agnes ERICH, Fernanda OSMAN

Ana DUMITRAN (Muzeograf I/A, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia),
Două gravuri ale lui Mihail Râmniceanul și ecoul lor transilvănean

Daniela LUPU (Muzeograf, Muzeul Municipiului Bucureşti),
Căci n-au cetit înger, nici au diorthosit heruvim să nu fie greşitu”. Tehnica corecturii în tipografiile din Ţara Românească în secolul al XVIII-lea

Tatiana-Ana FLUIERARU (Conferențiar univ. dr., Universitatea Valahia din Târgoviște),
Reprezentarea lui Filoctet în ilustrațiile de carte din secolul al XVIII-lea


Agnes ERICH (Profesor univ. dr., Universitatea Valahia din Târgoviște),
Contribuţia domnitorului Constantin Brâncoveanu la dezvoltarea artei tipografice târgoviştene

Pauză de cafea (16,30-16,45)

SALA 1, 16,45-18,45 Însemnări pe cărți
Moderatori: Ana DUMITRAN, Tatiana-Ana FLUIERARU

Maria MOCANU (doctorand, Universitatea „A. I. Cuza” din Iași),
Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I-IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu. O imagine a cărții

Oana Andreea TINCA (doctorand, Școala Doctorală a Facultății de Litere, UB),
Practici de lectură în secolul al XVIII-lea românesc: însemnările pe manuscrise


Luana STROE (student, anul II, Facultatea de Litere, UB),
Însemnări pe marginea manuscriselor românești de secol XV- XVIII

Fernanda OSMAN (lector univ. dr., Facultatea de Litere, Departamentul de Științe ale Comunicării, UB),
Cărțile din cărți. Despre domni și domnii în însemnările marginale de demult

SALA 2, 14,30-16,00 Forme ale lecturii și ale scriiturii (1)
Moderatori: Monica SPIRIDON, Dragoș JIPA

Monica SPIRIDON (Profesor universitar dr., Departamentul de Științe ale Comunicării, Colectivul CRP, Facultatea de Litere, UB),
Emanciparea lectorului în era culturii transmediatice

Ramona DIMA (Doctorand, FJSC, Universitatea din București),
Privirea queer în literatura română. Extinderi în spațiul cărților, textelor virtuale

Alexandru MATEI (Lector univ. dr., Universitatea Lumina, București),
Ideologia lizibilității și eliberarea prin scriitură. Alternativa franceză


Pauză de cafea (16,00-16,15)

SALA 2, 16, 15 – 17, 45 Forme ale lecturii și ale scriiturii (2)
Moderatori: Monica SPIRIDON, Alexandru MATEI

Anca CĂLIN (Asistent univ. dr., Universitatea Dunărea de Jos, Galați),
Cartea ca obiect de non-comunicare: despre conceptul de lectură la Maurice Blanchot


Patricia APOSTOL (Doctorand, anul III, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UB),
Lectura cărții absente (Blanchot citește Joubert)


Dragoș JIPA (Asistent univ. dr, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UB),
Cum citim o colecție? Istoria cărții ca provocare pentru istoria literară


SÂMBĂTĂ, 8 noiembrie 2014,
Facultatea de Litere

SALA 1, 9,30-11,00 Carte și escatologie
Moderatori: Mihai DINU, Silvia MARIN-BARUTCIEFF

Felicia WALDMAN (Conferențiar univ. dr., Departamentul de Studii Ebraice, Facultatea de Litere, UB),
Cimitirul de cărți în tradiția iudaică


Ileana STĂNCULESCU (Conferențiar univ. dr., Facultatea de Istorie, UB și Universitatea Spiru Haret),
O carte-cufăr pentru temele eshatologice din nordul Moldovei, în viziunea unui artist contemporan: H. Mavrodin

Cristina BOGDAN (Lector univ. dr., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Între bibliofagie și psihostazie. Imagini ale cărții în iconografia escatologică din spațiul românesc


Pauză de cafea (11,00-11,15)

SALA 1, 11,15-13,15 Cărțile din cărți
Moderatori: Felicia WALDMAN, Cristina BOGDAN

Șerban ANGHELESCU (Cercetător Principal I, Muzeul Țăranului Român),
Cartea de nisip

Alexandra CRĂCIUN (Conferențiar univ. dr., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, Colectivul CRP, UB),
Meandertahalltale sau cartea ca labirint

Silvia MARIN-BARUTCIEFF (Lector univ. dr., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, Colectivul CRP, UB),
Cărțile cărții monstrului izbăvit. Regele arinilor de Michel Tournier și îmblânzirea teratologicului

Iulia RĂDAC (Doctorand, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca),
Lumea ca o carte. Seducția prin metaficțiune


Pauză de prânz (13,15-15,00), Sala de Consiliu

SALA 1, 15,00-17,00 Chipurile proteice ale cărții
Moderatori: Cătălina VELCULESCU, Ileana STĂNCULESCU

Cătălina VELCULESCU (Profesor univ. dr., Centrul pentru Studii Medievale, UB),
Cărți ascunse în alte cărți (Cazul Andrei Salos)


Zamfira MIHAIL (Cercetător științific principal onorific, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române),
Clonarea textului, forme hibride de carte


Ioan-Maria OROS (Dr., Expert carte veche și fost cercetător științific, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău),
Lumea cărții ca voință istorică și reprezentare grafică. Un comentariu bibliografic   
         

Laura JIGA (Cercetător științific II, Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”, Academia Română),
Prezenţa şi folosinţa cărţilor în mediile pastorale


Pauz
ă de cafea (17,00-17,15)

SALA 1, 17,15-18,00 Cartea și revista-obiect
Moderator: Laura JIGA
 
Cătălin D. CONSTANTIN (Asist. univ. dr., Departamentul de Studii Culturale, Facultatea de Litere, UB), Culise de albume
Sebastian-Vlad POPA (Lector univ. dr., Departamentul de Studii Literare, Facultatea de Litere, UB), Infinitezimal

SALA 1, 18,00-19,00WORKSHOP
Lila PASSIMA (Curator, coordonator al secției Educație Muzeală, Muzeul Țăranului Român, București), Editura Martor și obiectele ei mărturisitoare


SÂMBĂTĂ, 8 noiembrie 2014,
Facultatea de Litere

SALA 2,  9,30-12,00 Lecturi și cititori
Moderatori: Greta MIRON, Alexandru OFRIM

Radu NEDICI (Dr., cadru didactic asociat, Facultatea de Istorie, UB),
Oralitate și tipar: literatura catehetică greco-catolică din Transilvania la mijlocul secolului al XVIII-lea


Valer COSMA (Dr., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj),
Părințele Costandine,
caută-mi în carte binePreotul ca „păscălier” în lumea țărănească a românilor ardeleni din secolul al XIX-lea

Ruxandra COMAN (Lector univ. dr., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea Spiru Haret),
Practicile de lectură ca indiciu de construcție identitară a personajului feminin în proza secolului al XIX-lea

Greta MIRON (Conferențiar univ. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca),
Cărți și cititori în Transilvania secolului al XVIII-lea

Alexandru OFRIM (Conferențiar univ. dr., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Despre un anumit spațiu de lectură


Pauză de cafea (12,00-12,15)


SALA 2, 12,15-13,45 Lecturi juvenile
Moderator: Radu NEDICI

Gabriela Teodora VĂTAFU (Absolventă de masterat, Teoria şi Practica Imaginii, Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, UB),
Relaţia dintre text şi imagine în literatura pentru copii

Florența POPESCU (Lector univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea Spiru Haret),
Povestea fără sfârşit – cărţile în serie pentru adolescenţi


Nicoleta NEAGOE ((Doctorand, Facultatea de Litere, UB),
Cartea și manuscrisul găsit. Încifrări și descifrări în romanul Calpuzanii de Silviu Angelescu


Pauză de prânz (13,45-15,00)SALA 2, 15,00-17,00 Istorii ale cărții în lumea comunistă și postdecembristă
Moderator: Sebastian-Vlad POPA

Catrinel POPA (Lector univ. dr., Facultatea de Litere, UB),
C
artea, biblioteca, lectura şi formarea omului nou

Andreea Mihaela VÎLCEANU(Masterand, anul II, Teoria și Practica Editării, Facultatea de Litere, Universitatea din București),
Forme ale cenzurii: fonduri secrete de carte


Alina DOLEA (Dr., cadru didactic asociat, Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Cartea și imaginea de țară

Sebastian Vlad POPA (Lector univ. dr., Departamentul de Studii Literare, Facultatea de Litere, UB),
Pedeapsa editorial
ă


SALA 2, Panel organizat de alumni CRP și MCRP 17,30-19,00

SALA 3, 9,30-11,30 Imagine și text
Moderatori: Simona DRĂGAN, Laura DUMITRESCU

Sînziana ȘERBĂNESCU (Doctorand, Școala Doctorală de Comunicare, UB),
Diasaf
éo. Ilustrația ca înfățișare sau intepretare a cărții sacre

Ioana UNGUREANU (Student, anul II, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UB),
William Blake și cărțile iluminate. Relația dintre imagine și text în „Cântece ale Inocenței”


Laura DUMITRESCU (Doctorand, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 și Universitatea din București),
Fauvel, o istorie sentimentală

Emanuel ULUBEANU (Dr., cadru didactic asociat, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UB),
După chipul și asemănarea jocului de cărțiPauză de cafea (11,30-11,45)


SALA 3, 11,45 – 13,15 Forme și imagini ale cărții în diacronie
Moderator: Nicolae PERPELEA

Simona DRĂGAN (Lector univ. dr., Departamentul de Studii Culturale, Facultatea de Litere, UB),
Cartea ca vehicul al credinţelor religioase: circulaţia textelor sacre în primele secole ale Bisericii creştine


Adrian George DUMITRU (asistent de cercetare, Biblioteca Metropolitană București),
Papyri sau pergament? Cărți și biblioteci în Orientul elenistic (III-I î.e.n.)

Nicolae PERPELEA (CS II, Institutul de Sociologie al Academiei Române),
De la papirus la tablet
ă


Pauză de prânz (13,15-15,00)


SALA 3, 15,00-17,00 Tipuri de carte și de scriitură (1)
Moderatori: Alexandru ISTRATE, Mircea SAVA

Cătălina MIHALACHE (Cercetător științific II, Institutul de Istorie A.D. Xenopol al Academiei Române, Iași),
Manualul de istorie: obiect, poveste şi povestitor

Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ (Conferențiar univ. dr., Facultatea de Litere, UB),
De la manuscris la carte – jurnale de front


Angelica MARINESCU (Cercetător științific, Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale – Villa Noël),
Cărţile de bucate: obiecte sensibile, discursuri complexe. Mică istorie culturală a gastronomiei româneşti

Ramona MIHĂILĂ (Profesor univ. dr., Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir),
Autonomie și (in)dependență financiară. Scrisul feminin în secolul al XIX-lea


Pauză de cafea (17,00-17,15)


SALA 3, 17,15-19,15 Tipuri de carte și de scriitură (2)
Moderatori: Cătălina MIHALACHE, Ioana FRUNTELATĂ

Mircea SAVA (Dr., cadru didactic asociat, Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Succesul cărții de popularizare în comunicarea contemporană a științei. O perspectivă istorică


Alexandru ISTRATE (Cercetător științific III, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, Iași),
Despre trei cărți de călătorie publicate în spațiul românesc la mijlocul veacului al XIX-lea. Să facem cunoștință cu autorii, să le ascultăm poveștile


Andreea TELIBAN (Masterand, anul I, Studii literare, Facultatea de Litere, UB),
Cartea privată. Marginalii la
poezia de album a secolului al XIX-lea

Nicoleta SIMIONESCU (Doctorand, Facultatea de Litere, UB),
Cartea-obiect în viziunea prozatorilor Școlii de la TârgovișteAXA 2
RELAȚII PUBLICE ȘI STRATEGII DE MARKETING
ÎN DOMENIUL EDITORIAL

Responsabili de axă
Lector univ. dr. Ana-Maria TEODORESCU, lector univ. dr. Raluca MOISE

VINERI, 7 noiembrie 2014

SALA 3, 15,00-16,30 Strategii de marketing în domeniul editorial
Moderatori: Poliana ȘTEFĂNESCU, Raluca MOISE

Alexandra CONSTANTINESCU (Lector univ. dr., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UB),
Achiziția de carte în cadrul Târgului de carte Gaudeamus București

Loredana GHIMFUS (Dr., cadru didactic asociat, Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
„Provocarea” lecturii – la graniţa dintre marketing şi relaţii publice

Bogdan HRIB (Doctorand, UNATC, cadru didactic asociat, Facultatea de Management, SNSPA, Editor Tritonic grup editorial),
Cine vinde cartea? Despre cele trei mărci de pe copertă: titlul, autorul și editura. O analiză a copertei de carte în România și în lume, implicații în vânzări și marketing


Pauză de cafea (16,30-16,45)


SALA 3, 16,45-18,15 Practici de lectură și de promovare a cărții în era noilor tehnologii
Moderatori: Ana-Maria TEODORESCU, dr. Loredana GHIMFUS

Poliana ȘTEFĂNESCU (Profesor univ. dr., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UB),
Generația Google și practicile de lectură

Eli BĂDICĂ (redactor șef adjunct, Bookaholic.ro),
Trailerele de cărți ca modalitate contemporană de promovare a produsului editorial


Alina BUZATU (Head of Strategy, Geometry Global),
Cartea pentru neinițiați

18,30-20 – Panel organizat de Bookaholic.ro, cu specialiști din industriile cărții (moderator Eli BĂDICĂ).

Invitați: Cristina FOARFĂ (project manager Bookaholic.ro), Mona CĂLINESCU (Online PR & Marketing Coordinator Cărturești), Ioana Iancu (PR la Editura Humanitas), Paul BALOGH (Managing Partener ReadForward), Oana BOCA-STĂNESCU (Managing Director Headsome Communication), Alexandra RUSU (project manager Booktopia.ro).SÂMBĂTĂ, 8 noiembrie 2014

SALA 4, 9,30-11,30 Strategii de Relații publice în domeniul editorial
Moderatori: Alexandra CRĂCIUN, Anca ANTON

Oana BOCA-STĂNESCU (Managing Director Headsome Communication),
Practica brandingului în domeniul editării de carte din România

Alina DOLEA (Dr., cadru didactic asociat, Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Instituționalizarea și profesionalizarea relațiilor publice în domeniul editorial: de la practici promoționale la campanii strategice de comunicare


Raluca MOISE (Lector univ. dr., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, Colectivul CRP, UB),
Relații publice sau marketing în promovarea cărților? Despre importanța cercetării în stabilirea strategiilor de promovare a cărții în România

Costinel ȘERBAN (Masterand, anul II, Teoria și Practica Editării, Facultatea de Litere, UB),
Piața de carte românească, încotro? Scurt istoric al pieței de carte din România postdecembristă


Pauză de cafea (11,30-11,45)


SALA 4, 11,45-13,45 Cartea în campaniile de responsabilitate socială și în mediul online
Moderatori: Tamara PETROVA, Miriam COSTEA

Anca ANTON (Asistent univ. dr., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Cartea în campanii românești de CSR

Alina STAN (CSR Officer, Orange Romania),
Accesul digital la opera literare

Adriana COCÎRȚĂ (Doctorand, anul II, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, UB),
Forme de promovare a cărții în Social media

Sandra-Cătălina BRÂNZARU, Bogdan SPOITU (Masteranzi, anul II, Teoria și Practica Editării, Facultatea de Litere, UB),
Republica digitală a literelor: actualizarea comportamentelor de consum. Se va vinde lectură 2.0?Pauză de prânz (13,45-15,00)


SALA 4, 15,00-17,00 Chipuri vechi și noi ale cărții
Moderatori: Olga BĂLĂNESCU, Ana-Maria TEODORESCU

Răzvan Gh. BUCŞOIU (Asistent univ. drd., Şcoala Doctorală în Ştiinţele Comunicării, UB),
Cartea – instrument al comunicării interpersonale

Olga BĂLĂNESCU (Lector univ. dr., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Rădăcinile modernismului în publicitate: cartea

Helga BOGDAN (Lector univ. dr., Departamentul de Lingvistică, Facultatea de Litere, UB),
Observații cu privire la ocurențele substantivului carte în unități frazeologice și paremiologice

Adriana GHIȚOI (Lector univ. dr., Facultatea de Jurnalism, Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Hyperion),
Cartea – obiect arhaic și futurist deopotrivă


Pauză de cafea (17,00-17,15)


SALA 4, 17,15-19,15 Imagini și discursuri contemporane pe marginea cărții
Moderatori: Valentina MARINESCU, Adriana GHIȚOI

Miriam COSTEA (Dr., cadru didactic asociat, Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Cartea de auto-actualizare, între terapie și industrie

Valentina MARINESCU (Profesor univ. dr., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UB),
Receptarea literaturii est-asiatice în România. Note de teren


Ana Maria TEODORESCU (Lector univ. dr., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Unde este cartea la televizor în epoca imbecilizării prin televiziune?

Tamara PETROVA (Lector univ dr., Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timișoara),
Protecția excesivă a copyright-ului. O nouă formă de cenzură
Axa 3
BIBLIOTECI DIGITALE ȘI TEHNOLOGII CONTEMPORANE CONSTRUITE ÎN JURUL CĂRȚII

Responsabili de axă
Prof. univ. dr. Ionel ENACHE, Conf. univ. dr. Cristina POPESCU

Vineri, 7 noiembrie 2014
Sala 4, 14,30-16,30 Restituiri documentare – cultură, tradiţie, biblioteci
Moderatori: Letiţia CONSTANTIN, Laurențiu AVRAM

Elena CHIABURU (Dr., Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi),
Cultura românească veche versus cultura informaţională


Laurențiu AVRAM (Lector univ. dr., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Manuscrise, cărți și cultură la Muntele Athos

Maria DANILOV (Conferențiar univ. dr, cercetător științific coordonator, Institutul de Istorie, AȘM),
Catalogul bibliotecii lui Dinmitrie Govdelas (1780-1831). Lecturi istorice


Adriana ISPAS (Muzeograf, Secția Colecții Muzeul Național al Țăranului Român),
De la cartea-obiect la colecția digitală. Valorificarea fondului Picu Pătruț în cadrul Muzeului Național al Țăranului RomânPauză de cafea (16,30-16,45)

Sala 4, 16,45-18,45 Miracolul lecturii în formarea personalităţii
Moderatori: Adela FEKETE, Cristina POPESCU

Adela FEKETE (Conferențiar univ. dr., Facultatea de Științele Comunicării, Universitatea Ecologică din București); Maria-Carmen FEKETE (Dr., Liceul Victor Babeș, Cluj-Napoca),
Comunicarea reperelor spiritual ereditare identificate în jocurile copilăriei și în creațiile literar-artistice

Simona FORTIN (Asist. univ. drd., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Literatura română și educația estetică

Gabriela BĂRAN (Asist. univ. dr., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Biblioteca
şcolară din România şi provocările noilor tehnologii informaţionale

Letiţia CONSTANTIN (Dr., Coordonator al Compartimentului Editorial şi de Promovare, Biblioteca Naţională a României),
Biblioteca infinită şi grădina nedesăvârşită: despre nedesăvârşire ca nelimitare

Maria MICLE (Lector univ. dr., Facultatea de Științe Politice, Filosofie şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea de Vest din Timişoara),
Castelul de cărţi.


Sâmbătă, 8 noiembrie 2014

SALA 5, 9,30-11,30 Provocările erei digitale
Moderatori: Ionel ENACHE, Gabriela JURUBIȚĂ

Ioana CEOBANU (cercetător sociolog, Institutul Național pentru Cercetare și Formare); Tatiana CRISTEA (cercetător sociolog, Institutul Național pentru Cercetare și Formare),
Cartea și noile tehnologii


Robert CORAVU (Dr., Director Departamentul Publicații Resurse Electronice ROMDIDAC),
Biblioteca și miturile erei digitale


Adrian MIHALACHE (Profesor univ. dr, Universitatea Politehnică din București),
Prilejul pierdut: cartea electronică, de la utopie la economie


Elena TÎRZIMAN (Conferențiar univ. dr., Departamentul de Asistență Managerială și Secretariat, Facultatea de Litere, UB),
Biblioteca digitală – principii de realizare

Pauză de cafea (11,30-11,45)

SALA 5, 11,45-13,45 Documente şi biblioteci - restructurări conceptuale şi operaţionale
Moderatori: Ivona OLARIU, Gabriela BĂRAN

Gabriela JURUBIȚĂ (Preparator univ. drd., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Influența mediului electronic asupra revistelor științifice


Mihai CONSTANTINESCU (Reprezentant IGroup),
Relevanța revistelor științifice necomerciale în topul Thomson ISI

Ivona OLARIU (Doctorand, Șef serviciu B.C.U Mihai Eminescu, Iași),
De la studiul și evaluarea unei colecții de resurse electronice de informare și documentare la analiza utilizării. Realități românești.


Ionel ENACHE (Profesor univ. dr., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Factorii cheie ai succesului în structurile infodocumentare

Pauză de prânz (13,45-15,00)


SALA 5, 15,00-17,00 Informare şi lectură: perspective contemporane
Moderatori: Ionel ENACHE, Simona FORTIN

Bogdan PĂLICI (Cercetător științific, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală); Anda BERCUȚ (Cercetător științific, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală),
Reconfigurarea practicilor de lectură în societatea românească prin diversificarea accesului la suporturi digitale

Eugen GLĂVAN (Cercetător științific III, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română),
Lecturi virtuale și imaginare: sociologia românească digital

Alexandra CONSTANTINESCU (Lector univ. dr., Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UB),
Preferințele pentru lectura electronică – studiu asupra vizitatorilor Târgului de carte Gaudeamus București

Cristina POPESCU (Conferențiar univ. dr., Departamentul de Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UB),
Informarea bibliografică - o permanentă orientare în labirintul cunoaşterii

PANEL CESI
Sâmbătă, 8 noiembrie 2014

SALA 6, 10,00-12,00 Cartea-obiect: roluri, funcții și valori
Moderator: Sorin ALEXANDRESCU (Director CESI/SD-SITT UB)

Luminița KOVARI (Doctorand CESI/SD-SITT; Cercetător la Biblioteca Academiei Române, București),
Legătura brâncovenească - expresie a „barocului ortodox postbizantin

Mădălina LASCU (Dr. CESI/SD-SITT, UB; Cercetător la Biblioteca Academiei Române, București),
Cartea bibliofilă, un ideal împlinit al avangardei istorice româneşti?

Erwin KESSLER (Colaborator asociat CESI/SD-SITT; Cercetător Academia Română, București),
Cartea de artist în România după 1980

Roxana GIBESCU (Doctorand CESI/SD-SITT; curator),
Cartea–expoziție și debutul artei conceptuale

Pauză de cafea (12,00-12,15)

12,15-13,45

Laura CÂLȚEA (Dr. CESI/SD-SITT, UB),
Cărțile care te învață (cum) să mori

Laura Marin (Lector univ. dr. CESI/SD-SITT, Facultatea de Litere, UB),
L'absence de livre
: practica lecturii, etica scriiturii la Maurice Blanchot 

Laura MESINA (Secretar științific CESI/SD-SITT; Conferențiar univ. dr., Facultatea de Litere, UB),
Dramaturgia lecturii: istorie și conștiință morală în Der Vorleser, de Bernhard Schlink

Pauză de prânz (13,45-15,00)

Sâmbătă 19,15-19,45, Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății de Litere – închiderea colocviului (concluzii)
Cocktail Casa Universitarilor din București, h 20,00.

Facultatea de Litere | Colloque 2013 | Optimizare Site | Papetarie