Tematica si bibliografia de licenta, sesiunea iunie 2015

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
SPECIALIZAREA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA SCRISĂ

Examenul de LICENŢĂ
Sesiunile iunie, septembrie 2015 şi februarie 2016

RELAŢII PUBLICE

 1. Sfera publică contemporană: opinia publică, public vs. privat; rolul mass-media, procese de persuasiune; propagandă, influenţare, manipulare.

 

Bibliografie: (Muchielli, 2002), pp. 91-126; (Pailliart, 2002), pp. 67-118; (Rogojinaru, 2010), pp. 37-83.

 1. Programarea mediului de comunicare. Strategii de relaţii publice şi de marketing relaţional. Comunicarea electronică.

 

Bibliografie: (Kotler & Keller, 2008), 839-890; (Oliver, 2009), pp. 39-41; pp. 83-98; (Wilcox et al., 2009), pp. 124-208.

 1.  Evoluţia comportamentului comunicaţional în mediul corporativ-privat. Globalizare, capitalism, guvernanță corporativă şi responsabilitate socială corporativă.

 

Bibliografie:  (Kotler & Keller, 2008), pp. 1023-1078; (Morar, 2006), pp. 170-267.

 1.  Relaţia societate civilă-stat, dezvoltarea celui de-al treilea sector, management şi comunicare în organizaţiile non-profit.

 

Bibliografie: (Bryson, 2002), pp. 116-170; (Vlăsceanu, 2010), pp. 17-138.


Bibliografie:

 1. BRYSON, John M., Planificarea strategică pentru organizaţiile publice și non-profit, trad. de Diana Stanciu, Bucureşti, Ed. ARC, 2002.
 2. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane, Managementul marketingului, ed. a V-a, trad. de Cosmin Crișan și Smaranda Nistor, Bucureşti, Ed. Teora, 2008.
 3. MORAR, Vasile, Etica în afaceri şi politică,București,Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006, cap. 6.
 4. MUCHIELLI, Alex, Arta de a influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare, trad. de Mihaela Calcan, Iaşi, Ed. Polirom, 2002.
 5. OLIVER, Sandra, Strategii de relaţii publice, trad. de Miruna Andriescu, Iaşi, Ed. Polirom, 2009.
 6. PAILLIART, Isabelle, Spaţiul public şi comunicarea, trad. de Monica Mitarcă, Beatrice Osanu, Eduard Săvescu, Iaşi, Ed. Polirom, 2002.
 7. ROGOJINARU, Adela, Relaţii Publice. Fundamente interdisciplinare, Bucureşti, Ed. Tritonic, 2010.
 8. VLĂSCEANU, Mihaela, Economie socială şi antreprenoriat. O analiză a sectorului nonprofit,Iaşi, Ed. Polirom, 2010.
 9. WILCOX, Dennis L.; CAMERON, Glen T.; AULT, Phillip H.; WARREN K. Agee, Relaţii publice. Strategii şi tactici, trad. coord. de Ion Vaciu și Roxana Onea, București, Ed. Curtea Veche, 2009, cap. 10, 11, 12.

 

TEORIILE COMUNICĂRII

I. Comunicarea – repere teoretice: emiţător, receptor, mesaj, bruiaj, funcţii şi axiome ale comunicării, kinezica, proxemica, haptica, rolul tăcerii.

Bibliografie: CRF, pp. 30-50, 116-131, 253-300.

II. Comunicarea interpersonală: persoana şi personalitatea, autodezvăluirea, percepţia şi atracţia interpersonală, comunicarea afectivă, conflictele şi gestionarea lor, actorul social în viziunea lui Erving Goffman.

Bibliografie: CRF, pp. 85-94, FCI p. 7-33, 49-65, 100-104, 114-163, 164-184, 281-290.

III. Comunicarea interculturală – fundamente: discriminare, diversitate, identitate culturală, integrare, prejudecată, rasism, reprezentare socială, segregare, stereotip, şoc cultural, străin.

Bibliografie: AG, pp. 123-145; GF-GJ p. 213-219; 285; 328-336; 367-377; 575-586; 627-630; 633-637; MW p. 77-116.

IV. Comunicarea mediatică: „glonţul magic”, influenţă selectivă şi influenţă indirectă.
Bibliografie: FBR, pp. 164-170, 173-228.

Sigle, Bibliografie:

AG: Alin GAVRELIUC, O călătorie alături de Celălalt. Studii de psihologie socială,  Timişoara, Ed. de Vest, 2002;              

CRF: Mihai DINU, Comunicarea – repere fundamentale, Bucureşti, Ed. Orizonturi, 2007;

FCI: Mihai DINU, Fundamentele comunicării interpersonale, Bucureşti, Ed. All, 2004, 2008;

FBR: Melvin L. DEFLEUR; Sandra BALL-ROKEACH, Teorii ale comunicării de masă, trad. de Ducu Harabagiu și Cătălina Harabagiu, Iaşi, Ed. Polirom, 1999;

GF-GJ: Gilles FERRÉOL; Guy JUCQUOIS, Dicționarul alterității şi al relațiilor   interculturale,            trad. de Nadia Farcaş, Iaşi, Ed. Polirom, 2005;

MW: Michel WIEVIORKA, Spațiul rasismului, trad. de Alana Şabac, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1994.


HPS.ro: Web Design | Papetarie | HPS.ro: Optimizare Site